ادامه جنگ با عراق

افتخاری كه رفسنجانی مدال آن را
به گردن مخالفان خود می اندازد!ا


پاسخ غيرمستقيم امروز خاتمی به شورای نگهبان
دولت انتخابات غيررقابتی وغيرآزاد را برگزارنمی‌كند!

                            ! توجه! بدليل اهميت حوادث ايران، پيك نت با آخرين اخبار رسيده به روز مي شود 

آخرين‌ اخبار مجلس


جلسه فوق العاده دولت برای بررسی استعفای وزيران


موسوی لاری وزير كشور:
دولت انتخابات را برگزار نخواهد كرد


بيانيه 15 متحصنان مجلس
انتخابات مجلس هفتم نه قانونیاست ونه مشروع
درانتخابات شركت نمی كنيم


موسوی خوئينی نماينده تهران خبر داد:
75  تن ازنمايندگان مجلس استعفای
 خود را امضا كردند


نامه نوه آيت الله خمينی به شورای نگهبان

اين شورا، نه حافظ  بلكه ناقض قانون اساسی است


بيانيه انجمن اسلامی دانشكده آب و برق
رخوت و انفعال امروز يعنی احيای استبداد و ديكتاتوری


بهاالدين ادب نماينده سنندج
وزارت كشور انتخابات غيرقانونی برگزار نكند


اسماعيلی نماينده قم
منافع شخصی عده ای
فقط درحفظ قدرت
است


محسن‌آرمين نماينده مجلس
مسئله امروز و هر روز ما آزادی و حاكميت مردم است


روزه سياسی
 روزنامه نگاران كرد


حضرتی نماينده مجلس:
آنچه درشورای نگهبان می گذرد همان توطئه انجمن حجتيه نيست؟


سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت هستند كه بايد از حكومت بروند

تحصن استادان
در
دانشكده فنی


نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!


تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!                pyknet@perso.be  

نامه هشدار باش 47 انجمن اسلامی دانشجوئي(تحكيم وحدت) به اتحاديه اروپا
آنها كه برای مذاكره پنهان
به نزداتحاديه اروپا می آيند

نه نماينده ملت ايران، بلكه مخالف آزادی مردم ايرانند!
ملت ايران از مواضع اخير دولت فرانسه در قبال روند دمكراسی در ايران و زدوبند با نمايندگان مخالفان اصلاحات در ايران انتقاد دارد!


عليرغم اطلاعيه‌های تهديدآميز شورای‌نگهبان و فرماندهان‌سپاه
اعلام استعفای دسته جمعی
نمايندگان متحصن مجلس

 1- استعفای نمايندگان اصلاح طلب و معترض مجلس در اطلاعيه شماره 15 تنظيم شده و متن استعفاء در جلسه فردا قرائت خواهد شد.2- حاصل ملاقات رهبر و رفسنجانی، همسوئی با فرماندهان سپاه و قوه قضائيه برای يورش به نمايندگان مستعفی است، اما شرايط جهانی و موقعيت ايران در سازمان ملل و بويژه اتحاديه اروپا امكان چنين يورشی را بسيار دشوار كرده است.


سازمان ملل متحد

 انتشار گزارش جديد

نقض حقوق بشر درايران

امتناع شورای نگهبان و مسئولان سيماي

جمهوری اسلامی از ديدار با نماينده سازمان ملل


تا پيش از راهپيمائی سنتی 22 بهمن پخش خواهد شد

بيانيه تحريم ملی انتخابات

از سوی اصلاح طلبان دردست تكوين است


بيانيه شورای هماهنگی اتحاد جمهوريخواهان ايران:
انتخاباتفرمايشی نه، انتخاباتآزاد آری!ا


رضوی فقيه عضو شورای مركزی تحكيم وحدت – علامه
برای عده‌ای دستاوردهای انقلاب مهم نيست
انتقام گيری تاريخی مطرح است
به سمت تشكيل جبهه دمكراسی خواهی می رويم


بيانيه انجمن اسلامی اميركبير

مجلس حاصل از انتخابات غير آزاد
و فاقد مشاركت مشروعيت ندارد


بدنبال بی اثر ماندن تهديدات قوه قضاييه در مورد تحريم و استعفا

محمد جواد لاريجانی معاون قوه قضاييه:ا
از استعفای نمايندگان مجلس و
برگزار كنندگان انتخابات استقبال می كنيم!

 موسی قربانی نايب رييس فراكسيون اقليت مجلس
از تحريم انتخابات توسط
 اصلاح طلبان خوشحال ميشويم!
ا


كميته مشترك يا زندان توحيد

روش های شاه

سرنوشت شاه!

سيد محمد علی ابطحی       


مردم نخواهند بخشيد

آنهائی را كه بنام اصلاح طلب به مجلس ششم رفتند

و در تحصن اعتراضی شركت نكردند


سخنرانی نماينده قائم شهر

كليه خود را می فروشند و

نان را مردم قسطی می خرند


گزيده اخبار روزهای قبل


"عبد خدائی"پيك ويژه"رهبر"
‌برادر رهبرفدائيان اسلام برای يك ماموريت ويژه
از اسپانيا درراه فرانسه

 

برادر عبدخدائی ضارب دكتر فاطمی وزيرخارجه مصدق و تروريست قديمی، تحت پوشش سفرجهانگردی راهی اسپانيا شده تا از آنجا راهی فرانسه شود و دنباله مذاكرات حسن روحانی را با مقامات فرانسوی بگيرد!سلام امريكا
درجستجوی يك صندلی خالی
ميان دمكرات ها و جمهوريخواهان


بهزاد نبوی در مجلس:
اتمام حجت بقايای   
كادر مذهبی انقلاب 57
مجلس را می گيريد اما مملكت را برباد می دهيدنمايندگان مجلس برای  فرياد مظلوميت خود و مردم و آگاه کردن مردم
از فتنه که درجريان است چه می توانستند بکنند جز "تحصن"
ديدار با آيت الله موسوی خوئينی ها
فتنه تحجر و سلطنت خواهی
کشور را فرا گرفته است!

1- اين تحصن يک پيروزی تاريخی است، حتی اگر شکست بخورد، در تاريخ می ماند که نمايندگان مجلس پرچم انقلاب و امام خمينی را برای استقلال، جمهوری و آزادی برافراشته نگهداشتند. 2- تحجر در کشور به فتنه تبديل شده، چه کسی باور می کند که ترورحجاريان، حمله به آيت الله طاهری و يا کتک زدن عبدالله نوری درنماز جمعه بخاطر دفاع از اسلام است. اينها همه برای قدرت است! 3- من توفيق زيارت نمايندگان متحصن و حضور دراين تحصن را نداشته ام، اما دلم آنجاست! 4- مگر شش نفر آدم مي‌تواند معيار باشند كه تقوای بقيه را بسنجند؟


آن كه از تاريخ نياموخت- هيچ نياموخت!

موزه جمهوری اسلامی نيز

سرانجام گشايش خواهد يافت

مشاهده عكسهايي از گشايش موزه تاريخ اطلاعات كشور - كليك كنيد 

11  بهمن 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


محمد علی عمويی
يگانه امكان پيروزی
جلب حمايت مردم


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقلآخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی