مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون" تصويرايران"
كاخ سفيد و جنگ طلبان ج.ا
دو دستی كه يكديگر را می شويند


 


برخی ارزيابی ها درمحافل سياسی ايران
نشانه های چرخش سياسی
در برابر امريکا و اسرائيل

       پیک هفته 76  ---------- 20 شهريور  1385 - 11 سپتامبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
گوشت تن رنجور مطبوعات
زير دندان حاكميت يكدست


نان 25 درصد گران ميشود
موج جديد گرانی بزودی با نرخ جديد نان شروع خواهد شد


مصاحبه ای كه شد مناظره
سخنگوی دولت و  كيهان
دربرابر خبرنگاران مطبوعات


حضور خاتمی درامريكا
و گمانه زنی ها پيرامون  مذاكرات مهم سياسی- اتمی


بيكاری از مرز 3ر12 گذشت
فقر، بيكاری و اخراج 
ماهيت دولت را آشكار می كند


سه جزيره
ادعای طلب قديمی شيخ نشين ها از ايران در  شورای همكاری


انجمن های اسلامی  به جمع احزاب ممنوعه می پيوندند؟


رهبری جهان اسلام
هندوانه امريكائی – انگليسی
زير بغل رهبر و سرداران

اعتصاب بزرگ كارگری
در ايران خودرو ديزل


عطاء الله مهاجرانی:
گوش ها را تيز كنيد
تجاوز هويت امريكاست


با شركت ناو"اينترپرايز"
آغاز مانور مشترك دريائی
امريكا و پاكستان عليه ايران


قانون كار تغيير می كند
سخنرانی وزير كار
عليه خانه كارگر و شوراها


 

اگر رهبر، بار ديگر تحت تاثير تلقين های فرماندهان سپاه
و چهره های پنهان پشت صحنه قرار نگيرد
تفاهم روزگذشته در وين
مذاكره و توقف غنی سازی همزمان آغاز خواهد شد


رئيس پيشين كنگره امريكا:
مشكل اتمی ايران
با تغيير حاكميت آن حل می شود!


شايد برود ميخ آهنين بر سنگ
كوچ كردهای منطقه
به ساحل امن كردستان عراق


كنسرت "هلالی" در تهران

كنگره فوق العاده مداحان كه در تهران و به دبيركلی حاج ارضی، يار و پامنبری خوان قديمی احمدی نژاد تشكيل شده بود، "هلالی" مداح را كه قبلا با هم جلسه های مشترك مداحی مي‌گذاشتند، پس از افشای فيلم ترياك كشی او با قليان و دركنار خانمی جوان و بی حجاب طرد كرد. اما "هلالی» كه بين بسيجی ها خيلی "سوسكه" دارد و از يك جاهای ديگری هوايش را دارند همچنان به كارش ادامه ميدهد. از جمله و طبق اين آگهی كه درخيابان های تهران نصب شده بود يك كنسرت مداحی برگزار كرد. چشم حسود و بخيل كور!


خطر جنگ
حساسيت های ملی مردم
بتدريج از كف رفته است
بيداری پس از فاجعه مثل خواب زدگی پيش از حادثه است
وبلاگ. شب نگاشت ها


جنايات پينوشه
افشای جزئيات شكنجه و قتل
دبيركل حزب كمونيست شيلی


مقابله 9 رئيس جمهور امريكا
با يك رئيس جمهور درامريكای لاتين


وداع سخنگوی وزارت خارجه
با تلخ و شيرين ها سياست خارجی ج.ا


بانك صادرات
به بهانه پيوند با جهاد اسلامی
 
اولين‌قربانی محاصره‌اقتصادی شد


با حذف 50 در صد يارانه ها
مردم نيازمند را می دهند دست
گداخانه كميته امداد و مهرالرضا


آخرين مصاحبه ها و گفته های خاتمی درامريكا
حمله به ايران
برای امريكا گران و برای
ايران گران تر تمام می شود!

گروگان های سفارت امريكا متضرر شدند، اما يادتان باشد كه ما ايرانی ها هم نيم قرن گروگان امريكا بوديم! ما نگران جنگ داخلی و از هم پاشيده شدن عراق هستيم. عراق بايد متحد و تحت هدايت يك دولت دمكراتيك باقی بماند.

سفر محمد خاتمی به امريكا بزودی خاتمه می يابد و او به ايران باز می گردد. اين سفر در بغرنج ترين شرايط برای ايران صورت گرفت. اين بغرنجی در سئوالات خبرنگار تايم كه با خاتمی درامريكا مصاحبه كرده كاملا آشكاراست. خاتمی در مصاحبه های متعددی كه درامريكا كرده و رسانه های تصويری و مكتوب اين كشور كمتر آن را منتشر ساخته اند، با دقت كامل و با در نظرگرفتن تمام شرايطی كه خود او در آن قرار دارد و حاكميتی كه درجهت عكس نظرات او حركت می كند به سئوالات تايم پاسخ داده است. اين مصاحبه را در ادامه می خوانيد، با ذكر اين نكته قابل تامل كه بخش فارسی صدای امريكا و تلويزيونی كه بصورت 24 ساعته در همين شبكه راه اندازی شده است، در روزهای اخير و درحركتی كاملا مشابه رسانه های دست راستی ايران بندرت خبری از سفر خاتمی پخش كرد، چه رسد به مصاحبه های او!


تابوت جمهوری بزودی زمين گذاشته می شود
تخت سلطنت
بر شانه های سرداران سپاه پاسداران
خبرگان از خدمت مرخص اند


سخنان تهديد آميز بوش:
رهبران جمهوری اسلامی
تفاوتی با رهبران القاعده ندارند
سخنرانی های فرماندهان سپاه و نقش جهانی و خاورميانه ای كه برای رهبر ايران
بر می شمارند، دستمايه مستندی شده است برای كاخ سفيد و شخص بوش!


اعلام خبر مرگ
 فيض مهدوی

در سيمای
 جمهوری اسلامی


گفتگو برمحور نسخه اتمی رهبر
مذاكرات دسته و پا شكسته لاريجانی
با رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا


تصويب بودجه جديد جنگی- نظامی
امريكا از سوی سنای اين كشور


27 سال
 پس از آن سحرگاه

و مرگ ناگهانی
 آيت الله طالقانی


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


مجتهده ها
پشت در
مجلس خبرگان
هادی قابل


مطبوعات ايران
هر ظل الهی
اول سر خروس
كدخدا را می برد!
بيژن صف سری


به زبان خوش
از صحنه
 نمی روند
جميله كديور


جنگ لبنان
آنكه برد
آنكه باخت!
عباس عبدی


سفر تاريخی
رئيس مجلس
به لرستان ايران
آرمان اميري(آفتاب)


وداع با
"ايران ما"
بيژن صف سری

چرا جنگ؟
س.پ (و. برخورد)


روزنامه ايران
دوقلوی
 كيهان می شود؟
نرگس تهرانی


وبلاگ، قابلمه
كله پاچه نيست
و. اكنون


شركت در مراسم ترحيم پدر
از اوين به حسينه خوئينی ها
از حسينه به بند 209 اوين


دوران
به تاريخ پيوسته
سياست های كلنگی
جميله كديور