نقد ديدگاه های بابك اميرخسروی درمجله "آفتاب"
اصلاحات واپوزيسيونی كه
همچنان برسرايمان میلرزدحجت الاسلامی با ضريب هوشی محدود
حسن روحانی
مجلس‌فرمايشی رئيس‌جمهور فرمايشی هم می خواهد!

                                           ! آخرين اخبار تحصن مجلس را در همين صفحه بخوانيد 
آخرين اخبار تحصن

روزه سياسی درقم
در حمايت از تحصن

خداياری عضو جبهه مشاركت
با ادامه اين وضع
انتخابات ‌معنا ندارد

حضور رييس واعضای كانون وكلا در مجلس

غلامعلی رياحی
 وكيل دادگستری
افشاگری‌هاي‌كميسيون
 اصل 90 مانع از
از موج ترور شد

بيعت با تحصن
به جنبش ملی
تبديل می شود؟

بيانيه‌انجمن‌اسلامی‌معلمان:
آزادی انتخابات برای تشكيل مجلس مردمی


بيانيه نيروهای ملی مذهبی
حداقل دستاورد تحصن
بی اعتباری تاريخی راست


فاطمه راكعی نماينده تهران
از تاييد صلاحيتم
برائت می‌طلبم

حمايت270روزنامه نگار
از نمايندگان متحصن


اصلاح طلبان يزد
آزادی انتخاب
شرط حضور مردم
در انتخابات است

احزاب اصلاح طلب:
برای‌شركت‌ درانتخابات
پس‌از تعيين صلاحيت‌ها
تصميم می گيريم

بيانيه جديد نهضت آزادی
خواست اين مرحله
"
انتخابات آزاد" است


تحكيم وحدت:
فرصت را
 نسوزا نيد!


رد صلاحيت
عيسی سحر خيز


برای ‌اعلام
 ‌همبستگی ‌با تحصن

زندانيان سياسی شاه
به مجلس می روند


ادامه تحصن در مجلس

آغاز روزه سياسي

حضور حقوقدانان و
نمايندگان دانشجويان

درجلسه
غيرعلنی مجلس
چه گذشت:


بيانيه‌ نمايندگان ‌متحصن
ادامه تحصن تا برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه


زنانی که صلاحیت
 آنها برای مجلس
 هفتم تائید نشده

بيانيه نمايندگان
رد صلاحيت‌شده كرد


برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی
درجلسه‌علنی و غيرعلنی  مجلس قبول نشد

آخرين بيانيه تحصن‌كنندگان

تحصن ادامه خواهد يافت


لغو مراسم
 جبهه مشاركت


همايش اعتراضی
درپارك شهرتهران


شورای شهراهواز
به مجلس پيوست


سخنرانی ‌سردار همدانی
 آپارتايد نظامی

جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!


سازماندهی

همبستگی‌های مردمی


 بررسی اخراج فيلمبرداران‌ سيمای لاريجانی از مجلس

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

                pyknet@perso.be  

احمد جنتی می رود يا عقب نشينی می كند؟
مقاومت شورای‌نگهبان
تحريم گسترده انتخابات
اجلاس مجمع روحانيون مبارز با حضور همه رهبران آن (خاتمی، كروبی و...) برای‌بررسی حضوريا عدم حضوردرانتخابات
تحصن نمايندگان مجلس جهان را متوجه انتخابات مجلس هفتم ساخت


نامه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد به رييس جمهور
شورای نگهبان نتايج رد صلاحيت‌ها را بايد ظرف يك هفته روشن كند


دو فيلمبردارلاريجانی
درانفجار ديروز عراق
بازداشت و آزاد شدند
پس از بازداشت چند ماهه سعيد و سهيل(دوقلوهای لايق نوبل)
اين دومين باراست كه امريكائی ها فيلمبرداران سيمای جمهوری اسلامي
را در محل حوادث انفجاری دستيگر می كنند.

 

فاطمه راكعی نماينده مجلس اعلام كرد:
طرح رياست جمهوری زنان برای
اعلام نظر به شورای نگهبان می رود


علی حكمت سردبير روزنامه توقيف شده خرداد
خمينی زدائی  
استراتژی حجتيه برای مجلس هفتم


دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نضهت آزادی ايران
شورای نگهبان حق ندارد از
طرف مردم تعيين صلاحيت كند


شيرين عبادی: در صورت حمله امريكا
برای دفاع از ميهن
مردم ايران متحد می شوند


يك كسانی زيرشان را خيس كرده اند
حكومت مردم را قبول ندارد
مردم هم حكومت را قبول ندارند
                                   سيد ابراهيم نبوی


لوموند ديپلماتيك فارسی ( ژانويه) منتشر شد
شيوع دمكراسی
شيوخ خليج را از پا درمی آورد؟

لوموند ديپلماتيك(فارسی) ماه ژانويه با مطالب زير منتشر شده و روی سايت آن قرار گرفت. از اين شماره مقاله "رفراندوم دمكراسی در عمان" را برگزيده ايم كه می خوانيد.

1- نظم نوين اينترنتي  2-  پيروزی مسلم، صلح غير ممكن    3-  قدرتی كه هيچكس قادر به سركوب آن نيست   4-   چپ و فرهنگ   5- گوانتانامو در بی قانونی مطلق   6- ده سال شورش زاپانيستی در چياپاس   7-  بمبئی شهر هميشه در خاطر 8- اروپايی كه بدان نياز داريم    9- قانون اساسی برای تكريم قانون بازار    10- زير فشار كليساها    11- « اكثريت قابل قبول »  و يا اقليت بازدارند     12- ريشه كودتاهای  پی در پی در افريقا   13- روندآرام دمكراسی در عمان   14- تاريخ های لبنان    15- ارمنيان مقيم خارج به خانه باز می گردند    16- گرجستان، ارمنستان و آذربايجان؛ نسلی جديد در قفقاز جنوبی به قدرت ميرسد    17- ملاقات ناكام  جريان چپ  و حومه نشينان    18- هنر در بلژيك تحت سلطه نازيها  


بازتاب سياسی تحصن مجلس


نهضت آزادی ايران: مردم نمايندگان را تنها نگذارند!

راه توده : تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!

اتحاد جمهوريخواهان ايران:
 رد صلاحيت ها رامحكوم و با تحصن مجلس اعلام همبستگی می‌كنيم

 حزب توده ايران: می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!

سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان اكثريت

با اين نمايش‌ می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!

فداييان‌خلق-اكثريت: نمايندگان‌متحصن مجلس دنبال ‌آزادی خودشان‌اند!


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
نزاع تاريخی ملت با ناقضان حقوق بشر درحساسترين گلوگاه است


به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس
نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی
- فرنازقاضی زاده -
 
 سید ابراهیم نبوی- سينامطلبی
يك دست بيصداست

مااجزای ملتی بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقی ترين راه رابرای تامين  خواسته های خودبرمی گزيند، و امروز هم بايدمان گفت كه صبرتاكجا؟ پيدا شد كه ازصبوری ملت ومنتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند كه ديگرهيچ حقی برای جزخود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی " زيان كسان ازپی سودخويش بجويند ودين اندرآرندپيش "اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانونی خود، عادی ترين وطبيعی ترين حق ووظيفه هرشهروندايرانی است . مااگرامروزدرايران بوديم، صبح همه كارمی نهاديم و به جمع متحصنين درمجلس می پيوستيم . هم ازاين رو به همه مردم پيشنهاد می كنيم كه به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد دراطراف آن، دانشجويان دردانشگاه ها، دانش آموزان كه حق رای دارند درمدارس شان . اين آرام ترين ومدنی ترين نوع اعتراضی است كه می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابرازكنيم. 

 همه اهل قلم واهل دل كه با اين سخن موافقند می توانند شركت خود را دراين دعوت با امضای زيراين نوشته نشان دهند.
hambastegi82@hotmail.com


بعداز ظهر دوشنبه در يك مصاحبه مطبوعاتی اعلام خواهد شد
احتمال اعلام تحصن همبستگی درپارلمان آلمان

اعلام حمايت يكصد نماينده
 پارلمان ‌آلمان ازتحصن ايران


ظهر روز گذشته انجام شد
تماس تلفنی مجلس فدرال آلمان
 و مجلس شورای اسلامی


گزارش تلويزيون الجزيره از شكاف در شورای نگهبان
استعفای جنتی
حادثه ای كه ايران
 از آن استقبال می كند


گزارش ويژه "پيك نت":
مردم، درعمل حكومت جايگزين برپا كرده اند
حاكميت‌ دوگانه، درايران‌می رود تا به‌حكومت‌سه‌گانه تبديل‌شود


دست های امريكائی در نهادهای انتصابی، عليه اتحاديه اروپا
رد صلاحيت ها همسو با مخالفت
امريكا با همكاری ايران- اروپا
1- وزيران خارجه اتحاديه اروپا تا تشكيل اجلاس فوری اين اتحاديه از اظهار نظر درباره ايران منع شد.2- رئيس انرژی اتمی جهانی برای تهيه گزارش جديد راهی ايران می شود


جميله كديور:
تكليف لوايح دوگانه و نظارت استصوابی  در همين تحصن بايد روشن شود!


مراجع تقليد گوش شنوائی در بخش انتصابی حاكميت نمی يابند
طلاب‌ و روحانيون طرفداراصلاحات
در انتظار اجازه راهپيمائی در قم


 

مصاحبه شيرين عبادی در هندوستان
سرنوشت نا معلوم ايران پس از
 كناره گيری خاتمی


با اعلام جرم عده ای از نمايندگان
هيات نظارت شورای نگهبان
بايد به دادگاه فراخوانده شود!


رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور
استعفاء می دهم، اما زير بار
انتخابات فرمايشی نمی روم!


350 فعال و ستمديده سياسی كشور
 نيز اعلام روزه سياسی كردند!


انتخابات و تحصن
10 روز مهم در مناسبات
آينده اتحاديه اروپا و ايران


اطلاعيه شورای هماهنگی جمهوريخواهان

ما خواستار آزادی

انصافعلی هدايت هستيم!


حالا كه لنگشان را گرفته ايد ول نكنيد!
                                                       س. ابراهيمی


فرخ نگهدار در كنگره اتحاد جمهوريخواهان:
زمان اتحاد دمكراسی خواهان
در ايران فرا رسيده است!
متحد شويم و قدرت را به رای مردم بسپاريمرئيس كميسيون اصل 90 مجلس
علما چرا درباره
 ردصلاحيت‌ها سكوت‌كرده‌اند؟
آنها كه مشتی مسلمان و جانباز و مومن را
 رد صلاحيت كرده اند، اگر نتوانند ثابت كنند مجرم اند و حيرت است كه علما سكوت كرده اند!


29  دی 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی