سرمقاله راه توده
نام جنگ طلبی و بازی اتمی
مبارزه عليه امپرياليسم نيست


 


نتيجه سلطه حراستی ها بر دانشگاه‌ها
نامه تكاندهنده ‌ای
از دانشگاه علامه طباطبائی

       پیک هفته 65  ----------    18 ارديبهشت  1385 - 8  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


بدرقه
حسين كسبيان

مراسم آخرين بدرقه حسين كسبيان، از قديمی ترين بازيگران تئاتر، سينما و تلويزيون ايران روز گذشته از مقابل خانه هنرمندان ايران برگزار شد و وی نيز به جمع خفتگان قطعه هنرمندان بهشت زهرا پيوست.
كسبيان 73 ساله را بهمن فرمان‌آرا، محمود دولت آبادی، ايرج راد، بهمن و هنگامه مفيد، اسماعيل خلج، حسن فتحی، جعفر والی، جمشيد لايق، هادی مرزبان و دهها هنرمند ديگر ايران بدرقه كردند.


مرگ
 برمردگان


ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران


شهيد زمين
حاج برخوردار
و.سبفت


خاموشی دو ساله
كيومرث صابری
طنز
دوران رقابت
خامنه ای
 با موسوی


دهه نظامی
هنر
جنگ طلبی

در استقبال از "همه چيز در خدمت جنگ" پشت بليت های ده تائی اتوبوسرانی تهران برای ده روز اول ارديبهشت اين شعارها هنری چاپ شد:
۲ ارديبهشت سالروز تشكيل سپاه پاسداران گرامی باد.
۵ ارديبهشت، گرامی باد ياد شهدای حمله‌ی نظامی آمريكا به طبس.
۱۰ ارديبهشت سالروزغرور آفرين عمليات بيت‌المقدس.


پیام جمشید مشایخی
رادیو
در ایران
66 ساله شد 

مطابق پيش بينی ها
شورای امنيت
فردا تشكيل جلسه می دهد
رهبركه هدايت كننده اصلی ماجرای اتمی است مهر سكوت بر لب زده. علی لاريجانی از مجلس رو پنهان كرد. احمدی نژاد را بار ديگر برای تهديد جهان به ميدان فرستادند و سخنگوی هميشه در تكذيب وزارت خارجه نيز برای احمدی نژاد پا منبری خواند!


سخنان و ديدگاه های محمد خاتمی
در ديدار با شواری مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران
استعمار پشت سر استبداد است

جنبش اصلاحات نتوانست به زبان توده مردم با آنها سخن بگويد. راديكاليسم امروز سازمان يافته تر از دوران اصلاحات وارد ميدان شده است. حتی در جمع اصولگرايان نيز نگرانی نسبت به اين شرايط بوجود آمده است. در دوران اصلاحات خيلی ها از خيلی چيزها و كسان ديگری ناراحت بودند، سر هاشمی رفسنجانی خالی كردند. روشنفكران دينی ما ميان "دمكراسی” با "دمكراسی ليبرال" گير كرده اند. همان گيری كه سوسيال زدگان ديروز پيدا كرده اند.


محروميت احزاب اصلاح طلب
 از داشتن روزنامه ارگان حزبی
گروه های فشار و نيمه مسلح در دولت جديد صاحب ارگان
مطبوعاتی و حتی تلويزيون های ماهواره ای شده و می شوند!
نامه اعتراضی محمد رضا خاتمی به رئيس قوه قضائيه


بوش در مصاحبه با تلويزيون آلمان ARD
جمهوری اسلامی بايد متوجه شود
كه جهان اجازه سلاح اتمی را به آنها نمی دهد


سخنرانی تهديد آميز ديك چينی معاون بوش
روابط امريكا و روسيه
رو به سردی و تيرگی می رود!


خبرگزاری "نووستی”- مسكو
نجات ايران از اقدام نظامی
 برای مسكو سخت شده است


سايت "هستيا انديش"
جسد يك دختر دانشجو
در دانشكاه علامه طباطبائی پيدا شد


يك كار درست دولت را تائيد كنيد
تا بشود دهها كار خطايش را گفت
!
و. مصطفی تاج زاده


نگاهی به تفسير ديلی تلگراف- افسانه نگاهی
امير قطر با اين پيام به ايران رفت:
خطر جدی است
وقت را نكشيد و صلح آميز
بودن فعاليت اتمی را ثابت كنيد


"جندالله" به سبك "حزب الله" اعدام يك سرهنگ سپاه


با پيش بينی تحريم اقتصادی
شركت های بزرگ خارجی  "عسلويه"را نيمه تعطيل كرده‌اند


مذاكره نمی كنيم
امريكا پيشنهاد كوفی عنان و صدراعظم آلمان را رد كرد


پيش گيری كودتا عليه روحانيت؟ انتصاب پر معنا در سپاه


انديشه های گمراه در ج.ا
فيروز ابولوُلوُ
يك نامه دريافتی و ضرورت آشنائی با فاجعه درحال تكامل!


حمله به روزنامه اعتماد ملي
دولت اصلاحات هم رفت اما حمله و ترور ادامه دارد


ديدار خاتمی و كروبی  فصل تازه ای آغاز خواهد شد؟


بوش در مصاحبه با روزنامه "بيلد" آلمان
آلمان و امريكا  بار ديگر دوبال يك پرواز شده اند


25 درصد مردم ایران سنی اند و مانند اکثریت مسلمان جهان و منطقه، عمر را خلیفه دوم و جانشین محمد می دانند

اين بارگاه را برای قاتل عمر در جاده فین کاشان ساخته اند!


آشی كه با هيزم اتمی برای ملت ايران پخته اند
سين. ابراهيمیسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی

تندبادی كه وزيدن گرفته است سرآرامی ندارد. تهديدها عريان تراز پيش خود را می نمايانند. خردورزی از هر دوسوی رخت بربسته است . سهم خواهی بيگانگان و ناز و اداهايی كه برای دريافت امتياز بيشتر از ما و امريكاست برخی را خشنود می كند . روس ها سهم خود می خواهند وباج بيشتر. ماندن پوتين واز ياد رفتن چچن بهانه ای برای چانه زنی ها است و گاه گوشه چشمی نشان دادن به برخی زود باوران. چانه زنی ها ی آنها و برخی نشانه ها كه برای دل خوشی گروهی نشان می دهند برای دريافت های بيشتر است نه برای دلسوزی ما و يا دفاع از منافع ملی ايرانيان. چينی ها هم تايوان را می خواهند و وقت مناسبی گير آورده اند كه از خواست های خود دفاع كنند. حالاهمه اين خواستن ها با هزينه منافع ملی ايران درحال بررسی است . واژه ها وعبارات قطعنامه ای كه برعليه ايران درحال شكل گيری است سهم هريك ازاين بازيگران را تأمين می كند . چيزی كه دل خوشی های كوتاه مدت را برای برخی به ارمغان می آورد همين سرگرمی های از ميز شام گرفته تا جلسات رسمی است . مروری برآنچه می گذرد وروندی كه پيموده شده ونتيجه هايی كه به دست آمده و دگرگونی ها كه رخ می نمايد نشانه ای اميد واركننده را دربرابر ما نمی گذارد . امريكا هرروز با دست پرتر از روز پيش درميدان حضور می يابد وبرای رسيدن به هد ف های خود مانع ها را از راه برمی دارد و ما دل خوش برخی اظهار نظرها می شويم كه به زودی رنگ می بازند و يا رنگی به نرخ روز می گيرند . سخنان و گفته هايی نيز دراين سو و آن سو آتش تنور امريكا را گرم ترمی كند . امريكا و اسرائيل سود خود را آنچنان كه می خواهند از اين گفته ها می برند . دراينجا هستند كسانی كه به تيتر روزنامه ای درآن سوی آب قند دردلشان آب می شود و نمی توانند دريابند اين تيتر همان پيامی است كه به زيركی ذهن مخاطبان را به خطری نو پديد رهنمون می شود . آماده سازی افكار همگانی نيز جزيی پيوسته از يك جريان دامنه دار و پر هزينه است كه به شكل آرام تا كنون كار خود را كرد ه است. به نظر می رسد كه نوع بيماری شناخته شده است ولی درمان آن مبهم است و يا برای اقدام مناسب و به موقع همه ناتوان می نمايند. آنها كه می بايد تصميم بگيرند منتظر از دست رفتن همه فرصت ها هستند .


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی


برجنبش اصلاحات چه گذشت
تبليغ ياس
سركوب فيزيكی
مقابله قانونی
علی ربيعي

اسباب ضروری
مرد اتمی شدن!
و. احمد شيرزاد


كاسبی قرآنی
با
10% تخفيف
و.ابطحی