سرمقاله راه توده
فاجعه در لبنان
 مقدمه‌ای برای فاجعه بزرگتر


 


بموجب قطعنامه آتش بس
جنوب لبنان دراشغال
ارتش اسرائيل می ماند

       پیک هفته 73  ----------  16 مرداد  1385 - 7 آگوست 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


فرمانده كل سپاه پاسداران
برای جنگ با امريكا و اسرائيل
بسيج و سپاه آماده  فرمان جنگی رهبر باشند


درمصاحبه با نيوزويك
ديدگاه‌های اعلام نشده رهبر اززبان حسين شريعمتداری!


سخنان مسئله ساز احمدی نژاد فرانسه را از لبنان جدا ودنباله رو امريكا وانگلستان كرد


ايران و اندونزی
كنفرانس سران كشورهای اسلامی فقط با دو"سر"
به اين بهانه
نبرد ج.ا و اسرائيل در لبنان
اعراب خود را كنار كشيده اند


احمد جنتی
مجامع حقوق بشرايران را نبينند، از لبنان بگويند


اطلاعيه عباس اميرانتظام
كابوس اوين همچنان،
 پنجه بر در می زند!


حوالی 10 شب
اينجا بند 209 سپاه در قلب زندان اوين است


دريك خبرپيچيده اعلام شد
اين بالن برای رديابی
 هواپيماهای مهاجم درتهران


حمله به 3 كشتی ايرانی در آب های خليج فارس


گزارش خبرگزاری فرانسه ازآماده باش جنگی در ايران


گزارش های تازه ای
ازيورش به خانه
 آيت الله بروجردی


خبرنگاری
از عزت و احترام دوران خاتمی
تا  لگد دوران احمدی نژاد


محمد رضا خاتمی درلندن:
در جمهوری اسلامی
تا قدرت سياسی اصلاح نشود
هيچ اصلاحاتی تحقق نمی يابد


مرگ در اوين
بيانيه دهها ستمديده سياسی برای تشكيل كميته حقيقت ياب


هشدار نخست وزير انگستان
با ايران و سوريه
 برخورد خواهد شد!


اطلاعيه كودتائی وزارت كشور
دفاع از حقوق بشر
درايران ممنوع اعلام شد


حضور چهره های سياسی درمراسم ياد بود اكبر محمدی


Global Resarch 
- ترجمه بايرام منصوری
ميشل شوسودوفسكی
پيمان نفتی- نظامی تركيه، اسرائيل، آذربايجان و گرجستان
جنگ بزرگ و طولانی
بزودی به ايران خواهد رسيد
حاكميت ساده لوح ايران
دنبال حزب الله بازی است و فاجعه درحال تكامل


از مرگ اكبرمحمدی
 آسان نگذريد
دادخواهی اكبر گنجی  
خطاب به
پروفسور چامسكی


انتخابات مياندوره ای
عامل ترور دكتر فاطمی
به مجلس هفتم برده می شود


waynemadsenreport
بزرگترين پايگاه نظامی امريكا در شمال لبنان


بخش هائی از سخنرانی "يوشكا فيشر" در تهران
آينده ايران
می توانيد برنده منطقه شويد
اگر به توليد بمب اتمی نرويد!


محمد خاتمی
لايحه تجميع انتخابات
اشتباهی است كه بايد پس گرفته شود


درخانه موسوی خوئينی
گفتگوی چهره به چهره
معين، تاج زاده، شكوری،


سعيد حجاريان
كاربه جاهای باريك می كشد
دست از خودستايی بردارند
سرنوشت يزدگرد درانتظاراست!


محاكمات و احكام كودتائی
امريكا حقله محاصره ج.ا را تنگ كرده
ج.ا محاصره مردم ايران را تشديد كرده!


 

مصاحبه دبيرشورای عالی امنيت ملی درتهران
علی لاريجانی:
اگر رفتار ديگری نشان دهند
در سياست های اتمی تجديد نظر می كنيم
فعلا قطعنامه جديد شورای امنيت را قبول نداريم
 و دستور تعليق غنی سازی را اجرا نمی كنيم.


محمد خاتمی:
بسيار نگران آينده ام
بايد درايت به خرج داد
!
اكبر منتجبی- دوران امروز


دست باز اسرائيل در فلسطين
رئيس مجلس فلسطين
به 8 وزير دستگير شده پيوست


ارزيابی مجاهدين انقلاب
و جبهه مشاركت اسلامی
انتخابات در حاكميت يكدست


تحصن اعتراضی كارگران شركت واحد
نايب رئيس سنديكای شركت واحد:
حتی همين بی اعتنائی به خواسته های ما نشان می دهد كه
 بايد تشكيلات داشت و در سنديكاها عضو شد.


قزل قلعه
 قتلگاه 6 هزار زندانی سياسی
 و زندان 60 هزار فعال سياسی


انتخاب اعضای جديد هيات مديره
مجمع عمومی انجمن صنفی  
روزنامه نگاران تشكيل شد


تحولات مهم در ارتش تركيه


حجاريان:
قدرت درايران بار ديگر شخصی شده!


جمهوری اسلامی با آن مخالفت كرده!
طرح 7 ماده ای
دولت لبنان برای آتش بس


سخنرانی علوی تبار درهمايش مشروطه
"رهبر" در پناه سپاه پاسداران
از ضربه نظامی درامان است؟


با قطعنامه شورای امنيت برای آتش بس در لبنان آغاز می شود
گذار دشوار حزب الله  ازحزب نظامی به حزب سياسی


خاكسپاری بدن شكنجه شده اكبر محمدی


پس از توصيه های اصلاحی رهبر
آخرين كپی فيلم اعترافات جهانبگلو همين شب ها پخش می شود


دَردنامه يك ملت
نامه های مردم به احمدی نژاد تاريخی ترين طومارملی است


کریدور انقلابی قاچاق مواد مخدر
برادر دادستان نظامی قتل های زنجیره‌ای 
با 95 کیلوتریاک و 45 کیلو هروئین لورفت

اف. 22 . رپتور
مدرن ترين و سری ترين
جنگده ساخت امريكا در خدمت اسرائيل


مشاور امنيتی محمد خاتمی
درسالهای آخر دولت خاتمی از خارج هشدار داده بودند:
اسرائيل بدنبال بهانه حمله به لبنان است
سالهای ناامنی خاورميانه هنوز در راه است.
شناخت 11 سپتامبر هنوز كامل نيست!


محمد خاتمی
درايران
هرقلدری كه به قدرت رسيد گفت: من "فرَ ايزدی دارم
مشروطيت در تاريخ معاصر ما بام بلندی است كه مردم ايران بر فراز آن ايستاده‌اند. ما تا تكليف خودمان را با واقعيت "ملت" روشن نكنيم، گرفتار ابهام هستيم.


همايش مشروطه پس از يكصد سال، در خاموشی!سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


رفتيم جلو
يا آمديم عقب؟

محمد علی ابطحی
 

به مناسبت صدمين سالگرد مشروطيت در حاشيه ی همايش، اين سند آمده است كه آخوند خراسانی بزرگ ترين روحانی و مرجع زمانش، از محمد علی شاه به دادگاه لاهه شكايت می كند؛ و برای اولين بار از كلمه ی حقوق طبيعی استفاده می كند. وی در سال 1336 قمری به دادگاه لاهه می نويسد.
« سالهای دراز برای استرداد حريت طبيعی و خداوندی ملت ايران از دولت مستبده ی خود، كشاكش ها بود تا در سالهای سلطنت مظفر الدين شاه، ملت حقوق طبيعی خود را استنقاذ كرد و دولت ايران از استبداد به مشروطيت تحول يافت.»
حالا بعد از صد سال پيش رفته ايم يا عقب گرد كرده ايم؟


چرا شريعتمداری
از كيهان به لبنان
تشريف نمی برد؟
زيدآبادی- ادوارنيوز


هزينه سنگين
حرف‌های تكراری!
و. جمهور- مهدی محسنی


كركس های جنگ
برفراز ايران
احمد جواهريان- فرهنگ وتوسعه
سير رويداد ها آنقدر
تكاندهنده هست كه
ما را به واكنش وادارد.
فردا می تواند بسيار دير باشد
.


محكمه‌ی شرع
ملا قربانعلی
در زنجان
و.پويا


با رهبری حجتيه
حجت برهمگان
تمام است
نثرما


بمباران رويای
هلال شيعی
آفتاب. اميرعباس نخعی


ايرانی ها
و لبنانی ها
و.مسافری در كوير