خاطره ای پس از دو دهه 

گفتگو با صفر قهرمانی
آن روز كه از زندان قصر آزاد شدطي سه روز در دانشگاه‌ها چه گذشته است
گزارش دريافتی از صفوف
دانشجويان‌معترض‌ ومتحصن
توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

لوايح جديد دولت آغاز محدود ساختن

ناگزير اختيارات سلطنتی رهبر است


جنبش اعتراضی مردم رسيد به آنجا كه 24 سال پيش بود

عنوان بزرگ روزنامه كيهان يك روز 
همان خواهد شد كه در آبان سال 57 شد


تحصن و اعتراض سراسری دانشجويان در اعتراض به حكم آغاجری

تحصن و اعتراض در دانشگاه تربيت مدرس

دكتر حبيب الله پيمان در گفتگو با ايسنا
عقيده افراد كشته نمی شود و جامعه برای
آزادی هزينه سنگين تری پرداخت خواهد كرد

مجيد فراهانی رييس شاخه جوانان جبهه مشاركت
امروز همه بايد نگران سرنوشت انقلاب باشيم

دردنامه انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتي

گوئيا باور نمی دارند روز داوری

كين همه قلب ودغل در كار داور می كنند


جمع آوری امضا وبلاگ نويسان
در اعتراض به حكم هاشم آغاجری

رهبر: مردم را به ميدان فرا خواهم خواند
خاتمی : حکومت مستبد، خشن و منتسب به دين را بايد طرد کرد

صفر قهرمانی
از جمع ما، به ابديت پيوست

طبق آخرين گزارش سايت خبری رويداد

شورای امنيت ملی خواستار حل
سريع ماجرای حكم آقاجری شد


تريبون آزاد دانشجويی در اعتراض به حكم اعدام هاشم آغاجری برگزارشد
اگر شريعتی هم امروز زنده بود
بايد  زندان يا اعدام می‌شد

مراسم بزرگداشت دكتر حسين فاطمی
دكتر پيمان
اصلاحات را به ميان توده مردم ببريد
تقی رحمانی
ساختار قدرت در ايران خودكامه است


 
 

21 آبان 1381

سخن روز

تهديد رهبر به فراخواندن

مردم به خيابان

حق با رهبر است

...

اما

رهبر جمهوری اسلامي، در ديداري پيش بينی نشده با مسئولان نظام  براي آنها سخنرانی کرد. اين ديدار زير فشار افکار عمومی جامعه در اعتراض به عملکرد قوه قضائيه و سازمان امنيت موازی تحت نظارت وی صورت گرفت؛ که آخرين محصول آنها حکم اعدام برای هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی است....ادامه


حكم اعدام آغاجری
فاجعه بزرگ درراه !ا

انتشار خبر صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجري نفرت از دستگاه قضائی منصوب رهبر جمهوری اسلامی را بيش از هر زمان ديگری تشديد كرد. حتی برخي نيروهای مذهبی متمايل به جناح راست جمهوری اسلامی نيز ناچار شدند از صادر كنندگان چنين حكمي فاصله بگيرند و موج نفرت را از سر بگذرانند. ...ادامه


حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ايشان دردوران اخير، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زياد زده  و آينده تير و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسيم کرده است!

ظاهرا از کوزه اين پژوهشکده نيزهمان بيرون مي‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ايشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت.

طرفداران اصلاحات مي‌گويند: اين حربه بسيار خطرناك را كه از توپ و تانك و بمباران هوائی در شرايط كنونی در ايران خطرناك‌تر است بايد از دست امريكا درآورد و مردم را حاكم بر يش ساخت ...ادامه


مرور تاريخی محكوميت
حسن يوسفی اشكوری
آيت الله بهشتی 
چندبار بايد
 اعدام می شد؟

حكمی كه قوه قضائيه برای حجت‌الاسلام يوسفی اشكوری صادر كرد، می‌‌تواند معانی مختلف سياسی داشته باشد: ترساندن روحانيون معترض ‌ تخريب تلاش‌های دولت خاتمی برای جلوگيری از سرعت فراهم آمدن اسناد نقض حقوق بشر در ايران و مقدمه دخالت‌های جدی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ايران، ‌ دندان نشان دادن به بقيه روحانيونی كه متمايل به ملی‌-مذهبی ‌ها موضع می‌گيرندادامه .....


سرانجام يك نظرسنجي

بازهم بگو نواره

بحث پيرامون توقيف موسسه پژوهش‌های ملی و صحت و سقم نظرسنجی كه از سوی اين موسسه اعلام شد، به ستيزی تبديل شده‌است ميان پذيرش و يا رد واقعيات جاری در كوچه و خيابان. نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مهروموم شده مي‌گويد:

1-‌ مردم سرجنگ با امريكا ندارند، مناسبات سياسی با امريكا را هم مثل مناسبات سياسی با همه كشورها و دولت‌های ديگر، در چارچوب منافع ملی ايران قبول...ادامه 

 
 
ی