مصاحبه بهزاد نبوی
بجای سرمايه گذاری جهشی
فعلا توپ بسته اند به درآمد نفت


 


به استقبال تحريم های اقتصادی
400 ميليون دلار گازوئيل
به واردات بنزين اضافه شد

       پیک هفته 74  ---------- 4 شهريور  1385 - 26 آگوست 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


آغاز فصل جديد اتمی
علی خامنه ای، تصميم اجلاس
سران نظام را اعلام كرد


انتشار جزئيات بيشتر
8
كانتينر موشك " نور"
توقيف هواپيمای سپاه درتركيه
و ضبط محموله های موشكی آن


گزارش 5 فرمانده ارتش از مانور جنگی در 4 منطقه ايران
پيش بينی حمله به ايران
از چهار سوی كشور


مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون"تصويرايران"
به بهانه دستآورد اتمی
حاكميت يكدست، سياست جنگی  را به مردم تحميل كرده است


بوش:
سخنان رهبر ايران حرف رسمی و قطعی تلقی نمی شود


صدراعظم آلمان
نامه احمدی نژاد بی ارزش بود


انتقاد از دولت با توپ و تشر متوقف نخواهد شد
گفتگو با احمد شيرزاد
اساس برنامه و سمت گير دولت


اظهارات وزرای دفاع و جهانگردی اسرائيل بررسی ضعف های حمله به لبنان


از جيب ايران
هرلبنان كه خانه‌اش خراب شده


وزير كشور
بموجب فرمان جديد رهبر
ثروتمند بودن عيب نست


از27 تا 28 مرداد
حقيقت پشت فاجعه را ميدانند


شمس الواعظين:
دولت احمدی نژاد نيازمند استعفاست نه ترميمفصل تازه‌ای آغاز خواهد شد
آخرين تصميمات
غنی سازی يا توقف غنی سازی


بموجب آخرين اخبار
ديگ چينی، معاون بوش
رهبری حمله به ايران را برعهده گرفته


ملاقات های مهم و مافيائی در "رُم"، در باره آينده ايران


سخنرانی محسنی اژه ای
مواظب اهداف شيطانی اصلاح طلبان درايران باشيد!


 

با سفر به ژاپن، پيش از ورود به امريكا
خاتمی ديپلماسی جلوگيری
 از تحريم و حمله را آغاز كرد
سطح استقبال و مذاكرات با خاتمی در ژاپن، درحد رئيس يك دولت بود


مصاحبه تلويزيون صدراعظم آلمان
طرح1+5
ايران پاسخ اصلی را يادش رفته بدهد
رئيس جمهور فرانسه:
پاسخ ايران مبهم است و راضی نيستيم


سايت بازتاب كمی پرده را بالا زد
40 هزار نفر
فيلم ترياك كشی مداح معروف
تهران را روی "پيك نت" ديدند!


با حضورمهندس سحابی و رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم
نخستين كنفرانس مطبوعاتی
درباره مهندس موسوی خوئينی

بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان
خواب مصاحبه های امنيتی را
برای مهندس موسوی ديده اند


قطع برق تهران
هيچكس نمی گويد: كدام حادثه
تهران را، يك نيمروز فلج كرد؟


"لنگش كن!"
دورگودی ها، از تهران و دمشق
برای لبنان رهنمود صادر می كنند


دكتر مصطفی معين
ايران قهرمان فرار مغزها
ميان 91 كشورجهان سوم
شادترين دانشجوی سال اول، هميشه دانشجوی پزشكی است
 و افسرده ترين فارغ التحصيل نيز پزشك ايرانی است!
درمقايسه ب
ا سال 1374، نزديك به هزار دانشجوی پزشكی كم شده است.
 امروز 8 هزار پزشك ايرانی يا بيكارند و يا مشغول كارهای ديگر.


مردم ايران بايد جهان را
فقط از دريچه سيما ج.ا ببينند!

مقابله با ماهواره و بشقاب های آن نيز، هرچه از شمال و شمال غربی تهران پائين تر آمده مقابله تر شده. در شمال و شمال غربی ماموران ابتدا با دوربين از وجود بشقاب مطمئن شده و سپس از صاحبخانه ها اجازه گرفته و می رفتند روی بام خانه ها و بشقاب ها را كه اغلب هم مدرن تر و مجهزتر بودند باز می كردند. حالا نوبت رسيده است به شهرك ها و نقاط جنوبی تر تهران. ماموران به بام ها رفته و بشقاب های ساده و ارزان مردم را روی بام ها زير پا له كرده و سپس به حياط خانه ها پرت می كنند. زحمت بردن به ستاد را به خود نمی دهند و نعش بشقاب را خود صاحبخانه بايد جمع كند. اين عكس ها مربوط به شهرك "پرديس" تهران است.


گفتگو با حسن يوسفی اشكوری
اگر اصلاح طلبيم، بكوشيم
ولايت فقيه را مشروطه كنيم


مشاجره خواندنی دو نماينده مجلسسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


شركت در مراسم ترحيم پدر
از اوين به حسينه خوئينی ها
از حسينه به بند 209 اوين


دوران
به تاريخ پيوسته
سياست های كلنگی
جميله كديور


داستان دنباله دار
سانسور
در ايران
 حنيف مزروعی


سقوط حكومت ها
با حاكميت
شعبان بی مخ ها
محمد علی ابطحی


پيرامون برخی
اخبار و ديدگاه های
 ويژه پيك نت

دو پاسخ
به يك نامه


ترميم كابينه
"امربر"ی می رود
"امربر" ديگری می آيد
هادی قابل


از جشن و سرور
در جمهوری اسلامی
تا واقعيت در لبنان
و. چراغ های خاموش


حرف های
"دوزاری"
در مسابقه
"كُودنی"
واهيك كشيش زاده