نامه سرگشاده ۷۷۷ امضائی  
قوم ستيزی درجمهوری اسلامی
به حكم قانون اساسی بايد خاتمه يابد


 


با صدور اعلاميه‌ای
فرقه دمكرات آذربايجان ايران
ازفدراليسم اعلام حمايت كرد

       پیک هفته 69  ----------   20 خرداد  1385 - 10  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


تشكيل كميته
بزرگداشت
"به آذين"
در برلين

در پايتخت آلمان "برلين" كميته برگزاری بزرگداشت محمود اعتمادزاده (به آذين) تشكيل شد. گروهی از فعالان سياسی- فرهنگی ايران مبتكر تشكيل اين كميته شده اند. اين كميته در نخستين اطلاعيه خود خطاب به ايرانيان، از همگان خواست تا در برپائی اين بزرگذاشت به هر نحو كه می توانند شركت كرده و در برگزاری آن كميته را ياری كنند. آدرس تماس  با اين كميته نيز اينگونه اعلام شده است:
komitee.behazin@gmx.net


بيانيه
كانون نويسندگان
درباره
خاموشی به آذين


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


به آذين
از خاك ايران
 برآمد
وبرخاك ايران
شد

"به‌آذين"، سرانجام، پس از بحث و كشاكشی كه بر سر محل خاكسپاری او جريان داشت، بنا به خواست خانواده وی در "بهشت سكينه كرج" به خاك ايران سپرده شد. آخرين منزل و توقفگاه او در فراز خاك ايران، بيمارستان "آراد" تهران بود كه سه روز در آن بستری شد و سرانجام قلب بزرگترين مترجم ايران از حركت باز ماند. محمود اعتماد زاده، سرگذشت نسلی از مبارزان و ميهن دوستان ايران بود، كه از جنگ دوم تاكنون حوادث ايران را دنبال كرده و خود در حوادث ميهن نقش آفرين بودند. او تنها، مترجم نبود، شخصيتی سياسی، افسری شجاع و ميهن دوست وانسانی دركمال شرافت و پايداری بر سر انسانيت و آرمان های خود بود.
خبرخاموشی ابدی او، بلافاصله در پيك هفته (صبح 4 شنبه) با اين عنوان اعلام شد: "چشم بيداری، كه برای ابد به خواب رفت". اين عنوان اشاره به يكی از نوشته های سياسی و آموزش دهنده به آذين است كه در روزهای گذشته و همزمان با انواع مطالب و اظهار نظرهائی كه درباره او و آثارش می شود، به آن اشاره نمی شود. نامه هائی كه برای فرزندش در فرانسه نوشت و او را از چپ روی و ماجراجوئی سياسی پرهيز داد. اين نامه ها كه سياسی تر از نامه های "نهرو" به دخترش "اينديراگاندی” است در يك جلد و در زمان شاه بصورت زير زمينی درايران انتشار يافت و دست به دست شد. با عنوان "از خواب تا بيداری”.
يادداشت پيك هفته در باره خبر خاموشی به آذين را در پيك هفته و يا از اينجا مي‌توانيد بخوانيد.


 

مصاحبه مطبوعاتی شيرين عبادی در اتريش
در طرح1+5
امريكا برای مذاكره
خواهان تسليم اتمی ايران شده
امريكا چرا گريبان پاكستان اتمی را نمی گيرد؟ مگر دولت
پاكستان دمكراتيك انتخاب شد؟ لانه القاعده كجاست، جز پاكستان؟


احمد جنتی و احمدی نژاد
حرف های پوچ خطبه قبلی
حرف های مفت خطبه جديد
بسته 1+5 را نمی خواهيم. بدرد خودشان می خورد


شيعه 13 پيغمبری
اين سيب كال"احمدی نژاد"
 زير درخت" جنتی" افتاده


در قزوین
کسی با دیدن ایشان غشی نکرد

احمدی نژاد در ادامه سفرهای استانی، سری هم به قزوین و توابع آن زد. مهم ترین نکته دراین سفر بی اعتنائی مردم نسبت به وی در جریان این سفر بود. نه تنها مردم، بلکه از جمع چند نماینده قزوین و توابع که در مجلس هستند نیز او را همراهی نکرد. مانورهای امنیتی گاردهای رئیس جمهور، سوار بر رکاب اتومبیل ایشان، بی موضوع تر و بی حاصل تر از سفر رئیس جمهور بود. حتی مردم در خیابان ها هم اعتنائی به این سفر نکردند و همانگونه که در عکس می بینید، محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ معاصر و یکصد ساله ایران- به تعبیر رهبر- برای در و دیوار دست تکان می داد و به بر خلاف ادعای رهبر مردم سرودست برای دیدن او نشکستند. بعدا البته مردم را برای سخنرانی او جمع کردند و همانطور که در عکس مربوط به قزوین می بینید، کارگران بیکار شده با فریاد حقوق خود را طلب کردند، اما کسی در خیابان نه به استقبال او آمد و نه از دیدنش متعجب شد. آمد و حرف هائی هم زد و برگشت. مثل بقیه سفرها. این نمایش تبلیغاتی هم می رود تا از رونق افتاده و بی اثر شود.


لطف الله ميثمی:
برای وسيع ترين اتحاد سياسی
بايد بازگرديم به نيمه دهه 70


دولت خاتمی- دولت احمدی نژاد
نتيجه سياست وعمل دو دولت
در مناطق قومی و اقوام ايران
برخوردهائی در مناطق قومی نكنيد، كه خود توليد اشكالات جديد بكند


تفسير خبرگزاری "راسيا"
امريكا اطمينان دارد
در لحظه آخر، 5 به 1 خواهد پيوست


2 مردم-2 كشور-2 واكنش
قتل زرقاوی درعراق
و سكوت پرمعنا درج.ا
سين. ابراهيمی


اين صحنه سازی ها، حقوق زنان نمی شود!

اين سان با فاصله اسلامی از صف ايستاده و نه درحال رژه مربوط است به مراسم هفتمين دوره جايزه محيط زيست. خانمی كه سان می بيند خانم فاطمه جوادی رئيس سازمان محيط زيست در دولت احمدی نژاد است و جای معصومه ابتكار سخنگوی وقت تصرف كنندگان سفارت امريكا در زمان آيت الله خمينی آمده است. برای دفع هرگونه شايعه زن گريزی در دولت احمدی نژاد اين نمايش را ترتيب داده و عكس آن را مخابره كرده اند. مراعات حقوق زن از اين بيشتر؟ حتی مردها را برايش به صف كرده اند! البته نظرات دولت احمدی نژاد درباره حقوق زنان با اين سان نظامی بی ارتباط است و يك چيزهای ديگری است كه در هيچ عطاری سياسی پيدا نمی شود. درهمين شماره پيك نت بخشی از اين نظرات را از زبان رئيس مركزامور زنان در دولت احمدی نژاد می خوانيد تا ببينيد اين نمايش های نظامی، در كابينه نيمه نظامی، فقط به قصد عوامفريبی برپا می شود.


رئيس مركز امور زنان در دولت احمدی نژاد
تك همسری
الگوی جمهوری اسلامی نيست!


نمايشگاه بزرگ
كاريكاتوريست ها و تصوير سازان
در تهران


به آذين
قلم و جان را
يكجا تسليم طبيعت كرد و رفت

شناخته شده ترين چهره های سياسی، ادبی و فرهنگی دگر انديش داخل كشور، درگذشت به آذين را به ملت ايران تسليت گفتند. از جمله امضاء كنندگان اين اطلاعيه در داخل كشور عبارتند از: هوشنگ ابتهاج، پرويز شهرياری، علی اشرف درويشيان، علی عموئی، مريم فيروز، فريبرز رئيس دانا، محمود دولت‌آبادی، پرويز بابائی، ، رحيم رييس نيا، جعفركوش آبادی، شمس لنگرودی.


جزئيات تشويق نامه اتمی 1+5
تسليم بلا شرط ايران روی ميز رهبران ج.ا
اگر آنچه منتشر شده واقعيت باشد، امريكا بدون حمله به ايران، آن را فتح كرده و بايد در انتظار انتقام تاريخی از انقلاب 57 بدست عوامل اين زدوبند در داخل حاكميت بود!


"ايجاد وحشت ملی" كليد خورده است
آغاز موج جديد دستگيری- تهديد- محاكمه


پرونده 8 مارس- روز زن
زنان كتك خورده روز زن
در دادسرای حاضر شدند!


مصاحبه يوسفی اشكوری- 2
درجبهه سياسی ايران
جای نيروی غيرمذهبی كجاست؟


مصاحبه لاريجانی
درآستانه يك انتخاب جديد
طرفدار برنده شدن امريكا و ايران هستم


مصاحبه وزيردفاع "بلاروس"با روزنامه "يونگه ولت" آلمان
جمهوری "بلاروس"
ارتشی پر قدرت و دولتی متكی به مردم
برگردان: آبتين سرمدی


اردشير محصص
نمايشگاه بزرگترين طراح ايران
بزودی درتهران گشايش می يابدبخش دوم مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيك فارسی منتشر شد:
1- غرب بر عليه غرب   2
- كار به كجا رسيده است...  3- ترفندجناح راست آمريكا: بسيج مردم عليه روشنفكران   4- رويكردهای آمريكائی به تاريخ برده داري   5- آيا علم جهانشمول است؟   6- همايش های اجتماعی جهانی رودروی  سه چالش   7- آنهايی كه برای فروش بهتر دارو، بيماری توليد می كنند  8- از همراه  حزب كمونيست فرانسه تا مشاور كارفرمايان،9-زمانی كه پير روزان والون « كاستی در فهم» را به نقد می كشد، 10-  حكومت كتابها بی كيفيت  11- بهای يك اشغال 12- صداهای اسلاميسم تندرو   13- انتقال فرهنگی در دوران برده داری 14- برده داری: چرندی يهود ستيزانه 


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


چُرت خبرگان
شايد پاره
شده باشد
و. يدالله اسلامی

برهم زدن مراسم سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی درقم گويای خيلی از چيزها است. شتری كه خيلی پيش از اين راه افتاده وبه هر جا سرك می كشيد اين بار راه خود را به خانه ای كج كرد كه صاحب خانه درمخيله اش هم نمی گنجيد.
هاشمی بارها گروه هايی اين چنينی را مورد پشتيبانی آشكار و يا با كنايه قرار داده بود. گاهی از وقت ها هم نشانی از زيركی سياسی خود را دراين گونه حركت ها می ديد. يادمان نرفته است شعار"مخالف هاشمی دشمن پيغمبر است " را كه قند توی دل هاشمی آب می كرد. ولی چه می شود كه برخی مطالب را تنها گذار زمان قابل درك می كند.
از روزی كه به خانه آقای منتظری درقم ريختند زمان زيادی گذشته است. شعارهای تند برعليه منتظری را همه برتافتند. آقای آذری قمی سهمی از اين هجمه ها و شعارها برد. شعار دهندگان درحصاری امن جای گرفته بودند. به آقای هادی خامنه ای درقم يورش برده شد. آقای خاتمی هم سهمی از اين ماجرا برد. شتری كه راه افتاده بود هر جا كه می رسيد خواب خوش اختيار می كرد وهمه نگاه می كردند.
وقتی كلاس های درس آقای دكتر سروش دردانشگاه به هم خورد كسی ككش نگزيد. آقايان نوری ومهاجرانی درنماز جمعه تهران با مشت ولگد مهمان شدند ولی همه چيز به خيروخوشی گذشت. برهم زنندگان اجتماعات از پشتيبانی آهنين برخوردار بودند. آنها می دانستند كه برای اين رفتارها تنها مجازاتی كه خواهند داشت پاداش ها يی است كه دريافت می كنند. آقای هاشمی می توانست و به موقع كاری نكرد. تا هنگامی كه اين شتر خواب خوش پيش او را برنگزيد از رنجی كه بر بسياری دراين سالها رفته است بی خبر ماند. خوب وقتی پای منطق لنگ شد گرز شعار به ميدان می آيد و چماق تكفير به كار می افتد. ديدن تصويرهايی كه ازما جرای به هم خوردن سخنرانی آقای هاشمی درسايت ها قرار گرفته است نشان می دهد كه افرادی با لباس روحانی بانيان برهم خوردن نظم هستند. و چه بد منظره ای است آن چنان را كه نشان داده اند.
راستش دلم به حال هاشمی سوخت. او برای خيلی ها مايه گذاشت. همين هايی كه امروز براو هجوم می برند در سايه هجوم هاشمی به ديگران ميدان دار شدند. حق هاشمی اين نبود كه اينان با او چنين كنند. ولی حق او بود چون خود چنين روش هايی را درباره ديگران به كاربسته بود.
گمان می كنم اينان كه شرم را هم از ياد برده اند در پی وادار كردن آقای هاشمی به كناره گيری از مبارزات انتخاباتی خبرگان رهبری هستند تا بتوانند راحت تر به هدف ها ی خود دست پيدا كنند. و نكند از جايی خط می گيرند. و يا درجای ديگری از دنيا نان خود را دررفتاراين ها جستجو می كنند. به هر حال خشونت طلبی چهره ديگری از خود را نمايانده است.
خشونت هر جا كه رخ دهد منطق وعقل به كناری نهاده می شود. نمی توان بر اين چهره عريان خشونت خواهی چشم بست. اين رفتار بنياد همه را برباد خواهد داد.


حمله به هاشمی
آسياب به نوبت
و. نوشته های يك روزنامه نگار


گفتگو با محمدرضا تاجيك سهيل آصفی
نگاه دانشجو
 و جوان امروز
تفاوت از
 57 تا 85 است

سقوط اتمی
از وحشت
طرح پرونده
حقوق بشر
و. جمهور


چند كلام
بی تعارف
با دفتر تحكيم
علی اكبرموسوی خوئينی ها


به طمع بستن مطبوعات
اين بازی خطرناك
را حكومت باب كرد؟
و. فرهاد رجبعلی