يك روزنامه معتبر آلمانی : ا 
نفوذ و يارگيری آمريكا در
صفوف اسلام گرايان مرتجعپيشنهادخروج واستقرارصدام درنيوزلند؟
 حمله نظامی به عراق بامصوبه 
شورای امنيت هموار شد!ا
توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

دفاع قاطع و مذهبی آيت الله منتظری از هاشم آغاجری


آنها كه آغاجری را محكوم به اعدام كردند

همان ها هستند كه امام را تكفير كردند


از راست به چپ: آيت الله منتظری- عبدالله نوری- يوسفی اشكوری - آيت الله طاهری


پشت توطئه سياسی دستگيری های اخير و حكم اعدام آغاجری، طرح ضربه به مقلدان برجسته آيت الله منتظری در مجلس و دولت دنبال می شود!


از راست به چپ : عباس عبدی - هاشم آغاجری - ناصر زرافشان


آيت الله منتظری :ا 
هرگزبنام انقلاب احتمال اينگونه
برخوردها داده نمی شد

كيانوش رادنماينده مجلس درواكنش به دستگيری عباس عبدی
اين دستگيريها تنها بی اعتباری بيشتر
مخالفان اصلاحات را درپی دارد

نامه تشكرحسن يوسفی اشكوری

من جان دوباره يافته را در راه
دين، ميهن و آزادی می‌گذارم

نمايش فيلمهای سفر بهاری وبوف كور

زندگی صادق هدايت بر پرده سينما

 محبوبه بيات بازيگرسينما، تئاتروتلويزيون

در صورت ارائه خوراك خوب برای انديشه
مردم به سينما رغبت نشان می دهند


رضا عليجانی عضو اتحاد نيروهای ملی - مذهبی

اعتقاد اصلاح طلبان حكومتی به
بدنه اجتماعی جنبش ضعيف است

اگر حول محور حاكميت مردم بر مراكز و بنگاه‌های اقتصادی از سوی اصلاح‌طلبان مانور داده می‌شد، بدنه‌ اجتماعی كه با فقر و فاصله طبقاتی دست به گريبان است، همدلی بيشتری با اصلاحات نشان می‌داد و كار به جايی نمی‌رسيد كه امروز جريان راست مشهور به جناح بازار، در خلاء حمايت‌های مردمی از اصلاحات، طنز تلخ پرچم‌داری عدالت اقتصادی را تكرار كند. 
 

18 آبان 1381

سخن روز

حكم اعدام آغاجري
فاجعه بزرگ درراه !ا

انتشار خبر صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجري نفرت از دستگاه قضائی منصوب رهبر جمهوری اسلامی را بيش از هر زمان ديگری تشديد كرد. حتی برخي نيروهای مذهبی متمايل به جناح راست جمهوری اسلامی نيز ناچار شدند از صادر كنندگان چنين حكمي فاصله بگيرند و موج نفرت را از سر بگذرانند. ...ادامه


حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ایشان دردوران اخیر، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زیاد زده  و آینده تیر و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسیم کرده است!

ظاهرا از کوزه این پژوهشکده نیزهمان بیرون می‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ایشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت.

طرفداران اصلاحات مي‌گويند: اين حربه بسيار خطرناك را كه از توپ و تانك و بمباران هوائی در شرايط كنونی در ايران خطرناك‌تر است بايد از دست امريكا درآورد و مردم را حاكم بر يش ساخت ...ادامه


مرور تاريخی محكوميت
حسن يوسفی اشكوری
آيت الله بهشتی 
چندبار بايد
 اعدام می شد؟

حكمی كه قوه قضائيه برای حجت‌الاسلام يوسفی اشكوری صادر كرد، می‌‌تواند معانی مختلف سياسی داشته باشد: ترساندن روحانيون معترض ‌ تخريب تلاش‌های دولت خاتمی برای جلوگيری از سرعت فراهم آمدن اسناد نقض حقوق بشر در ايران و مقدمه دخالت‌های جدی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ايران، ‌ دندان نشان دادن به بقيه روحانيونی كه متمايل به ملی‌-مذهبی ‌ها موضع می‌گيرندادامه .....


سرانجام يك نظرسنجي

بازهم بگو نواره

بحث پيرامون توقيف موسسه پژوهش‌های ملی و صحت و سقم نظرسنجی كه از سوی اين موسسه اعلام شد، به ستيزی تبديل شده‌است ميان پذيرش و يا رد واقعيات جاری در كوچه و خيابان. نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه مهروموم شده مي‌گويد:

1-‌ مردم سرجنگ با امريكا ندارند، مناسبات سياسی با امريكا را هم مثل مناسبات سياسی با همه كشورها و دولت‌های ديگر، در چارچوب منافع ملی ايران قبول...ادامه 

 
 
ی