در پی اعتراض های همه جانبه به بودجه  شورای نگهبان فاش شد

رهبر،فرمان‌گسترش‌تشكيلاتی

شورای نگهبان را داده است

 دفاع علنی حميدرضاترقی،قائم‌مقام‌جمعيت مؤتلفه ازآقازاده‌ها

موتلفه اسلامی و تبرئه آقازاده طبسی :ا

يكصدميلياردتومان زيادنيست

مطبوعات بزرگش كردند!

برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

علوی تبار: كدام مبارزه با مفاسد اقتصادی ؟

سران مافيای اقتصادی

گاهی به صورت هم چنگ می زنندتراژدی 20 ساله: سلول انفرادی، گفتگوی اجباری،

شكنجه جسم و روحی و اعتراف به آنچه بازجو ابلاغ می كند

تحصن خانواده عبدی

در مقابل مجلس شورا

پشت پرده يك ترورناتمام

مرگ ناگهانی طراح ترور

رئيس دادگاه ويژه روحانيت


نتايج يك نظرسنجی دانشجوئی

ا90 درصد مردم

دراعتراض به وضع‌بداقتصادی-اجتماعی
در انتخابات شوراها شركت نكردند

بهزاد نبوی :

قهر مردم از صندوق رای

حاكميت رابه‌اقليت 2 درصدی می سپارد

آرمين سردبير نشريه عصرما: دعوا فقط سر بودجه نيست!

بعد از انتخابات شوراها

انحلال مجلس را دنبال می‌كنند!


محتشمی پور:

پيشنهاد عذر خواهی رفسنجانی

از مردم؛ مجلس و رئيس جمهور


"شوك و بهت"

  نيم ميليون قربانی

سهميه آزمايش تسليحات جديد امريكا

در حمله نظامی به عراق است

برگردان از ف.كوشا


سرمايه‌گذاری‌های خارجی شهروندان

عربستان حدود 800 ميليارد دلار است

مصطفی تاج‌زاده : 99 در صد مردم وقتی به قانون‌اساسی بازبينی شده واختيارات ولی فقيه رای دادند، هرگز تصور چنين اختياراتی را نداشتند كه‌اكنون بعنوان "اختيارات مطلقه" جانشين قانون‌اساسی‌شده!

اختيارات‌رهبر را به‌رفراندوم
بگذاريد تا تكليف روشن شود
كاررابه‌آنجاكشاندندكه‌عده‌ای‌بدنبال‌نجات‌دهنده‌خارجی‌اند !ا

مصطفی الهی- كارگزار انفورماتيك مافيا

مافيای كامپيوتر و انفورماتيك

زيرنگين آيت‌الله واعظ طبسی


ارتش امريكا و هاشمی رفسنجانی

بمب بر سر عراقی ها

شمشير بر فرق ايرانی ها!ا

مطابق وعده بوش :ا

از امشب

لحظه شماری برای آغازحمله نظامی به عراق

گزارش خبرنگاران پيك ازواشنگتن و لس آنجلس  


برای جلوگيری از انتشار اخبار حمله نظامي
پايگاه ماهواره ای خبرنگاران مستقل
در عراق بمباران خواهد شد

گزارش های دريافتی از خوزستان و تهران
نگرانی از حمله به عراق
وخروج مردم از تهران

در آستانه حمله نظامی مرگبار امريكا به عراق
 !سپاه بدر با 700 قبضه سلاح دستی رژه رفت

          بيش از 150 نماينده مجلس:ا                 
مجمع تشخيص و شورای نگهبان
از حاكميت ملی خارج شده اند

نقدي بر كتاب "جامعه شناسی نخبه كشي"
 توده های مردم
نخبگانی که تاریخ را می سازند

 نوشين احمدی خراسانی  در مصاحبه با راديو آوای آشنا
روز زن را بايد به خيابان‌ها و كوچه‌ها كشاند

از ميان وبلاگ ها

صادق هدايت

         مقالات و ديدگاه‌ها     

«مقدمه‌ای‌برصلاحيت‌قانونگذاری‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌نظام»

 آرش طوفانی  


شايد به سوی "جنبش تحريم می رويم" - عطاالله مرادی

جمهوری

بيشتر اسلامی- كمتر مردمی -  آرش توفانی


فقهای‌ردصلاحيت شده درشورای نگهبان!ا

م.ر. خوانساری


انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی


آن ايرانی كه اقوام و مليت های ايرانی می خواهند-

 نكيسا باقری


زنان درجمهوری اسلامی ايران

   روبيك غريبيان


27  اسفند 1381سخن روز


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

دادگاه پرونده موسوم به المكاسب خاتمه يافت و آقازاده واعظ طبسي- كه به گفته قاضی نميدانست حيف و ميل اموال عمومی جرم است- تبرئه شد. پرونده آقازاده طبسی با شكايت بانك ملی آغاز شد. برای آنكه اين ماجرا نيز مانند پرونده 123 ميليارد تومانی محسن رفيقدوست- كه رهبر بعدا به وی نشان درجه يك شجاعت داد- نشود، برای آقازاده طبسی فورا وثيقه پنج... ادامه


خطبه ای

ويژه امريكا


  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.  ادامه....


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلی تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


آقای‌بادامچيان

می فرمايند


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

ی