مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون "تصويرايران"
هيچكس باندازه حاكميت
نمی‌داند خطرچقدرجدی است


 


رشد سلولی دولت در دولت
شورای راهبردی سياست خارجی  دركنارستاد راهبردی نظامی!

       پیک هفته 71  ----------  5 تير  1385 - 26  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


زن بودن
جرم اينست!
نوشين احمدی خراسانی
سايت گزيده ها


انتشار فرهنگ
شاهنامه فردوسی
نوشين
ياد باد
آن چهره‌ها
ياد باد


مانا نيستانی
اسرائيلی نيست!


نمايشگاه
مينياتورهای
فرشچيان
در
اصفهان


2 گل هم از پرتغال
تفسير فوتبال
مغلوب ايران
منصور پورحيدری
 مانوك خدابخشيان


بازی

ایران - مکزیک

آینه

ایران کنونی


نمايشگاه بزرگ
كاريكاتور
گرافيك و
تصويرسازی
در تهران


چشم های
عكاس ورزشی ايران
بسته شد


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


 

بازداشت مهندس موسوی خوئينی، كاشف بازداشتگاه های مخفی در دوران مجلس ششم راهگشای مهم ترين ديدار سياسی در تهران شد
ديدار سياسی- راهبردی
كه پس از28 سال ممكن شد

تاج زاده، ملكی، عموئی، رحمانی، كديور، حجاريان، ورجاوند، سيف، شاه ويسی، سيمين بهبهانی، عليرضا جباری، دكتر پيمان، معين فر، اعظم طالقانی، هاشم صباغيان، رضا عليجانی، محمد بسته نگار، حجت الاسلام انصاری راد، فاطمه راكعی، احمد باطبی، عيسی سحرخيز كولائی، رئيس دانا، آغاجری، عبدالفتاح سلطانی، شيرزاد و... حضور داشتند.    وبلاگ چراغ‌های خاموش - ادوار نيوز

تقی رحمانی : من از جمله زندانيان خوشبخت دهه 60 هستم كه پوستم را كندند اما سرم را نكندند!
عموئی : زندان های كنونی قابل مقايسه با زندان های دهه 60 نيست، اما از ياد نبريم كه اگر نبود افشاگری های جسورانه پيرامون شكنجه ها و اعدام های آن دهه، اكنون نمی شد چنين ادعائی كرد.
شيرزاد: آنها كه انتخابات رياست جمهوری را تحريم كردند، هميشه بخاطر داشته باشند كه ادعاهای حداكثری و اقدامات حداقلی كمر شكن است!
كديور: نمی دانم حاكمان كنونی تا چه زمان فكر می كنند می توانند برگرده مردم سوار باشند!
احمد باطبی : در اين سالها، هميشه بدنبال پرونده سازی برای مهندس خوئينی بودند و دربازجوئی از من نيز همين خط را دنبال می كردند.
همسر مهندی موسوی :من از ملاقات با خانم عبادی می آيم. مهندس موسوی بايد زودتر به بيمارستان منتقل شود!


محسن حكيم در تهران:
همه منطقه نگران
مسئله اتمی ايران است
دود مناسبات تيره ايران و امريكا به چشم ما در عراق می رود!


محمد خاتمی:
نگران بازنشسته شدن استادان نيستم
هراسم از نيروی جايگزين آنهاست


اعتراض به اخراج و پرداخت نشدن حقوق
كارگران ريسندگی خاور
جاده فومن – رشت را بستند


شمارش معكوس
برای گردش به چپ
در پرجمعيت ترين كشورامريكا لاتين
نوشته Erasmo Saenz CARRETE
برگردان منوچهرمرزبانيان


كشورهای نفت خيز خليج فارس، خود را
آماده بسته شدن تنگه هرمز می كنند

نشانه های تدارك حمله به ايران، در خليج فارس
نوروز حمزی


تبديل شبه جزيره عراقی فاو
به پايگاه امريكا عليه ايران


عيسی سحرخيز: خطر را گفته بودم
فاشيسم و حكومت نظاميان تحت رهبری ولايت مطلقه فقيه


سهام عدالت
توزيع فقر و بدهی های دولت بين فقرا و محرومان جامعه


اسماعيل جمشيدی
دومين عضو كانون نويسندگان برای 16 ماه راهی اوين شد


وزيرخارجه تركيه در تهران وزيرخارجه ايران در آلمان


هشدار سنديكای لوله و پروفيل فولادی
به كميسيون كارگری شورای امنيت كشور


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


بچه های  
صيغه ای را
به چشم
حرام زاده
نگاه نكنيد!
دكتر قرائی مقدم


ماست بندی
" حقوق بشر"
بيژن صف سری

كنفرانسی كه برای تشكيل شورای حقوق بشر سازمان ملل ، اخيرا در ژنو برپا شده است ، حكايت آن دكان دونبشی است كه بر سر در آن نوشته بودند ماست بندی، اما تنها چيزی كه در آن دكان عرضه نمی شد ماست بود و لبنيات. می پرسيد چطور؟ جوابتان را در همين نوشتار خواهم داد. اما قبل از پاسخ به اين پرسش ، در باب " دكان دونبش حكايتی ازمرحوم دكتر مصدق به خاطرم آمد كه برای روشن شدن مطلب لازم به نقل آن حكايت است.
در خاطره ای از دكتر مصدق خواندم كه روزی محمد عليشاه در صاحبقرانيه دكتر مصدق را احضار می كند و می گويد چون شما (مصدق) با آقا سيد عبدالله بهبهانی مربوط هستيد، آيا ممكن است ميانه ی ما را با هم گرم كنيد؟ دكتر مصدق در نقل اين خاطره می گويد به شاه گفتم، شاه چه احتياجی به ايشان دارد؟ شاه گفت : مگر نمی بينيد كه عده ای دور ايشان جمع شده اند و در سياست موثرترند؟ مصدق می گويد: آقا ی بهبهانی دكانی باز كردند و در آن متاعی می فروشند كه آن متاع مشروطيت است، و مشتريان زيادی خريدار آن هستند، شما هم اگر چنين دكانی را باز كنيد، من ترديد ندارم كه دكان ايشان تخته می شود و مشتريان ايشان، همه در مقابل دكان شما جمع می شوند. شاه كمی بفكر فرو رفت و به مصدق گفت: حالا فهميدم كه سر شما هم بوی قرمه سبزی ميدهد. مصدق در ادامه نقل اين خاطره می گويد همان روز عصر كه فصل تابستان بود، مرحوم بهبهانی را در مهتابی خانه اش ملاقات كردم و قضيه را برای ايشان شرح دادم و آن مرحوم خنديد و گفت مطلب همين است كه شما به شاه گفتيد!
حال حكايت شركت كردن چند تن از مسئولين قوه قضا ئيه نظام ، در كنفرانس تشكيل شورای حقوق بشر سازان ملل است كه در واقع قصد باز كردن دكان دونبشی در مقابل دكان سازمان ملل را دارند، لابد با اين استدلال، حا ل كه قرار است با باز كردن دكان حقوق بشر، جهانی از خريداران متاع خيالی حقوق بشر در مقابل اين دكان بی متاع صف ببندند، چرا ما چنين دكانی را نداشته باشيم؟ و از همين رو برای شروع، كه در واقع به نوعی اعلام موجوديت هم هست، پيام طعنه آميزی برای برگزار كنندگان اين كنفرانس ارسال كردند كه ما نگران مردم اروپا و نقض مكرر حقوق بشر در آن قاره هستيم!
و اما پاسخ به اين پرسش كه چرا برگزاری چنين كنفرانسی در باب حقوق بشر را آن هم از سوی سازمان ملل، دكان می دانم، همينقدر بس كه با توجه به اسامی شركت كنندگانی كه در اين كنفرانس برای تشكيل شورای حقوق بشر به دور هم جمع شده اند، تا مبادا در گوشه ای از خاك زمين، زبانم لال حقوق ابنای بشر نقص شود ، خود دليل ادعای حقير بر دكان بودن اين نهاد بين المللی است !


فوتبال ايران
دردهای
كهنه ايران
غلامحسين خدری


آب درخوابگه
 قم نشينان
نسرين ماندگار


وحشت
حوزه از دانشگاه
"اينروزها"- علی اصغر خداياری