پرونده 8 مارس- روز زن
زنان كتك خورده روز زن
در دادسرای حاضر شدند!


 


مصاحبه يوسفی اشكوری- 2
درجبهه سياسی ايران
جای نيروی غيرمذهبی كجاست؟

       پیک هفته 69  ----------   18 خرداد  1385 - 8  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


تشكيل كميته
بزرگداشت
"به آذين"
در برلين

در پايتخت آلمان "برلين" كميته برگزاری بزرگداشت محمود اعتمادزاده (به آذين) تشكيل شد. گروهی از فعالان سياسی- فرهنگی ايران مبتكر تشكيل اين كميته شده اند. اين كميته در نخستين اطلاعيه خود خطاب به ايرانيان، از همگان خواست تا در برپائی اين بزرگذاشت به هر نحو كه می توانند شركت كرده و در برگزاری آن كميته را ياری كنند. آدرس تماس  با اين كميته نيز اينگونه اعلام شده است:
komitee.behazin@gmx.net


بيانيه
كانون نويسندگان
درباره
خاموشی به آذين


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


به آذين
از خاك ايران
 برآمد
وبرخاك ايران
شد

"به‌آذين"، سرانجام، پس از بحث و كشاكشی كه بر سر محل خاكسپاری او جريان داشت، بنا به خواست خانواده وی در "بهشت سكينه كرج" به خاك ايران سپرده شد. آخرين منزل و توقفگاه او در فراز خاك ايران، بيمارستان "آراد" تهران بود كه سه روز در آن بستری شد و سرانجام قلب بزرگترين مترجم ايران از حركت باز ماند. محمود اعتماد زاده، سرگذشت نسلی از مبارزان و ميهن دوستان ايران بود، كه از جنگ دوم تاكنون حوادث ايران را دنبال كرده و خود در حوادث ميهن نقش آفرين بودند. او تنها، مترجم نبود، شخصيتی سياسی، افسری شجاع و ميهن دوست وانسانی دركمال شرافت و پايداری بر سر انسانيت و آرمان های خود بود.
خبرخاموشی ابدی او، بلافاصله در پيك هفته (صبح 4 شنبه) با اين عنوان اعلام شد: "چشم بيداری، كه برای ابد به خواب رفت". اين عنوان اشاره به يكی از نوشته های سياسی و آموزش دهنده به آذين است كه در روزهای گذشته و همزمان با انواع مطالب و اظهار نظرهائی كه درباره او و آثارش می شود، به آن اشاره نمی شود. نامه هائی كه برای فرزندش در فرانسه نوشت و او را از چپ روی و ماجراجوئی سياسی پرهيز داد. اين نامه ها كه سياسی تر از نامه های "نهرو" به دخترش "اينديراگاندی” است در يك جلد و در زمان شاه بصورت زير زمينی درايران انتشار يافت و دست به دست شد. با عنوان "از خواب تا بيداری”.
يادداشت پيك هفته در باره خبر خاموشی به آذين را در پيك هفته و يا از اينجا مي‌توانيد بخوانيد.


 

جزئيات تشويق نامه اتمی 1+5
تسليم بلا شرط ايران
روی ميز رهبران ج.ا
اگر آنچه منتشر شده واقعيت باشد، امريكا بدون حمله به ايران، آن را فتح كرده و بايد در انتظار انتقام تاريخی از انقلاب 57 بدست عوامل اين زدوبند در داخل حاكميت بود!


"ايجاد وحشت ملی" كليد خورده است
آغاز موج جديد
دستگيری- تهديد- محاكمه


به آذين
قلم و جان را
يكجا تسليم طبيعت كرد و رفت

شناخته شده ترين چهره های سياسی، ادبی و فرهنگی دگر انديش داخل كشور، درگذشت به آذين را به ملت ايران تسليت گفتند. از جمله امضاء كنندگان اين اطلاعيه در داخل كشور عبارتند از: هوشنگ ابتهاج، پرويز شهرياری، علی اشرف درويشيان، علی عموئی، مريم فيروز، فريبرز رئيس دانا، محمود دولت‌آبادی، پرويز بابائی، ، رحيم رييس نيا، جعفركوش آبادی، شمس لنگرودی.


مصاحبه لاريجانی
درآستانه يك انتخاب جديد
طرفدار برنده شدن امريكا و ايران هستم


ديشب، شبكه 3 نشان داد
"فيلميه" !
ديدار احمدی نژاد و تيم ملی فوتبال ايران

كانال 3 سيمای جمهوری اسلامی، شب گذشته فيلم ديدار فوتباليست های تيم ملی ايران با احمدی نژاد را پخش كرد. اين ديدار قبل از پرواز تيم ايران بطرف آلمان انجام شده بود، اما سرداران حاكم بر سيمای جمهوری اسلامی زمان پخش آن را ديشب مناسب تشخيص دادند. همكاران ما درايران كه اين فيلم را ديده و خبرآن را ارسال كردند، در ابتدا نوشتند: اين ديدار خودش به تنهائی يك "فيلمه"! رئيس جمهور كلی در مورد فوتبال و تكنيك های آن حرف زد و چيزهائی كه پرسيده بود و در ديدار نمايشی و تبليغاتی با فوتباليست ها تكرار می كرد چنان كسل كننده بود كه حتی فوتباليست های حاضر در ديدار نيز بارها به خميازه افتادند و دوربين تلويزيون نتوانست آن را كات كند! همين پرگوئی و پرت و پلا بافی احمدی نژاد به هم، در سخنرانی بر سر مقبره آيت الله خمينی نيز باعث شد تا عده ای از جايشان بلند شوند و احمدی نژاد از آنها پرسيد: خسته شده ايد؟
در فيلم ديشب، نكات خنده دار زياد بود. از جمله ريش ژوليده و پيراهن سياه رئيس جمهور و موهای ژل زده و گرمكن های ماركدار فوتباليست ها! يا قرار گرفتنش در كنار علی دائی كه تناسب قدشان باعث خنده فوتباليست ها هم شد. احمدی نژاد به فوتباليست ها توصيه كرد كه موقع بازی از روح پيامبر و امام كمك بخواهند! او گفت كه تكنيك مهم نيست، مهم روحيه است! از صحنه های ديدنی ديگر اين فيلم مربوط به لحظه ای بود كه فوتباليست ها يك پيراهن قرمز و يك پيراهن سفيد كه رنگ لباس تيم ملی است به احمدی نژاد دادند و او هر دو را مچاله كرد و داد بدست كنار دستی هايش كه او را دراين ديدار همراهی و كمك می كردند.


مصاحبه وزيردفاع "بلاروس"با روزنامه "يونگه ولت" آلمان
جمهوری "بلاروس"
ارتشی پر قدرت
و دولتی متكی به مردم
برگردان: آبتين سرمدی


اردشير محصص
نمايشگاه بزرگترين طراح ايران
بزودی درتهران گشايش می يابد


با حضور فرمانده كل سپاه
قرارداد 3ر1 ميليارد دلاری
 خط لوله گاز به بلوچستان امضا شد


مصاحبه زلمای خليل زاد با اشپيگل
جمهوری اسلامی
ازيكسو پيام سياسی می فرستد از سوی ديگربمب منفجر می كند!

آنها هر دو هفته يكبار، برای مذاكرات سياسی پيام می فرستند، اما موضع ما برای مذاكره همان است كه اعلام كرده ايم و تغيير نخواهد كرد. با قاطعيت می توانم بگويم كه شبه نظاميان شيعه از ايران حمايت می شوند و از همان سلاح هائی استفاده می كنند كه برای حزب الله لبنان فرستاده می شود. زرقاوی و القاعده، از انصاراسلام در شمال غرب ايران بعنوان پايگاه خود استفاده می كنند. آنها از پاكستان می آيند و از ايران براحتی عبور می كنند. جمهوری اسلامی خواهان تضعيف موقعيت سياسی عراق است. سياستمداران عراقی، حتی آنها كه در ايران زندگی كرده اند، اكنون در مقابل فشارهای جمهوری اسلامی مقاومت می كنند.


مصاحبه يوسفی اشكوری با راديو آلمان-1
سياست خارجی حاكميت كنونی
خطرخيز تر از سياست داخلی آنست

ايران در مسير خطرناك ترين دوره تاريخ معاصر خود قرار گرفته و حمله نظامی به ايران يك فاجعه عظيم خواهد بود. تجزيه ايران، جنگ داخلی و سركوب های وسيع داخلی می تواند از دل اين حمله نظامی بيرون بيآيد. خاتمی صادق ترين شخصيت سياسی تاريخ معاصر ايران است، گرچه به دلائلی كه بر می شمارم نتوانست آنگونه كه لازم بود عمل كند. اگر مملكت دچار فروپاشی و حمله‌ی نظامی نشود،‌ در داخل براساس تغييرات و فعل و انفعالات درونی، آرام آرام ما بسوی آينده بهتری خواهيم رفت و می توانيم به دمكراسی هم برسيم.


تفسير مجله تايم
امكان سازش های بزرگ ميان امريكا و رهبران ايران


بند محرمانه
مهم ترين بخش پيشنهاد 1+5كه روی ميز رهبران ج.ا است


22 خرداد- ميدان 7 تير
اجتماع زنانی كه حقوق
انسانی- قانونی می خواهند


پس از حمله به هاشمی
حوزه علميه قم نيز سرانجام از خواب بيدار شد
گفته می شود: هاشمی يك نامه خطاب به رهبر تهيه كرده

حمله كنندگان
بازوی قدرتمند بخشی از مديريت كشور


بيانيه مهم انجمن اسلامی دانشگاه تهران
باند سعيد امامی در تدارك
قلع و قمع در دانشگاه هاست


به فرماندهی سردار ذوالقدر
ستاد سركوب آذربايجان از وزارت كشور هدايت می شود

بيانيه نمايندگان ادوار مجلس
شورش مردم
از دست های بيگانه نگوئيد
اين، بيگانه ترين سخن است


ديدار با مهدی كروبی
خط امام، درآستانه پايان


مصاحبه مسعود بارزانی با شرق الاوسط
كرد عراقی، ديگر شهروند درجه 2 نيست


سرمقاله راه توده 88
آرايش های جديد سياسی
در جبهه حاكميت يكدستبخش دوم مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيك فارسی منتشر شد:
1- غرب بر عليه غرب   2
- كار به كجا رسيده است...  3- ترفندجناح راست آمريكا: بسيج مردم عليه روشنفكران   4- رويكردهای آمريكائی به تاريخ برده داري   5- آيا علم جهانشمول است؟   6- همايش های اجتماعی جهانی رودروی  سه چالش   7- آنهايی كه برای فروش بهتر دارو، بيماری توليد می كنند  8- از همراه  حزب كمونيست فرانسه تا مشاور كارفرمايان،9-زمانی كه پير روزان والون « كاستی در فهم» را به نقد می كشد، 10-  حكومت كتابها بی كيفيت  11- بهای يك اشغال 12- صداهای اسلاميسم تندرو   13- انتقال فرهنگی در دوران برده داری 14- برده داری: چرندی يهود ستيزانه 


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


گفتگو با محمدرضا تاجيك سهيل آصفی
نگاه دانشجو
 و جوان امروز
تفاوت از
 57 تا 85 است

سقوط اتمی
از وحشت
طرح پرونده
حقوق بشر
و. جمهور


چند كلام
بی تعارف
با دفتر تحكيم
علی اكبرموسوی خوئينی ها


به طمع بستن مطبوعات
اين بازی خطرناك
را حكومت باب كرد؟
و. فرهاد رجبعلی