محمد علی عموئی: اگر بتوانند تكرار می كنند
فاجعه آفرينان دهه 60
امروز در قدرت اند


 


سود 600 ميليارد دلاری مواد مخدردرافغانستان
اعتراف به شيوع اعتياد
در پادگانها نظامی ايران

       پیک هفته 71  ----------  6 تير  1385 - 27  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


"مرزه وان"
ساخته
 كيوان مجيدی
رفت
 برای جايزه


زن بودن
جرم اينست!
نوشين احمدی خراسانی
سايت گزيده ها


انتشار فرهنگ
شاهنامه فردوسی
نوشين
ياد باد
آن چهره‌ها
ياد باد


مانا نيستانی
اسرائيلی نيست!


نمايشگاه
مينياتورهای
فرشچيان
در
اصفهان


2 گل هم از پرتغال
تفسير فوتبال
مغلوب ايران
منصور پورحيدری
 مانوك خدابخشيان


بازی

ایران - مکزیک

آینه

ایران کنونی


نمايشگاه بزرگ
كاريكاتور
گرافيك و
تصويرسازی
در تهران


چشم های
عكاس ورزشی ايران
بسته شد


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


 

لاريجانی درپايان ديدار وزيرخارجه تركيه از ايران
 و اطلاع رهبران جمهوری اسلامی از پيام محرمانه او
تركيه
پل جديد ارتباطی – اتمی
ميان ايران
و كاخ سفيد

لاريجانی: بحث مهلتی كه رئيس جمهور گفته بود، مطرح نيست. من رجال الغيب نيستم كه بگويم بالاخره امريكا پيش شرط مذاكرات را حذف می كنيد يا نمی كند، اما اميدواريم حرف های ما( ظاهرا پيامی كه عبدالله گل با خود از ايران برده است) درست به امريكا منتقل شود.


5 شنبه در مسكو
ايران در دستور كار است
اجلاس وزرای خارجه
8 كشوربزرگ سرمايه داری جهان


هشدار محسن كديور
توطئه حكومتی كشيدن دانشجويان
به ورطه حركات تند و راديكال


فرمانده نيروی انتظامی
روزی 14 نفر می ميرند
وجود مواد مخدر تقلبی
از شاهكار نيروی انتظامی است


شورش در آشتيان
تجاوز به يك دختر دانشجو
درطول بازجوئی در نيروی انتظامی


افغان ها دركانالی كه منفجر شد كار می كردند
درجستجوی ردپای القاعده
در انفجار مهيب شيراز


دو نماينده: قراردادهای اقتصادی با سپاه به مجلس مربوط نيست!
وظيفه مجلس هفتم
درطراحی لباس زنانه خلاصه شده!


مقدمات آزادی با وثيقه
"اسانلو" دبيرسنديكای شركت واحد


بازداشت مهندس موسوی خوئينی، كاشف بازداشتگاه های مخفی در دوران مجلس ششم راهگشای مهم ترين ديدار سياسی در تهران شد
ديدار سياسی- راهبردی
كه پس از28 سال ممكن شد

تاج زاده، ملكی، عموئی، رحمانی، كديور، حجاريان، ورجاوند، سيف، شاه ويسی، سيمين بهبهانی، عليرضا جباری، دكتر پيمان، معين فر، اعظم طالقانی، هاشم صباغيان، رضا عليجانی، محمد بسته نگار، حجت الاسلام انصاری راد، فاطمه راكعی، احمد باطبی، عيسی سحرخيز كولائی، رئيس دانا، آغاجری، عبدالفتاح سلطانی، شيرزاد و... حضور داشتند.    گزارش وبلاگ چراغ‌های خاموش - ادوار نيوز

تقی رحمانی : من از جمله زندانيان خوشبخت دهه 60 هستم كه پوستم را كندند اما سرم را نكندند!
عموئی : زندان های كنونی قابل مقايسه با زندان های دهه 60 نيست، اما از ياد نبريم كه اگر نبود افشاگری های جسورانه پيرامون شكنجه ها و اعدام های آن دهه، اكنون نمی شد چنين ادعائی كرد.
شيرزاد: آنها كه انتخابات رياست جمهوری را تحريم كردند، هميشه بخاطر داشته باشند كه ادعاهای حداكثری و اقدامات حداقلی كمر شكن است!
كديور: نمی دانم حاكمان كنونی تا چه زمان فكر می كنند می توانند برگرده مردم سوار باشند!
احمد باطبی : در اين سالها، هميشه بدنبال پرونده سازی برای مهندس خوئينی بودند و دربازجوئی از من نيز همين خط را دنبال می كردند.
همسر مهندی موسوی :من از ملاقات با خانم عبادی می آيم. مهندس موسوی بايد زودتر به بيمارستان منتقل شود!


رشد سلولی دولت در دولت
شورای راهبردی سياست خارجی  دركنارستاد راهبردی نظامی!


مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون "تصويرايران"
هيچكس باندازه حاكميت
نمی‌داند خطرچقدرجدی است


محسن حكيم در تهران:
همه منطقه نگران مسئله اتمی ايران است
دود مناسبات تيره ايران و امريكا به چشم ما در عراق می رود!


محمد خاتمی:
نگران بازنشسته شدن استادان نيستم
هراسم از نيروی جايگزين آنهاست


اعتراض به اخراج و پرداخت نشدن حقوق
كارگران ريسندگی خاورجاده فومن – رشت را بستند


شمارش معكوس
برای گردش به چپ
در پرجمعيت ترين كشورامريكا لاتين
نوشته Erasmo Saenz CARRETE
برگردان منوچهرمرزبانيانسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


هر نماينده ای
حرف متولی اش
را در مجلس می زند
احمد شيرزاد

معمولاً حوصله ندارم صفحه مجلس روزنامه ها را بخوانم. اما ماجرای جنجالی كه برخی نماينده های باصطلاح ارزشی در جريان نطق دكتر پيرمؤذن، نماينده اردبيل و عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم (در تاريخ 29/3/85)، به راه انداختند توجهم را به صفحه مجلس روزنامه شرق جلب كرد. در آخرين جملات خبرنگار پارلمانی شرق از قول مرتضی تمدن نماينده شهركرد در مجلس هفتم اين جملات آمده بود: "هيچ كدام از اين اظهارات (منظور اظهارات پيرمؤذن است) واقعيت نداشت. تريبون مجلس نمی تواند باز باشد و هركس هر چيزی را كه خودش تشخيص داد بگويد."
می گويند بايد حرف راست را ... (ببخشيد سانسور شد تا فيلتر نشود). اتفاقاً اساسی ترين مسئله در ارتباط با كار در مجلس همين نكته است كه: نماينده بايد به تشخيص چه كسی حرف بزند؟ خودش، پدرش، امام جمعه اش، مسئولان بعضی نهادها كه نمی شود اسمشان را آورد، حزبش، آنها كه او را تأييد صلاحيت كرده اند، آنها كه به كمك دوستان غيبی به ارتقاء آراء نماينده كمك كرده اند، اوليای مملكت يا بعضی اوليای مملكت، .. كداميك؟
قدر مسلم منظور از فريادهای معترضان به اندك صدايی كه گهگاه از دوستان اقليت مجلس هفتم بر می آيد، آن است كه (به قول رياضی دان ها) "وجود دارند نماينده هايی كه نبايد هرچه تشخيص دادند بگويند." و يا به بيان ديگر "وجود دارند كسانی كه بايد به نماينده بگويند چه بگو و چه نگو".
شايد بعضی دوستان كه ما را به نكته گيری متهم كنند بگويند: ای بابا يك كسی گوشه راهرو مجلس يك چيزی گفته، شما چرا اين را ملاك قرار داده ای. عرض می كنم اتفاقاً همين چيزهايی كه گهگاه اين گونه از دهان مردم می پرد بيشتر واقعيت ها را نشان می دهد. وگرنه زعمای بزرگتر بلدند همان حرف را يك جوری مطرح كنند كه كسی نكته گيری نكند. مهم رفتارهاست كه با بيان آقای تمذن سازگارتر است. راستی شما هم به اين سئوال فكر كنيد: "نماينده بايد به تشخيص چه كسی حرف بزند؟"


بچه های  
صيغه ای را
به چشم
حرام زاده
نگاه نكنيد!
دكتر قرائی مقدم


ماست بندی
" حقوق بشر"
بيژن صف سری


فوتبال ايران
دردهای
كهنه ايران
غلامحسين خدری


آب درخوابگه
 قم نشينان
نسرين ماندگار


وحشت
حوزه از دانشگاه
"اينروزها"- علی اصغر خداياری