سرمقاله راه توده 88
آرايش های جديد سياسی
در جبهه حاكميت يكدست


 


توطئه از شكم گرسنه است نه از دست خارجی
اعتصاب يك هفته‌ای كارگران
دركارخانه نساجی خامنه

       پیک هفته 69  ----------   16 خرداد  1385 - 6  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


به آذين
از خاك ايران
 برآمد
وبرخاك ايران
شد

"به‌آذين"، سرانجام، پس از بحث و كشاكشی كه بر سر محل خاكسپاری او جريان داشت، بنا به خواست خانواده وی در "بهشت سكينه كرج" به خاك ايران سپرده شد. آخرين منزل و توقفگاه او در فراز خاك ايران، بيمارستان "آراد" تهران بود كه سه روز در آن بستری شد و سرانجام قلب بزرگترين مترجم ايران از حركت باز ماند. محمود اعتماد زاده، سرگذشت نسلی از مبارزان و ميهن دوستان ايران بود، كه از جنگ دوم تاكنون حوادث ايران را دنبال كرده و خود در حوادث ميهن نقش آفرين بودند. او تنها، مترجم نبود، شخصيتی سياسی، افسری شجاع و ميهن دوست وانسانی دركمال شرافت و پايداری بر سر انسانيت و آرمان های خود بود.
خبرخاموشی ابدی او، بلافاصله در پيك هفته (صبح 4 شنبه) با اين عنوان اعلام شد: "چشم بيداری، كه برای ابد به خواب رفت". اين عنوان اشاره به يكی از نوشته های سياسی و آموزش دهنده به آذين است كه در روزهای گذشته و همزمان با انواع مطالب و اظهار نظرهائی كه درباره او و آثارش می شود، به آن اشاره نمی شود. نامه هائی كه برای فرزندش در فرانسه نوشت و او را از چپ روی و ماجراجوئی سياسی پرهيز داد. اين نامه ها كه سياسی تر از نامه های "نهرو" به دخترش "اينديراگاندی” است در يك جلد و در زمان شاه بصورت زير زمينی درايران انتشار يافت و دست به دست شد. با عنوان "از خواب تا بيداری”.
يادداشت پيك هفته در باره خبر خاموشی به آذين را در پيك هفته و يا از اينجا مي‌توانيد بخوانيد.


بازی شيطانی
 سال‌های‌ سياه
اسلامگرائی  
امريكائی
در خاورميانه
ترجمه: فروزنده فرزاد


هفتاد و دومين كنگره انجمن قلم "پن"
 در برلين 

زيرپوشش يك مقاله در يك سايت نظامی- امنيتی
5 شرط تسليم ج.ا به امريكا
به قلم لاريجانی منتشر شد
!


نگاهی به آخرين سخنرانی رهبر
خود كردی و خود گفتی
واقعا محبوب ترين دولت
يكصد سال اخير سر كار است
؟


بر سر مقبره آيت الله خمينی
سخنرانی جهانی- فضائی احمدی نژاد
مردم را چنان خسته كرد كه برخاستند


گزيده ای ازمصاحبه جان بولتون،
نماينده آمريكا درسازمان ملل با تلويزيونی فاكس- 2 ژوئن
بازی دقيق و ديپلماتيك
كاخ سفيد با جمهوری اسلامی
بايرام منصوری


رفسنجانی و پياده نظام مصباح يزدی
خبرگان آينده
در مجلس انتخاب رهبر

اينها صحنه هائی است از تداركی كه برای قبضه مجلس خبرگان رهبری ديده شده است. دست پروردگان مصباح يزدی در قم، كه می خواهند بروند به مجلس خبرگان رهبری. عكس ها از مراسم سخنرانی هاشمی رفسنجانی در شهر قم گرفته شد و صحنه هائی از همين ماجرا را نيز مردم مستقيما از سيمای جمهوری اسلامی ديده اند. طلبه های مدرسه حقانی قم و آنها كه سی دی عليه رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری در سراسر ايران پخش كرده بودند، با همين عربده جوئی ها، نظم جلسه سخنرانی او را بهم ريختند. اعتراض را آنجا آغاز كردند كه رفسنجانی اشاره به ضرورت تائيد صلاحيت خبرگان رهبری توسط مراجع كرد و نه تائيد صلاحيت ها و در واقع دستچين كردن عده ای روحانی برای مجلس خبرگان.
اين ماجراها در هفته های آينده تشديد هم خواهد شد. مصباح يزدی و دارودسته فدائيان اسلام و اخوان المسلمين در قم و مدرسه حقانی، مجلس خبرگان را از رهبر و احمد جنتی طلب دارند. رياست جمهوری كم است، رياست مجلس خبرگان را هم می خواهند و بی ترديد رهبری جمهوری اسلامی را هم می خواهند. فعلا محاصره نسل اول روحانيون حكومتی رسيده است به هاشمی. از اين سد هم عبور خواهند كرد و به شخص رهبر هم خواهند رسيد. حذف آيت الله منتظری، آيت الله طاهری در اصفهان، ترور روحانيون سابقه دار اما طرفدار آيت الله خمينی در دهه 60 و بدست مجاهدين خلق ساده دل، به حاشيه راندن آيت الله صانعی و آيت الله اردبيلی و حالا بيخ ديوار گذاشتن هاشمی رفسنجانی. كسی كه در رسيدن انقلاب و جمهوری اسلامی بدينجا كه هست، خود نيز نقش مهمی داشته و اكنون می رود كه خود نيز قربانی شود. پشت آنها كه مجلس خبرگان را می خواهند، حالا به يك حزب فاشيستی و نيمه مسلح 300 هزار نفره نيز گرم است. آينده آبستن حوادث بزرگ است.


ابطحی:
به حرف های هاشمی گوش كنيد
تا حدس هائی درباره اوضاع بزنيد


پژوهشگرانی
كه بر صدر می نشينند
دانشمندانی
كه حكم خانه نشينی می گيرند
احمد شيرزاد


گفتگوی با روزنامه ايزوستيا
پيشن بينی داهيانه رضا پهلوی:
90 درصد مشكلات جهان
با سقوط ج.ا حل می شود!


تظاهرات مردم در شهر كليبر
حضور نظامی و دستگير مردم
زمينه ساز شورش های جديد


علی افشاری – اكبر عطری
سيمای ج. ا دروغ می گويد
ديدار با بلر و بوش نداشته ايم
واسطه های خودشان دربه در دنبال وقت ملاقات اند!


لوموند ديپلماتيك
تجارت مرگ
بيماری توليد می كنند- دارو می فروشند
برگردان - مرمر كبير


بخش دوم مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيك فارسی منتشر شد:
1- غرب بر عليه غرب   2
- كار به كجا رسيده است...  3- ترفندجناح راست آمريكا: بسيج مردم عليه روشنفكران   4- رويكردهای آمريكائی به تاريخ برده داري   5- آيا علم جهانشمول است؟   6- همايش های اجتماعی جهانی رودروی  سه چالش   7- آنهايی كه برای فروش بهتر دارو، بيماری توليد می كنند  8- از همراه  حزب كمونيست فرانسه تا مشاور كارفرمايان،9-زمانی كه پير روزان والون « كاستی در فهم» را به نقد می كشد، 10-  حكومت كتابها بی كيفيت  11- بهای يك اشغال 12- صداهای اسلاميسم تندرو   13- انتقال فرهنگی در دوران برده داری 14- برده داری: چرندی يهود ستيزانه 


هشدار محترمانه وزير خارجه آلمان به ايران
پاكت طرح محرمانه اتمی
از وين به تهران رسيد
توقف كامل غنی سازي
 در صدر پيشنهادات جديد
وحدت1+5 برای ايستادگی در برابر ايران بزرگترين دستآورد اجلاس وين
و محرمانه شدن پيشنهادات بزرگترين دستآورد مقامات كنونی جمهوری اسلامی


زير پوشش يك نامه قديمی فاش شد
پيشنهاد ايران به آمريكا برای صلح با اسرائيل
واشنگتن- سرويس خبری- ترجمه بايرام منصوری


كروبی:
نماینده رهبری در سپاه برای انتخاب خبرگان خط میدهد


امام جمعه موقت تهران
توقف غنی سازی يك پيشنهاد نخ نماست


كشف سپاه پاسداران
تظاهرات دانشجوئی درتهران
زير سر 3 جوان دستگير شده بود
آنها چون سبيل دارند، ماركسيست اند!


ادامه دانشجو ربائی در تهران
تظاهرات اعتراضی در دانشگاه امير كبير
تظاهرات دانشجويان دختر در مشهد


بازگشت خاتمی از سفر كويت
منطقه نگران آلودگی های اتمی است


در ادامه تظاهرات اعتراضی در آذربايجان
هزاران نفر در ميانه به خيابان ريختند
برخی دانشجويان دستگير شده اطراف مجلس آزاد شدند.


644 تذكرآبكی
مجلس هفتم تذكر می دهد دولت نهم دَرِ كوزه می گذاردسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


گفتگو با محمدرضا تاجيك سهيل آصفی
نگاه دانشجو
 و جوان امروز
تفاوت از
 57 تا 85 است

سقوط اتمی
از وحشت
طرح پرونده
حقوق بشر
و. جمهور


چند كلام
بی تعارف
با دفتر تحكيم
علی اكبرموسوی خوئينی ها


به طمع بستن مطبوعات
اين بازی خطرناك
را حكومت باب كرد؟
و. فرهاد رجبعلی