حاكميت يكدست
درحلقه محاصره مردم
 برای فرار از بحران به دامن "حمله به ايران" پناه برده‌اند


 


درمركز آلمان
يك نازی سر شناس آلمانی
پيمانكارمسجد بزرگ اروپا شد

       پیک هفته 79  ---------- 18 مهر  1385 - 109 اكتبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


 antiwar
بمباران ناگهانی ايران
برنامه ماه اكتبر بوش برای
نمايش دوباره اقتدار


دستآورد وزيرخارجه امريكا از سفر به خاورميانه
جبهه اعراب، عليه ايران


مصاحبه رئيس جمهور سوريه
درصورت "خطر ايران"
سوريه يك كشورعربی است
و در كنار اعراب می ماند


برای حمله به ايران
ناوگان دريائی امريكا
مامور جلوگيری از بسته شدن
گلوگاه های نفتی


رايس:
دسترسی ايران به كمك های خارجی بايد قطع شود


درگيری های ديروز تهران
بنام "امام زمان"
ميان مخالفان دين حكومتی
و نيروهای انتظامی حكومتی
نخستين خبر يورش به خانه آيت الله بروجردی را بخوانيد!


حاج منصورارضی
مناجات اتمی- انتخاباتی دبيركل مداحان جمهوری اسلامی


كتاب سوزان نازی ها
كتاب را می شود سوزاند اما، با انديشه چه می كنند؟


انتشار گزارش فرودگاه مشهد
پروازهای مشترك  نظامی- مسافری فاجعه فرودگاه مشهد را به بار آورد


پرامضا ترين نامه سرگشاده
عليه يورش جديد به مطبوعات


افشاگری سردار علائی
 خامنه ای: هنوز می توانيم بجنگيم
 پاسخ خمينی: ما در صلح جدی هستيم


تحليل شرايط ايران در قطعنامه سازمان مجاهدين انقلاب
بسوی جبهه واحد عليه حكومت پادگانی می رويم


آش رشته بی عدس و نخود
قيمت حبوبات در 48 ساعت
 60 درصد خود را بالا كشيد


گزارش محمدخاتمی به نشست سالانه موسسه "باران"
در وضعيتی خطرناك و بسيار وحشتناك هستيم


دراين دخمه
نقشه جان  می كشند


لهستان و گرجستان
روسيه از دو جبهه زير فشار
امريكا برای جدائی از ايران


گيلان و مازندران
وداع با برنج، چای، پنبه


هشدار پليس
صد رحمت به ترياك دردام "نورجيزك" نيفتيد
!


 رئيس سازمان زندان ها
سالی 600 هزار ايرانی
از 130 زندان عبور می كنند!


دليل انتشار نامه پايان جنگ
مدافعان حكومت نظامی- جنگی غافلگير و برآشفته شده اند


حتی در مجلس
خالی بندی‌های رئيس جمهور درسفرهای استانی، تقش درآمده


سپاه پاسداران
از مرحله حامی حكومت، به مرحله حكومت و جلب حمايت


اعتراف احمدی نژاد
با افراد پشت صحنه امريكا گفتگوكردم!


مصاحبه سخنگوی دولت
ادامه دفاع مقدس
در يك جنگ جديد


فرماندهان جاه طلب سپاه
ازفاجعه ادامه جنگ با عراق درس نگرفته‌اند


نتيجه نقش آفرينی لباس شخصی ها در فلسطين
سقوط اعتبار مردمی حماس زير فشار واقعيات فلسطين


6 ماه 124 قربانی
پژوهای 405 ساخت ايران وسط خيابان آتش می گيرد


برزيل- نيكاراگوا- اتريش
سه انتخابات پا 

كره آزمايش اتمی كرد، اما بوش ايران و سوريه را تهديد كرد!
آزمايش اتمی كره شمالی
مشوق حمله ايران شد؟


درمحافل سياسی گفته می شود
پيام جديد هاشمی به خامنه ای:
اينها نه به امام ارادات داشتند
و نه به شما وفا خواهند كرد!


مهدوی كنی فاش ساخت
تشنج درجلسه سران وقت
هنگام قرائت نامه صلح خمينی
درهمان جلسه هم می خواستند گريبان كسی را بگيرند
كه آيت الله خمينی را برای قبول آتش بس قانع كرده بود.
آيت الله خمينی نگفته بود نامه منتشر نشود،
اما در آن موقع انتشار آن شايد صلاح نبود


پس از هاشمی
نوبت رهبر هم قرار است برسد!
سرمقاله "جمهوری اسلامی


مصاحبه سماواتی مداح
انشعاب و رقابت
در حزب سراسری مداحان


دبیرکل مداحان. حاج منصور ارضی. مصباح یزدی در قم و دولت احمدی نژاد در تهران حامی اوست، اما با همه این حمایت ها، زمزمه ها آغاز شده است. ظاهرا پایش را بیش از گلیمش دراز کرده است. آنقدر دراز که حسن خمینی را هم جوجه طلبه می داند!


حسن خمينی، خاتمی، كروبی، خوئينی ها...
زمزمه آيت الله ها
برای تحريم انتخابات مجلس خبرگان


جدال سياسی ميان سرداران
سردارطلائی
فرمانده نيروی انتظامی تهران
به نفع سردار ذوالقدر كنار رفت
شايد تفاهم طلائی با آيت الله بروجردی و دستور دستگيری او
 از سوی سردار ذوالقدر نقطه پايان را برهمكاری آن دو گذاشت!


سردار طاغوتی
سر از "روزن" در آورد!

اولی و جلوئی را همه می شناسند، اما دومی و عقبی را ممكن است خيلی ها فراموش كرده باشند. ايشان سردار محصولی اولين وزير پيشنهادی احمدی نژاد برای وزارت نفت است. در جريان كشاكش بر سر وزارتخانه‌ای كه حيات و ممات كشور را دراختيار دارد، ثروت چند ميلياردی او رو شد و حتی عكس خانه طاغوتی اش رفت روی شبكه اينترنت. بهرحال نشد كه وزير نفت شود. با رفتن حاج آقا ثمره به وزارت كشور و تا اطلاع ثانوی، سردار محصولی جانشين ثمره در كنار دست احمدی نژاد شده است: مشاور ارشد رئيس جمهور، كه لابد نظارت بر وزارت نفت هم از وظائف اوست! پری رو( كه البته شامل روی اين دو نمی شود) تاب مستوری ندارد- در ار بندی، سر از روزن برآرد!"


تهران
يادداشت های شهر شلوغ
كارمندان بانك ها بعداز ماه رمضان هم بايد روزه را نگهدارند!
مانع تراشی جديد بر سر راه سفر دانشجويان غير خودي
در خانه ويلائی كوچه قباديان چه می گذرد؟
برو بچه ها، اين روزها، موبايل ها را پاك می كنند!
تحريك های امنيتی استادان تازه به دانشگاه آمده
مرده خوری شنيده بوديد، اما اين يكی  نوبر است
سيامك زند


نطنز
مشهور ترين شهر ايران


مصاحبه سردبير راه توده
درك دشوار شرايط ايران
زمينه ساز چپ نمائی ها شده


مصاحبه خواندنی وزير جهاد كشاورزی
خبرنگاران:ريشه اين گرانی كجاست؟
وزير:به شما اين فضولی ها نيآمده!


سخنرانی وزيرخارجه سابق آلمان، در شورای روابط خارجی امريكا
جاه طلبی اتمی
كسانی درج.ا دچار رويای رهبری جهان اسلام شده اند


گزارش جديد اكونوميست
بحران در ايران
بيكاری 12 در صدی نيروی كار 24 ميليونی


تورم را سياسی نكنيد دولت، نزده می رقصد!
سعيد ليلاز


دبيركل مجاهدين انقلاب
نيازمند وحدت ملی هستيم
اقدامات تهديد آميز در پيش است


يك داستان ساده
يك ميليون امضاء می خواهيم
برای مقابله با تبعيض ميان زن و مرد
فريبا داوودی مهاجر


گفتگو با آيت الله صانعی
فرصت های تاريخی كه
در زمان آيت الله خمينی از دست رفت
اردوان روزبه (برگرفته از سایت رادیو زمانه)


پس از كارگران – دانشجويان- زنان
آسياب به نوبت
اعتراض جانبازان و ايثارگران
در مقابل محل رياست جمهوری
سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


پاسخ نيروی انتظامی
به قوه قضائيه خودی
درميدان هفت تير
زنان را زديم
خوب كرديم زديم!

ادامه حاكميت حماس
جنگ داخلی
گريز ناپذير
احمد زيدآبادی


ذوالانواری
سرداران
آش را با جاش
دارند می برند!

بدنبال آخرين سخنرانی احمدی نژاد در باره رشوه گيری در يكی از بانك های كشور و تهديد رقبای سياسی خود به افشاگری بيشتر( در صورت نبستن دهان خود!)، اين اطلاعات را برای انتشار دراختيار ما گذاشته اند:
1- "هادی ذولانواری» رئيس دفتر سردار محسن ر ضايی – از كدام منبع 40 در صد سهام سرمايه گذاری صنعت نفت را خريده است؟
2- چرا صندوق بازنشستگی نفت به ايشان وام داد تا سهام خودش را كه بعد از چندماه سه برابر قيمت گذاری شد بخرد؟ وام كم بهره برای سهام ارزان !!!
3- بانك صادرات شعبه دوبی توافق كرده بود كه به شركت "كربن" وام ارزی بدهد . تا شركت كربن 52% از سهام شركت نفت پارس را از شركت سرمايه گذاری غدير – بانك صادرات- خريداری كند . از كجا فرمان آمد كه اين سهام را آقای ذولانواری بخرد ؟
4- نقش بوشهری – رئيس وقت صندوق نفت – كه سابقه 10 سال اسارت را يدك می كشد در اين قضايا چيست؟


سانسور كردند، اما
اگر امروز
جنگی در گيرد
حساب پاك است!
عباس عبدی


يادداشت های
شهر شلوغ
سيامك زند

فيلتر شكن
1- صدای امريكا يه سايت فيلتر شكن جديد معرفی كرده كه مثل موتور جت كار می كند. تا فيلترش نكرده اند استفاده كنيد. لابد بعدش هم اگر فيلتر شد، يه جانشين پيدا ميشه.
www.kalbassi.com
ايميلتونو در اين سايت بدين تا فيلتر شكن براتون ميل بشه! ...  ادامه


آقای ابطحی!
كتاب سوزان
درآلمان
كار نازيها بود


ايست خيابانی
به ياد
دوران جنگ
سيامك زند


اگر جنگ شود
واكنش مردم
چه خواهد بود؟
علی مزروعی


قامت بلند
محمد خاتمی
احمد شيرزاد