بموجب بيانيه مشترك رئيس مجلس

و رئيس جمهور خطاب به مردم ايران

جنتی در نماز ديروز

رسما به مردم دروغ گفتهولايت ناپذيران نبايد به مجلس بروند

باهنر

محمد رضا

اما ترياكی ها می توانند!

                           ! توجه! آخرين اخبار تحصن نمايندگان مجلس را در ستون تحصن بخوانيد 
آخرين اخبار تحصن

ميرحسين موسوی:
مردم واكثريت تقلبی   در مجلس هفتم

شركت يا تحريم
ديدار با خاتمی  
و تصميم آخر

جبهه دوم خرداد

نامه روسای 30
 دانشگاه كشور
در
 حمايت از متحصنان مجلس


وزير تعاون( داوطلب استعفا از كابينه):
تحصن مجلس يك حادثه تاريخی است


مصاحبه معاون پارلمانی رياست جمهوری:
آغازاستعفای وزراء
 و استانداران


سحرخيز: دراين شرايط
رقابت آزاد انتخاباتی  يك شوخی است!


علوی تبار:

اصلاحات براي

تغيير ساختار قدرت

كديور:

رد صلاحيت

بيداری ملت !


حمايت كارگران

از تحصن مجلس


روزه سياسی درقم
در حمايت از تحصن

خداياری عضو جبهه مشاركت
با ادامه اين وضع
انتخابات ‌معنا ندارد

حضور رييس واعضای كانون وكلا در مجلس

غلامعلی رياحی
 وكيل دادگستری
افشاگری‌هاي‌كميسيون
 اصل 90 مانع از
از موج ترور شد

بيعت با تحصن
به جنبش ملی
تبديل می شود؟

بيانيه‌انجمن‌اسلامی‌معلمان:
آزادی انتخابات برای تشكيل مجلس مردمی


بيانيه نيروهای ملی مذهبی
حداقل دستاورد تحصن
بی اعتباری تاريخی راست


فاطمه راكعی نماينده تهران
از تاييد صلاحيتم
برائت می‌طلبم

حمايت270روزنامه نگار
از نمايندگان متحصن


اصلاح طلبان يزد
آزادی انتخاب
شرط حضور مردم
در انتخابات است

احزاب اصلاح طلب:
برای‌شركت‌ درانتخابات
پس‌از تعيين صلاحيت‌ها
تصميم می گيريم

بيانيه جديد نهضت آزادی
خواست اين مرحله
"
انتخابات آزاد" است


تحكيم وحدت:
فرصت را
 نسوزا نيد!


رد صلاحيت
عيسی سحر خيز


برای ‌اعلام
 ‌همبستگی ‌با تحصن

زندانيان سياسی شاه
به مجلس می روند


ادامه تحصن در مجلس

آغاز روزه سياسي

حضور حقوقدانان و
نمايندگان دانشجويان

درجلسه
غيرعلنی مجلس
چه گذشت:


بيانيه‌ نمايندگان ‌متحصن
ادامه تحصن تا برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه


زنانی که صلاحیت
 آنها برای مجلس
 هفتم تائید نشده

بيانيه نمايندگان
رد صلاحيت‌شده كرد


برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی
درجلسه‌علنی و غيرعلنی  مجلس قبول نشد

آخرين بيانيه تحصن‌كنندگان

تحصن ادامه خواهد يافت


لغو مراسم
 جبهه مشاركت


همايش اعتراضی
درپارك شهرتهران


شورای شهراهواز
به مجلس پيوست


سخنرانی ‌سردار همدانی
 آپارتايد نظامی

جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!


سازماندهی

همبستگی‌های مردمی


 بررسی اخراج فيلمبرداران‌ سيمای لاريجانی از مجلس

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


علی تجويدی
در بستر...

نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه                pyknet@perso.be  

ديك چينی معاون رياست جمهوری امريكا
لحظاتی پيش در كنفرانس "داووس" اعلام كرد:
امريكا و اروپا بايد پشت مردم
ايران برای دمكراسی بايستند!


دبيركل سازمان ملل در ملاقات با وزيرخارجه آلمان:
اسازمان‌ملل‌انتخابات
درايران‌را زيرنظرگرفت


اگر شورای نگهبان عقب نشينی كامل نكند
11 بهمن استانداران كشور
محل خدمت را ترك می كنند
تعداد امضاء كنندگان استعفا نامه دسته جمعی
 وزرا و استانداران رو به افزايش است


مجمع روحانيون مبارز درانتخابات فرمايشی شركت نمی كند
مجلس هفتم
دفترحقوقی انجمن حجتيه


تاج زاده: ستاد رهبری انتخابات مجلس هفتم
180 نماينده آينده مجلس را گزين كرده
مردم می گويند:
 مبادا سازش كنيد
!


سخنرانی سالانه جورج بوش
دمكراسی و انتخابات آزاد توپخانه تلويزيونی امريكا
بزودی به زبان فارسی
 


اعتراف غافلگير كننده پرويزمشرف در سوئيس:
اطلاعات تكنولوِژی هسته ای
از پاكستان به ايران رفته است


در نماز جمعه تهران- در كنفرانس داووس سوئيس
هشدار رئيس آژانس جهانی انرژی اتمی
تمردهای تبليغاتی- حزب الهی آيت الله جنتی


سخنرانی نماينده اعزامی اتحاد دمكراسی خواهان ايران،
 از داخل كشور به كنگره اتحاد جمهوريخواهان ايران
پيوندها را با داخل
 كشور تحكيم كنيد!


پيام "اتحاد دمكراسی خواهان ايران"
 به "
اتحاد جمهوری خواهان ايران"
به هوش باشيد!
اميد را در حريق شتابزدگی نسوزانيد!


در دادگاه يك تروريستی مراكشی
 عضو القاعده مطرح شد

ديدارهای تروريستی در
پايگاه
43 اطراف تهران


سخنرانی نماينده اورميه (همان شهری كه ملاحسنی نماز جمعه درآن می خواند)
عيب مجلس ششم آن بود
كه "اسرار" هويدا كرد
!
آنها كه طی 25 سال بر منافع ملت چنگ انداختند
و تشكيلات پيدا كردند، حالا همه قدرت را
 می خواهند و مجلس را دفترحقوقی خود
!


اين اطلاعات جهت انتشار در اختيار پيك نت قرار گرفته است:
دربنياد "رسالت" چه می گذرد؟


نورافكن ها روی مذاكرات پنهان
حسن روحانی در پاريس روشن می شود
نظام سلطنت اسلامی
كانون تصميمات پشت پرده است


نمايش فيلم شكنجه درايران
همزمان باحضور حسن روحانی در فرانسه


 

گزيده اخبار روزهای گذشته

 

زهرا شجاعی: دولتخاتمی بامجلسفرمايشیکارنخواهد کرد


امريكا، آلمان وسازمانملل
خواهان انتخابات آزاد درايران شدند


روز گذشته انتشاريافت
نامه 150 نفره مليون ايران
در تحريم انتخابات فرمايشی!


نام اعضای‌ مستعفی ‌دولت اعلام شد
استعفانامه70 تن ازمعاونان
 وزارتخانه‌ها خطاب ‌به ‌خاتمی


برای مقاومت در برابر انتخابات فرمايشی
نمايندگان متحصن مجلس
قسم مقاومت ياد كردند


9 سال پس از درگذشت مهندس بازرگان، در حسينه ارشاد
كشور در بحران است
تن به انتخابات آزاد بدهيد!


وحشت از بازگشت مردم به صحنه سياسی:
تيراژ روزنامه ها بالا رفته و مردم كم كم
دربرابر كيوسك روزنامه فروشی ها صف می كشند
 درتدارك‌يورش ‌به‌مجلس‌اند
با حمله به جبهه تحصن
جبهه دوم را كابينه خاتمی می گشايد


شورای‌نگهبان، بخشی از
محفل قتل‌های زنجيره‌ای
به‌جرم مرتد وناصبی
 رد صلاحيت كرده اند


استعفای سياسی
100 وزير و معاون وزير
كابينه خاتمی را ترك می كنند!


گروه های فشار
برای روزهای آينده آماده می شوند
دليل مماشات و سكوت خاتمی موقعيت آسيب پذير ايران است


سيمای ج.ا در تدارك تبليغاتی آن است
به سبك محمد علی شاه
مجلس را به توپ ببنديد


معاون رئيس جمهور امريكا:
اروپا نقش محوری  
در مسائل ايران دارد


ملاقات در سوئيس

يك ديداراتفاقی اما تاريخی!


غمزه های امريكائی تمناهای‌ملوس لاريجانی
رسالت و جمهوری اسلامی ميدان را برای جواد لاريجانی خالی می كنند


 نقد ديدگاه های بابك اميرخسروی درمجله "آفتاب"
اصلاحات واپوزيسيونی كه
همچنان برسرايمان میلرزد


بازتاب سياسی تحصن مجلس


نهضت آزادی ايران: مردم نمايندگان را تنها نگذارند!

راه توده : تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!

اتحاد جمهوريخواهان ايران:
 رد صلاحيت ها رامحكوم و با تحصن مجلس اعلام همبستگی می‌كنيم

 حزب توده ايران: می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!

سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان اكثريت

با اين نمايش‌ می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!

فداييان‌خلق-اكثريت: نمايندگان‌متحصن مجلس دنبال ‌آزادی خودشان‌اند!


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
نزاع تاريخی ملت با ناقضان حقوق بشر درحساسترين گلوگاه است


به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس


 

 

 

 

 

 

4  بهمن 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی