عيسی سحرخيز: خطر را گفته بودم
فاشيسم و حكومت نظاميان
تحت رهبری ولايت مطلقه فقيه


 


سهام عدالت
توزيع فقر و بدهی های دولت
بين فقرا و محرومان جامعه

       پیک هفته 71  ----------  4 تير  1385 - 25  ژوئن 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


انتشار فرهنگ
شاهنامه فردوسی
نوشين
ياد باد
آن چهره‌ها
ياد باد


مانا نيستانی
اسرائيلی نيست!


نمايشگاه
مينياتورهای
فرشچيان
در
اصفهان


2 گل هم از پرتغال
تفسير فوتبال
مغلوب ايران
منصور پورحيدری
 مانوك خدابخشيان


بازی

ایران - مکزیک

آینه

ایران کنونی


نمايشگاه بزرگ
كاريكاتور
گرافيك و
تصويرسازی
در تهران


چشم های
عكاس ورزشی ايران
بسته شد


به آذين
نا شنيده‌ها
ونا گفته‌
ها
1- گزارش مراسم خاكسپاری
2- سالهای سردبيری "اتحاد"
و "كيهان هفته دوره دوم"
3- ناگفته های يك ديدار متفاوت
4- صدای گوشخراش علی نژاد
از بلندگوی سخن پراكنی لندن


 

كشورهای نفت خيز خليج فارس، خود را
آماده بسته شدن تنگه هرمز می كنند

نشانه های تدارك حمله
به ايران، در خليج فارس
نوروز حمزی


نه به تناسب اين دو
بلكه به نقش نفر سوم بايد انديشيد

اين صحنه هم شايد ديدنی باشد و عمدتا هم به آن توجه شده باشد، اما هدف ما از انتشار آن، پيگيری حضور هميشگی و در همه حال "هاشمی ثمره" در هر ديدار و مذاكره و سفر احمدی نژاد است. شايد و تنها شايد، در ديدار گهگاهی احمدی نژاد با رهبر، او حضور نداشته باشد. مردی كه هيچ سمت رسمی و سازمانی در دولت ندارد اما همه جا هست. او كيست و اين چه مناسباتی است؟ می تواند آنگونه كه شايع است نماينده و ناظر مصباح يزدی باشد، اما به نظر می رسد اين حضور و هدايت و همآهنگی جدی تر از نقش ناظر مصباح يزدی باشد. بايد در جستجوی پيوندهای بين المللی هاشمی ثمره با رهبران اخوان المسلمين بود. حوادث زيادی در كمين ايران است و از دل اين حوادث، اگر ندانيم به كجا می رويم و نتوانيم جلوی آن بايستيم، بوی حمام خون می آيد. كاری كه نميری و البشير در سودان كردند. نقشی كه انورالسادات پس از سالها پنهان بودن در پشت جمال عبدالناصر كرد. آقای خامنه ای گام به گام انقلاب و مملكت را تحويل نمايندگان اين جريان بين المللی در ايران داده است: اخوان المسلمين!


تبديل شبه جزيره عراقی فاو
به پايگاه امريكا عليه ايران


اسماعيل جمشيدی
دومين عضو كانون نويسندگان
برای 16 ماه راهی اوين شد


وزيرخارجه تركيه در تهران
وزيرخارجه ايران در آلمان


هشدار سنديكای لوله و پروفيل فولادی
به كميسيون كارگری شورای امنيت كشور


سخنرانی بهزاد نبوی در تبريز
خيز امريكا برای فتح
بند 7 منشور سازمان ملل آخرين خاكريز ايران است
ممكن است در شرايط عراق در اواخر حكومت صدام قرار بگيريم
شعار آوردن پول نفت به سر سفره ها يك خيانت ملی است


بيانيه و اتهام صريح وزارت خارجه امريكا:
پشت پرده انرژی اتم ايران توليد سلاح اتمی پنهان است


نسل ترياكی
كشت خشخاش در ايران بسرعت سراسری می شود


فرمانده ارتش امريكا درعراق:
فرمانده عمليات يكنفر درتهران است!
سپاه قدس در عمليات انفجاری
شهرهای مختلف عراق دست دارد


هاشمی رفسنجانی در نماز تهران
با اقدام نسنجيده، فضای چند هفته گذشته را برهم نزنيد
گره اتمی ايران با دست باز می شود، نياز به دندان نيست


دبيركل سازمان ملل:
ايران بايد ثابت كندانرژی اتمی می خواهد نه سلاح اتمی


مهلت امريكا برای پاسخ ايران به طرح 1+5


امريكا: اول توقف غنی سازی، سپس شايد مذاكره
ايران: اول مذاكره و سپس شايد توقف غنی سازی


مصاحبه تحريك آميز رئيس دادگستری آذربايجان درتبريز


حشيش و الكل تا درون مدارس راهنمائی رسوخ كردهسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


ماست بندی
" حقوق بشر"
بيژن صف سری

كنفرانسی كه برای تشكيل شورای حقوق بشر سازمان ملل ، اخيرا در ژنو برپا شده است ، حكايت آن دكان دونبشی است كه بر سر در آن نوشته بودند ماست بندی، اما تنها چيزی كه در آن دكان عرضه نمی شد ماست بود و لبنيات. می پرسيد چطور؟ جوابتان را در همين نوشتار خواهم داد. اما قبل از پاسخ به اين پرسش ، در باب " دكان دونبش حكايتی ازمرحوم دكتر مصدق به خاطرم آمد كه برای روشن شدن مطلب لازم به نقل آن حكايت است.
در خاطره ای از دكتر مصدق خواندم كه روزی محمد عليشاه در صاحبقرانيه دكتر مصدق را احضار می كند و می گويد چون شما (مصدق) با آقا سيد عبدالله بهبهانی مربوط هستيد، آيا ممكن است ميانه ی ما را با هم گرم كنيد؟ دكتر مصدق در نقل اين خاطره می گويد به شاه گفتم، شاه چه احتياجی به ايشان دارد؟ شاه گفت : مگر نمی بينيد كه عده ای دور ايشان جمع شده اند و در سياست موثرترند؟ مصدق می گويد: آقا ی بهبهانی دكانی باز كردند و در آن متاعی می فروشند كه آن متاع مشروطيت است، و مشتريان زيادی خريدار آن هستند، شما هم اگر چنين دكانی را باز كنيد، من ترديد ندارم كه دكان ايشان تخته می شود و مشتريان ايشان، همه در مقابل دكان شما جمع می شوند. شاه كمی بفكر فرو رفت و به مصدق گفت: حالا فهميدم كه سر شما هم بوی قرمه سبزی ميدهد. مصدق در ادامه نقل اين خاطره می گويد همان روز عصر كه فصل تابستان بود، مرحوم بهبهانی را در مهتابی خانه اش ملاقات كردم و قضيه را برای ايشان شرح دادم و آن مرحوم خنديد و گفت مطلب همين است كه شما به شاه گفتيد!
حال حكايت شركت كردن چند تن از مسئولين قوه قضا ئيه نظام ، در كنفرانس تشكيل شورای حقوق بشر سازان ملل است كه در واقع قصد باز كردن دكان دونبشی در مقابل دكان سازمان ملل را دارند، لابد با اين استدلال، حا ل كه قرار است با باز كردن دكان حقوق بشر، جهانی از خريداران متاع خيالی حقوق بشر در مقابل اين دكان بی متاع صف ببندند، چرا ما چنين دكانی را نداشته باشيم؟ و از همين رو برای شروع، كه در واقع به نوعی اعلام موجوديت هم هست، پيام طعنه آميزی برای برگزار كنندگان اين كنفرانس ارسال كردند كه ما نگران مردم اروپا و نقض مكرر حقوق بشر در آن قاره هستيم!
و اما پاسخ به اين پرسش كه چرا برگزاری چنين كنفرانسی در باب حقوق بشر را آن هم از سوی سازمان ملل، دكان می دانم، همينقدر بس كه با توجه به اسامی شركت كنندگانی كه در اين كنفرانس برای تشكيل شورای حقوق بشر به دور هم جمع شده اند، تا مبادا در گوشه ای از خاك زمين، زبانم لال حقوق ابنای بشر نقص شود ، خود دليل ادعای حقير بر دكان بودن اين نهاد بين المللی است !


فوتبال ايران
دردهای
كهنه ايران
غلامحسين خدری


آب درخوابگه
 قم نشينان
نسرين ماندگار


وحشت
حوزه از دانشگاه
"اينروزها"- علی اصغر خداياری