بند محرمانه
مهم ترين بخش پيشنهاد 1+5
كه روی ميز رهبران ج.ا است


 


تفسير مجله تايم
امكان سازش های بزرگ
ميان امريكا و رهبران ايران

       پیک هفته 69  ----------   17 خرداد  1385 - 7  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


بيانيه
كانون نويسندگان
درباره
خاموشی به آذين


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


به آذين
از خاك ايران
 برآمد
وبرخاك ايران
شد

"به‌آذين"، سرانجام، پس از بحث و كشاكشی كه بر سر محل خاكسپاری او جريان داشت، بنا به خواست خانواده وی در "بهشت سكينه كرج" به خاك ايران سپرده شد. آخرين منزل و توقفگاه او در فراز خاك ايران، بيمارستان "آراد" تهران بود كه سه روز در آن بستری شد و سرانجام قلب بزرگترين مترجم ايران از حركت باز ماند. محمود اعتماد زاده، سرگذشت نسلی از مبارزان و ميهن دوستان ايران بود، كه از جنگ دوم تاكنون حوادث ايران را دنبال كرده و خود در حوادث ميهن نقش آفرين بودند. او تنها، مترجم نبود، شخصيتی سياسی، افسری شجاع و ميهن دوست وانسانی دركمال شرافت و پايداری بر سر انسانيت و آرمان های خود بود.
خبرخاموشی ابدی او، بلافاصله در پيك هفته (صبح 4 شنبه) با اين عنوان اعلام شد: "چشم بيداری، كه برای ابد به خواب رفت". اين عنوان اشاره به يكی از نوشته های سياسی و آموزش دهنده به آذين است كه در روزهای گذشته و همزمان با انواع مطالب و اظهار نظرهائی كه درباره او و آثارش می شود، به آن اشاره نمی شود. نامه هائی كه برای فرزندش در فرانسه نوشت و او را از چپ روی و ماجراجوئی سياسی پرهيز داد. اين نامه ها كه سياسی تر از نامه های "نهرو" به دخترش "اينديراگاندی” است در يك جلد و در زمان شاه بصورت زير زمينی درايران انتشار يافت و دست به دست شد. با عنوان "از خواب تا بيداری”.
يادداشت پيك هفته در باره خبر خاموشی به آذين را در پيك هفته و يا از اينجا مي‌توانيد بخوانيد.


بازی شيطانی
 سال‌های‌ سياه
اسلامگرائی  
امريكائی
در خاورميانه
ترجمه: فروزنده فرزاد


هفتاد و دومين كنگره انجمن قلم "پن"
 در برلين 

مصاحبه زلمای خليل زاد با اشپيگل
جمهوری اسلامی
ازيكسو پيام سياسی می فرستد
از سوی ديگربمب منفجر می كند!

آنها هر دو هفته يكبار، برای مذاكرات سياسی پيام می فرستند، اما موضع ما برای مذاكره همان است كه اعلام كرده ايم و تغيير نخواهد كرد. با قاطعيت می توانم بگويم كه شبه نظاميان شيعه از ايران حمايت می شوند و از همان سلاح هائی استفاده می كنند كه برای حزب الله لبنان فرستاده می شود. زرقاوی و القاعده، از انصار حزب اسلام در شمال غرب ايران بعنوان پايگاه خود استفاده می كنند. آنها از پاكستان می آيند و از ايران براحتی عبور می كنند. جمهوری اسلامی خواهان تضعيف موقعيت سياسی عراق است. سياستمداران عراقی، حتی آنها كه در ايران زندگی كرده اند، اكنون در مقابل فشارهای جمهوری اسلامی مقاومت می كنند.


مصاحبه يوسفی اشكوری با راديو آلمان-1
سياست خارجی حاكميت كنونی
خطرخيز تر از سياست داخلی آنست

ايران در مسير خطرناك ترين دوره تاريخ معاصر خود قرار گرفته و حمله نظامی به ايران يك فاجعه عظيم خواهد بود. تجزيه ايران، جنگ داخلی و سركوب های وسيع داخلی می تواند از دل اين حمله نظامی بيرون بيآيد. خاتمی صادق ترين شخصيت سياسی تاريخ معاصر ايران است، گرچه به دلائلی كه بر می شمارم نتوانست آنگونه كه لازم بود عمل كند. اگر مملكت دچار فروپاشی و حمله‌ی نظامی نشود،‌ در داخل براساس تغييرات و فعل و انفعالات درونی، آرام آرام ما بسوی آينده بهتری خواهيم رفت و می توانيم به دمكراسی هم برسيم.


22 خرداد- ميدان 7 تير
اجتماع زنانی كه حقوق
انسانی- قانونی می خواهند


پس از حمله به هاشمی
حوزه علميه قم نيز
سرانجام از خواب بيدار شد
گفته می شود: هاشمی يك نامه خطاب به رهبر تهيه كرده

حمله كنندگان
بازوی قدرتمند بخشی از مديريت كشور


بيانيه مهم انجمن اسلامی دانشگاه تهران
باند سعيد امامی در تدارك
قلع و قمع در دانشگاه هاست


به فرماندهی سردار ذوالقدر
ستاد سركوب آذربايجان
از وزارت كشور هدايت می شود

بيانيه نمايندگان ادوار مجلس
شورش مردم
از دست های بيگانه نگوئيد
اين، بيگانه ترين سخن است


ديدار با مهدی كروبی
خط امام، درآستانه پايان


پشت حصار
جدال تاريخ و اجبار
در چهار باغ اصفهان

حفر تونل متروی اصفهان، به خيابان تاريخی چهارباغ اين شهر رسيد و حالا همه نگران سرنوشت تلخی براي اين خيابان‌اند. تونل از زير چهار باغ خواهد گذشت و به بافت تاريخی اين خيابان لطمه نخواهد زد؟
اين پرسش اصلی است، والا هيچكس با احداث مترو در اصفهان مخالفت ندارد. حساسيت ها نيز بيجا نيست، حتی در پايتخت های اروپائی نيز، آنجا كه مترو به بافت های قديمی شهر رسيده، آن را دور زده اند و با قبول مقداری هزينه و دور كردن مسافت تمام پيش بينی ها را كرده اند تا لطمه به آنها وارد نشود. از جمله در پاريس و يا پراگ پايتخت جمهوری چك.
چهارباغ اصفهان يادگار دوره شاه عباس صفوی. مسوولان شهری اصفهان می گويند دقت دستگاه‌‏های TBM كه 20 ميليارد تومان خريداری شده بالاست و با كمك آنها می تواند جلوی آسيب به چهار باغ را گرفت. اما در ايران چه كسی به چه كسی پاسخگوست، كه در صورت آسيب ديدن چهار باغ كسی پاسخگو باشد. گريبان دستگاه 20 ميليارد تومانی را هم كه نمی شود گرفت. دقت و محاسبه مقاطعه كارهای ايرانی هم كه بی نياز از توصيف است! بنابراين، دلهره و حساسيت ها بی جا نيست. فعلا كار در محور ميانی چهارباغ پايين با حصاركشی و برپائی كارگاه جديدی در دروازه دولت آغاز شده. بالاخره همه چيز در جمهوری اسلامی پشت حصار كشی می گذرد. از جمله مترو!


مصاحبه مسعود بارزانی با شرق الاوسط
كرد عراقی، ديگر شهروند درجه 2 نيست


سرمقاله راه توده 88
آرايش های جديد سياسی
در جبهه حاكميت يكدست


زيرپوشش يك مقاله در يك سايت نظامی- امنيتی
5 شرط تسليم ج.ا به امريكا
به قلم لاريجانی منتشر شد
!


نگاهی به آخرين سخنرانی رهبر
خود كردی و خود گفتی
واقعا محبوب ترين دولت يكصد سال اخير سر كار است؟


بر سر مقبره آيت الله خمينی
سخنرانی جهانی- فضائی احمدی نژاد
مردم را چنان خسته كرد كه برخاستند


توطئه از شكم گرسنه است نه از دست خارجی
اعتصاب يك هفته‌ای كارگران دركارخانه نساجی خامنه


گزيده ای ازمصاحبه جان بولتون،
نماينده آمريكا درسازمان ملل با تلويزيونی فاكس- 2 ژوئن
بازی دقيق و ديپلماتيك  كاخ سفيد با جمهوری اسلامی
بايرام منصوری


ابطحی:
به حرف های هاشمی گوش كنيد
تا حدس هائی درباره اوضاع بزنيد


پژوهشگرانی كه بر صدر می نشينند
دانشمندانی
 كه حكم خانه نشينی می گيرند
احمد شيرزاد


گفتگوی با روزنامه ايزوستيا
پيشن بينی داهيانه رضا پهلوی:
90 درصد مشكلات جهان با سقوط ج.ا حل می شود!


تظاهرات مردم در شهر كليبر
حضور نظامی و دستگير مردم زمينه ساز شورش های جديد


علی افشاری – اكبر عطری
سيمای ج. ا دروغ می گويد ديدار با بلر و بوش نداشته ايم
واسطه های خودشان دربه در دنبال وقت ملاقات اند!


لوموند ديپلماتيك
تجارت مرگ
بيماری توليد می كنند- دارو می فروشند
برگردان - مرمر كبير


بخش دوم مقالات ماه مه لوموند ديپلماتيك فارسی منتشر شد:
1- غرب بر عليه غرب   2
- كار به كجا رسيده است...  3- ترفندجناح راست آمريكا: بسيج مردم عليه روشنفكران   4- رويكردهای آمريكائی به تاريخ برده داري   5- آيا علم جهانشمول است؟   6- همايش های اجتماعی جهانی رودروی  سه چالش   7- آنهايی كه برای فروش بهتر دارو، بيماری توليد می كنند  8- از همراه  حزب كمونيست فرانسه تا مشاور كارفرمايان،9-زمانی كه پير روزان والون « كاستی در فهم» را به نقد می كشد، 10-  حكومت كتابها بی كيفيت  11- بهای يك اشغال 12- صداهای اسلاميسم تندرو   13- انتقال فرهنگی در دوران برده داری 14- برده داری: چرندی يهود ستيزانه 


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


گفتگو با محمدرضا تاجيك سهيل آصفی
نگاه دانشجو
 و جوان امروز
تفاوت از
 57 تا 85 است

سقوط اتمی
از وحشت
طرح پرونده
حقوق بشر
و. جمهور


چند كلام
بی تعارف
با دفتر تحكيم
علی اكبرموسوی خوئينی ها


به طمع بستن مطبوعات
اين بازی خطرناك
را حكومت باب كرد؟
و. فرهاد رجبعلی