ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26 فروردین 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عناوین اول

نگاه پیک نت به رویدادهای

ایران و جهان در سال 98 
 
 

 

 

قرار ما با خوانندگان پیک نت در آغاز انتشار آن در سال 99 آن بود که عناوین اول ماههای سال 98 را بتدریج منتشر کنیم تا نگاه ما به سیر رویدادهای ایران و جهان مرور بشود. عناوین اول اسفند ماه را منتشر کردیم و سپس در کوران اخبار روز فرصت جمع آوری این آرشیو و انتشار آن فراهم نشد تا امروز. در شماره امروز جبران مافات کرده و عناوین اول پیک نت از مهرماه تا بهمن ماه را منتشر می کنیم. یعنی شش ماه دوم سال 98. اسفند ماه را هم منتشر کرده بودیم.

عناوین اول اسفندماه گذشته که منتشر کرده ایم را میتوانید از روی لینک زیر مرور کنید:

http://www.pyknet.net/1399/farvardin/16/page/morur1.htm

 

 

عنوان های اول در بهمن ماه 1398

 

1 – عنوان اول پیک نت 30 بهمن

هراس رهبر ج. اسلامی از سرانجام آشی که برای انتخابات بار گذاشت

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/30/page/titre.htm

2 – عنوان اول پیک نت 29 بهمن

بوسه بر پیشانی شهید انتخابات مجلس آینده

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/29/page/titre.htm

3 – عنوان اول پیک نت 28 بهمن

بهزاد نبوی: حتی در این دقایق 90 نیز

معتقدم باید رای داد و جلویخسارت بیشتر را گرفت!

 https://www.pyknet.net/1398/02bahman/28/page/titre.htm

4 – عنوان اول پیک نت 27 بهمن

رویای مجلس بالای 60 درصد کابوس مجلس زیر 30 درصد

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/27/page/titre.htm

5 – عنوان اول پیک نت 26 بهمن

هنوز مجلس را فتح نکرده وعده سرنگونی روحانی را میدهند

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/25/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 24 بهمن- فروزنده فرزاد

اگر جنگ سوریه تمام نشود ایران در باتلاق آن گیر می کند

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/24/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 21 بهمن

مجلس فرمایشی آینده با کدام  اهداف تشکیل می شود!

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/21/page/titre.htm

8 – عنوان اول پیک نت 20 بهمن

درسی که رهبر ج. اسلامی از بیعت همافران با انقلاب گرفته

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/20/page/titre.htm

9 – عنوان اول پیک نت 19 بهمن

رهبر ج. اسلامی پیشاپیش از نتیجه انتخابات اطلاع دارد!

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/19/page/titre.htm

10 – عنوان اول پیک نت 17 بهمن

تکرار کودتای 88 این بار، پیش از انتخابات

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/17/page/titre.htm

11 – عنوان اول پیک نت 16 بهمن

 تا دروغ کارپایه حکومت است هیچ مشکلی درایران حل نمیشود  

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/16/page/titre.htm

 

12 –عنوان اول پیک نت 15 بهمن

قایم موشک بازی آنهائی که خود را فاتح مجلس آینده میدانند

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/15/page/titre.htm

13 – عنوان اول پیک نت 14 بهمن

 اعتماد مردم به حاکمیت به زیر 10 در صد رسیده!

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/14/page/titre.htm

14 – عنوان اول پیک نت 13 بهمن

انتخابات مجلس و دو احتمال قوی و یک احتمال و امکان ضعیف

 https://www.pyknet.net/1398/02bahman/13/page/titre.htm

15 – عنوان اول پیک نت 12 بهمن

 با سخنان افشاگرانه روحانی آب به لانه مورچگان راه یافت  

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/12/page/titre.htm

16 – عنوان اول پیک نت 8 بهمن

نورافکنی که روحانی روی تاریکخانه انتخابات انداخت

 https://www.pyknet.net/1398/02bahman/08/page/titre.htm

17 – عنوان اول پیک نت 7 بهمن

سفره شورش های غافلگیرانه در ج. اسلامی جمع شده؟

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/07/page/titre.htm

18 – عنوان اول پیک نت 6 بهمن

 شبح هولناک خطر خارجی و خواب و خیال های داخلی

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/06/page/titre.htm

19 – عنوان اول پیک نت 5 بهمن

انتخابات فرمایشی حجت را برهمگان تمام می کند

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/05/page/titre.htm

20 – عنوان اول پیک نت 3 بهمن

حکومت در ایران می خواهد بگوید اهل درس گرفتن نیست!

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/03/page/titre.htm

21 – عنوان اول پیک نت 2 بهمن

بوی گنَد تهران هم از امور امنیتی و حکومتی است؟

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/02/page/titre.htm

22 – عنوان اول پیک نت اول بهمن

وعده ای که رهبر داده بود اما در نماز جمعه عمل نکرد!

https://www.pyknet.net/1398/02bahman/01/page/titre.htm

 

 

عنوان های اول در دیماه 1398

 

1 – عنوان اول پیک نت 30 دیماه

حل بحران های ایران درگرو نمایش موشکی اتمی است؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/30/page/titre.htm

2 - عنوان اول پیک نت 28 دیماه

خیز روحانی، در پایان نماز رهبر، ادامه خواهد یافت؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/28/page/titre.htm

3 – عنوان اول پیک نت 26 دیماه

 شورای نگهبان آتش تهیه شورش تازه ای را فراهم کرد

https://www.pyknet.net/1398/03dey/26/page/titre.htm

4 – عنوان اول پیک نت 25 دیماه

زمزمه افشای پشت صحنه 3 رویدادمهم در ایران

https://www.pyknet.net/1398/03dey/25/page/titre.htm

5 – عنوان اول پیک نت 24 دیماه

جنبش اعتراضی مردم، اجازهتشکیل مجلس فرمایشی نمیدهد

https://www.pyknet.net/1398/03dey/24/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 23 دیماه

گوش کنید: سخنرانی برای گروه  های مهاجم و چماقدار

شورشی بزرگتر از شورش آبان در پیش است

https://www.pyknet.net/1398/03dey/23/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 22 دیماه

آن را که دروغ نگفت در خانه اش حبس کردند

https://www.pyknet.net/1398/03dey/22/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 21 دیماه

اطلاع رسانی نظامی و امام جمعه ای در جمهوری اسلامی

https://www.pyknet.net/1398/03dey/21/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 19 دیماه

سیاست بلاتکلیف نگهداشتن کشور به بن بست رسیده!

https://www.pyknet.net/1398/03dey/19/page/titre.htm

8 – یادداشت سردبیری- عنوان اول پیک نت 18 دیماه

دستآوردهای یک بدرقه تاریخی

https://www.pyknet.net/1398/03dey/18/page/titre.htm

9 – عنوان اول پیک نت 17 دیماه- فروزنده فرزاد- واشنگتن

توطئه برای نابودی ایرانوسیع تر از ترور سلیمانی است

https://www.pyknet.net/1398/03dey/17/page/titre.htm

10 – عنوان اول پیک نت 16 دیماه

هیجان ها پایان می یابد نارضائی عمومی باقی می ماند

 https://www.pyknet.net/1398/03dey/16/page/titre.htm

11 – عنوان اول پیک نت 15 دیماه

اطلاعات سفر سلیمانی چگونه به اسرائیل و امریکا رسید؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/15/page/titre.htm

12 – عنوان اول پیک نت 14 دیماه

سفر سلیمانی به بغداد از کدام سوراخ امنیتی "درز" کرد؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/14/page/titre.htm

13 – عنوان اول پیک نت 12 دیماه

آیا با زبان آقای خامنه ای می توان مذاکرات سیاسی کرد؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/12/page/titre.htm

14 – عنوان اول پیک نت 10 دیماه

چرا ورزش را در ج. اسلامی با حکومت پیوند زده اند؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/10/page/titre.htm

15 – عنوان اول پیک نت 9 دیماه

دو تفسیر از شورش آبان مردم کدام را قبول دارند؟

  https://www.pyknet.net/1398/03dey/09/page/titre.htm

16 – عنوان اول پیک نت 7 دیماه

دیواری ترک برداشته که حکومت به آن تکیه می کرد

https://www.pyknet.net/1398/03dey/07/page/titre.htm

17 – عنوان اول 5 دیماه

راه حل های نخ نما چاره جامعه آماده انفجار نیست

https://www.pyknet.net/1398/03dey/05/page/titre.htm

عنوان اول پیک نت 4 دیماه 18

ایران و امریکا پیش شرط های مذاکره را پذیرفته اند؟

https://www.pyknet.net/1398/03dey/04/page/titre.htm

19 – عنوان اول پیک نت 3 دیماه

فشار دولت سایه به روحانی برای افشای مذاکرات ژاپن

https://www.pyknet.net/1398/03dey/03/page/titre.htm

20 – عنوان اول پیک نت 2 دیماه- نتایج یک نظرسنجی

 تنها 4 در صد تهرانی ها طرفدار سرکوب معترضان اند

https://www.pyknet.net/1398/03dey/02/page/titre.htm

21 – عنوان اول پیک نت اول دیماه

خبرهای تازه در کاخ سفید بی ارتباط با ایران نیست!

 https://www.pyknet.net/1398/03dey/01/titre.htm

 

 

عنوان های اول در آذر ماه 1398

 

1 – عنوان اول پیک نت 30 آذر

پتک "شورش مردم" همه را از خواب بیدار کرده؟

https://www.pyknet.net/1398/04azar/30/page/titre.htm

2 – عنوان اول پیک نت 28 آذر

میوه تلخ درختی که جمهوری اسلامی  درعراق کاشت

https://www.pyknet.net/1398/04azar/28/page/titre.htm

3 - عنوان اول پیک نت 27 آذر

دو نتیجه گیری از ادعای 85 درصدی قوه قضائیه

https://www.pyknet.net/1398/04azar/27/page/titre.htm

4 – عنوان اول پیک نت 26 آذر

دستور دولت سایه به سیما برای پخش خبر استعفای روحانی

https://www.pyknet.net/1398/04azar/26/page/tirre.htm

5 – عنوان اول پیک نت 25 آذر

دلیل شتاب گرفتن حملات حکومتی به روحانی چیست؟

https://www.pyknet.net/1398/04azar/25/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 24 آذر

از نبرد پشت صحنه بزودی پرده برداری می شود

 https://www.pyknet.net/1398/04azar/24/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 23 آذر

درباره انتخابات علم الهدا حرف دل قدرت را زد

https://www.pyknet.net/1398/04azar/23/page/titre.htm

8 – عنوان اول پیک نت 21 آذر

دردسرهای دهان بی کنترل فرماندهان و امام جمعه ها

https://www.pyknet.net/1398/04azar/21/page/titre.htm

9 – عنوان اول پیک نت 20 آذر

بازگشت دو یزدی به مجلس خبرگان خود دلیل کافی قتل هاشمی است

 https://www.pyknet.net/1398/04azar/20/page/titre.htm

10 – عنوان اول 19 آذر

 زیر پوست خبرها حوادث احتمالی آینده را ببینیم!

https://www.pyknet.net/1398/04azar/19/page/titre.htm

11 – عنوان اول 18 آذر

ژنرالها در عراق و لیبی قدرت را بدست خواهند گرفت؟

https://www.pyknet.net/1398/04azar/18/page/titre.htm

12 – عنوان اول پیک نت 17 آذر

تبار شناسی اجتماعی شورش سراسری آبان 98

https://www.pyknet.net/1398/04azar/17/page/titre.htm

13 – عنوان اول پیک نت 16 آذر

دخالت در امور داخلی عراق میتواند به فاجعه ای تازه بیانجامد

https://www.pyknet.net/1398/04azar/16/page/titre.htm

14 – عنوان اول پیک نت 14 آذر

 رهبر ج. اسلامی گام به گام روحانی را فلج و زمین گیر کرد

 https://www.pyknet.net/1398/04azar/14/page/titre.htm

15 – عنوان اول پیک نت 13 آذر

آینه دوران شاه را بگیرید جلوی رهبر ج. اسلامی

https://www.pyknet.net/1398/04azar/13/page/titre.htm

16 – عنوان اول پیک نت 12 آذر

رهبر ج. اسلامی نمی خواهد از رویدادها درس بگیرد!

https://www.pyknet.net/1398/04azar/12/page/titre.htm

17 – لعنوان اول پیک نت 11 آذر

 !مستضعفی که باید حاکم باشد همین بسیج سرکوبگر است

https://www.pyknet.net/1398/04azar/11/page/titre.htm

18 – عنوان اول پیک نت 9 آذر

دو ارزیابی و تحلیل از شورشی که بهانه اش بنزین بود

https://www.pyknet.net/1398/04azar/09/page/titre.htm

19 – عنوان اول پیک نت 7 آذر

 جنوب شهریها، زیر نگاه شک و ظن امنیتی حکومت

https://www.pyknet.net/1398/04azar/07/page/titre.htm

20 – عنوان اول پیک نت 6 آذر

از زیر خاکستر حریق چه توطئه ای بیرون می آید؟

https://www.pyknet.net/1398/04azar/06/page/titre.htm

21 – عنوان اول پیک نت 5 آذر

پس از تخریب و حریق میخواستند دولت نظامی اعلام کنند

 https://www.pyknet.net/1398/04azar/05/page/titre.htm

22 – عنوان اول پیک نت 4 آذر

تظاهرات نخ نمای حکومتی پس از سرکوب خونین مردم

https://www.pyknet.net/1398/04azar/04/page/titre.htm

23 – عنوان اول پیک نت 3 آذر

ایشان با تقلید چفیه رهبر می خواهد جانشین او بشود!

 https://www.pyknet.net/1398/04azar/03/page/titre.htm

24 – عنوان اول پیک نت 2 آذر

سرکوب مردم، ریختن آب به آسیاب ترامپ و نتانیاهوست

 https://www.pyknet.net/1398/04azar/02/page/titre.htm

 

 

عنوان های اول در آبان ماه 1398

 

1 – عنوان اول پیک نت 30 آبان

کدام "نتیجه" را حکومتاز شورش اخیر خواهد گرفت؟

https://www.pyknet.net/1398/05aban/30/page/titre.htm

2 – عنوان اول پیک نت 29 آبان

شورش کم سابقه مردم حکومت را از خواب بیدار کرد؟

https://www.pyknet.net/1398/05aban/29/page/titre.htm

3 – عنوان اول پیک نت 28 آبان

ریشه های درخت شورش در زمین حکومت است

https://www.pyknet.net/1398/05aban/28/page/titre.htm

4 – عنوان اول پیک نت 27 آبان

سهمیه بندی بنزین یکی از دلائل شورش مردم است

https://www.pyknet.net/1398/05aban/27/page/titre.htm

5 – عنوان اول پیک نت 26 آبان

اکثریت جامعه ایران از نگاه حکومت "غیرخودی" اند

 https://www.pyknet.net/1398/05aban/26/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 25 آبان- یادداشت سردبیری

بنزین روی آتش بی اعتمادی مردم به حکومت

 https://www.pyknet.net/1398/05aban/25/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 23 آبان

اگر اوضاع درک نشود کلاه سر ملت خواهد رفت

https://www.pyknet.net/1398/05aban/23/page/titre.htm

8 – عنوان اول پیک نت 22 آبان

در تدارک تظاهرات "خودی" ها به بهانه معیشت، علیه روحانی!

https://www.pyknet.net/1398/05aban/22/page/titre.htm

9 – عنوان اول 21 آبان

شطرنج سیاسی درایران به لحظات "کیش و مات" رسیده

https://www.pyknet.net/1398/05aban/21/page/titre.htm

10 – عنوان اول پیک نت 20 آبان

 شورش علیه فساد حکومتی از لبنان و عراق به ایران میرسد؟

https://www.pyknet.net/1398/05aban/20/page/titre.htm

11 – عنوان اول پیک نت 19 آبان

نگرانی از شورش مردم در ایران، همانند عراق

https://www.pyknet.net/1398/05aban/19/page/titre.htm

12 – عنوان اول پیک نت 18 آبان

مذاکره با امریکا خوب است اگر "خودی" رئیس جمهور باشد

https://www.pyknet.net/1398/05aban/18/page/titre.htm

13 – عنوان اول پیک نت 14 آبان

جنبش اعتراضی مردم عراق علیه فساد حکومتی و ایران

https://www.pyknet.net/1398/05aban/14/page/titre.htm

14 – عنوان اول پیک نت 13 آبان

رهبر ج. اسلامی، بار دیگر از این شاخه به آن شاخه پرید

https://www.pyknet.net/1398/05aban/13/page/titre.htm

15 – عنوان اول پیک نت 12 آبان

ابراهیم رئیسی می خواهد قهرمان مبارزه با فساد جلوه کند

https://www.pyknet.net/1398/05aban/12/page/titre.htm

16 – عنوان اول پیک نت 11 آبان

شایعه حضور فرمانده سپاه قدس در جلسه امنیتی بغداد

https://www.pyknet.net/1398/05aban/11/page/titre.htm

17 – عنوان اول پیک نت 9 آبان

شایعه اعزام 7 هزار نیروی نظامی از ایران به عراق

 https://www.pyknet.net/1398/05aban/09/page/titre.htm

18 – عنوان اول پیک نت 6 آبان

ج. اسلامی در عراق و لبنان عمق راهبردی را از دست میدهد؟

https://www.pyknet.net/1398/05aban/06/page/titre.htm

19 – عنوان اول پیک نت 2 آبان

نمایش مبارزه با فساد برای رفتن به سوی انتخابات

https://www.pyknet.net/1398/05aban/02/page/titre.htm

20 – عنوان اول پیک نت اول آبان

7 ساعت گفتگوی محرمانه پوتین و اردوغان در خانه پوتین

https://www.pyknet.net/1398/05aban/01/page/titre.htm

 

عنوان های اول در مهر ماه 1398

 

1 – عنوان اول پیک نت 30 مهر

بخشی از فاجعه حاکم همین سخنانی است می شنوید

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/30/page/titre.htm

2 – عنوان اول پیک نت 29 مهر

95 در صد جامعه امروز در برابر 5 درصد جامعه

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/29/page/titre.htm

3 – عنوان اول پیک نت 28 مهر

جهش علمی وتحسین برانگیز  نسل پس از انقلاب 57 ایران

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/28/page/titre.htm

4 – عنوان اول پیک نت 25 مهر

دعوا سر برجام نیست دعوا سر مسئله بالاتری است

 https://www.pyknet.net/1398/06mehr/25/page/titre.htm

5 – عنوان اول پیک نت 24 مهر

پشت پرده پروژه "آمد نیوز" و "زمَ شو" بزودی آشکار می شود

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/24/page/titre.htm

6 – عنوان اول پیک نت 23 مهر

"روح الله زم"نام نمایش تازه اطلاعات سپاه

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/23/page/titre.htm

7 – عنوان اول پیک نت 22 مهر

رمز "سرخه ای" میان روحانیو برادرش در مذاکرات اتمی

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/22/page/titre.htm

8 – عنوان اول پیک نت 21 مهر

 کلید مذاکره ایران با عربستانو امارات، دست پوتین است؟

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/21/page/titre.htm

9 – عنوان اول پیک نت 20 مهر

ابرهای جنگی بار دیگر در آسمان خلیج فارس ظاهر شدند

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/20/page/titre.htm

10 – عنوان اول پیک نت 18 مهر

 دستور رهبر برای حصر راجلیلی و احمدی نژاد ابلاغ کردند

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/18/page/titre.htm

11 – عنوان اول پیک نت 17 مهر

تضاد سیاست خارجی و داخلی به همانجا می انجامد که درعراق انجامید

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/17/page/titre.htm

12 – عنوان اول پیک نت 16 مهر

قیام مردم عراق به کدام جهت خواهد رفت؟

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/16/page/titre.htm

13 – عنوان اول پیک نت 15 مهر

فاجعه ایدز در لردگان پایان نیافته، خود را فریب ندهید!

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/15/page/titre.htm

14 – عنوان اول پیک نت 13 مهر

آنها که منتظر "جشن جنگ" اند نه حب وطن دارند و نه ایمان

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/13/page/titre.htm

15 – عنوان اول پیک نت 10 مهر

عده ای روحانی و وابستگان آیت الله ها دستگیر شده

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/10/page/titre.htm

16 – عنوان اول پیک نت 9 مهر

 زمینه های بازگشت امریکا به مذاکرات اتمی"برجام"

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/09/page/titre.htm

17 – عنوان اول پیک نت 7 مهر

نهضت مدنی صلح علیه جنگ و تحریم ایران

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/07/page/titre.htm

18 – عنوان اول پیک نت 6 مهر

ایران آماده مذاکره است امریکا طفره می رود

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/06/page/titre.htm

19 – عنوان اول: یادداشت سردبیری

سهم ایران در حمله موشکی به تاسیسات نفتی عربستان

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/03/page/titre.htm

20 – عنوان اول پیک نت 2 مهر

تعهد متقابل ایران و امریکا برای رفتن به سوی مذاکره

https://www.pyknet.net/1398/06mehr/02/page/titre.htm


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 آوریل 2020

 
 

اشتراک گذاری: