در اجلاس ناتو- برای جلوگيری از اتحاد مستقل با امريکا

کشورهای کوچک اروپايی

را شتابزده وارد ناتو کردند

در جلسه شورای عالی امنيت ملی

برخورد تند خاتمی با علی لاريجانی

بعنوان يکی از عاملين به آشوب کشاندن کشور

توجه: برای مشاهده " روزنامه‌ها " - " راديو‌ها " و " سايت ها " در نوار خاكستری زير بر روی " پيوندها " كليك كنيد               
هنر و انديشه

ويژه نامه
احمد محمود
 

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه
 

ديدارهای من با
صادق هدايت
 

ترانه‌های اميد

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد

امير كاويان
زين دايره مينا

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند

م. ا. به آذين
درك من از هستی

فريبرز رييس دانا
مناظره اقتصادی
در راديو آزادی
 

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

خيابان خوابها
عكس و موسيقي
با صداي
عليرضا عصار

برای استاد
پرويز شهرياری

فرهنگ
هفت هزار ساله

 
 
پيوند ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

نماينده ايران در سازمان ملل بدستور بيت رهبری و برای عدم مداخله در

مذاکراتی که از تهران جريان دارد سفر خود به واشنگتن  را قطع کرد

ارتباط های آمريكائی ازطريق

بخش انتصابی حاکميت ج.ا


جمعبندی دفتر تحکيم وحدت از جنبش اعتراضی دانشجويان

"آزادی زندانيان سياسی"

شعار کنونی جنبش دانشجويی است


نسبت به نفوذ نيروهای مسلح مؤتلفه درصفوف بسيج هشدارداده شده؟
سخنان متفاوت فرمانده سپاه
پاسداران برای بسيجی ها

سخنگوی فراكسيون مشاركت مجلس خطاب به آيت الله مشگينی:

حرف های ديگری هم مردم

برای تغيير قانون اساسی دارند


بخشی از جناح راست خود را

با تهديد های خارجی همآهنگ کرده است


از ميان وبلاگ ها

يار دبستانی


هاشمی شاهرودی خود را برای پذيرش مقام های

حساس تر در جمهوری اسلامی آماده می کند

پيام امريکا از کدام کانال به

آيت الله شاهرودی منتقل شده؟

رئيس قوه قضائيه به بهانه نقش مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در دولت خود مختار شيعيان جنوب عراق با امريکائی ها در ارتباط قرار گرفته و محمد جواد لاريجانی برای حفظ و برقراری سرپل های انگليسی به سمت معاون امور بين الملل قوه قضائيه منصوب شده است. بازداشت عباس عبدی يک پيام سياسی مهم از سوی روحانيون غير مقلد آيت الله خمينی و مخالف انقلاب 57 و مخالف اشغال سفارت امريکا تلقی شده است و آيت الله شاهردوی رهبری اين روحانيون را برعهده دارد!

انتشاراعلاميه بمناسبت سالگرد قتل فروهرها و
بحث برسرغفلت، مصلحت و
سياست‌دركانون‌نويسندگان‌ايران

درواكنش به نظررئيس ونمايندگان مجلس

رئيس‌مجلس‌خبرگان‌رهبری

رکن چهارم را کشف کرد!


رئيس قوه قضائيه حساب خود را
ازدو قوه ديگرجدا كرده است


 كنفرانس مطبوعاتی رهبران جبهه مشاركت
 وضعيت نامعلوم عبدی، گرانپايه و قاضيان

شكنجه زندانيان به امری

عادی تبديل شده است

فدائيان امروز ولايت و فدائيان ديروزشاه

اين شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ، پدرخوانده لباس شخصي های کنوني است شعبان بنام هواداري از آيت الله کاشانی و سپس بعنوان فدايی شاه در سالهاي منجر به کودتای 28 مرداد همان شيوه ای را در حمله به تظاهرات و اجتماعات مردم آزاديخواه و ضد استبداد اعمال کرد که امروز گروه های فشار و لباس شخصی ها بنام دفاع از ارزش های اسلامي و فدايي رهبر اعمال می کنند. فرزندان خلف شعبان جعفری بی شک سرنوشتی بهتر از امير موبورها، مصطفی زاغي ها، هفت کچلان، سيروس بکائی ها، ناصر فرهادها، بهرام خاقاني ها و ديگر اوباش و گروه های فشار دهه 30 و زمينه سازان کودتای 28 مرداد نخواهند داشت. همه آنها سرانجام سراز شيرکشخانه ها و فاحشه خانه ها در آوردند و شعبان جعفری نيز که خوش اقبال ترين و نماز خوان ترين آنها بود، در آمريكا خاطرات منتشر می کند. او نيز روزگاري فدايی آيت الله کاشانی بود و پای منبر سيد نواب صفوی می نشست و بعد از کودتا جيره خوار دربار شاهنشاهی شد و مشمئزترين يادمانده ها را برای اوباشی از نوع خود برجای گذاشت. تاريخ تکرار می شود اما با طنری تلخ و گزنده. عکس سمت راست مربوط به تعرض اوباش و لباس شخصی ها در مراسم يادبود قتل فروهرها در اطراف خانقاه صفی عليشاه است و عکس شعبان که مشابه اعمال لباس شخصي های امروز است از کتاب خاطرات او برگرفته شده استبزرگداشت

صفر قهرمانياننماد مقاومت در برابر ستم و بيداد

و مظهر همبستگی در راه آزادی و عدالت


5 آذر 1381

سخن روز

دير و زود دارد
اما سوخت و سوز ندارد!ا

بسيج نيز به مردم

خواهد پيوست!

درآغاز هفته بسيج، مسئولان مختلف کشوری و لشکری برای تجمع های مختلف بسيج سخنرانی کردند وهرکدام از نگاه خود به بسيج رهنمود دادند. از جمله هاشمي رفسنجانی که بسيج را دعوت به آمادگی برای يورش به مردم کرد و يا رهبران موتلفه اسلامی که هر کدام به نوعي تعبير رهبر برای فراخواندن مردم به ميدان را به معناي فراخواندن بسيج برای يورش به دانشجويان تفسير و تبليغ کردند.ادامه.....  


جنبش دانشجويی

يك گام به جلو !ا

جنبش دانشجويی و اعتراض و مقاومتی که جامعه در برابر حکم اعدام هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی و بستن موسسات نظر سنجی از خود نشان داد حکايت از تحرک و آمادگی جنبش عليرغم ظاهر مسدود آن دارد. همانگونه که پيش بينی مي شد و برخلاف ديدگاه هاي نااميدانه ای - که مانيفست اکبر گنجی نمونه‌ای از آن بود-  ...ادامه


نامه ای كه
افتخار مجلس است

حجت الاسلام روح الله حسينيان كه از جمله متهمين صدور فتوای قتل براي قربانيان قتل های زنجيره ايست، در دفاع از قوه قضائيه و قاضی صادر كننده حكم اعدام هاشم آغاجری نامه ای برای رئيس مجلس شورای اسلامي نوشت و منتشر كرد. ...ادامه


تهديد رهبر به فراخواندن

مردم به خيابان

حق با رهبر است

...

اما

رهبر جمهوری اسلامي، در ديداری پيش بينی نشده با مسئولان نظام  برای آنها سخنرانی کرد. اين ديدار زير فشار افکار عمومی جامعه در اعتراض به عملکرد قوه قضائيه و سازمان امنيت موازی تحت نظارت وی صورت گرفت؛ که آخرين محصول آنها حکم اعدام برای هاشم آغاجری و بازداشت عباس عبدی است....ادامه


حكم اعدام آغاجری
فاجعه بزرگ درراه !ا

انتشار خبر صدور حكم اعدام برای دكتر هاشم آغاجري نفرت از دستگاه قضائی منصوب رهبر جمهوری اسلامی را بيش از هر زمان ديگری تشديد كرد. حتی برخي نيروهای مذهبی متمايل به جناح راست جمهوری اسلامی نيز ناچار شدند از صادر كنندگان چنين حكمي فاصله بگيرند و موج نفرت را از سر بگذرانند. ...ادامه


حرف دل جنتی

از دهان آقای پژوهنده!


غلامحسين الهام رييس مركز پژوهشهای شورای نگهبان است. ايشان دردوران اخير، بنام پژوهش حرف های بزرگ بزرگ زياد زده  و آينده تير و تاری را برای مجلس و اصلاحات ترسيم کرده است!

ظاهرا از کوزه اين پژوهشکده نيزهمان بيرون مي‌تراود که از درون شورای نگهبانی که ايشان مسِول بخش پژوهش آنست! .

ادامه.......

!حاج آقا 
طبل بزرگ هميشه
زير پای راست نيست

آمريكا مدعي است مي‌خواهد از دمكراسی در ايران دفاع كند و برای اين دفاع ديگر به هيچ جناحی در حاكميت جمهوری اسلامی توجه ندارد بلكه مستقيم با مردم سخن ايران خواهد گفت....ادامه


 

 
 
ی