خاك سلطنت خيز

"توسعه سياسی” توطئه است

يا تبديل جمهوری به سلطنت؟

سعيد حجاريان


مصباح يزدی از اين واضح تر بگويد به كجا می رويم؟

سلطنت اسلامی

مردم رای مشورتی ميدهند

رهبر خودش انتخاب می كند!

                            ! توجه! بدليل اهميت حوادث ايران، پيك نت با آخرين اخبار رسيده به روز مي شود 

آخرين‌ اخبار مجلس

بيانيه شماره 19

مصادره 22 بهمن


بيانيه شماره

18 متحصنين


بيانيه شماره 17
رد ليست

رقابت فرمايشی


جنبش دانشجويی بايد
واكنش نشان دهد

سخنرانی نمايندگان
 در دانشگاه شيراز


محمد رضا خاتمی
انتخابات در شرايط فعلی يعنی پذيرش كودتای محوجمهوريت


تريبون دانشجويی
 
در دانشگاه اميركبير


هيات انتخابات تهران
نمی توان انتخابات را در موعد  برگزار كرد


عده ای ديگر از نمايندگان در روزهای آينده استعفا می دهند


تجمع دانشجويی اعتراض به شورای نگهبان


تجمع در شهركرد
 در اعتراض به رد صلاحيت‌ نمايندگان

بازاريان موتلفه‌ای: تحصن و استعفا يك نمايش مسخره است


سخنان امروز محمد خاتمی كسانی ميمانند كه با ملت هماهنگ شوند


اسامی نمايندگان مستعفی مجلس


متن نامه نمايندگان به رييس مجلس


جلسه فوق العاده دولت برای بررسی استعفای وزيران


موسوی لاری وزير كشور:
دولت انتخابات را برگزار نخواهد كرد


بيانيه 15 متحصنان مجلس
انتخابات مجلس هفتم نه قانونیاست ونه مشروع
درانتخابات شركت نمی كنيم


نامه نوه آيت الله خمينی به شورای نگهبان

اين شورا، نه حافظ  بلكه ناقض قانون اساسی است


بيانيه انجمن اسلامی دانشكده آب و برق
رخوت و انفعال امروز يعنی احيای استبداد و ديكتاتوری


بهاالدين ادب نماينده سنندج
وزارت كشور انتخابات غيرقانونی برگزار نكند


اسماعيلی نماينده قم
منافع شخصی عده ای
فقط درحفظ قدرت
است


محسن‌آرمين نماينده مجلس
مسئله امروز و هر روز ما آزادی و حاكميت مردم است


روزه سياسی
 روزنامه نگاران كرد


حضرتی نماينده مجلس:
آنچه درشورای نگهبان می گذرد همان توطئه انجمن حجتيه نيست؟


سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت هستند كه بايد از حكومت بروند

تحصن استادان
در
دانشكده فنی


نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!


تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!                pyknet@perso.be  

گزارش خبرگزاری ها و تلويزيون های منطقه

از واقعيات راهپيمائی 22 بهمن در تهران

تلويزيون الجزيره

خوره ارتجاع

آخرين رمق های انقلاب ايران را می گيرد


نظام شاهنشاهی سرنگون شد، اما ظلم، استبداد و سلب

آزادی های سياسی به سبك همان نظام ادامه دارد

آيت الله منتظری

س: همه پرسی چاره آخراست ؟

ج : حرف آخر با مردم است !


ايـران و انگلستان

يك هدف را در عراق

اشغال شده دنبال می كنند!

 PA News                                                                           

                                                                    ترجمه: زادفر(پيك)


پرنس چارلز

مسافری كه برای آب كردن

يخ های سياسی به تهران رفته بود

The Scotsman                                                               

                                                                    ترجمه: زادفر


پراودا: اين حضور نظامی، درجهت تغييرات سياسی است!

جهان درمحاصره پايگاه های

كوچك اما مدرن امريكا

                                                      پراودا 4 فوريه 2004

                                                      ترجمه توكا سرداری


بيانيه حزب دمكرات كردستان ايران

استبداد عليرغم سقوط نظام شاهنشاهی

به حيات خود درايران ادامه داد


گزيده اخبار روزهای قبل


از 22 بهمن 57  تا 22 بهمن 82

آمار وادعاهای رهبر

كارنامه جمهوری دوم!


احسان نراقی به فيگارو

رانده شدگان اقليت حكومتی

درآغوش اكثريت اجتماعی

اقليتی كه از حاكميت بيرون آمد، نماينده اكثريت جامعه است


سخنرانی به ياد ماندنی دادستان كل كشور

آنها كه خون

به دل رهبركردند

رای نمی دهند، جهاد نمی كنند، بهشت نميخواهند!


آخرين تصميم

جبهه دوم خرداد

درانتخابات شركت نمی كند


نامه دانشجويان دانشگاه تبريز به محمد خاتمی

خود بگوئيد، چه پاسخی به مردم بدهيم؟


چادرهای اهدائی زلزله بم

4 هزار را از 40 هزار

 كم كنيد بقيه اش كجاست؟


دو تجمع مهم دانشجوئی در دانشگاههای تهران و علم صنعت

"رهبر" در راس اين توطئه قرار دارد

22 بهمن 82

جمهوری را به خاك می سپارند!

موسوی خوئينی: ستاد ضد اصلاحات در دفتر رهبری خيمه زده
محسن كديور: رهبر در جلد شاهنشاه آريامهر
نماينده تهران: سلطنت اسلامی كفر است!
نماينده اهواز: رهبر حق دخالت را نداشت
الهه كولائی: رهبر حرف های عسگراولادی را تكرار می كند
انصاری راد: حكم حكومتی رهبر شرعی و مشروع نيست!
نماينده سنندج: استبداد بريده از مردم، درپی معامله با خارج است


سالك در بم همه گير شده

يك سالكی درميان آنها كه

 به خدمت رهبررفتند نبود!


وزير خارجه ايتاليا

پيام حسن روحانی را برد

پيام شیطان بزرگ را آورد!


عليرضا رجائی: با قبول انتخابات فرمايشی مجلس هفتم

خاتمی به پايان حضور

موثر سياسی خود رسيده


همه پرسی

برای آگاهی از حضورمردم، بجای

انتخابات فرمايشی همه پرسی كنيد


كودكان خيابانی - خيابان خواب ها

دستآوردهای دوران رهبری

علی خامنه ای برجمهوری اسلامی


پرواز تهران - مشهد - نوشهر

ديداركودتائی رهبربا فرماندهان

سپاه در قصر شاهنشاه در نوشهر


خلافت اسلامی

آغاز مرحله ای نوين در

جنبش اصلاح طلبی ايران


به سبك دربار شاهنشاهی

روستائيان را برای رای به تهران می آورند


متن سخنرانی سانسور نشده موسوی خوئينی:

سرنوشت يكسان دو مجلس در سلطنت اسلامی


در آستانه انتخابات مجلس هفتم

سفر و مذاكرات پادشاه آينده انگلستان درایران


اين جسارت به كجا بند است؟

ادامه سخنان رهبراز زبان سليمی نمينفاطمه حقيقت جو:

مخالفت با اين انتخابات را

تبديل به يك رفراندوم كنيد

1- مصدق شدن كارهر كسی نيست و با مرگ اصلاحات  از درون حاكميت بايد رفت به سمت تغيير قانون اساسی. 2- تحصن مجلس چهره كسانی كه بدنبال استبداد هستند را  به مردم نشان داد و نقاب از چهره ستاد ضد اصلاحات برداشت.


امروز نظرنهائی نمايندگان معترض و مستعفی اعلام می شود

وظيفه ای همگانی

افشای نمايندگانی است كه برای مجلس هفتم


بيانيه شماره 19 نمايندگان معترض و مستعفی

مصادره 22 بهمن را

به مخالفان حقوق مردم ندهید


آيت الله منتظری به خبرگزاری ژاپنی "كيودو"

وقتی انتخابات آزاد نباشد

نظر خاصی نمی توان داد

بنام اسلام ظلم كردند و نتيجه اش خالی شدن مساجد است

برقراری مناسبات ميان ايران و امريكا به مصلحت هر دو كشور است


برای جلوگيری از تحريم انتخابات

با احضار اين و آن به دادگاه

قصد ايجاد رعب و وحشت دارند

احضار انصاری راد، محتشمی پور، منتجب نيا، قابل، مصطفی تاج زاده و شمس الواعظين به دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه عادی كه روسای آنها روحانی اند!!


تريبون دانشجويی در دفاع از جمهوريت برگزار شد

هرتائيد صلاحيت شده ای، اگر

اصلاح طلب است اعلام انصراف كند!


روزنامه آلمانی تاگس اشپيگل:

مذاكرات شورای نگهبان

با دولت های اتحاديه اروپا


اين مقاومت، بر شما

و ملت ما مبارك باد!

  مليحه محمدي


پراودا: با كمك وزير خارجه طالبان

آغاز مذاكرات دولت كابل و طالبان

ملاعمر، بن لادن و القاعده جائی در اين مذاكرات ندارند


جمهوريخواهان در تدارك دور دوم رياست جمهوری بوش

ادامه يك بازی امريكائي

با برگ طالبان افغانستان

ملاعمر در اسارت امريكائی هاست

و دستگيری بن لادن بزودی اعلام می شود


نامه ٥٠٠ فعال  و ستمديده سياسی كشور

خطاب به نمايندگان مستعفی مجلس ششم

سپاس و ستايش ملت

بدرقه پايداری شما!


23  بهمن 1382


پيك نت ومقاله های دريافتی

انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


اسب لنگ اصلاحات

و. معصوم زاده            


آيت الله موسوی‌خوينی‌ها
اين فتنه تحجر و سلطنت‌ خواهی است


سازمان اكثريت
كنگره به استقبال انتخابات

رضا فانی يزدی
بپاخيزيم و با كودتا
 مقابله كنيم!


بيانيه‌های تحريم - احزاب و سازمان های خارج از كشور


محمد علی عمويی
يگانه امكان پيروزی
جلب حمايت مردم


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
  شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


انفعال يا انتخاب


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقلآخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری