وزيرخارجه جديد انگلستان بايد پاسخ بدهد:
حمله به ايران از نظر انگلستان
همچنان غير قابل قبول است؟
افسانه نگاهی


 


منصور اسانلو زيرفشار برای اعترافات
نوبت دادخواهی كارگران رسيده
نه كانون برای نويسندگان
نه سنديكا برای كارگران

       پیک هفته 65  ----------    16 ارديبهشت  1385 - 6  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران


هنر دو دوزه بازی مخالفان
یک زن
مشاور وزیر
خارجه شد

دکتر طاهره نظری به سمت مشاور وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی منصوب شد. این نخستین بار است که یک زن درجمهوری اسلامی در وزارت خارجه به چنین سمتی منصوب می شود. دکتر نظری همسر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است و از جمله وظائف دکتر نظری ارتباط با همسران سفرا و دیپلمات های خارجی مقیم ایران و متشکل ساختن همسران دیپلمات های وزارت خارجه اعلام شده است.
یک سایت خبری متمایل به آبادگران و اصول گرایان (فراکسیون های دست راستی مجلس هفتم) این خبر را بعنوان یک کشف بزرگ از برگماری های فامیلی اعلام کرد و در حقیقت زیر پوشش مخالفت با برگماری های فامیلی با چنین انتصابی به مخالفت برخاست. این درحالی است که سراپای دولت احمدی نژاد فامیلی و باندی است و اگر یک مورد انتصاب فامیلی در دولت احمدی نژاد قابل تائید باشد، همین یک مورد است. یعنی انتصاب یک زن با تحصیلات بالا به مشاورت وزیر امور خارجه . مخالفت سایت راست گرای فردا با این انتصاب به گونه ایست که گوئی اگر حتی زنی در جمهوری اسلامی دارای صلاحیت های تخصصی و تحصیلی هم باشد به دلیل آنکه همسر و یا قوم و خویش یک مقام و یا یک وزیر است حق ورود به صحنه سیاست را ندارد! آنها با باند بازی در دولت احمدی نژاد کاری ندارند، با جلو آمدن زن ها در کابینه کار دارند.


شهيد زمين
حاج برخوردار
و.سبفت


خاموشی دو ساله
كيومرث صابری
طنز
دوران رقابت
خامنه ای
 با موسوی


دهه نظامی
هنر
جنگ طلبی

در استقبال از "همه چيز در خدمت جنگ" پشت بليت های ده تائی اتوبوسرانی تهران برای ده روز اول ارديبهشت اين شعارها هنری چاپ شد:
۲ ارديبهشت سالروز تشكيل سپاه پاسداران گرامی باد.
۵ ارديبهشت، گرامی باد ياد شهدای حمله‌ی نظامی آمريكا به طبس.
۱۰ ارديبهشت سالروزغرور آفرين عمليات بيت‌المقدس.


پیام جمشید مشایخی
رادیو
در ایران
66 ساله شد 

دكتر ناصر زرافشان
يكصدا در برابر جنگ
و رجزخوانی‌های جنگی بايستيم
باز پس گرفتن حقوق ملت ازحكومت كار ملت است، به امريكا مربوط نيست
روشنفكران دينی- حكومتی يك نسل دانشجوی بی آرمان دركشور درست كردند و آنها كه دو سه دهه با لنين و لنينيسم "يه قل دو قل" بازی می كردند در مهاجرت طرفدار رشد سرمايه داری شده اند.

هراس من از آن است كه زمانى بطور واقعى متوجه‌ آثار و عواقب شومِ جنگ شويم كه براى جلوگيرى از آن ديگر خيلى دير شده باشد، از اين‌رو اكنون وقت آن است كه همه‌ى نيروهاى ميهن‌پرست و مردم‌دوست تصورات واهى را كنار گذارند و يكصدا در برابر جنگ و در برابر همه‌ كسانى كه براى ماجراجويی‌هاى نظامى رجزخوانى می‌كنند، ايستادگى كنند. معادله‌ى مجعول و عاميانه‌اى را در سطح جامعه تبليغ می‌كنند كه گويا هركس در مورد عواقب مداخله‌ بيگانه و مخالفت با جنگ و تجاوز نظامى صحبت‌كند، از موضع جمهورى اسلامى يا حمايت از آن صحبت كرده است. اين ادعايى بی‌اساس است كه مطرح‌كنند‌گان آن می‌خواهند به‌كمك آن دست به نوعى "ترور فكر" زده و بيگانه‌پرستى خود را در پشت آن پنهان سازند. نظام‌هاى سياسى می‌آيند و می‌روند، آن‌چه مستمر و ماندنى است جامعه و مردمند و كسى به‌خاطر حاكميت‌ها جامعه را به‌باد نمی‌دهد. روشن‌فكران دينى" كه ظرف دو دهه‌ گذشته به ضرب امكانات و تريبون‌هاى همين نظام حاكم بر جريان‌هاى فكرى جامعه و جنبش دانشجويى تسلط يافتند، چيزى بيش از اين نبوده است كه آن اراده‌ى مبارزه‌ى احتمالى نسل گذشته را خاموش و به فراموشى و انفعال بسپارند و يك نسل بی آرمان درست كردند. از طرف ديگر، دوستانى كه دو سه دهه‌ى پيش با لنين و لنينيسم "يه‌قل دوقل" بازى می‌كردند و امروز پس از يكى دو دهه تبعيد سياسى و خارج‌نشينى نسبت به‌مواضع گذشته‌ى خود ترديدكرده و راه رشد سرمايه‌دارى را موعظه می‌كنند، نه آن روز لنين و لنينيسم را فهميده بودند و نه امروز می دانند سرمايه داری در عصر امپرياليسم يعنی چه!
امريكا و كانادا ‌3درصد
و اروپاى غربى نيز با همه‌ى نقش و اهميتى كه در صحنه‌ى اقتصاد جهانى دارد فقط 2 درصد ذخاير شناخته‌شده‌ نفت جهان را در اختيار دارند و اروپاى شرقى و اتحاد شوروى سابق كه طى پنجاه‌سال قطره‌اى نفت از خارج وارد نمی‌كردند بر روى هم فقط 7‌درصد ذخاير جهانى نفت را دارند، اما منطقه‌ى خاورميانه يك‌جا صاحب 65 درصد ذخاير مزبور است. پيش‌بينى وزارت انرژى ايالات متحده در سال 2002 تقاضاى جهانى نفت طى بيست سال آينده را از 77 ميليون بشكه در روز (كه مربوط به زمان اين برآورد است) تا 120 ميليون بشكه درروز پيش بينی كرده است. ريشه های رويدادها اينجاست.


سيستان و بلوچستان
اشرار
( به تعبير حكومتی) كسان ديگری اند
بسيج به جلسه سخنرانی حمله می كند

 

اين بارگاه برای قاتل عمر
در ج.ا در حال بالا آمدن است!


ابوالحسن بنی صدر:
از داخل حاكميت ايران
امريكا را تحريك به حمله می كنند
اين حرف علی خامنه ای كه "اگر امريكا به ما يك ضربه بزند، ما دو ضربه پاسخ می دهيم" جز اينست كه ما يك سازمان تروريستی بين المللی داريم؟ و اين سخن تقويت موضع بوش در امريكا برای عمل از روی سر، حتی كنگره اين كشور نيست؟


راهپيمائی اول ماه مه كارگران ايران
پيامی بود برای مبلغان مرگ جنبش كارگری


ببينيم و چاره ای بيانديشيم
فيلم رجزخوانی تلويزيونی
سرداران سپاه و افسران ارتش

اين يكی از دهها برنامه رجزخوانی نظامی است كه شب ها از كانال های مختلف سيمای جمهوری اسلامی پخش می شود. فرماندهان سپاه و ارتش را می آورند به تلويزيون تا برای مردم درباره قدرت نظامی جمهوری اسلامی سخن بگويند و به آنها قوت قلب بدهند كه امريكا در جنگ با ايران خيلی زود شكست خواهد خورد و دم خودش را روی كولش گذاشته و تا نيويورك فرار خواهد كرد. اين برنامه ها همگی مصرف داخلی دارد، اما برای تبليغ جنگ طلبی حكومت ايران، توسط اسرائيل و امريكا در وسيع ترين حد مورد بهره برداری قرار می گيرد تا دليل و توجيهی باشد برای حمله مرگبار به ايران. آقايان سپاهی دولت تشكيل دادند و يك سردار را كردند رئيس صدا و سيما برای دراختيار داشتن تلويزيون و رفتن بالای منبر برای همين ماجراجوئی ها.


بيانيه جديد وزارت خارجه امريكا
رژيم ايران به چالشی
در برابر جهان تبديل شده


آشی كه با هيزم اتمی
برای ملت ايران پخته اند
سين. ابراهيمی


رئيس جمهور آينده فرانسه
از زير سايه جنبش نارضائی بيرون می آيدآغاز آخرين رايزنی ها دراجلاس امروز فرانسه
ديپلماسی آشفته ايران
درآستانه اجلاس شورای امنيت


اول ماه مه
بزرگترين حضور خيابانی كارگران ايران، در تهران
وزير ضد كارگر استعفا، استعفا

حاشيه ای مهم تر از متن در تظاهرات اول ماه مه تهران


از افغانستان تا عراق
گزارش ترور و تروريسم
 از نگاه وزارت خارجه امريكا


مخالفت حقوقدانان دمكرات جهان
با هر نوع حمله نظامی به ايران
سخنان غيرمسئولانه رئيس جمهورايران، دستآويز حمله نظامي
 حتی با استفاده از سلاح اتمی كم قدرت" شده است.سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


برجنبش اصلاحات چه گذشت
تبليغ ياس
سركوب فيزيكی
مقابله قانونی
علی ربيعي

نمايشگاه كتاب و مطبوعات در تهران گشايش يافت. آنچه را می خوانيد اظهار نظر علی ربيعی مشاور امور امنيتی دولت محمد خاتمی هنگام بازديد از بخش مطبوعات اين نمايشگاه، درغرفه خبرگزاری ايسناست:
اصلاحات مفهوم يك حزب، جريان و تشكل خاص نبود، اما متاسفانه چه مخالفان و چه موافقان، آن را بيشتر به عنوان يك گروه تلقی می‌كنند، به ويژه مخالفانی كه امروز از مردن و نيمه جان بودن اصلاحات صحبت می‌كنند.
اصلاحات فرآيندی است كه در لايه‌های زيرين اجتماعی شكل گرفته و در حقيقت جريانی فكری است كه به اعتقاد من از ابتدای پيروزی انقلاب وجود داشته، در اثر جنگ اتفاقاتی حاصل شده كه هژمونی نظری و فكری جنگ بر آن حاكم شده و پس از آن هم قدرت بروز پيدا كرده و ربطی به 8 سال دوره رياست‌جمهوری خاتمی نداشته است. اصلاحات ادامه دارد و بسياری از تحولات امروز ناشی از آن است. البته اصلاح‌طلبان را بايد از اصلاحات جدا كرد. اصلاحات روندی اجتماعی است و ربطی به گروه خاص ندارد. انتخابات پيش هم در جريان اصلاحات ريشه داشته است. معتقدم انتخابات شورای شهر، مجلس و رياست جمهوری را نيز بايد با توجه به چند اتفاق مثل ياس سياسی و عدم توجه به برخی شاخص‌هايی كه جريان اصلاحات می‌طلبيد، بررسی كرد. اين انتخابات نتيجه‌ای بود از انزواطلبی سياسی، اما اگر بشود آن را برطرف كرد، اصلاح‌طلبان باز هم می‌توانند حضور پيدا كنند؛ گرچه جريان اصلاحات در صورت وجود ياس سياسی باز به حالت نهفته باقی است.
ربيعی درباره واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر نيز به شورای نگهبان گفت:
به نظر می‌رسد اين اقدام برای محدود سازی باشد. در هشت سال دوره رياست‌جمهوری خاتمی هم چند جريان با هم حركت كرد. مهم‌ترين آن مايوس سازی مردم بود كه ابزارهای مهمی از رسانه‌ها را نيز در اختيار داشت. ديگری جريان فيزيكی محدود سازی و جريان ديگر قانون محدودسازی بود كه هر سه می‌خواستند با هم در يك راستا حركت كنند.
مهم اين است كه معتقدان به اصلاحات، به هر ترتيبی كه شده در صحنه بمانند. از اين شرايط نيز بايد به عنوان يك فرصت استفاده كرد. معتقدم انتخابات رياست‌جمهوری هم بخشی از جريان اصلاحات را در درون خود داشته است. اين تعابير را قبول ندارم كه كسی نماينده امام زمان(عج) هست يا نيست. امام زمان مقدس است، اما در فرآيند انتخابات، امام زمان به كسی نمايندگی نداده است. در اين انتخابات شعارهايی داده شده كه منطبق بر نيازهای معيشتی لايه‌های پايين اجتماع بود و مجموع اين‌ها نتيجه انتخابات را رقم زد. اصلاح‌طلبان نيز يك مشكل بزرگ دارند و آن اين است كه نمی‌خواهند مصالح نظام را فدای بسياری چيزهای ديگر كنند. از سويی هم می‌خواهند چيزی را كه تصور می‌كنند درست است بياورند و اين كار سخت و عذاب آوری است.

 

اسباب ضروری
مرد اتمی شدن!
و. احمد شيرزاد


كاسبی قرآنی
با
10% تخفيف
و.ابطحی


ضربه تبر

بر تنه درخت

عوامفریبی

و.الپربرخلاف اکثر دوستانی که با آنها صحبت می شد، معتقدم دستور احمدی نژاد درباره ورود زنان به استادیوم نه آنطور که برخی فکر می کنند یک بازی پیچیده از پیش طراحی شده است، که بگوید من می خواستم و علما نگذاشتند، نه بازی ای از آن سو که این موضوع را مطرح کند تا به خاطر مخالفت های گسترده بسوزد و دیگر کسی نتواند آن را پیگیری کند.
به نظر من این دستور صرفا واکنش به بحران محبوبیتی است که برای اطرافیان نزدیک رئیس جمهور محرز شده است. مقاومت و مخالفت مصباح و تعدادی از مراجع هم بازی نبود. آنها واقعا با این قرتی بازی ها! مخالف اند. در هر صورت نتیجه این شد که آبروی احمدی نژاد بر سر یک ماجرای ساده بی ربط به کلی ریخت.
مشکل اطرافیان احمدی نژاد این بود که فکر کردند جزمیت های سنتی مثل احساسات عوام و پول نفت است که هر بازی که بخواهند می توانند سر آن در بیاورند. آنها فکرش را نکردند که سنت هیچ وقت سر بزنگاه به مدافعان سرسخت آن رحم نکرده است، همانطور که مدرنیته. و توجه نکردند که برای لباس گشاد کسی که همینطوری اش در قد و قواره رییس جمهوری نیست نمی توان آستین های بلند دوخت.
گاهی در بحثهای خودمانی سیاسی می گفتم روزی که احمدی نژاد ریشش را آنکارد کند، روز فرو ریختن و در هم شکستن شخصیت اوست. چون نمادهای معرف شخصیت تیپیکال او اینقدر متزلزل هستند که اگر یک ذره سوراخ شوند چرخ او به سرعت پنچر می شود. هنوز هم همان را می گویم. با این تفاوت که این بار معتقدم خود او با بی تدبیری اولین ضربه کاری را به پیکر محبوبیت مجازی خود زد. بحث هولوکاست، جُک های اس ام اسی، ادا و اطوارهای مغایر شان و جایگاه و انتقادات گروههای منتقد به نظر من هیچکدام حجم مهمی از رای او را تکان نداده بود. اما این کار اولین ضربه تبر بر کمر درخت تنومند عوام گرایی بود. خیلی ها از امشب به بعد پس از نمازهایشان به جای اینکه برای موفقیت دولت او دعا کنند، برای هدایت او به راه راست دعا می کنند. شخصیت او در ذهنیت متدینین ترک برداشت، و این اتفاق مهمی است. او که به این کار اعتقاد نداشت؛ می خواست محبوبیت جمع کند، اما به قول آن شخصیت کودک انیمیشن های تلویزیونی: داداش سیام ضایع شد!!