امنيت و اقتدار اينگونه بدست می آيد؟
بمباران در زاهدان
با فانتوم و هليكوپترهای جنگی


 


صف بندی ها برای روزهای بازی
فوتبال ايران در آلمان
يك بازی سياسی- امنيتی

       پیک هفته 67  ----------    31 ارديبهشت  1385 - 21  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


پرستوئی
در "زيرتيغ"
بازی می كند


اين نامه
نيازاست
هنر نيست!

اين شب ها "جمع آوری گداها" شده زير نويش برنامه های سيمای جمهوری اسلامی و گويندگان و مجريان و مفسران سيما هم از مردم می خواهند به متكديان كمك نكنند. استدلال هم اينست كه كمك به متكديان مهاجرت به شهرها را بيشتر می كند.
دليل مهاجرت به شهرها، البته اين استدلال سرداران جمع شده در سيمای جمهوری اسلامی نيست، كه شايد خودشان هم بدانند، اما فعلا به اقتضای جنجال جديد بر سر جمع كردن گدا ها اين را كرده اند در بوق تا نگويند واقعا چرا 8 ميليون نفر در اطراف شهرهای بزرگ كشور جمع شده اند.
اما، به بهانه طرح جمع آوری گداها، اين را هم بخوانيد كه واقعا خواندنی است و خبر از عمق بسياری مسائل در جامعه ايران می دهد.
از مدتی پيش كسانی كه آگهی ترحيم به روزنامه های همشهری و اطلاعات می دهند( سهم اين آگهی در كيهان بسيار پائين آمده زيرا تيراژ كيهان سقوط كامل كرده است) حاضر نيستند آدرس خانه مرحوم و يا بستگانی كه مجلس ترحيم در خانه گرفته اند را بدهند. دليل اين كار نيز آنست كه به محض انتشار چنين آدرسی، سيل نامه از شهرهای مختلف كشور به اين آدرس شروع می شود كه در آن ها ضمن تسليت به بازماندگان، شرحی نيز از گرفتاری ها و نيازمنديها و نيازشان به نان شب را نوشته و طلب كمك مالی می كنند.
ظاهرا برای مردم فرق نمی كند كه به چه كسی نامه بنويسند. به رئيس جمهور در سفرهای استانی و شهرستانی اش باشد و يا به بازماندگان يك مرده. محتاج اند و نيازمند و به هر دری می زنند و به هر طنابی چنگ می زنند. اينها گدای سر گذر نيستند. محتاج اند.


هوا را بگير
خنده را نه!


31 ارديبهشت
عاشيق ها
دو فيلم مستند


فيلترنشده
سايت اينترنتی
"مدظله العالی"
 راه اندازی شد


هنرهای
هيات نظارت
برمطبوعات


 

روزهای مهم تا 4 شنبه
عقب نشينی اتمی ايران
از پيشنهادهای جديد اروپا حذف نشد
اجازه غنی سازی به ايران داده نشد
اگر ايران پيشنهادهای جديد اتحاديه اروپا را نپذيرد، بلوكه دارائی‌های افراد و شركت های نزديك و يا وابسته به دولت آغاز می شود.


مصاحبه با سفير انگلستان درايران
ايران اتمی
همه نگران پيامدهای  
رد پيشنهادهای جديد اروپا
نيلوفر منصوريان- احسان ابطحى


مصاحبه راديوئی ناصر زرافشان
درآستانه بازگشت به اوين
هشدار می دهم
خطر امريكا و جنگ را جدی بگيريد

يك گروه روشنفكر و روزنامه نگار آبكی فكر كرده اند امريكا می خواهد دمكراسی و حقوق بشر را برای ما بيآورد! و هر كس را كه در مقابله جنگ و اين ارزيابی می ايستد متهم به حمايت از جمهوری اسلامی می كنند. اين درحالی است كه مردم ايران ميان دو تيغ يك قيچی قرار گرفته اند كه يك تيغ آن امريكا و يك تيغ آن جنگ طلبان داخلی و حكومتی اند. فراموش نبايد كرد كه امريكا پيش از آنكه يك سيستم اجتماعی و سياسی  باشد، يك سيستم اقتصادی است و اين سيستم به قيمت جنگ می خواهد به غارت جهانی ادامه بدهد. بی خردانی كه درحاكميت ايران هوس جنگ كرده اند نيز نه ميدانند به كجا می‌روند و نه شناختی عميق از مسائل جهانی و سرمايه داری مالی و مهاجم امريكا دارند.


حمايت رو به گسترش
با فراخوان ضد سانسور
كانون نويسندگان ايران موافقيم


كشف وزيركشور
ادامه بمباران در زاهدان
رهبران فدائيان اسلام
و جندالله فاميل هم نيستند!
ادعای خنده دار وزيركشور:
رهبر عمليات "دارزين" نه كشته شده و نه دستگير. مجروح شده!


بازار سياه دارو- استقبال از تحريم اقتصادی
سقط جنين
در ناصرخسرو120 هزار ريال


سخنرانی معاون وزارت كار
در جمع فرماندهان بسيج مشهد!


مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه امريكا
امريكا هيچ تضمين امنيتی
برای ايران در نظر ندارد!
گزينه نظامی همچنان در دستور است


و امرهم، بينهم، جنتی و خامنه ای
شوراها، زير نظر شورای نگهبان


احمد شيرزاد:
روزهای اخير در پشت صحنه حرف های مهمی مطرح است


بازار را "آن روحانی" از رونق انداخت
عزاداری نمایشی این روزها خیلی سخت شده!


از تاسوكی تا بم
مگرمرزهای ايران تازه كويری و كوهستانی شده؟
حاميان نگاه نظامی- امنيتی به جامعه
چرا استعفا نمی دهند و كنار نمی روند؟

و. يدالله اسلامی


اين جوجه طلبه
بالای منبر "قوقولی قوقو" می كند!

از قديم می گفتند: آب كه سربالا برود، قورباغه ابوعطا می خواند. ظاهرا در دولت جديد آب سربالا می رود. اگر نمی رفت، اين جوجه طلبه كه به زحمت اگر 26-27 سال داشته باشد، اينگونه بالای منبر چنين مهملاتی را سر هم نمی كرد و واعظ يك ملت نمی شد!


جلال طالبانی رئيس جمهور عراق:
دخالت ايران در كربلا
زمينه ساز دخالت اعراب در خوزستان


لوموند ديپلماتيك
شورش و انفجاردرعراق
رشد بذرهای انتقام از ايران


با كدام كارنامه
متولی امنيت اجتماعی شده اند!
و. جمهوريت


10 مقاله - 7 مترجم
لوموند ديپلماتيك فارسی ماه مه منتشر شد

بخش اول مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيك فارسی روی سايت اين نشريه قرارگرفت. 10 مقاله اين شماره را ميترا شعبانی، آزيتا نيكنام، منوچهر مرزبانيان، بهروز عارفی، كتايون كاتوزيان، علی افشارنادری و محمد زاهدی از فرانسه به فارسی برگردانده اند. بخش دوم مقالات اين شماره در دست ترجمه است كه بزودی منتشر شده و روی شبكه جهانی اينترنت قرار خواهد گرفت.

 1- جنگ عقايد   2- روشنفكران و روشنفكري 3- دوران پس از نفت آغاز شده است 4- شورشی های عراق چه كسانی هستند؟ 5- شگردهای غير منتظره از سر گيری رشد اقتصادی  ژاپن 6- ريشه های رژيم سوريه: مبارزات ضداستعماری و ناسيوناليسم عربي 7-«قطع گفتگو با بورژوازي» از ديدگاه سارتر8- بازار بی نظم و بی كاری تضمين شده در جزاير آنتيل 9- ناخشنودی و ياس دركشورآفتاب تابان10 -نبردهای اوپك.


در يك نگاه
اين فيلم تزوير و ريا را هم ببينيد

آنكه چشم می دزدد و برای دوربين آن اداها را در می آورد، همان است كه درس اخلاق و مذهب، اخلاص و صداقت هم در تلويزيون می دهد و يا در نماز جمعه با تكرار و تكرار همين صفات بالای منبر می رود! آن تزوير و ريائی كه امروز در بطن جامعه ريشه دوانده و آن تظاهر به دينداری و نان به نرخ روز خوردن، كه آفت ايران شده، ريشه هايش اينجاست! نگاه كنيد.سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


مقامات
خودشان سركارند
يا ملت را
سركار گذاشته اند؟
و. جمهوريت

اكبرگنجی در
جلسه ماهانه
روزنامه نگاران
 اصلاح طلب


نا امنی در جاده ها
حامل چه پيامی است؟
شازده حسين و كشتند
خوب شد كه ما نبوديم
والا، ما رم می كشتند
بيژن صف سری

نقل است كه در زمان ناصری در خطه آذربايجان ، ياغی نفس گيری بنام "قدر خان " وجود داشت كه راه می بست و جان می ستاند. تا بدانجا كه آوازه جلادت و صلابت او در همه جا پيچيده و جان بر لب حاكم وقت آذربايجان،‌ امير نظام گروسی رساند. اما با اين همه روزی كه امير نظام به دليل پايان ماموريت خود از آذربايجان می رفت، كس فرستاد و"قدر خان " را امان داد تا با او در منزلگاه های ميان راه ملاقاتی داشته باشد. در آن ملاقات امير نظام با چند نشانه به "قدرخان " فهماند كه آن همه هيبت و باد و بروت را او برايش ساخته و تصور شجاعت و درايت داشتنش جز خيال خامی بيش نيست. امير نظام با تدبير وقتی آن راز بر ملا كرد به ياغی خوش خيال توصيه كرد كه پس از آن از ياغی گری دست بر دارد و خود را به كشتن ندهد و اين باور از سر بيرون كند كه دست نيافتنی خواهد ماند و يقينا بداند كه حاكم بعدی او را خواهد كشت.
آن روز قدر خان با دانستن واقعيت چون برج عاج فرو ريخت و سر تعظيم فرود آورد و از امير نظام خدا حافظی كرد، اما قبل از رفتن گفت، شاهزاده سوالی دارم. امير نظام گفت می دانم ، می خواهی بپرسی كه چرا اين محبت را به تو می كنم در حالی كه تو در دوران حكومت من ياغی بودی و زحمت ها برايم آفريدی. برايت می گويم. اگر تو نبودی و ماجرای تو نبود ، اداره اين منطقه حساس در كنار روس و عثمانی برايم دشوار بود و من می بايست "قدر خان " ی می ساختم كه هر گاه مشگلی داشتم با استعانت از آوازه خشونت و صلابت تو آن را حل می كردم، آوازه ای كه خود ساختم، پس مرهون توام و اكنون شكر آن را بجا می آورم .
بی شك امروزه بر همگان روشن است كه رواج ياغيگيری در اين كهنه ديار و كشتن و گروگان گرفتن مردم بی گناه در جاده ها، بی حمايت و دخالت بيگانگان نمی تواند باشد، اما چرا چنين حوادثی آن هم در زمانی كه اين حديث جز در افسانه ها شنيده نمی شد، رواج می يافته، ذهن آدمی را به دسيسه های كهنه استعمار گران می كشاند كه برای به زانو در آوردن حكومت ها، خانه را نا امن می ساختند تا به نيات خود دست يابند. آنچنان كه امروز به فاصله اندكی از وقوع ماجرای اخير تاسوكی در سيستان و بلوچستان، واقعه تاسف برانگيزديگری را با كشتن 11 شهروند عادی در محور مواصلاتی بم – كرمان ترتيب داده اند زيرا قصد آن دارند، اين پيام را به سردمداران امروز اين آب و خاك برسانند كه هنوز با طرفندهای افسانه ای دوران قرون وسطايی می توان حكومتی را كه ميل داشتن انرژی هسته ای را چه بعنوان يك سلاح جان گير و چه استفاده صلح آميز از آن را حق مسلم خود می داند ، شكنده و ناتوان سازند. حكومتی كه داعيه ی تسلط و برقراری امنيت درسراسر حوزه فرمانروايی خود دارد، اما هر روز خبر نفير انفجارها و كشتن ده ها شهروند در كوشه و كنار كشورش سر تيتر خبر ها ی خبرگزاری های جهان می شود ، و عجبا كه گروهی قليل اما حاكم با استعانت از اين آشفتگی ها باز هم داشتن آنچه مردمش نمی خواهند ، حق مسلم می خوانند و بر خواسته ی خود پای می فشارند و گمان دارند با نوشتن موعظه نامه ی 18 صفحه ای ابر قدرتی را به زانو در خواهند آورد؛ بی آنكه خم بر آبروی خود و ماتم به خانه مردم اين كهنه ديار آورده شود. طرفه آنكه در اين وانفسا آنچه خاطرمشوش شان را آسوده می سازد و بی گمان بايد سجده شكر بجا آورند همانا بس كه اين بار در كشتار اخير جاده بم – كرمان، چون ماجرای تاسوكی جان مسئولی از استان، در خطر نبوده است .


صدام
و خلق و خوی صدامی
و. پويا


كل
اگر طبيب بودی
سرخود دوا نمودی
و. جمهور


وداع
كانون های فرهنگی
با دانشگاه اصفهان


فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی