سرمقاله راه توده
مانورهای حاكميت ج.ا
روی بشكه باروت ايران


 


تفسير نيويورك تايمز
وداع روحانيون با دولت
بنام احمدی نژاد ثبت خواهد شد؟

       پیک هفته 68  ----------   8 خرداد  1385 - 29  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


هفتاد و دومين كنگره انجمن قلم "پن"
 در برلين


انتشار كتاب
نخستين كنگره
نويسندگان ايران


مقامات
سانسور
و فيلترينگ
به چه می انديشند!
دنيای كامپيوتر وارتباطات


پرستوئی
در "زيرتيغ"
بازی می كند


هوا را بگير
خنده را نه!


31 ارديبهشت
عاشيق ها
دو فيلم مستند


 

ادعای رهبر
"انسجام كم نظير"
سرانجام بر ايران حاكم شده
آنچه به عقل آيت الله خمينی نرسيده بود به عقل رهبر جديد رسيد!
به حاكميت دوگانه در كشور كه ترويج می شد؛ سرانجام
پس از 28 سال خاتمه داده شد و قوای سه گانه، شدند "يك گانه"!


جواد ظريف و علی لاريجانی
رد پيام های رهبر
برای مذاكره با امريكا


سيد حسين خمينی و سالگرد درگذشت آيت الله خمينی
از آيت الله خمينی نامی مانده
و از انقلاب سال 57، نام آن!


جلوگيری از اجتماع دانشجويان در مقابل مجلس
شايعه حركت بطرف تهران
از تبريز، زنجان، اردبيل، اروميه


علی افشاری – محسن سازگارا – اكبر عطري
فجايع مكرر در كشور
وقت سئوال از رهبر رسيده!


تقليد بوش از روزولت:
حركت با "انگشت روی ماشه"
كاريستن شميستر گزارشگر تلويزيون آ. ر .د آلمان-  واشنگتن


بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر
پيرامون رويدادهای اخير كشور


التهاب و اعتراض در دانشگاهها ادامه دارد


بدهی خارجی ايران
از مرز 24 ميليارد دلار گذشت


مانيفست جنگی بوش، شب گذشته اعلام شد
امريكا به دوران "ترومن" باز می گردد
پيام آزادی امريكائی
ازدمشق تا تهران شنيده شده!
بيش از 110 ميليون انسان در سراسر جهان به
 صف آزادی پيوسته اند و اين تنها آغاز است


رهبران دو حزب عمده كردستان ايران درامريكا
"ايران فدراتيو" همايش وسيع سياسی در واشنگتن


جلوتر از تصميم شورای امنيت
بانك های مهم جهانی كمربندها را دور ايران تنگ كردند


بيانيه مجمع دانشگاهيان آذربايجان
اعلام خواست های ملی آذربايجانی های ايران


محمد خاتمی:
يگانه راه حل عبور از بحران
فراهم سازی زمينه حضور دوباره مردم درصحنه سياسی


نمی شه، يكنفر در دانشگاه تهران
تو بغل رئيس جمهور غشی كنه؟

اينجا دانشگاه تهران است و آنجا دانشگاه مالزی. آن كه توی بغل رئيس جمهور مهربان و مهرورز ايران غشی كرده، يك دانشجوی مسلمان مالزيائی است و آنان كه در دانشگاه تهران مشت و لگد، پنجه بكس و باتوم و تيرمشقی اين روزها نصيبشان شده دانشجوی ايرانی‌اند و اتفاقا بيشترشان مسلمان هم هستند. يكنفر از رئيس جمهور بپرسد كه چرا نمی رود در ميان دانشجويان ايرانی دانشگاه تهران و يكی از آنها را بغل نمی كند؟ اگر رئيس جمهور در پاسخ وا ماند، از نفر پشت سری‌اش "هاشمی ثمره" سئوال كنند كه همه شعبده بازی های امنيتی دولت دست اوست.


نگاهی به مصاحبه رئيس كميسيون امنيت مجلس ششم
ايران
 پيش از هر حمله نظامی فلج اقتصادی شده است!

بسياری از شركت‌‏های اروپايی طرح‌‏های خود را متوقف كرده‌‏اند. عسلويه به حالت ركود درآمده است. شركت‌‏های خارجی در قراردادهای خود با ايران ضمانت بانك‌‏های ايرانی را قبول ندارند و بانك‌‏های اروپايی هزينه خدمات بانكی را برای ايران 3 درصد بيشتر كرده اند. حتی بانك‌‏های چينی حاضر نشده اند دارائی های نقدی ايران را قبول كنند. چين قطعنامه شورای امنيت عليه ايران را وتو نخواهد كرد و روسيه نيز در ترديد است.


ادامه اعتراضات دانشجوئی
در دانشگاه های تهران و همدان


نامه سرگشاده يك اسير جنگی دوران جنگ ايران و عراق
آقای احمدی نژاد!
300 هزار مردم جنوب كرمان در نوبت شورش شهری اند!


روزنامه سرمايه
زندگی زيرخط فقر
50 در در روستاها 20 در صد در شهرهاسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


به طمع بستن مطبوعات
اين بازی خطرناك
را حكومت باب كرد؟
و. فرهاد رجبعلی


هويت ملی
اينگونه
به تاراج رفت
و.يدالله اسلامی


بازداشت جهانبگلو
انگشت اتهام متوجه دستگير كننده است،
 نه دستگير شده
«جاسوس» يعنی
كيم فيلبی، نه جهانبگلو
و.عبدالله شهبازی


مقامات
خودشان سركارند
يا ملت را
سركار گذاشته اند؟
و. جمهوريت