در آمار مقايسه ای سال 80 ميان استانها
كرمانشاه با 14 هزار
بازداشتی هيجدهم شد


طلعت ايرانی - ويژه پيك نت
وداع با احمد محمود
در بيمارستان مهراد
جدال حكومتی بر سر دو گزينه به لحظات قطعی و مهم تصميم گيری نزديك ميشود : يا سركوب داخلی و رفتن به سوی مذاكره با آمريكا و خروج از بحران اقتصادی و يا مدارا با مردم و گشايش درهای مذاكره با آمريكا و خاتمه بخشيدن به محاصره اقتصادی
هنر و انديشه

احسان طبری
فارسی 
زيبای هزار ساله
 

امير كاويان
زين دايره مينا

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد
 

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند
 

م. ا. به آذين
درك من از هستی

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

برای استاد
پرويز شهرياری
 

بهرام بيضايی
اينگونه ببينيم

اپرای رستم 
و سهراب

فرهنگ
هفت هزار ساله

روزنت‌‌ها
  امروز  
پارس پژواك
رويداد
زنان ايران
همه ايران

راديو‌ها

  آزادی  
صدای ايران
بی بی سی
فرانسه
روزنامه‌ها
  ابرار  
اطلاعات
اعتماد
آفتاب يزد
انتخاب
ايران
جمهوری اسلامی 
چشم انداز
چيستا
راه توسعه
حيات نو
خراسان
رسالت
كيهان
همشهری
ماهنامه آفتاب
سايت‌ها
  اميركبير  
ايران امروز
ايران مانيا
ايرنا
ايسنا
اديب برومند
بنياد كار
پيك ايران
دمكرات كردستان
راشدان
راهبرد
راه توده
راه كارگر
آوای زن
شمس
عصر نو
كار 
اتحاد كار
محسن كديور
احمد كسروی
گذرگاه
گويا
مرور
مشاركت
ملی مذهبی
موتلفه
نامه مردم
نهضت آزادی
همصدا
 

 

   
     

 

   
     
     
                  pyknet@perso.be  

بنياد الزهرا متعلق به هاشمی رفسنجانی، آيت‌الله جنتی و آيت الله محمد يزدی است

ا3 امام جمعه تهران
مالك چهارمين كارخانه بزرگ كشور شدند

آيات شاهنشاهی و آيات ولايتی

اين صفحه 13 روزنامه كيهان به تاريخ 19شهريور 1359 است. دكتر مصطفي چمران از روي پرونده‌هاي ساواك شاهنشاهي سلسله يادداشت‌هائي را در كيهان منتشر مي‌كرد، كه اين يكي از يادداشت‌ و مربوط به پرونده آيت‌الله طالقاني در ساواك و اوراق بازجوئي از وي است. سئوال بازجوي ساواك و پاسخ آيت‌الله طالقاني نيازمند هيچ نوع تفسيري نيست. آنچه بايد تفسير شود نقش كنوني كيهان و اتهاماتي است كه انجمن اسلامي بازار، موتلفه اسلامي و آيت‌الله مشگيني در دفاع از ولايت مطلقه به هر مذهبي و غير مذهبي و مسلمان و غير مسلماني مي‌زنند كه بگويد: آقا اين توصيف‌هائي كه شماها از ولايت مطلقه فقيه مي‌كنيد همان توصيف و اختياراتي است كه شاه داشت و هركس چون و چرا مي‌كرد ساواك مي‌گفت:" توده‌ايست:! يعني همان برچسبي كه در صحن مجلس به بهزاد نبوي زدند و آيت‌الله مشگيني نيز با غير شرعي اعلام كردن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به نوعي همان را تكرار كرد!

اين آقايان كه امروز حاكم شده‌اند، همان تفسيري را از قرآن و اسلام دارند كه به اسلام شاهنشاهي شهرت دارد و هر كس خلاف آن را تفسير كند، از نظر آنها "توده‌ايست"! آيت‌الله طالقاني مي‌گفت قرآن آيات شاهنشاهي ندارد. آيت‌الله مشگيني مي‌گويد دارد، اما اسمش "آيات ولايتي" است!

جنگ همان جنگ هميشگي و تاريخي بر سر ثروت و مكنت و حكومت ‌است، با قرآن و يا بي قرآن، مسلمان و يا غير مسلمان. آنكه قرباني مبارزه با اين ثروت و مكنت و قدرت مي‌شود اگر توده‌اي باشد مجرم است و تيرباران مي‌شود و آنكه توده‌اي نيست ومسلمان است، منتسب به ايده‌هاي توده‌اي، متهم است و بايد حذف شود. اسلام شاهنشاهي، زير سايه اسلام ولايتي از غارتي دفاع مي‌كند كه در بالا يك نمونه‌اش را در باره سه امام جمعه موقت تهران مي‌خوانيد!با انتشار يك نظرسنجی هشدار دهنده، موسسه ملی پژوهش
افكار عمومی مهر و موم شد‍‍
ا46 در صد مردم از مرز
جمهوری‌اسلامی گذشته‌اند

شهر هزار چهره‌ ما "تهران"- مهرداد حيدری

عسگراولادی‌ها

نسل دوم با 61 ميليون دلار

گردش مالی سالانه شروع كرد

 دوست تبليغاتچي‌ام آمده بود. دلش برای حرف‌های قديمی تنگ شده بود. از اول زندگي‌اش تبليغاچی نبود، اما در جمهوری اسلامی شد. قصه تلخ خودي و غير خودي، با ريش و بي‌ريش، سني و شيعه، مسلمان و مسيحي و خلاصه تكه تكه كردن مردم ايران كه اميدوارم به تكه تكه شدن ايران ختم نشود، او را هم كه مترجم توانائی بود به حاشيه راند. سرانجام خرج كمرشكن زندگی و بيم از پيری و بي‌سرپناهي، كشتی بادبان شكسته‌اش را به ساحل آباد يكی از شركت‌های بزرگ تبليغات تجاری رساند. رسيد و لنگر انداخت. از كنار سفره رنگين تجارت، نان و لبوئی هم به او مي‌رسد.

يك بروشور تبليغاتی با چند عكس ارزشی برايم آورده بود. از كي؟ از خانواده عسگراولادي‌ها، كه اجدادشان كليمي بودند و خودشان به اسلام روی آوردند. يك "مسلمان" هم به فاميل اجداديشان اضافه كردند تا مسلماني‌شان دو قبضه شود!

بروشور رنگي، به زبان انگليسی و با عكس‌های اسلامي( بدون كراوات) و عكس‌هاي غربي(با كراوات). شرحی در باره صادرات پسته، كارخانه بسته بندي پسته و شماره سفارش صادراتي. اين واحد مثلا صنعتی را حاج‌ اسدالله عسگراولادی برادر حاج حبيب‌الله عسگراولادی دبيركل موتلفه اسلامی و برادر زاده‌اش اداره مي‌كنند. اسدالله عسگراولادی معاون اتاق بازرگانی جمهوري اسلامی و به قول خودش "سلطان زيره" ايران است. حاج اسدالله بدون كراوات و پسرش با كروات. يكی برای پسند حزب ‌الله و ديگري برای پسند مشتري‌هاي فرنگي!

غرق عكس‌های بروشور شدم. نه غرق تماشای عكس پسته‌هاي خندان و درشت بروشور، بلكه عكس پسر و پدر. تابلوئی از دوروئی دينی و تزوير حكومتي. نه كراوات دين و ايمان و مروت مي‌آورد و نه آدم بی كراوات مجسمه انصاف و مروت و ايمان است؛ اما با همين بازي‌ها، يعنی با كراوات، ريش، تسبيح، كلمات عربی و قرآني، سينه زني، جشن عاطفه و بادانداختن زير عبای روحانيت، شريف‌ترين و دلسوزترين نيروها را يا كشتند و يا به حاشيه راندند و حالا عكس‌های بی ريش و با فوكل كراواتشان را برای جلب مشتری خارجی زيور بروشورهای تبليغاتی كرده‌اند. اول غير مذهبي‌ها را راندند، بعد مليون را، نوبت به ملي‌-مذهبي‌ها هم رسيد و حالا نوبت مجاهدين انقلاب است كه معلولين جنگي‌اش را زندانی مي‌كنند. ما را گفتند ملحديم و كافر و حالا نماز و روزه بهزاد نبوی و هاشم آغاجری را قبول ندارند و مي‌گويند زن اين و آن قبل از انقلاب حجاب نداشته‌اند! اينها را كه از ميدان بدر كردند و خيالشان راحت شد، عكس بی حجاب نوه دختريشان را هم ضامن بروشورهاي تبليغاتی خواهند كرد. جنگ، جنگ ثروت است، ابزارش ريش و فُوكل و كراوات. هر كس مي‌گويد خير! اين بروشور را نشانش بدهيد!

در سال 1992، يعنی بر روی ويراني‌هاي برجای مانده از جنگ با عراق و به قربانگاه رفتن صدها آرمانخواه عضو دفتر تحكيم وحدت، خط امام، مجاهد انقلاب اسلامی در كنار دهها و دهها هزار بسيجی كه به جبهه‌ها اعزام شده بودند، گردش كار شركت "حساس" برادر و برادر زاده حاج حبيب‌الله عسگراولادی 61 ميليون دلار در سال بوده‌‌است. آنها كشته شدند و اينها ثروت اندوختند. ادامه جنگ برای اينها مفيد بود و برای ملت ايران يك فاجعه! اين‌ها را در هفته دفاع مقدس بايد گفت، نه شعارها و رجزخواني‌های تكراری را. و اين، تنها در يك شركت است، حال بقيه شركت‌ها و كميته امداد امام را هم به آن اضافه كنيد تا ببينيد پشت آن ريش و اين فوُكل و كراوات چه ثروتی خوابيده‌است و چرا و چگونه، دفتر تحكم وحدت بايد متلاشی شود، عليه كارگزاران دهه اول جمهوری اسلامی بايد كودتا شود، نظارت استصوابی بايد ضامن بقای اين ثروت شود، عبدالله نوری زندانی و آيت‌الله منتظري حصرخانگی شود، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت به سرمايه‌داران بازار و تجار بزرگ سپرده شود و  سازمان مجاهدين انقلاب نامشروع است و رزمنده يك پا از دست داده‌اش(هاشم آغاجري) بايد در همدان زندانی شود! و اكنون نيز امريكا بايد تحريك به حمله نظامی به ايران شود تا به بهانه آن جنگ با ملت كامل شود!

ريشه‌هاي نبرد در اينجا خفته است، نه در همسوئی يا غير همسوئی اسلام با دمكراسي، كه اكبرگنجی آن را مانيفست اصلاحات اعلام كرده است!

اين سخن محمود دولت آبادی در مصاحبه‌ای كه با روزنامه ايران كرد به واقعيت نزديك است يا مانيفست اكبرگنجي: «‌ما درگير جنگ منافع هستيم و معلوم است كه به اين آسانی كنار نمي‌روند، انتظار داشتيد جاده را برای شما آب و جارو كنند؟ اين سادگی است

 

از ثمرات شكاف عظيم طبقاتی وگسيختگی اجتماعی
وجود يك ميليون كودك بی خانمان در ايران

حجت الاسلام ايازی و
چهار عامل زمينه ساز ديكتاتوری در ايران

گزارش اختصاصی پيك نت درباره

مسجد مكی زاهدان - ستاد نظامی پيرانشهراز ميان وبلاگ ها

آقازاده
1381سيزدهم مهر
.

سخن روز

دو گزينه دفاعی در جمهوری اسلامی
گزينه ای كه رضاخان
انتخاب كرد

بحث روزهاي اخير پيرامون سفر وزير خارجه عراق به ايران، با افشای خبر سفر محرمانه معاون سرپرست سيماي جمهوری اسلامی "علي‌لاريجاني" به بغداد و مذاكرات گسترده سياسی وی با مقامات عراقی وارد مرحله جديدی شد. اين بحث‌ها و انگيزه سفرها و مذاكرات با رژيم بغداد- هم از نوع علنی و هم از نوع محرمانه‌ آن- ظاهرا، باز مي‌گردد... ادامه


ادعای رئيس قوه قضائيه
اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامي عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشكده علوم قضايی سخنراني بلندبالائی در تمجيد از اوضاع كنونی جمهوری اسلامی و غبطه جهان برای اُلگوبرداری از آن ايراد كرد كه خبرگزاری دانشجوئی ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقای شاهرودی در بخشی از....ادامه


كسی نمی‌پرسد
از كجا آورده‌ايد؟

اصل 142 قانون اساسی مربوط به رسيدگي به دارايی مسئولان نظام است. يعني همان اصل اجتماعی "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم برای مبارزه با غارتگری در قانون اساسی گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسی يكی هم همين اصل است....ادامه


ناصر زرافشان متحد زندانی
در كنار ديگر مبارزان است!ا
اتحاد عمل
و ضرورت آن

اتحاد سياسي، به معنای دوستی بين افراد، فعالان و احزاب سياسی نيست، همچنان كه اگر اسلام را ايدئولوژی فرض كنيم- به معنای وحدت ايدئولوژيك نيز نيست. اتحاد سياسي، يعنی درك مشترك از عام‌ترين و ضروري‌ترين خواست جامعه در يك دوران عبور....ادامه


ضرورت درك تناسب قوا
و رفتن بسوی تصويب
لوايح پيشنهادی دولت
دو پتك
بر يك سندان!ا

هفته گذشته وزارت كشور لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه داد. در اين لايحه نظارت استصوابی شورای نگهبان كه تا به امروز مانعی با ظاهر قانونی برسرراه استقرار دمكراسی در كشور ما بوده حذف گرديد و ... ادامه


سخنان رييس مجلس، گزارش يك اقتصاد دان
وام سياسی
خواب طلايی!ا

اخبار، افشاگري‌ها و گاه مهم‌ترين گزارش‌ها، چنان در سيل رويدادها گُم مي‌شوند كه اگر روزی به بازنگری دوباره آنها برای تحليل دقيق‌تر وقايع نياز باشد، بدشواری مي‌توان آنها را بازيافت تا در متن تفسير چرائی و چگونگی آنچه روی مي‌دهد، بر آنها انگشت نهاد... ادامه


آغاز مخالف خوانی با افزايش
اختيارات رياست جمهوري
صيادان فرصت
زمان می‌خرند

شنبه نوبت امير محبيان بود؛ برای مقاله نويسی در روزنامه رسالت و به نيابت از هيات مديره مجتمع سياسي-اقتصادي رسالت! روزنامه‌ای كه در دهه اول جمهوری اسلامی اپوزيسيون حكومتي-روحاني آيت‌الله خمينی در آن جمع شده و آن را بنيانگذاری كردند... ادامه


هفته دولت يا
هفته رهبر؟

رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با هيئت دولت گفته است اصلاحات يعنی مبارزه با فقر و فساد. او به اين ترتيب يكبار ديگر در برابر توسعه سياسی كه شش سال است مردم برای آن مبارزه مي‌كنند ايستاد. ...ادامه


در پايان تهاجم‌های اخير جناح راست
سيب رسيده
به دامن آمريكا می‌افتد؟

كاخ سفيد يك ستاد "سياسي" برای اوضاع ايران تشكيل داده‌است. اين ستاد معتقد است هيچ نيازی به حمله نظامی به ايران و تحمل عوارض و عواقب تبليغاتی و جانی آن براي ارتش امريكا و دولت اين كشور نيست.... ادامه


چه كسی بايد
حاكميت را ترك كند؟

بحث پيرامون خروج از حاكميت، كه از سوی پاره‌ای طرفداران اصلاحات مطرح شده و مدتی پيرامون آن مقالات و نظرات در مطبوعات نوشته و منتشر مي‌شد، اكنون به نتايج منطقی خود نزديك مي‌شود. آن نتايج از دل اين پرسش بيرون مي‌آيد: چه كسی از حاكميت بايد خارج شود؟ ... ادامه


 

 
ی