فرار"جواد ظريف" و نماينده كنگره امريكا از پاسخ
كوماندوهای امريكائی
سرگرم چه عمليات پنهانی درايران اند؟


 


يورش به غرفه‌ها و جمع‌آوری امنيتی كتاب ها
تكرار فارنهايت 451
در نمايشگاه كتاب تهران

       پیک هفته 65  ----------    19 ارديبهشت  1385 - 9  مه 2006

  infos@peiknet.com  

هنر و اندیشه


سالگرد
80 سالگی
 باقرمومنی
در پاريس

باقر مومنی، مترجم و پژوهشگر سياسی ايران از مرز 80 سالگی گذشت. او تنها پژوهشگر سياسی نبود ونيست، بلكه بخش مهمی از عمر او در مبارزه سياسی – در جبه چپ- گذشت. از حزب توده ايران تا جدا از اين حزب اما با ايدئولوژی همين حزب.
30 آوريل گذشته برای مومنی كه مقيم فرانسه است مراسم سالگرد هشتادمين روز تولد گرفتند. در اين مراسم كه در محل "بنياد فرهنگى و كتابخانه پويا" در شهر پاريس برگزار شد، شمارى از چهره هاى آشناى جنبش دمكراتيك و چپ ايران، از جمله دوستان و ياران آقاى مومنى شركت داشتند.
در ابتدا حسن مكارمى نوشته اى طنزآميز درباره مزايا و معايب هشتاد سالگى باقر مومنى خواند. سپس ناصر مهاجر متنى را كه بمناسبت هشتاد سالگى باقر مومنى نوشته بود، خواند. اين متن سيری بود در زندگی پر تلاطم باقی مومنی. در همين مراسم اعلام شد كه كتاب جديد باقر مومنى، با نام"راهيان خطر" نيز از سوی انتشارات خاوران منتشر شده است.


بدرقه
حسين كسبيان


مرگ
 برمردگان


ناتل خانلری
عقاب اوج پرواز
ادبيات ايران


شهيد زمين
حاج برخوردار
و. سبفت


خاموشی دو ساله
كيومرث صابری
طنز
دوران رقابت
خامنه ای
 با موسوی


پیام جمشید مشایخی
رادیو
در ایران
66 ساله شد 

زير فشار مخالفان سياست اتمی
نامه رهبر به جورج بوش
با امضای احمدی نژاد

درايران هيچ مقامی درباره محتوای اين نامه سخن نگفت و لاريجانی كه در سفر تركيه بود نيز بدون ذكر محتوای نامه، چنان از تهيه نامه سخن گفت كه گوئی خود آن را نوشته و يا از تهيه آن اطلاع داشته است. اما كاخ سفيد به محض دريافت آن اعلام داشت: محتوای نامه كه بزودی آن را منتشر خواهيم كرد، كم ارزش است و پاسخی به مشكلات امروز نيست.


از دهن سخنگوی دولت در رفت
زنان پشت در ورزشگاه‌ها می مانند
دستور رهبر به احمدی نژاد:
حرفت را پس بگير!
خبرخوشی كه احمدی نژاد گفته بود ميدهم، نامه ايست كه برای بوش فرستاده است. سخنگوی دولت تنش و كشاكش در درون هيات دولت و جلسات كابينه را تلويحا تائيد كرد. خبرنگاران از ركود نشر كتاب سئوال كردند، سخنگوی دولت وعده كمك به خريد كتاب داد!
 
" من از بهرحسين در اضطرابم- تو از عباس می گوئی جوابم"


خبررسانی نظامی از سيمای ج.ا
دو نفر با هم دعوا داشتند
اعتماد ملی را آتش زدند!


مصاحبه تاج زاده:
حمله و تحريم
هزينه های سنگين
سياست های موجود دولت
احزاب ايران در تدارك تشكيل جبهه صلح هستند


در يك نگاه
اين فيلم تزوير و ريا را هم ببينيد

آنكه چشم می دزدد و برای دوربين آن اداها را در می آورد، همان است كه درس اخلاق و مذهب، اخلاص و صداقت هم در تلويزيون می دهد و يا در نماز جمعه با تكرار و تكرار همين صفات بالای منبر می رود! آن تزوير و ريائی كه امروز در بطن جامعه ريشه دوانده و آن تظاهر به دينداری و نان به نرخ روز خوردن، كه آفت ايران شده، ريشه هايش اينجاست! نگاه كنيد.


زمينه گسترش حكومت شوراهای نظامی
انفجار 2 بمب
 در سازمان های دولتی كرمانشاه


نمايشگاه كتاب ومطبوعات
امسال آينه تمام نمای ايران است


سرمقاله راه توده
نام جنگ طلبی و بازی اتمی
مبارزه عليه امپرياليسم نيست


مطابق پيش بينی ها
شورای امنيت فردا تشكيل جلسه می دهد
رهبركه هدايت كننده اصلی ماجرای اتمی است مهر سكوت بر لب زده. علی لاريجانی از مجلس رو پنهان كرد. احمدی نژاد را بار ديگر برای تهديد جهان به ميدان فرستادند و سخنگوی هميشه در تكذيب وزارت خارجه نيز برای احمدی نژاد پا منبری خواند!


نتيجه سلطه حراستی ها بر دانشگاه‌ها
نامه تكاندهنده ‌ای از دانشگاه علامه طباطبائی


سخنان و ديدگاه های محمد خاتمی
در ديدار با شواری مركزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران
استعمار پشت سر استبداد است

جنبش اصلاحات نتوانست به زبان توده مردم با آنها سخن بگويد. راديكاليسم امروز سازمان يافته تر از دوران اصلاحات وارد ميدان شده است. حتی در جمع اصولگرايان نيز نگرانی نسبت به اين شرايط بوجود آمده است. در دوران اصلاحات خيلی ها از خيلی چيزها و كسان ديگری ناراحت بودند، سر هاشمی رفسنجانی خالی كردند. روشنفكران دينی ما ميان "دمكراسی” با "دمكراسی ليبرال" گير كرده اند. همان گيری كه سوسيال زدگان ديروز پيدا كرده اند.


محروميت احزاب اصلاح طلب از داشتن روزنامه ارگان حزبی
گروه های فشار و نيمه مسلح در دولت جديد صاحب ارگان
مطبوعاتی و حتی تلويزيون های ماهواره ای شده و می شوند!
نامه اعتراضی محمد رضا خاتمی به رئيس قوه قضائيه


بوش در مصاحبه با تلويزيون آلمان ARD
جمهوری اسلامی بايد متوجه شود
كه جهان اجازه سلاح اتمی را به آنها نمی دهد


سخنرانی تهديد آميز ديك چينی معاون بوش
روابط امريكا و روسيه
رو به سردی و تيرگی می رود!


خبرگزاری "نووستی”- مسكو
نجات ايران از اقدام نظامی  برای مسكو سخت شده است


سايت "هستيا انديش"
جسد يك دختر دانشجو در دانشكاه علامه طباطبائی پيدا شد


يك كار درست دولت را تائيد كنيد
تا بشود دهها كار خطايش را گفت
!
و. مصطفی تاج زاده


نگاهی به تفسير ديلی تلگراف- افسانه نگاهی
امير قطر با اين پيام به ايران رفت:
خطر جدی است
وقت را نكشيد و صلح آميز  بودن فعاليت اتمی را ثابت كنيد


انديشه های گمراه در ج.ا
فيروز ابولوُلوُ
يك نامه دريافتی و ضرورت آشنائی با فاجعه درحال تكامل!


25 درصد مردم ایران سنی اند و مانند اکثریت مسلمان جهان و منطقه، عمر را خلیفه دوم و جانشین محمد می دانند

اين بارگاه را برای قاتل عمر در جاده فین کاشان ساخته اند!


آشی كه با هيزم اتمی برای ملت ايران پخته اند
سين. ابراهيمیسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


    

 

 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


وداع
كانون های فرهنگی
با دانشگاه اصفهان


فرصت ها
می سوزند
و مرد تصميم
درميدان نيست
!
و. يدالله اسلامی

تندبادی كه وزيدن گرفته است سرآرامی ندارد. تهديدها عريان تراز پيش خود را می نمايانند. خردورزی از هر دوسوی رخت بربسته است . سهم خواهی بيگانگان و ناز و اداهايی كه برای دريافت امتياز بيشتر از ما و امريكاست برخی را خشنود می كند . روس ها سهم خود می خواهند وباج بيشتر. ماندن پوتين واز ياد رفتن چچن بهانه ای برای چانه زنی ها است و گاه گوشه چشمی نشان دادن به برخی زود باوران. چانه زنی ها ی آنها و برخی نشانه ها كه برای دل خوشی گروهی نشان می دهند برای دريافت های بيشتر است نه برای دلسوزی ما و يا دفاع از منافع ملی ايرانيان. چينی ها هم تايوان را می خواهند و وقت مناسبی گير آورده اند كه از خواست های خود دفاع كنند. حالاهمه اين خواستن ها با هزينه منافع ملی ايران درحال بررسی است . واژه ها وعبارات قطعنامه ای كه برعليه ايران درحال شكل گيری است سهم هريك ازاين بازيگران را تأمين می كند . چيزی كه دل خوشی های كوتاه مدت را برای برخی به ارمغان می آورد همين سرگرمی های از ميز شام گرفته تا جلسات رسمی است . مروری برآنچه می گذرد وروندی كه پيموده شده ونتيجه هايی كه به دست آمده و دگرگونی ها كه رخ می نمايد نشانه ای اميد واركننده را دربرابر ما نمی گذارد . امريكا هرروز با دست پرتر از روز پيش درميدان حضور می يابد وبرای رسيدن به هد ف های خود مانع ها را از راه برمی دارد و ما دل خوش برخی اظهار نظرها می شويم كه به زودی رنگ می بازند و يا رنگی به نرخ روز می گيرند . سخنان و گفته هايی نيز دراين سو و آن سو آتش تنور امريكا را گرم ترمی كند . امريكا و اسرائيل سود خود را آنچنان كه می خواهند از اين گفته ها می برند . دراينجا هستند كسانی كه به تيتر روزنامه ای درآن سوی آب قند دردلشان آب می شود و نمی توانند دريابند اين تيتر همان پيامی است كه به زيركی ذهن مخاطبان را به خطری نو پديد رهنمون می شود . آماده سازی افكار همگانی نيز جزيی پيوسته از يك جريان دامنه دار و پر هزينه است كه به شكل آرام تا كنون كار خود را كرد ه است. به نظر می رسد كه نوع بيماری شناخته شده است ولی درمان آن مبهم است و يا برای اقدام مناسب و به موقع همه ناتوان می نمايند. آنها كه می بايد تصميم بگيرند منتظر از دست رفتن همه فرصت ها هستند .


نمايشگاه كتاب
مطبوعات را
ازخبرگزاری ها
جدا خواسته اند
و. ابطحی


برجنبش اصلاحات چه گذشت
تبليغ ياس
سركوب فيزيكی
مقابله قانونی
علی ربيعي

اسباب ضروری
مرد اتمی شدن!
و. احمد شيرزاد


كاسبی قرآنی
با
10% تخفيف
و.ابطحی