نامه محسن سازگارا به احمدی نژاد
نگاهی به قامت خميده
آزادی و حقوق بشر درايران


 


فرمانده نيروی انتظامی
اينترنت و ماهواره
ادوات جنگ سرد با ج.ا

       پیک هفته 66  ----------    24 ارديبهشت  1385 - 14  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


پس از
80 سالگی

«رضا سيد حسيني» نيز به هشتاد سالگی رسيد. مردی كه كمتر خنديد و بيشتر انديشيد. با تدوين و نگارش كتاب "سبك های ادبی جهان" وارد دنيای ادبيات شد. پس از كودتای 28 مرداد و پشت سرگذاشتن نكبت های آن كودتا كه هنوز ايران در مرداب آن دست و پا می زند جای خود را در راديو ايران باز كرد. دشوار بود، اما شدنی. سالهای سياست زدائی از جامعه و آغاز كار آهسته فرهنگی و بهره گيری از هر امكانی برای ارتباط داشتن با مردم و رشد آگاهی آنها. سيد حسينی در زمره كسانی بود كه با اين هدف به راديو ايران راه يافتند. داستان های شب كه در دوران خود پرشنونده ترين برنامه های 10 شب به بعد راديو بود جولانگاه نوينی بود برای امثال رضا سيد حسينی. كم حرف و عبوس اما پركار و مصمم. با انقلاب از ايران جا كن نشد. بسياری از نويسندگان و تهيه كنندگان برنامه های استوديوی پربار شماره 14 راديو ايران رفتند اما او ماند. ماند و اكنون به 80 سالگی رسيده است. ماند و ادامه داد. از جمله مجموعه شش جلدی "فرهنگ آثار" را كه اكنون به پايان رسيده و انتشار را انتظار می كشد. در سالهای اخير، هرگاه بزرگی از خاندان ادبيات و هنر ايران را بدرقه كرده اند، رضا سيد حسينی عصا زنان چند گامی در كنار بدرقه كنندگان راه پيموده است. تا آنجا كه توانسته و نفس ياری اش كرده است. و هرگاه رانوها ياری اش نكرده اند، بر سر سنگی و يا سكوئی نشسته و چانه را به عصائی كه آن را ميان دو پا ستون كرده تكيه داده و جمعيت و آن را كه بدرقه اش می كنند نظاره كرده است. قراراست هشتاد سالگی اش را در خانه هنرمندان برگزار كنند. نه بزرگداشتش را، كه بزرگ است و نيازی به آن نيست، بلكه شناخت قدرش را چشم در چشم او. در حيات او.
5 بعد از ظهر 5 شنبه 28 ارديبهشت . لعنت بر كودتا كه هر بيست و هشتی آن را تداعی می كند. همان را كه رضاسيد حسينی نيز چوبش را خورد. نه چوب، كه شلاقش را.


درجه حرارت
در آخرين
روزهای نمايشگاه


سالگرد
80 سالگی
 باقرمومنی
در پاريس


مرگ
 برمردگان


ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران


شهيد زمين
حاج برخوردار
و. سبفت


 

اومانيته –12 مه 2006
خطر جدی است، جنش صلح در جهان و ايران را تشكيل دهيد
امريكا با حمله به ايران
درپی جبران ضعف درعراق است
احمدی نژاد در اندونزی نيز درنقش مشوق اسرائيل و امريكا،
 به سياست جنگ افروزی ادامه داد

اكنون در ايالات متحده و حتی در ميان اپوزيسيون دمكرات تاكيد می شود كه ضعفی كه ايالات متحده در خاك عراق نشان داده، اگر همچنان ادامه پيدا كند می‌تواند به نابودی كامل اعتبار آمريكا در ادعای رهبری مسايل جهانی بيانجامد. در نتيجه بايد پيامدهای اين ضعف را با نشان دادن زور بازو در برابر ايران جبران كرد.


نگاهی به مصاحبه محمدرضا خاتمی در نمايشگاه كتاب
جز رهبر- جنتی- لاريجانی - احمدی نژاد
هيچكس حق ندارد
حرف های اتمی بزند

چنان جلوی دهان همه را گرفته و فعاليت اتمی را امنيتی- نظامی كرده اند كه گوئی در تونل های زير زمينی كاسه ای زير نيم كاسه است. اين همه يقين و اطمينان امريكا از رسيدن همگان به تفاهم بر سرمقاله حمله نظامی به ايران جز با دراختيار داشتن محرمانه ترين اطلاعات اتمی ايران ممكن نبود. بنابراين، آنچه را همگان از دانستن آن درايران ممنوع شده اند و حق حرف زدن و گمانه زنی هم درباره آن ندارند، امريكا دربست از آن اطلاع دارد و بر مبنای آن سياست های خود را تنظيم كرده است.


زن، مرد، پير و جوان
از سالی چند صد خود كشی
به چندهزارخودكشی درسال رسيديم
هم سنگ و ايسنا


تركيه با پيام امريكائی ها
در اجلاس اندونزی شركت كرد


تحصن و اعتصاب غذای دانشجوئی
در دانشگاه سهند تبريز ادامه يافت


قطعنامه معلمان استان كردستان


آمار بهاری در تهران
ازدواج و طلاق- تولد و مرگ


نماينده آمريكا در آژانس- 9 ماه مه
6 دليل توليد سلاح اتمی
و نظامی بودن برنامه اتمی ايران

امريكا معتقداست نيازی به مذاكره مستقيم با ايران نيست. ما به نامه های عريض و طويل از سوی رئيس حمهور ايران نيازی نداريم. ايران بايد در چارچوب هيات اروپائی به مذاكرات ادامه بدهد. اين ادعا كه ايران نيازمند اورانيوم غنی شده برای نيروگاه های انرژی غيرنظامی است يك ادعای مردود است زيرا تنها نيروگاه انرژی اتمی ايران در بوشهر قرار است تحت يك قرارداد درازمدت از روسيه سوخت دريافت كند.


حجاريان:
ايران در تيررس
صحبت
2 و 3 ماه است
چه بايد كرد؟
سازمان دادن جنبش صلح بر دمكراسی
 و حقوق بشر برتری پيدا كرده است


نامه حسن روحانی به "تايم"
توطئه جديد كاخ سفيد
در قبول دو هفته مهلت
روحانی توپ‌ مذاكرات‌اتمی‌ را به خط ميانه پاس‌داد


احمد به فدای دست پنجه احمدی
خطبه و پيش خطبه ای
عجيب تر از نامه احمدی نژاد
پيش خطبه رئيس روان پريش سازمان روانشناسی


از طريق جمهوری آذربايجان
امريكا آماده عبور از دريای خزر می شود
امريكا در تدارك آزمايش حمله كوچك اتمی به تاسيسات زير زميني


محمد خاتمی:
از انگيزه نامه به بوش بی خبرم
اما درگذشته فرصت ها سوخت


کنفرانس کارائیب

انقلابیون امریکا لاتین وارد وین شدند

اروپا نگران گردش به چپ و ملی شدن نفت در ونزوئلا و بولیوی است و خواهان اطلاعات دقیق تری از رویدادهای کشورهای این منطقه است. عکس بمناسبت این کنفرانس در خبرگزاری ها منتشر شده. چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و رئیس جمهوری جدید شیلی.


جامعه قرار است اينگونه اصلاح شود!

با اين صحنه های مشمئز كننده كه بيشتر موجب ترحم مردم و نفرت از باطوم بدستان می شود، می خواهند جامعه را به سبك دولت احمدی نژاد و جنتی اصلاح كنند. آنهائی را كه با پابند و دستبند نيمه قپانی در محلات تهران می گردانند، جرمشان همان است كه نوشته و روی سينه هايشان چسبانده اند. از فرستادن به بالای جرثقال در محلات، رسيده اند به گردش های خيابانی. جامعه بحران زده ايران اينگونه درمان می‌شود؟


دكتريزدی و نامه احمدی نژاد
بجای اتهامات امريكا نگاهی به اتهامات خود كنيد!


بازداشت موقت دكتر يزدی درنمايشگاه كتاب تهران
آنها كه نامه به بوش می نويسند
نويسندگان نامه به رهبر را بازداشت می كنند


 جنگی HIP- HOP  اين
محصول سياست اتمی رهبر است

اين نوحه جنگی را به سبك "HIP-HOP" خوانده اند. ظاهرا بسيج نسل دوم بايد با اين رنگ و اداها برود به جنگ اتمی. اگر كر بسيج نخوانده باشد، سفارش تبليغات اسلامی و سپاه بايد باشد به همان گروه های موسيقی جوانان كه كنسرتشان ممنوع است اما رنگ جنگی شان آزاد و سفارشی. شايد هم قرار است سپاه با HIP-HOP رژه برود. تا اينجا ماجرا كمی خنده دار است، اما بقيه آن، يعنی سياست جنگی حاكميت خنده دار نيست و بايد جلوی آن را گرفت. حاكميتی كه به هر وسيله ای- حتی رب و هيپ هاپ- می‌خواهد جنگ را به كشور تحميل كند، به اين آسانی و در پراكندگی نيروها دست از سياستش نخواهد كشيد. بايد بسيج شد. شايد از صدر اصلاحات تا لحظه كنونی دقيق ترين سخن سعيد حجاريان همان باشد، كه دراين شماره پيك نت می خوانيد.


از احمدی
به بوبوشی

ای برادر بوش، يعنی "ابن ِ بوش "
ای چو سير و سركه در جوش و خروش
ای كه می‌گويی جهان مال ِ من است
ماه و مريخ و عطارد جمله روش
ای كه نفت و گاز ِ مفتت آرزوست
با سيا و با ضيا و با گوگوش
كو دمكراسی و حق اندر عراق ؟
كو لباس ِ عدل، كاو گفتی بپوش ؟
يا اخی! عين ِ نظام ِ ماستی
در لگد ‌‌‌كوبی‌ی مردم سخت‌كوش
مثل ِ ما عاجز كشي, دارا نواز
مثل ِ ما گندم ‌نمای جو فروش
مثل ِ ما در حقه‌بازی هفت خط
مثل ِ ما مردم فريب و حق فروش
پندی از من بشنو ای دانای راز
بی‌ضرر باشد برادر, می‌نيوش
دين ِ حق لبيك گوی و يار باش
شربت حقت گوارا، نوش نوش!
اين ميان آن مشكل ِ فنی‌ت نيز
برطرف سازيم ای بوش ِ چموش
ختنه‌ات سازد خود آسيد علی
تيغ ِ آقا از هزاران برده هوش
" كانداليزا رايس " را اخراج كن
يا روانش كن ور ِ دست ِ هووش
" تونی " ‌ی بی‌معرفت را دك نمای
نه‌ توی آب ‌زير ِ كاه‌ ِِ مرده موش
ديگ ِ دنيا را نگون سازيم ما
گر نجوشد بهر ِ ما، گويی مجوش!
چون من و تو در كنار ِ يكدگر!
كل ِ دنيا می‌شود زير و زبر !
(از سايت خانه پناهجو)


در يك نگاه
اين فيلم تزوير و ريا را هم ببينيد

آنكه چشم می دزدد و برای دوربين آن اداها را در می آورد، همان است كه درس اخلاق و مذهب، اخلاص و صداقت هم در تلويزيون می دهد و يا در نماز جمعه با تكرار و تكرار همين صفات بالای منبر می رود! آن تزوير و ريائی كه امروز در بطن جامعه ريشه دوانده و آن تظاهر به دينداری و نان به نرخ روز خوردن، كه آفت ايران شده، ريشه هايش اينجاست! نگاه كنيد.سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


صدام
و خلق و خوی صدامی
و. پويا


كل
اگر طبيب بودی
سرخود دوا نمودی
و. جمهور

در چند روز اخير نامه ي احمدی نژاد به جرج بوش پسر در كانون توجهات رسانه های داخلی و برخی رسانه های خارجی قرار داشته است.در مورد علت انجام و صحيح و غلط بودن فرستادن اين نامه نظرات متفاوتی وجود دارد.می توان حدس زد كه اين نامه در راستای ايجاد فضای تبليغاتی برای دو مقصود مشخص انجام گرفته است:
اول ايجاد شرايطی در داخل كه اميد به دولت را در سطح عمومی افزايش دهد.سلسله عملكردهای دولت در چند ماه اخير با ارسال اين نامه تكميل شد و اين اميد را برای عوام ايجاد خواهد كرد كه با بهبود روابط ايران و امريكا، بخصوص شرايط اقتصادی ايران بهبود يابد.اگرچه در واقع متن نامه چنين هدفی را محقق و پيگيری نمی نمايد.
ثانيا اين نامه از نظر بين المللی مسائل را مطرح می نمايد كه خواست گروههای زيادی را نمايندگی می كند.مخالفان جنگ و مدافعان حقوق بشر، اسلامگراهای تندرو ضد غرب و گروههای سياسی -عمدتا چپ-ضد سرمايه داری. گرچه سطح نازل و پراكنده گويی های موجود در نامه از اثر آن به شدت كاسته است.
البته از جهات ديگری نيز اين نامه قابل تامل است.در اين نامه مسائلی مطرح شده است كه می تواند دغدغه فعالين اجتماعی و حقوق بشر درون كشور باشد.تنها لازم است خطاب نامه را تغيير دهيم و جای برخی عناوين را عوض كنيم. به عنوان مثال:
«...متهمانی در گوانتانامو - بجايش بخوانيد اوين- در بند هستنـد كه محاكمه نمی شوند. به وكيل دسترسی ندارند. خانواده های آنان نمی توانند آنان را ببيننـد...» و يا در اين قسمت نامه:
«...واقعه 11 سپتامبر -بخوانيد قتلهای زنجيره ای، حمله به كوی دانشگاه، قتل زهرا كاظمی و... - واقعه هولناكی بود. كشتن بيگناهان در همه جای دنيا تاسف بار و دردناك است...همه دولتها موظفند از جان و مال و آبروی شهروندان خود محافظت كنند...چرا ابعاد اين موضوع -موضوعات- تا كنون مخفی مانده است؟ چرا توضيح داده نمی شود چه كسانی در اين حادثه كوتاهی كرده اند؟ و چــرا مسببين و مقصرين معرفی و محــاكمه نمـی شوند؟» 
از اين دست مسائل در نامه ی احمدی نژاد به بوش كم نيست و مرا ياد آن مثل اندازد كه رطب خورده كی منع رطب كند. در حالی كه نتوانسته ايم حداقل رضايت مردمان خود را جلب كنيم و با مشكلات بسياری روبرو هستيم و حداقل خواست شهروندان خود را بر نمی تابيم، برای ديگران نسخه می پيچيم و درمان ارائه می كنيم و انتظار داريم كه پاسخ نشنويم كه "تو اگر طبيب بودی سر خود دوا نمودی”.


وداع
كانون های فرهنگی
با دانشگاه اصفهان


فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی


برجنبش اصلاحات چه گذشت
تبليغ ياس
سركوب فيزيكی
مقابله قانونی
علی ربيعي

اسباب ضروری
مرد اتمی شدن!
و. احمد شيرزاد


كاسبی قرآنی
با
10% تخفيف
و.ابطحی