تعبير وزير كشور، متفاوت با تعبير سخنگوی دولت
قاچاقچی ها از پيشرفت های
ضد قاچاقچی دولت انتقام گرفتند!


 


چشم ها باز خواهد شد؟
ناامنی هم برای مردم
و هم برای حكومتيان

       پیک هفته 66  ----------    26 ارديبهشت  1385 - 16  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


31 ارديبهشت
عاشيق ها
دو فيلم مستند


فيلترنشده
سايت اينترنتی
"مدظله العالی"
 راه اندازی شد


هنرهای
هيات نظارت
برمطبوعات


پس از
80 سالگی

«رضا سيد حسيني» نيز به هشتاد سالگی رسيد. مردی كه كمتر خنديد و بيشتر انديشيد. با تدوين و نگارش كتاب "سبك های ادبی جهان" وارد دنيای ادبيات شد. پس از كودتای 28 مرداد و پشت سرگذاشتن نكبت های آن كودتا كه هنوز ايران در مرداب آن دست و پا می زند جای خود را در راديو ايران باز كرد. دشوار بود، اما شدنی. سالهای سياست زدائی از جامعه و آغاز كار آهسته فرهنگی و بهره گيری از هر امكانی برای ارتباط داشتن با مردم و رشد آگاهی آنها. سيد حسينی در زمره كسانی بود كه با اين هدف به راديو ايران راه يافتند. داستان های شب كه در دوران خود پرشنونده ترين برنامه های 10 شب به بعد راديو بود جولانگاه نوينی بود برای امثال رضا سيد حسينی. كم حرف و عبوس اما پركار و مصمم. با انقلاب از ايران جا كن نشد. بسياری از نويسندگان و تهيه كنندگان برنامه های استوديوی پربار شماره 14 راديو ايران رفتند اما او ماند. ماند و اكنون به 80 سالگی رسيده است. ماند و ادامه داد. از جمله مجموعه شش جلدی "فرهنگ آثار" را كه اكنون به پايان رسيده و انتشار را انتظار می كشد. در سالهای اخير، هرگاه بزرگی از خاندان ادبيات و هنر ايران را بدرقه كرده اند، رضا سيد حسينی عصا زنان چند گامی در كنار بدرقه كنندگان راه پيموده است. تا آنجا كه توانسته و نفس ياری اش كرده است. و هرگاه رانوها ياری اش نكرده اند، بر سر سنگی و يا سكوئی نشسته و چانه را به عصائی كه آن را ميان دو پا ستون كرده تكيه داده و جمعيت و آن را كه بدرقه اش می كنند نظاره كرده است. قراراست هشتاد سالگی اش را در خانه هنرمندان برگزار كنند. نه بزرگداشتش را، كه بزرگ است و نيازی به آن نيست، بلكه شناخت قدرش را چشم در چشم او. در حيات او.
5 بعد از ظهر 5 شنبه 28 ارديبهشت . لعنت بر كودتا كه هر بيست و هشتی آن را تداعی می كند. همان را كه رضاسيد حسينی نيز چوبش را خورد. نه چوب، كه شلاقش را.


درجه حرارت
در آخرين
روزهای نمايشگاه


سالگرد
80 سالگی
 باقرمومنی
در پاريس


مرگ
 برمردگان


ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران


شهيد زمين
حاج برخوردار
و. سبفت


 

مجلس ختم آيت الله صالحی نجف آبادی و نيری
ديدار بزرگ در مسجد
رهبران، حاكمان و مغضوبان

آنها كه از وحدت مسلمين جهان دم می زنند و خواب رهبری
 آن را می‌
بينند، فعلا فكری برای جبهه "اخوان المسلمين"
 در حاكميت جمهوری اسلامی كنند!


بيانيه 6 ماده ای اتحاديه اروپا منتشر شد
حقوق بشر و توقف اتمی
تعطيل تمام فعاليت های اتمی
هيچ راه حل ديگری نيست
!


پرت و پلا گوئی سخنگوی دولت
در يك مصاحبه خبری- امنيتی
1- از طرح استيضاح 4 وزير كابينه خبر ندارم.2- اجازه كوچكترين تعدی را درجاده ها نمی دهيم! 3- چون رفاه و امنيت و آسايش زياد شده بدخواهان
 درجاده ها مردم را اعدام می كنند! 4- لازم نيست ارتش و سپاه كار را
از دست وزارت كشور و نيروی انتظامی بگيرند.


از سوی معاون حقوقی احمدی نژاد
مذاكره برای مفاهمه با امريكا
هدف اصلی از نامه به بوش رسما اعلام شد


منصور اسانلو
دبير زندانی سنديكای شركت واحد
جرمش آن بود كه می گفت:
كارگران سنديكا می خواهند، مزد بران حقوق

اين عكس‌ها از منصور اسانلو دبير زندانی سنديكای شركت واحد، پس از يورش به مجمع عمومی سنديكای شركت واحد به يادگار مانده است. ماجرا مربوط به يك سال پيش از اعتصاب رانندگان شركت واحد است. در آن يورش- همانگونه كه در عكس ديده می شود- اوباش و همان ها كه در شبيخون به كوی دانشگاه فاجعه دانشگاهی 1378 را آفريدند، سعی كردند زبان اسانلو را با چاقو ببرند و پس از آن كارد بر گلويش كشيدند كه اگر نبود داد و فرياد او و ديگر كارگران، كار را تمام كرده بودند. همان ها كه قصد جان او را داشتند، حالا زندانبان او در زندان اوين شده اند و سرگرم گفتگو – از همان نوع گفتگوهای حسين شريعتمداری با قربانيان سياسی و قاضی مرتضوی با زهرا كاظمی و عباس عبدی و...- و ارشاد وی هستند. شايد هم كاری را كه در ساختمان مجمع عمومی سنديكای شركت واحد نتوانستند تمام كنند، می‌خواهند دراوين تمام كنند.


نامه كودكانه كه به آدرس اشتباه فرستاده شد
"مدظله العالی" اشتباه كرده
گره ايران دراروپا باز می شود
سين. ابراهيمی


وزير دفاع:
طرح بستن مرزها تهيه شده
خبرنگاران:
هواپيماهای جاسوسی امريكا
از آذربايجان وارد ايران شده اند


فرياد كارگران ايران
واقعی است، "نوار" نيست!


پلمپ امنيتی دفتر انجمن ‌اسلامی دانشگاه بوعلی سينا


اخراج دانشجويان از دانشگاه های تهران


آدم ربائی و قتل عام از نواحی مرزی به نواحی مركزی نزديك شده
قتل عام درجاده بم- كرمان از قول يگانه بازمانده خردسال حادثه
جندالله به تقليد از حزب الله
به سوی جنگ خانگی نرويم
بهرام معتمد


صلح خواهی
اين بسم الله ضد جنگ را بايد
جلوی دولت وحاكميت جن زده گفت


صف آرائی های پشت صحنه
سلطنتی كه هنوزدرايران نامش جمهوری اسلامی است


درشهرهای ايران
هيات های عزاداری  كانون های فساد و حادثه


مصاحبه جديد سخنگوی وزارت خارجه
هرسئوالی را می توان طرح كرد
تكذيب می كند، اما تائيد نمی كند!
1- پيمان های نظامی جديد در منطقه خليج فارس با ناتو ؟
2- گشايش كنسولگری اسرائيل در كردستان عراق؟
3- حمل اسلحه توسط حماس از ايران به فلسطين؟


با تاسيس حزب "نوانديشان"
كارگزاران جناح راست از دولت نظامی جدا می شوند


صف آرايی مجلس و دولت در برابر هم


پس از به زير كشيدن برلوسكونی
چپ در ايتاليا دو پيچ ديگر را هم پشت سر گذاشت


گچساران
حريق قومی در شهری كه يك چهارم
 نفت و گاز ايران را توليد می كند


سفر و ديدار چاوز در انگلستان


اومانيته –12 مه 2006
خطر جدی است، جنش صلح در جهان و ايران را تشكيل دهيد
امريكا با حمله به ايران
درپی جبران ضعف درعراق است
احمدی نژاد در اندونزی نيز درنقش مشوق
 اسرائيل و امريكا
به سياست جنگ افروزی ادامه داد

اكنون در ايالات متحده و حتی در ميان اپوزيسيون دمكرات تاكيد می شود كه ضعفی كه ايالات متحده در خاك عراق نشان داده، اگر همچنان ادامه پيدا كند می‌تواند به نابودی كامل اعتبار آمريكا در ادعای رهبری مسايل جهانی بيانجامد. در نتيجه بايد پيامدهای اين ضعف را با نشان دادن زور بازو در برابر ايران جبران كرد.


در يك نگاه
اين فيلم تزوير و ريا را هم ببينيد

آنكه چشم می دزدد و برای دوربين آن اداها را در می آورد، همان است كه درس اخلاق و مذهب، اخلاص و صداقت هم در تلويزيون می دهد و يا در نماز جمعه با تكرار و تكرار همين صفات بالای منبر می رود! آن تزوير و ريائی كه امروز در بطن جامعه ريشه دوانده و آن تظاهر به دينداری و نان به نرخ روز خوردن، كه آفت ايران شده، ريشه هايش اينجاست! نگاه كنيد.سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


نا امنی در جاده ها
حامل چه پيامی است؟
شازده حسين و كشتند
خوب شد كه ما نبوديم
والا، ما رم می كشتند
بيژن صف سری

نقل است كه در زمان ناصری در خطه آذربايجان ، ياغی نفس گيری بنام "قدر خان " وجود داشت كه راه می بست و جان می ستاند. تا بدانجا كه آوازه جلادت و صلابت او در همه جا پيچيده و جان بر لب حاكم وقت آذربايجان،‌ امير نظام گروسی رساند. اما با اين همه روزی كه امير نظام به دليل پايان ماموريت خود از آذربايجان می رفت، كس فرستاد و"قدر خان " را امان داد تا با او در منزلگاه های ميان راه ملاقاتی داشته باشد. در آن ملاقات امير نظام با چند نشانه به "قدرخان " فهماند كه آن همه هيبت و باد و بروت را او برايش ساخته و تصور شجاعت و درايت داشتنش جز خيال خامی بيش نيست. امير نظام با تدبير وقتی آن راز بر ملا كرد به ياغی خوش خيال توصيه كرد كه پس از آن از ياغی گری دست بر دارد و خود را به كشتن ندهد و اين باور از سر بيرون كند كه دست نيافتنی خواهد ماند و يقينا بداند كه حاكم بعدی او را خواهد كشت.
آن روز قدر خان با دانستن واقعيت چون برج عاج فرو ريخت و سر تعظيم فرود آورد و از امير نظام خدا حافظی كرد، اما قبل از رفتن گفت، شاهزاده سوالی دارم. امير نظام گفت می دانم ، می خواهی بپرسی كه چرا اين محبت را به تو می كنم در حالی كه تو در دوران حكومت من ياغی بودی و زحمت ها برايم آفريدی. برايت می گويم. اگر تو نبودی و ماجرای تو نبود ، اداره اين منطقه حساس در كنار روس و عثمانی برايم دشوار بود و من می بايست "قدر خان " ی می ساختم كه هر گاه مشگلی داشتم با استعانت از آوازه خشونت و صلابت تو آن را حل می كردم، آوازه ای كه خود ساختم، پس مرهون توام و اكنون شكر آن را بجا می آورم .
بی شك امروزه بر همگان روشن است كه رواج ياغيگيری در اين كهنه ديار و كشتن و گروگان گرفتن مردم بی گناه در جاده ها، بی حمايت و دخالت بيگانگان نمی تواند باشد، اما چرا چنين حوادثی آن هم در زمانی كه اين حديث جز در افسانه ها شنيده نمی شد، رواج می يافته، ذهن آدمی را به دسيسه های كهنه استعمار گران می كشاند كه برای به زانو در آوردن حكومت ها، خانه را نا امن می ساختند تا به نيات خود دست يابند. آنچنان كه امروز به فاصله اندكی از وقوع ماجرای اخير تاسوكی در سيستان و بلوچستان، واقعه تاسف برانگيزديگری را با كشتن 11 شهروند عادی در محور مواصلاتی بم – كرمان ترتيب داده اند زيرا قصد آن دارند، اين پيام را به سردمداران امروز اين آب و خاك برسانند كه هنوز با طرفندهای افسانه ای دوران قرون وسطايی می توان حكومتی را كه ميل داشتن انرژی هسته ای را چه بعنوان يك سلاح جان گير و چه استفاده صلح آميز از آن را حق مسلم خود می داند ، شكنده و ناتوان سازند. حكومتی كه داعيه ی تسلط و برقراری امنيت درسراسر حوزه فرمانروايی خود دارد، اما هر روز خبر نفير انفجارها و كشتن ده ها شهروند در كوشه و كنار كشورش سر تيتر خبر ها ی خبرگزاری های جهان می شود ، و عجبا كه گروهی قليل اما حاكم با استعانت از اين آشفتگی ها باز هم داشتن آنچه مردمش نمی خواهند ، حق مسلم می خوانند و بر خواسته ی خود پای می فشارند و گمان دارند با نوشتن موعظه نامه ی 18 صفحه ای ابر قدرتی را به زانو در خواهند آورد؛ بی آنكه خم بر آبروی خود و ماتم به خانه مردم اين كهنه ديار آورده شود. طرفه آنكه در اين وانفسا آنچه خاطرمشوش شان را آسوده می سازد و بی گمان بايد سجده شكر بجا آورند همانا بس كه اين بار در كشتار اخير جاده بم – كرمان، چون ماجرای تاسوكی جان مسئولی از استان، در خطر نبوده است .


صدام
و خلق و خوی صدامی
و. پويا


كل
اگر طبيب بودی
سرخود دوا نمودی
و. جمهور


وداع
كانون های فرهنگی
با دانشگاه اصفهان


فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی