يروان آبراهاميان:حمله به ايران
يعنی بمباران اصلاحات
و تقويت راست گرايان


 


انتشارگزارش منفی آژانس اتمی
آزمايش پلوتونيوم به غنی سازی اورانيوم  اضافه شد

       پیک هفته 64  ----------    9 ارديبهشت  1385 -29 آوريل 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


دهه نظامی
هنر
جنگ طلبی

در استقبال از "همه چيز در خدمت جنگ" پشت بليت های ده تائی اتوبوسرانی تهران برای ده روز اول ارديبهشت اين شعارها هنری چاپ شد:
۲ ارديبهشت سالروز تشكيل سپاه پاسداران گرامی باد.
۵ ارديبهشت، گرامی باد ياد شهدای حمله‌ی نظامی آمريكا به طبس.
۱۰ ارديبهشت سالروزغرور آفرين عمليات بيت‌المقدس.


پیام جمشید مشایخی
رادیو
در ایران
66 ساله شد


خاكسپاری
میرمیران
پدرمعماری نوین ایران
آنچه امروز می توان گفت
آنچه فردا گفته خواهد شد!


به آذین
دراغماء


لاهوتی
درآستانه
50 سالگی
خاموشی ابدی آن انقلابی بزرگ


بيانيه 120
شاعر و نويسنده


قاضی مرتضوی مانع
تشكيل مجمع عمومي
 كانون نويسندگان شد

سرگردانی
  80 نويسنده
 و مترجم
در خيابان 

چه بايد كرد؟
فراخواندن خاتمی به صحنه
در برابر فشارهای خارجی
و خطاهای مكرر طيف حاكم

تاخت مصباح يزدی از راست و اكبر گنجی از چپ،

هر دو در ناكام كردن گفتمان خاتمی نقش داشت!
 

فقط به 13 قلم اختيارات رهبری نگاهی بياندازيد تا دانسته شود چرا خاتمی، ملتزم به قانون اساسی نمی توانست بدون همراهی رهبر اصلاحات را پيش ببرد. حتی درابتدای كار، خاتمی زير فشار قرار گرفت كه بدليل نفوذ كلامش از ولايت فقيه دفاع كند. يك بخش از حاكميت اعتقاد دارد كه با حاكم شدن قانون درجامعه، يكه تازی اش تمام می شود. از جمله خطاهای خاتمی در تركيب ضعيف كابينه دومش بود. جبهه مشاركت از ريز مباحث اتمی اطلاعی ندارد، اما می بينيم كه از داخل كشور كمك به اجماع جهانی عليه ايران می شود. شايد قرار است در پس پرده اتفاقی بيفتد. هر نوع فشارخارجی به ايران، عملا به ضرر دمكراسی تمام خواهد شد.


فرمانده كل سپاه در همايش اهواز
درمرزهای خوزستان
استقرار جديد، يك تيپ ارتش امريكا
به همراه ايرانيان عرب زبان و فارس زبان
65 درصد نفت و گاز، 15 درصد برق الكتريكی ، 88 درصد برق آبی و
 يك سوم آبها و زمين‌های كشاورزی كشور از استان خوزستان تامين می‌شود.


انتشار گزارش وزارت خارجه امريكا
وزرات اطلاعات و سپاه پاسداران
درعمليات تروريستی دست دارند
رهبر و رئيس جمهوری ايران(با ذكر نام) مشوق عمليات تروريستی فلسطينيان هستند و جمهوری اسلامی توان مجهزكردن تروريست ها
 به سلاح كشتار جمعی را دارد. ايران اعضای القاعده را
 نگهداشته و تحويل نمی دهد.


پايان اجلاس غير رسمی ناتو
"رايس" با دست پُر
 بلغارستان را ترك كرد

توافقنامه نظامی امريكا و بلغاستان
بلغارستان
پايگاه اصلی حمله به ايران

پرش سه گام
برای آغاز تحريم ها عليه ايران

وزيردفاع جمهوری اسلامی
لباس ضد تشعشات اتمی تهيه كرده ايم

2 تا 9 ماه مه
يك هفته گفتگو و رايزنی
تا تشكيل جلسه شورای امنيت


آغاز كار ستاد "دوبی”
 زيرنظر"اليزابت چينی”
تلويزيون جديد ماهواره
با مديريت انوشيروان كنگرلو


زيدآبادی و عباس عبدی
ايران به سال 1354 بازگشته
روحانيت سنتی ايران درتنگنا


دبيركل نهضت آزادی ايران
خطر جدی است، آشتی ملی را اعلام كنيد


احمدی نژاد و حضور زنان در ورزشگاهها
هياهوی تازه ای كه بايد
درجستجوی اهداف پشت آن بود
فريبا داودی مهاجر


كروبی:
وحدت ملی
با سخنرانی و سرود شكل نمی گيرد


انزوای ايران، مقدمه حمله است


الجزاير
آشتی دشوار ملی
نوشته  Lahouari ADDI
ترجمه منوچهر مرزبانيان


انتشار بخش دوم لوموند ديپلماتيك فارسی ماه آوريل
بخش دوم مقالات ماه آوريل لوموند ديپلماتيك فارسی با مطالب زير و با تاكيد هيات تحريريه روی مقاله "پازولينی..." روی سايت اين نشريه اينترنتی قرار گرفت: 

1- پازولينی، نمونه انسان سركش   2- تا كجا بايد به قانون گردن نهاد؟   3- به چه دليل چپ ها چپ در تحقق ايتاليائی ديگر با مشكل مواجه مواجه اند؟   4- دلايل پوچی يك مبارزه   5- حيات برروی كره خاكی  در خطر ماجراجوئی «علمي»  سوداگران   6- در آزمايشگاه فاجعه آميز آرژانتين   7- آيا به « گياه – داروها» نيازی هست ؟   8- در الجزاير، از روياروئی مسلح تا خشونت اجتماعي   9- الجزاير: زنانی كه عليه كيفرگريزی پيمان بسته اند  10- پول نفت و گاز به كجا می رود؟  11- فرجام يك حكومت بی پايان در گينه


این ارقام نجومی را دادستان كل كشور گفت:
تهران كنار30 میلیون تن زباله
ایران اسیر85 هزار میلیارد تومان نقدینگی


گزارش بانك جهانی از جاده های لقمه لقمه ایران
ایران قهرمان جهانی
قتل در جاده ها اعلام شد
سالی 27 هزار - هر شبانه روز72  كشته


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


اسكناس
هزار تومانی
و. نوشته های من

يك روز خبری مثل بمب درپهنای خراسان بزرگ پيچيد "يك هزارتومانی درضريح امامزاده (....) معلق روی هوامانده است"
هركس چيزی می گفت.يكی معتقد بود زنی” بدكاره" به ضريح پول انداخته وآقا قبول نكرده است. ديگری می گفت: مردی "عرق خور"به ضريح پول انداخته ويكی هم معتقدبود پول، پول قماربوده است.
درعرض يك صبح تا غروب اين خبراز200كيلومتر آن طرف تر به مشهد رسيد و من با يكی ازدوستانم برای ديدن اين "معجزه"به شهرستان (...) رفتم.
ازطريق يكی ازبستگانم خودم را ازميان مردم متعجب، به آرامگاه آن مردخدا رساندم. من هم باكمال تعجب آن چه را مردم واگويه می كردند، ديدم. يك هزارتومانی سبز ميان كف پرازاسكناس مقبره امامزاده وسقف طلايی آن معلق مانده بود.
خبربه فرماندار و شهردار و رئيس اوقاف آن شهرهم رسيده بود. طبق قانون، ضريح هرامامزاده ای برای گردگيری ، غبارروبی و شمردن نذورات مردم بايد با حضور مقام های سياسی و اجرايی شهربازگشايی شود.
مقام های سياسی آن شهرهم آن روز آمدند تا از نزديك آن چه كه درپهنای خراسان دهان به دهان منتشرشده بود را ببينند.
ضريح امامزاده با تشريفات بازشد و زمانی كه نوريك پروژكتورقوی به ضريح پاشيده شد، من ديدم كه يك شبكه باريك تارعنكبوت از گوشه ضريح تا مقبره آن مردخدا كشيده شده است. هزارتومانی روی آن تارباريك معلق مانده بود. شنيدم كه يكی ازمقام های شهرهمه را دعوت به سكوت كرد...
اين اتفاق در تابستان سال 1378 رخ داد و گزارش ارسالی من به نشريه"ايران جوان" هرگز چاپ نشد.


امریكا
زیرسایه
 لابی های اسرائیل

قصه تلخ
نان شب!
و. زیتون


راه حل:
تشكیل جبهه
صلح و آزادی
احمد جواهریان


نگوئید
چه بدست آوردیم
بگوئید
چه از دست دادیم
و. نسیم دشت- یدالله اسلامی

موج جدید

جنايت زير كلاهك غنی سازی اتمی

و. جمهوریت