اين جسارت به كجا بند است؟

ادامه سخنان رهبر

از زبان سليمی نميندر آستانه انتخابات مجلس هفتم

سفر و مذاكرات پادشاه

آينده انگلستان در ايران

                            ! توجه! بدليل اهميت حوادث ايران، پيك نت با آخرين اخبار رسيده به روز مي شود 
 

سياوش كسرائی

 19 بهمن

هيچكس مرگ "اميد" را

درايران باور

 نمی كند!


باور

باور نمی كند دل من مرگ خويش را

نه، نه من اين يقين را باور نمی كنم

تا همدم من است نفس های زندگي

من با خيال مرگ دمی سر نمی كنم

آخر چگونه گل خس و خاشاك می شود؟

آخر چگونه اين همه رويای نو نهال

نگشوده گل هنوز

نشسته در بهار

می پژمرد به جان من و خاك می شود؟

در من چه وعده هاست

در من چه هجرهاست

در من چه دستها به دعا مانده روز و شب

اينها چه می شود؟

آخر چگونه اين همه عشاق بی شمار

آواره از ديار

يك روز بی صدا

در كوره راه ها همه خاموش می شودند؟

باور كنم كه دختركان سفيد بخت

بی وصل و نامراد

بالای بامها و كنار دريچه ها

چشم انتظار يار سيه پوش می شوند؟

باور كنم كه عشق نهان می شود به گور

بی آنكه سر كشد گل عصيانی اش زخاك

باور كنم كه دل

روزی نمی تپد

نفيرين برين دروغ، دروغ هراسناك

پل می كشد به ساحل آينده شعر من

تا رهروان سرخوشی از آن گذر كنند

پيغام من به بوسه لب ها و دست ها

پروار می كند

باشد كه عاشقان به چنين پيك آشتي

يك ره نظر كنند.

در كاوش پياپی لب ها و دست هاست

كاين نقش آدمي

بر لوحه زمان

جاويد می شود.

اين ذره ذره گرمی خاموش وار ما

يك روز بی گمان

سر می زند ز جائی و خورشيد می شود

بسيار گل كه از كف من برده است باد

اما من غمين گل های ياد كس را پرپر نمی كنم

من مرگ هيچ عزيزی را

باور نمی كنم.

می ريزد عاقبت

يك روز برگ من

يك روز چشم من هم در خواب می شود

- زان خواب چشم هيچ كس را گزير نيست-

اما درون باغ

همواره عطر باور من در هوا پراست.


آخرين‌ اخبار مجلس

بيانيه شماره

18 متحصنين


بيانيه شماره 17
رد ليست

رقابت فرمايشی


جنبش دانشجويی بايد
واكنش نشان دهد

سخنرانی نمايندگان
 در دانشگاه شيراز


محمد رضا خاتمی
انتخابات در شرايط فعلی يعنی پذيرش كودتای محوجمهوريت


تريبون دانشجويی
 
در دانشگاه اميركبير


هيات انتخابات تهران
نمی توان انتخابات را در موعد  برگزار كرد


عده ای ديگر از نمايندگان در روزهای آينده استعفا می دهند


تجمع دانشجويی اعتراض به شورای نگهبان


تجمع در شهركرد
 در اعتراض به رد صلاحيت‌ نمايندگان

بازاريان موتلفه‌ای: تحصن و استعفا يك نمايش مسخره است


سخنان امروز محمد خاتمی كسانی ميمانند كه با ملت هماهنگ شوند


اسامی نمايندگان مستعفی مجلس


متن نامه نمايندگان به رييس مجلس


جلسه فوق العاده دولت برای بررسی استعفای وزيران


موسوی لاری وزير كشور:
دولت انتخابات را برگزار نخواهد كرد


بيانيه 15 متحصنان مجلس
انتخابات مجلس هفتم نه قانونیاست ونه مشروع
درانتخابات شركت نمی كنيم


نامه نوه آيت الله خمينی به شورای نگهبان

اين شورا، نه حافظ  بلكه ناقض قانون اساسی است


بيانيه انجمن اسلامی دانشكده آب و برق
رخوت و انفعال امروز يعنی احيای استبداد و ديكتاتوری


بهاالدين ادب نماينده سنندج
وزارت كشور انتخابات غيرقانونی برگزار نكند


اسماعيلی نماينده قم
منافع شخصی عده ای
فقط درحفظ قدرت
است


محسن‌آرمين نماينده مجلس
مسئله امروز و هر روز ما آزادی و حاكميت مردم است


روزه سياسی
 روزنامه نگاران كرد


حضرتی نماينده مجلس:
آنچه درشورای نگهبان می گذرد همان توطئه انجمن حجتيه نيست؟


سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت هستند كه بايد از حكومت بروند

تحصن استادان
در
دانشكده فنی


نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!


تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!                pyknet@perso.be  

متن سخنرانی سانسور نشده موسوی خوئينی:

سرنوشت يكسان دو مجلس

در سلطنت اسلامی ايران

رهبردر راس تمام حوادث قرار دارد

- ستاد ضد اصلاحات در دفتر رهبری نفوذ كرده و خيمه زده است.

- مقام رهبری مسئول عواقب كودتای پارلمانی در كشور است و بايد پاسخگو باشد.فاطمه حقيقت جو:

مخالفت با اين انتخابات را

تبديل به يك رفراندوم كنيد

1- مصدق شدن كارهر كسی نيست و با مرگ اصلاحات  از درون حاكميت بايد رفت به سمت تغيير قانون اساسی. 2- تحصن مجلس چهره كسانی كه بدنبال استبداد هستند را  به مردم نشان داد و نقاب از چهره ستاد ضد اصلاحات برداشت.


امروز نظرنهائی نمايندگان معترض و مستعفی اعلام می شود

وظيفه ای همگانی

افشای نمايندگانی است كه برای

مجلس هفتم درنظر گرفته شده اند


بيانيه شماره 19 نمايندگان معترض و مستعفی

مصادره 22 بهمن را

به مخالفان حقوق مردم ندهید


آيت الله منتظری به خبرگزاری ژاپنی "كيودو"

وقتی انتخابات آزاد نباشد

نظر خاصی نمی توان داد

بنام اسلام ظلم كردند و نتيجه اش خالی شدن مساجد است

برقراری مناسبات ميان ايران و امريكا به مصلحت هر دو كشور است


برای جلوگيری از تحريم انتخابات

با احضار اين و آن به دادگاه

قصد ايجاد رعب و وحشت دارند

احضار انصاری راد، محتشمی پور، منتجب نيا، قابل، مصطفی تاج زاده و شمس الواعظين به دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه عادی كه روسای آنها روحانی اند!!


تريبون دانشجويی در دفاع از جمهوريت برگزار شد

هرتائيد صلاحيت شده ای، اگر

اصلاح طلب است اعلام انصراف كند!


روزنامه آلمانی تاگس اشپيگل:

مذاكرات شورای نگهبان

با دولت های اتحاديه اروپا


اين مقاومت، بر شما

و ملت ما مبارك باد!

  مليحه محمدي


پراودا: با كمك وزير خارجه طالبان

آغاز مذاكرات دولت كابل و طالبان

ملاعمر، بن لادن و القاعده جائی در اين مذاكرات ندارند


جمهوريخواهان در تدارك دور دوم رياست جمهوری بوش

ادامه يك بازی امريكائي

با برگ طالبان افغانستان

ملاعمر در اسارت امريكائی هاست

و دستگيری بن لادن بزودی اعلام می شود


گزيده اخبار روزهای قبل


نامه ٥٠٠ فعال  و ستمديده سياسی كشور

خطاب به نمايندگان مستعفی مجلس ششم

سپاس و ستايش ملت

بدرقه پايداری شما!


آقای ناطق نوری!

جمهوری را بدون رفراندوم

تبديل به حكومت كرديد!

"آبادگران" همان تشكلی است كه

 در بيت رهبری سرهمبندی شده


خطاب به رهبر

نامه اعتراضی متحصنين

بزودی منتشر خواهد شد!


اطلاعيه مهم كانون مدافعان حقوق بشر ايران

انتخابات مجلس هفتم

مغايرموازين حقوق بشروقانون اساسی


ابطحی، معاون رياست جمهوری:

در پايان نافرجام رايزنی ها

انتخاباتی آزاد و رقابتی نداريم


خط قرمز خاتمی كجاست ؟

                                                 بدرالسادات مفيدی


مجلس ششم هنوز پايان نيافته آغاز شد

احضار تاج زاده 

و شمس الواعظين به دادگاه


چند نفر اصلی، رد صلاحيت شده باقی ماندند!


عليرغم تائيد صلاحيت عده از كانديداهای آن

مجمع روحانيون

هنوز تصميم نهائی خود را نگرفته


پيرامون امريكا، اسرائيل و عراق

مذاكرات سياسی سفير آلمان

با مهم ترين مراجع مذهبی قم


نامه جديد خاتمی و كروبی به "رهبر"

1- انتخابات، به حكم حكومتی برگزار می شود!

 2 - شورای نگهبان حتی نظر رهبر را هم قبول نكرد!

روسای قوای مجريه و مقنند طی نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، ضمن تشكر و تقدير از اهتمام دلسوزانه وی، با اعلام اين كه بخش عمده نظرات وی در امر تائيد صلاحيت كانديداها انتخابات مجلس هفتم تامين نشده است نوشتند: انتخابات راس موعد مقرر توسط وزارت كشور و همه همكاران دولت در سراسر كشور برگزار خواهد شد.اين نامه شب گذشته نوشته و ارسال شده است.


22 بهمن چه حادثه ای قرار است روی دهد؟
راهپيمايان 22 بهمن
با چه هدفی بيمه نقص عضو
 و فوت هنگام تظاهرات می شوند؟


دليل تهديد و ارعاب شريعتمداری و ناطق نوری
بازداشتن نمايندگان از رفتن
به ميان مردم و شرح ماجراها
از "اف" ناطق نوری در قم، يكی از
خنده دارترين لطيفه ها در تهران ساخته شده!


نظر سنجی سايت وزارت كشور (ازمیان3777 نفر )اعلام كرد :

90 در صد مردم

عزم شركت در انتخابات ندارند

بله حتما شركت می كنم 4%

احتمالا " شركت می كنم 0.93%

احتمالا " شركت نمی كنم 2.78%

نه شركت نمی كنم 90.92%
نظری ندارم 1.3

نامه خاتمی و كروبی به رهبر:

ما، درهمه چيز

به بن‌بست رسيده‌ايم!

1- خاتمی بر اين تصور است كه با برگزاری انتخابات از سوی وزارت كشور و دولت، می توان جلوی تقلب در شمارش آراء را گرفت تا معلوم شود مجلس با چه ميزان از رای مردم تشكيل می شود.
2- وزير كشور معتقد است اين يك خوش باوری است، زيرا شورای نگهبان در مرحله شمارش آراء نيز دخالت كرده و اعلام چندين ميليون رای تقلبی و دروغ را به بهانه در خطر بودن نظام و حفظ امنيت ملی به دولت تحميل خواهد كرد و رهبر نيز با كمی پس و پيش كردن اين آراء تقلبی سرانجام نظر شورای نگهبان را تائيد می كند.
3- برخی اعضای روحانی تركيب دولت خاتمی، با علم بر تقلب در انتخابات مجلس هفتم و پايه ريزی آن برمبنای دروغ و فريب مردم، معتقدند برگزاری چنين انتخاباتی از نظر شرعی نيز اشكال دارد و حاضر نيستند مرتكب اين گناه شوند!


خاتمی قربانی شد

اما، به مردم نشان داد گرهی كه با دست

يا دندان باز خواهد شد كدام است!

مسعود بهنود


مافيای قدرت گوشش به اين حرف ها بدهكار نيست

شهادت آيت الله اردبيلی

هم راه به جائی نبرد!


رای پيوستن به مشاركت و مجاهدين انقلاب برای كناره گيری از انتخابات

همراهی يا جدائی؟

بحث روز در مجمع روحانيون و كارگزاران


مجلس را هم پر كنند

شكاف حكومت با جامعه را

 چگونه می توانند پر كنند؟

                                     محمد جواد روح


ايرانی استبداد زده می داند

چگونه گليم خود را

از ورطه استبداد بيرون بكشد

                                 محمدرضا تاجيك*


همايش در تهران

شورای نگهبان تبديل به حزبی

با 30 هزار عضو شده است


حجت الاسلام انصاری راد:

دولت حق قانونی و شرعی

برگزاری انتخابات فرمايشی را ندارد

تئوری پرداز اينهائی كه دارند مجلس فرمايشي

تشكيل ميدهند معتقد است جمهوری شِرك است.


بند دوم سناريوئی كه عنوان شماره روزگذشته پيك بود

اطلاعيه های نظامی

انتخابات به زورسرنيزه!


اعتراف غير شرعی راديو بی بی سی

هراس از ادامه تحصن مجلس

به كدام واقعيات باز می گشت؟


درجلسه نمايندگان متحصن

رئيس جمهور

چنان دچارترديد ودو دلی بود

كه به فرداهم اطمينان نداشت


آيت الله جوادی آملی

از برادران رشيدی 28 مرداد

تا برادران لاريجانی اول اسفند20  بهمن 1382


پيك‌نت ومقاله‌های‌دريافتی


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


اسب لنگ اصلاحات

و. معصوم زاده            


آيت الله موسوی‌خوينی‌ها
اين فتنه تحجر و سلطنت‌ خواهی است


سازمان اكثريت
كنگره به استقبال انتخابات

رضا فانی يزدی
بپاخيزيم و با كودتا
 مقابله كنيم!


بيانيه‌های تحريم - احزاب و سازمان های خارج از كشور


محمد علی عمويی
يگانه امكان پيروزی
جلب حمايت مردم


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
  شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


انفعال يا انتخاب


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقلآخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری