تاهفته اول اكتبر
اولتيماتوم اتمی جديد
گروه 1+5 به ايران


 


بحران پشت در 100 هزار خانوار چايكار
چای وارداتی تلخ پهلو
بجای چای داخلی قند پهلو

       پیک هفته 77  ---------- اول مهر  1385 - 23 سپتامبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


سرمقاله راه توده
جامعه آماده انفجار ايران
روی موج شايعه و بی‌اعتمادی


گفتگو با سعيد ليلاز
وداع با صنعت و معدن
در دولت فقير نواز احمدی نژاد


باتوم و گلوله بجای كار و نان
نبرد خيابانی كارگران  با نيروی انتظامی در بابلسر


برگ جديد را آلمان به زمين زد
مركز جهانی غنی سازی  زير نظر سازمان ملل و آژانس اتمی  


مصاحبه هفتگی سخنگوی دولت خبرنگاران آزادند سئوال كنند
سخنگوهم آزاد كه پاسخ ندهد!


درتدارك سازش با امريكا
حمله كنندگان به روزنامه اعتماد ملی به دفتر دانش‌آموختگان حمله كردند


پيش بينی صندوق بين المللی
تورم 14 درصدی درايران
و گرانی همزاد آن در راه است


پس از بابلسر، در اصفهان
اجتماع در برابر استانداری
300 كارگر ريسندگی، 9 ماه حقوق نگرفته‌اند


گزارش خاتمی ازسفر امريكا
به مجمع روحانيون مبارز


نخست وزيرتركيه
كشورهای ترك زبان
بايد جامعه مشترك تشكيل بدهند


تكرار يك موش و گربه بازی  
ميان امريكا و سازمان  اتمی

تجربه افكار سازی عليه عراق درخدمت توجيه حمله به ايران


قائم شهر
كارگران بيكار و گرسنه درشهرصنعتی امام زمان


گزارش جديد فقر درايران گسترش فقر در دولت فقير نواز!


سخنرانی شكوری راد
رئيس‌جمهورغيرحزبی‌يعنی‌چه؟


ثبت نام دانشجوئی، به‌شرط تعهدنامه سياسی


 

مصاحبه سرهنگ امريكائی"سام گاردنر" با C.N.N-ترجمه بايرام منصوری
تدارك حمله بزرگ
18 ماه پس از فعاليت
امريكا در داخل ايران

طرح حمله به ايران به كاخ سفيد فرستاده شده و اين معنايش آنست كه وارد مرحله متفاوتی شده ايم. پيش از جنگ دوم خليج فارس نيز، رئيس جمهور گفته بود هيچ نوع طرح حمله ای را در دست ندارد، اما در تابستان سال 2002 بمباران عراق شروع شد. من از نماينده ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی پرسيدم حرف هايی كه در مورد حضور امريكا در خاك ايران زده می شود به چه معناست؟ وی پاسخ داد: ما تعدادی را در ارتباط با همكاری با آنها دستگير كرديم، تائيد می كنيم كه آنها درخاك ايران هستند.


سخنرانی آتشين حسن نصرالله در راهپيمائی بزرگ لبنان
حزب الله از تشكيل حكومت
وحدت ملی لبنان حمايت می كند

پيروزی ما در جنگ با اسرائيل پيروزی يك گروه يا يك حزب مشخص نيست، بلكه پيروزی حقيقی ملت لبنان در جهان است و ما با هر گونه تجزيه كشور واحد لبنان مخالفيم. هركس از تجزيه و جنگ داخلی سخن بگويد عامل اسرائيل است.


حجاريان:
"دستگاهی"
شهرت نفرت انگيزی كه
ريشه در استبداد حكومتی دارد

موج سوم يورش به مطبوعات آغاز شده كه ادامه اش به احزاب و دانشگاه ها و حوزه های دينی هم خواهد رسيد. الان خيلی از روحانيون خودشان را خلع لباس كرده اند، بعضی ها هم از قم خارج شده اند و برخی نيز تحت فشارند. آخوند دستگاهی، دانشجوی دستگاهی، بازاری دستگاهی، روزنامه دستگاهی، احزاب دستگاهی و استادان دستگاهی... اين فاجعه در راه است!


نماز جمعه هاشمی رفسنجانی  
همچنان، بيش از ديگر سران ج.ا
خطر حمله به ايران را جدی می داند
مسئله لبنان – برخلاف خوش خيالی ها- خاتمه يافته نيست و در افغانستان هم – اشاره به تقويت ناتو دراين كشور- شرارت ها به سمت ايران درحال گسترش است. به امريكا نصيحت می كنم با زندگی مردم بازی نكنيد.


هوشنگ اميراحمدی
به اميد رفتن "بوش"
5ر1سال بازی با زمان
ممكن نيست و حمله جدی است


بوئينگ 707 پائين آورده شد
دولت تركيه به هر نوع
هواپيمای ايران مشكوك است


باتوم و گلوله بجای نان و مزد به كارگران ميدهند
120 هزار كارگر ايران
در 5 ماه گذشته اخراج شده اند
و.جمهوريت


يكدست شدن يا يك‌سطح شدن؟
سه قوه
تازه، روی 3 پای خودش ايستاده!
عباس عبدی- امروز


برای دريافت جايزه
«ناصر زرافشان»
از اوين راهی سوئد خواهد شد؟


دستگيری كيوان انصاری  
يورش گام به گام
به سازمان "ادوار تحكيم وحدت"


رخت چركها را، گاه از ناچاری
در آب گل آلوده بايد شست
!
و. ميدان زن- شادی صدر


پروژه "وحشت گستری"
 با هدف كنترل فضای سياسی كشور


12 هزار شركت ايرانی
 دبی را ساحل نجات يافته اند


پاسخ رهبر ج. ا به پاپ
آنچه مردم درعمل می بينند
و آنچه رهبر ادعا می كند


گزارش وزارت اقتصاد و دارائی
شتر گرانی، بزودی مقابل  خانه مردم زانو می زند!


اميرعلی لاهرودی ( صدر فرقه دمكرات آذربايجان ايران)
اتحاد شوروی از هم پاشيد و نظام شاهنشاهی نيز به تاريخ پيوست
فروپاشی ايران از دل اين آمار بيرون می آيد
روسيه- ايران- آذربايجان


مصاحبه احمدی نژاد با تايم درامريكا
احمدی نژاد هر دو دست خود را درامريكا هوا كرد


عسگراولادی ذوق زده شده بوی كباب از امريكا بلند شدهسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


افغان‌ها خوش
استقبال شدند
اما، بد بدرقه!
علی معظمی
و. اينجا واكنون


چند خبر خوب
چندتا هم بد!
و. مهجاد


حزب الله
پس از جنگ
در لبنان


از رويا تا
كابوس امريكائی
عطالله مهاجرانی


 اوضاع

از این

قراراست!
 احمد شيرزاد


همه گذاشتند

کف دست ملت!

احمد شیرزاد


نه شرق
نه ايران
كشور شده
گلستان
محمد علی ابطحی


دو دوران
با دو رهبر
و.ميثم قهوچيان


مجتهده ها
پشت در
مجلس خبرگان
هادی قابل


مطبوعات ايران
هر ظل الهی
اول سر خروس
كدخدا را می برد!
بيژن صف سری


به زبان خوش
از صحنه
 نمی روند
جميله كديور


جنگ لبنان
آنكه برد
آنكه باخت!
عباس عبدی