ديدارها و مذاكرات لاريجانی  
پيام های ايران و امريكا
از دو سوی پل سوئيس


 


هركه زورش بيش، حقش بيشتر
مشاركت و مجاهدين
حق سخن و نوشتن ندارند!

       پیک هفته 72  ----------  18 تير  1385 - 9 ژوييه 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


يخ سناريوی

انقلاب مخملی نگرفت


سرلشكر فیروزآبادی

 و علی جنتی
نزدیك بود بروند!


نماز جمعه

پشت صحنه چه خبراست؟


شيركاكائو
برای تظاهرت دولتی

باتوم و زندان

برای تظاهرات مردمی


پوتين:
ضرورت توقف غنی سازی


شيرين عبادی:
لس آنجلسی ها
 جنگ می خواهند


ديدار با محمد خاتمی
جهان، جای حكومت های
مستبد و غير مسئول نيست


شيرينی خوران106 ميليون تومانی ايثارگران و آبادگران در شهرداری


لاريجانی زمین گیر شد!
 مذاكرات اتمی 1+5
یک هفته به تعویق افتاد


پيام ويژه؟
ديدار عنان و احمدی نژاد


جامعه ايران بزودی  

به سمت انفجار می رود


 

پيشنهاد منتشر شده، در مجله ارتش امريكا
ايران 5 پاره
طرح تقسيم ايران و عراق
و نقشه جديد خاورميانه


هشدار سازمان ادوارتحكيم وحدت
مرداد 85
پروژه سركوب وسيع
در دست تهيه و اجراست!


يك سايت مترقی كانادا:
بازی گام به گام امريكا برای
تحريم جهانی نفت ايران
امريكا وعده پيوستن گرجستان به ناتو را داد


كودتاگران بعدها شدند آبادگران
و فاتح شورای شهر، مجلس هفتم و رياست جمهوری
كودتای 18 تير در 7 پرده
ناصرخداياری  


تفسير مجله تايم
موقعيت ناپايدار روسيه درگروه 8
7 كشور خودی و يك غير خودی


وقت بيش از هر زمانی، درايران به طلا تبديل شده!
بازی موش و گربه اتمی
برای ازسر گذراندن اجلاس گروه 8


نمايش جهانبگلو در دو پرده
يخ سناريوی انقلاب مخملی نگرفت
رفتند دنبال عبدالله رمضان زاده

انقلاب مخملی زبانی می‌خواهد
شبيه زبان مردم فريب احمدی نژاد!


مصاحبه سیمور هرش با نویس دویچلند
1000 هدف برای بمباران
ایران در نظر گرفته شده


انفجار در كوفه
دامنه جنگ شيعه و سنی
از عراق به ايران نيز خواهد رسيد


 سرلشكر فیروزآبادی و علی جنتی
نزدیك بود بروند، اما حالا می‌مانند!

جدال سیاسی سرداران سپاه
پشت خبر بازداشت سردبیر"فردا"


اين پول ها چگونه از گلوها پائين رفته؟

داود احمدی نژاد برادر بزرگ محمود احمدی نژاد در پروژه ميدان نور كه پيمانكارش سپاه بوده دوميليارد تومان تخلف داشته است. ايشان اكنون رئيس بازرسی رياست جمهوری است!
در دوران شهرداری احمدی نژاد نيز خود ايشان 350 ميليارد تومان را يك جاهائی خرج كرده كه يا سند ندارد و يا سندش محرمانه است.


پشت صحنه چه خبراست؟
حمايت دبيرکل حزب الله ايران از هاشمی، کروبی و ميرحسين موسوی!
احمد جنتی موقتا ازنماز جمعه کنار رفت


هفته نامه اشپيگل
آرايش های جديد جنگی- اتمی
 در خليج فارس و دريای عمان


زندانيان سياسی را آزاد كنيد
اعتصاب غذای سياسی درايران
همزمان با اجلاس سران گروه 8


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


18 تير
 استثنائی  
كه قاعده شد
محمدجوادروح


بالا و پائين وزارت ارشاد
چاپ كتاب در
دستاندازعمودی
جميله كديور


آن كه متهم
به ارتباط پنهان
با خارجی است
حاكميت است
!
عبدالله مومنی


ای كاش، خيلی ها
پيش از مرگ
می توانستند
پس از مرگ
 خود را ببينند!
محمد علی ابطحی


3 بيانيه كانون نويسندگان
اعتراض به زندانی شدن
اسماعيل جمشيدی
فاجعه تجاوز به يك
دختردانشجو درآشتيان
اعتراض به يورش
به زنان و باداشت
مهندس موسوی

آنجا كه
خانه ملت است
ساكنانش
نماينده ملت اند؟
مسيح‌ علی‌نژاد


هر نماينده ای
حرف متولی اش
را در مجلس می زند
احمد شيرزاد


بچه های  
صيغه ای را
به چشم
حرام زاده
نگاه نكنيد!
دكتر قرائی مقدم