نام اعضای‌ مستعفی ‌دولت اعلام شد
استعفانامه70 تن ازمعاونان
 وزارتخانه‌ها خطاب ‌به ‌خاتمیروز گذشته انتشاريافت
نامه 150 نفره مليون ايران
در تحريم انتخابات فرمايشی!

                           ! توجه! بدليل اهميت و تراكم اخبار ايران پيك نت روز جمعه 3 بهمن ماه به روز خواهد شد 
آخرين اخبار تحصن

شركت يا تحريم
ديدار با خاتمی  
و تصميم آخر

جبهه دوم خرداد

نامه روسای 30
 دانشگاه كشور
در
 حمايت از متحصنان مجلس


وزير تعاون( داوطلب استعفا از كابينه):
تحصن مجلس يك حادثه تاريخی است


مصاحبه معاون پارلمانی رياست جمهوری:
آغازاستعفای وزراء
 و استانداران


سحرخيز: دراين شرايط
رقابت آزاد انتخاباتی  يك شوخی است!


علوی تبار:

اصلاحات براي

تغيير ساختار قدرت

كديور:

رد صلاحيت

بيداری ملت !


حمايت كارگران

از تحصن مجلس


روزه سياسی درقم
در حمايت از تحصن

خداياری عضو جبهه مشاركت
با ادامه اين وضع
انتخابات ‌معنا ندارد

حضور رييس واعضای كانون وكلا در مجلس

غلامعلی رياحی
 وكيل دادگستری
افشاگری‌هاي‌كميسيون
 اصل 90 مانع از
از موج ترور شد

بيعت با تحصن
به جنبش ملی
تبديل می شود؟

بيانيه‌انجمن‌اسلامی‌معلمان:
آزادی انتخابات برای تشكيل مجلس مردمی


بيانيه نيروهای ملی مذهبی
حداقل دستاورد تحصن
بی اعتباری تاريخی راست


فاطمه راكعی نماينده تهران
از تاييد صلاحيتم
برائت می‌طلبم

حمايت270روزنامه نگار
از نمايندگان متحصن


اصلاح طلبان يزد
آزادی انتخاب
شرط حضور مردم
در انتخابات است

احزاب اصلاح طلب:
برای‌شركت‌ درانتخابات
پس‌از تعيين صلاحيت‌ها
تصميم می گيريم

بيانيه جديد نهضت آزادی
خواست اين مرحله
"
انتخابات آزاد" است


تحكيم وحدت:
فرصت را
 نسوزا نيد!


رد صلاحيت
عيسی سحر خيز


برای ‌اعلام
 ‌همبستگی ‌با تحصن

زندانيان سياسی شاه
به مجلس می روند


ادامه تحصن در مجلس

آغاز روزه سياسي

حضور حقوقدانان و
نمايندگان دانشجويان

درجلسه
غيرعلنی مجلس
چه گذشت:


بيانيه‌ نمايندگان ‌متحصن
ادامه تحصن تا برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه


زنانی که صلاحیت
 آنها برای مجلس
 هفتم تائید نشده

بيانيه نمايندگان
رد صلاحيت‌شده كرد


برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی
درجلسه‌علنی و غيرعلنی  مجلس قبول نشد

آخرين بيانيه تحصن‌كنندگان

تحصن ادامه خواهد يافت


لغو مراسم
 جبهه مشاركت


همايش اعتراضی
درپارك شهرتهران


شورای شهراهواز
به مجلس پيوست


سخنرانی ‌سردار همدانی
 آپارتايد نظامی

جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!


سازماندهی

همبستگی‌های مردمی


 بررسی اخراج فيلمبرداران‌ سيمای لاريجانی از مجلس

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


علی تجويدی
در بستر...

نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه                pyknet@perso.be  

امريكا، آلمان وسازمانملل
خواهان انتخابات آزاد درايران شدند


برای مقاومت در برابر انتخابات فرمايشی
نمايندگان متحصن مجلس
قسم مقاومت ياد كردند


9 سال پس از درگذشت مهندس بازرگان، در حسينه ارشاد
كشور در بحران است
تن به انتخابات آزاد بدهيد!


 

گزيده اخبار روزهای گذشته

 

وحشت از بازگشت مردم به صحنه سياسی:
تيراژ روزنامه ها بالا رفته و مردم كم كم
دربرابر كيوسك روزنامه فروشی ها صف می كشند
 درتدارك‌يورش ‌به‌مجلس‌اند
با حمله به جبهه تحصن
جبهه دوم را كابينه خاتمی می گشايد


شورای‌نگهبان، بخشی از
محفل قتل‌های زنجيره‌ای
به‌جرم مرتد وناصبی
 رد صلاحيت كرده اند


استعفای سياسی
100 وزير و معاون وزير
كابينه خاتمی را ترك می كنند!


در خيمه رهبر

در خانه ملت


اخبار جديد روزنت "امروز"
- باكانديداهای جناح راست در شهرستان ها آشنا شويد!
- مذاكره با امريكا بعد از قبضه مجلس هفتم
- چوب حراج به ذخيره ارزی دولت خاتمي
- مديريت جديد بی بی سی همسو با كدام جناح است؟
- روزنامه همشهری در خدمت آيت الله جنتي
- آنهائی را كه مردم نمی شناسند موتلفه می شناسد!
- يك اشتباه كوچك تايپی!
- پيوند عاشورائی باهنر-  ضرغام- كردان- لاريجاني


گروه های فشار
برای روزهای آينده آماده می شوند
دليل مماشات و سكوت خاتمی موقعيت آسيب پذير ايران است


سيمای ج.ا در تدارك تبليغاتی آن است
به سبك محمد علی شاه
مجلس را به توپ ببنديد


رهبر فراموش كرد درديدار با سران قوه قضائيه سئوال كند:
بالاخره، اين زهرا كاظمی  
را كدامتان در زندان كشتيد؟


معاون رئيس جمهور امريكا:
اروپا نقش محوری  
در مسائل ايران دارد


عزيمت يك هيات سوئيسی برای بررسی
شكنجه و شرايط زندان ها به ايران


"عدنان پاچه چی” رئيس نوبتی حكومت عراق:
با نظر آيت الله سيستانی برای
انتخابات آزاد درعراق موافقيم
كردها با تمركز سياست خارجی و ارتش عراق
تحت اختيار دولت مركزی موافق اند


ملاقات در سوئيس

يك ديداراتفاقی اما تاريخی!


فاطمه حقيقت جو:
تحريم انتخابات
گزينه شكست تحصن‌مجلس


صبح امروزانجام شد
ديدار وهماهنگی ‌سران قوه قضائيه با رهبر
قوه قضائيه خود را آماده
مقابله با تحصن مجلس می كند


غمزه های امريكائی تمناهای‌ملوس لاريجانی
رسالت و جمهوری اسلامی ميدان را برای جواد لاريجانی خالی می كنند


تاج زاده: صندلی های مجلس را هم تقسيم كرده بودند:
90 نماينده مردم
200 نماينده آقايان!

چطور رويتان مي‌‏شود شعار دهيد؛ هر عراقی يك رای و از انتخابات آزاد در عراق سخن می گوييد و آمريكا را از اين جهت محكوم مي‌‏كنيد و از مواضع آزادی خواهانه آيت الله سيستانی دفاع مي‌‏كنيد؟ اگر مرجع تقليد شيعيان در عراق مدافع انتخابات آزاد است و شما چرا در اينجا مدافع آن نيستيد؟ ‌‏چرا يك بام و دو هوا؟


با فتوای محسنی اژه ای و ابلاغ دری نجف آبادی
پيروز دوانی را كشتند
و در "تيزآب" انداختند!


 نقد ديدگاه های بابك اميرخسروی درمجله "آفتاب"
اصلاحات واپوزيسيونی كه
همچنان برسرايمان میلرزد


بازتاب سياسی تحصن مجلس


نهضت آزادی ايران: مردم نمايندگان را تنها نگذارند!

راه توده : تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!

اتحاد جمهوريخواهان ايران:
 رد صلاحيت ها رامحكوم و با تحصن مجلس اعلام همبستگی می‌كنيم

 حزب توده ايران: می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!

سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان اكثريت

با اين نمايش‌ می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!

فداييان‌خلق-اكثريت: نمايندگان‌متحصن مجلس دنبال ‌آزادی خودشان‌اند!


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
نزاع تاريخی ملت با ناقضان حقوق بشر درحساسترين گلوگاه است


به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  بهمن 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی