آيت الله سيستانی

انتقال مركزيت شيعه به عراق

يك طرف گفتگوی پرقدرت درعراق، به مانورجمهوری اسلامي

روی برگ شيعيان‌عراق درمذاكره با امريكا خاتمه‌میدهداشورای نگهبان، لايحه سه فوريتی مجلس را رد كرد

رهبر، تا وقتی رهبر است

كه حرف های جنتی را می زند!

                           ! توجه! آخرين اخبار تحصن نمايندگان مجلس را در ستون تحصن بخوانيد 
آخرين اخبار تحصن

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

آغاز روزه سياسی در دانشگاه های كشور


اعتراض دفتر خاتمی به علی لاريجانی


محسن آرمين
طرح سه فوريتی به
مجمع‌مصلحت‌ نمی‌رود


عضو كميسيون امنيت ملی مجلس: با رد طرح سه فوريتی  
 راهی جز استعفای كابينه و نمايندگان
 مجلس و اعلام تحريم انتخابات نمانده
!

اخرين بياينه متحصنان
‌هدف ضداصلاحات
تنها با كودتای نظامی
محقق خواهد شد

مراسم حمايت ازتحصن فردا در دانشگاه تهران

عضو مجمع مدرسين قم
شورای نگهبان كشور
 را به بن‌بست كشاند

جلسه تحكيم وحدت
برای بررسی انتخابات

انجمن اسلامی دانشگاه تهران
به تحصن مجلس
بی اعتنا نيستيم

ميرحسين موسوی:
مردم واكثريت تقلبی   در مجلس هفتم

شركت يا تحريم
ديدار با خاتمی  
و تصميم آخر

جبهه دوم خرداد

نامه روسای 30
 دانشگاه كشور
در
 حمايت از متحصنان مجلس


وزير تعاون( داوطلب استعفا از كابينه):
تحصن مجلس يك حادثه تاريخی است


مصاحبه معاون پارلمانی رياست جمهوری:
آغازاستعفای وزراء
 و استانداران


سحرخيز: دراين شرايط
رقابت آزاد انتخاباتی  يك شوخی است!


علوی تبار:

اصلاحات براي

تغيير ساختار قدرت

كديور:

رد صلاحيت

بيداری ملت !


حمايت كارگران

از تحصن مجلس


روزه سياسی درقم
در حمايت از تحصن

خداياری عضو جبهه مشاركت
با ادامه اين وضع
انتخابات ‌معنا ندارد

حضور رييس واعضای كانون وكلا در مجلس

غلامعلی رياحی
 وكيل دادگستری
افشاگری‌هاي‌كميسيون
 اصل 90 مانع از
از موج ترور شد

بيعت با تحصن
به جنبش ملی
تبديل می شود؟

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


علی تجويدی
در بستر...

نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه                pyknet@perso.be  

گفتگوی ناهيد خيرابی با محمد علی عموئی
(پرسابقه ترين زندانی سياسی ايران و عضو رهبری وقت حزب توده ايران)
يگانه امكان پيروزی‌
ايستادن وجلب حمايت‌مردم ‌است
مردم به كل سرنوشت نظام بی‌ اعتنا شده اند!

تحصن اثربخش است، اگر بايستند و از حق مردم دفاع كنند و استراتژی اصلاح قانون اساسی در يك متمم را در دستور كار قرار دهند! بحث اين نيست كه رد صلاحيت شده ها، تائيد صلاحيت شوند. بحث اينست كه مردم ديدند مصوبات نمايندگانشان در شورای نگهبان وتو شد. بحث بر سر صلاحيت مردم برای حق حاكميت بر سرنوشت خودشان است! ياس و سرخوردگی مردم در آن فرصت سوزی هائی نهفته‌ است كه دراين سالها شاهدش بوديم. 

فكر كرده بودند پس از پيروزی با رای مردم، توان مقابله با شورای نگهبان و نهادها را خواهند داشت، اما فراموش كردند كه اگر مردم سازماندهی نشوند، پس از انتخابات قدرت اعمال حاكميت رای مردم را نخواهند داشت. حتی همان ستادهای انتخاباتی را هم اگر تبديل به نهادهای سازماندهی مردم كرده بودند، امروز شاهد اين بی اعتنايي مردم نبوديم.

وقت‌انتقادنيست، ازتحصن‌بايد دفاع‌كرد، اما نمی‌توان‌‌ نگفت:

نظام سالهاست گرفتار مشكل ساختاری است و دو گانگی قدرت موجب شده تا پاسخگویي به حداقل خواست های مردم هم ناممكن باشد. پيكری نحيف و رنگ باخته از جمهوری باقی مانده و "قدرت" به هيچ احدی پاسخگو نيست.
اين مملكت از مشروطه تاكنون سابقه فعاليت های حزبی دارد، چرا سركوب احزاب و جلوگيری ‌از فعاليت ‌آنها را به ‌حساب‌ سابقه‌ نداشتن ‌فعاليت‌احزاب د ر كشور می گذاريد؟


موسوی خوئينی ها:
انتخابات فرمايشی نبايد
بدست
 
دولت اصلاحات انجام شود!


قوامی: رد طرح سه فوريتی مجلس نشان داد
شورای نگهبان به وظيفه
 كودتائی
 خود دقيق عمل می كند!


علي اكبر محتشمی: خدمت رهبر گفتم:
آنها كه
ولايت امام را قبول نداشتند
بعيد می دانم
ولايت شما را پذيرفته باشند!


مردم به حمايت از كارگران در برابر گارد ويژه به خيابان آمدند

شورش و سركوب مردم در شهربابك كرمان


محمد رضا
باهنر

پربيننده ترين خبر
 هفته های گذشته پيكاين اطلاعات جهت انتشار دراختيار پيك نت قرار گرفته است
اميرمحبيان
تئوری پردازی در روزنامه رسالت
با چك های نقد اصناف و بازاری ها!ا

مجلس «خانه ملت» خواهد ماند

يا تبديل به «سنای سلطان» خواهد شد؟

عيسی سحرخيز                                                             


رئيس مجلس:

شورای نگهبان ولايت پذيری خودش را نشان دهد


بيانه 150 نماينده مجلس

در حمايت از پاسخ  خاتمی و كروبی به احمد جنتی


بازی جدی است

به آن شرط كه تا پايان پيش برده شود

مسعود بهنود                                                                                   


اين نماينده تبريز،

اگر آمد در كوچه ها گريبانش را بگيريد!

پيمان پاك مهر                                                                   


علوی تبار:

انتظار كدام نتيجه را از

تحصن مجلس بايد داشت؟

 واقع بينی يا رويا پروری


دكتر يزدی:

بيانيه كروبی و خاتمی مسكوت گذاشت

190 نماينده گزين شده مجلس هفتم

از كدام مركزغيبی در آمده اند؟


بحث نمايندگان متحصن مجلس پيرامون استعفاء:

3 خبر و پيشنهاد

درجمع نمايندگان متحصن

1- استعفای نمايندگان از امروز شروع  شود

2- اعضای كابينه خاتمی به تحصن مجلس بپيوندند

3- پيك های بيت رهبری تهديد به مقابله می كنند


متن مصاحبه سيد مصطفی تاج زاده با فايننشال تايمز

بزودی معلوم خواهد شد

رهبر بی طرف است يا نه!ا

اا- درکوتاه مدت ممکن است گرفتار دیکتاتوری شویم، اما دوام نخواهد یافت.2- قلبم از رهبری خاتمی راضی نیست اما عقلم

راضی است. 3- قدرت به مفهوم نیروی نظامی، امنیتی و پول

دردست جناح راست است،اما خودشان هم می دانند که 70 درصد

بدنه نیروهای نظامی با اصلاحات است

    ترجمه: روح اله فرج زاده

منتجب نيا- مجمع روحانيون مبارز:
تصميم را قطعی و يكسره كنيم:ا
«
درانتخابات شركت نمی كنيم»
دوستان تائيد صلاحيت شده نيز اعلام انصراف كنند


با صدوراطلاعيه جديد: با ادامه اين وضع

مجمع روحانيون درانتخابات شركت نمی كند


ملاقات های امريكائی خرازی با همآهنگی رهبر و رئيس جمهوری

ايران و امريكا

مذاكرات از پشت پرده بيرون می آيد


بموجب بيانيه مشترك رئيس مجلس

و رئيس جمهور خطاب به مردم ايران

جنتی در نماز ديروز

رسما به مردم دروغ گفته


ولايت ناپذيران نبايد به مجلس بروند

باهنر

محمد رضا

اما ترياكی ها می توانند!


 

7  بهمن 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی