لباس پلنگی ها، شايد اين ‌بار در لباس گرگ ظاهر شوند!
قزوين در انتظار اعتراض
و شورش كارگران بيكارشده


 


اجتماع كارگران درتهران
كجا برويم و فرياد بزنيم:
كارگران گرسنه اند!

       پیک هفته 77  ---------- 2 مهر  1385 - 24 سپتامبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


دستگيری كيوان انصاری  
يورش گام به گام
به  "ادوار تحكيم وحدت"


رخت چركها را، گاه از ناچاری
در آب گل آلوده بايد شست
!


پروژه "وحشت گستری"
 با هدف كنترل فضای سياسی


12 هزار شركت ايرانی
 دبی را ساحل نجات يافته اند


پاسخ رهبر ج. ا به پاپ
آنچه مردم درعمل می بينند
و آنچه رهبر ادعا می كند


گزارش وزارت اقتصاد 
شتر گرانی، بزودی مقابل  خانه مردم زانو می زند!


اميرعلی لاهرودی
فروپاشی ايران از دل اين آمار بيرون می آيد
روسيه- ايران- آذربايجان


مصاحبه احمدی نژاد
احمدی نژاد هر دو دست خود را درامريكا هوا كرد


عسگراولادی ذوق زده شده بوی كباب از امريكا بلند شده


سرمقاله راه توده
جامعه آماده انفجار ايران
روی موج شايعه و بی‌اعتمادی


گفتگو با سعيد ليلاز
وداع با صنعت و معدن
در دولت فقير نواز احمدی نژاد


باتوم و گلوله بجای كار و نان
نبرد خيابانی كارگران  با نيروی انتظامی در بابلسر


برگ جديد را آلمان به زمين زد
مركز جهانی غنی سازی  زير نظر سازمان ملل و آژانس اتمی  


مصاحبه هفتگی سخنگوی دولت خبرنگاران آزادند سئوال كنند
سخنگوهم آزاد كه پاسخ ندهد!


درتدارك سازش با امريكا
حمله كنندگان به روزنامه اعتماد ملی به دفتر دانش‌آموختگان حمله كردند


پيش بينی صندوق بين المللی
تورم 14 درصدی درايران
و گرانی همزاد آن در راه است


پس از بابلسر، در اصفهان
اجتماع در برابر استانداری
300 كارگر ريسندگی، 9 ماه حقوق نگرفته‌اند


گزارش خاتمی ازسفر امريكا
به مجمع روحانيون مبارز


نخست وزيرتركيه
كشورهای ترك زبان
بايد جامعه مشترك تشكيل بدهند


تكرار يك موش و گربه بازی  
ميان امريكا و سازمان  اتمی

تجربه افكار سازی عليه عراق درخدمت توجيه حمله به ايران


قائم شهر
كارگران بيكار و گرسنه درشهرصنعتی امام زمان


گزارش جديد فقر درايران گسترش فقر در دولت فقير نواز!


سخنرانی شكوری راد
رئيس‌جمهورغيرحزبی‌يعنی‌چه؟


ثبت نام دانشجوئی، به‌شرط تعهدنامه سياسی


 

سردار ذوالقدر فرمان مستقيم از رهبر دارد
لباس پلنگی ها
سرو دست كارگران بابلسر را
 شكستند و چشم درآوردند
روزهای ديدار مردمی رهبر، آنها از لباس پلنگی در می آيند و چفيه عربی روی شانه می اندازند و برای حزب الله لبنان و مردم آواره فلسطين اشك تمساح می ريزند.


اهميت و خبر واقعی ديدار سران
روسيه- فرانسه- آلمان، در نيويورك
تفاهم بزرگ برای خريد
نفت جايگزين نفت ايران


فرياد مهندس موسوی در خيابان
از من زير شكنجه، توبه نامه
و تقاضای عفو از رهبر می خواهند
به مجامع بين المللی اطلاع بدهيد كه با من چه می كنند


دبيركل نهضت آزادی ايران
شركت در انتخابات شوراها
طرد انتخابات مجلس خبرگان


آغاز سال تحصيلی جديد
با خطر انحلال مجلس دانش آموزی

آغاز سال تحصیلی جدید. مشق معاش، درکنار دفتر مشق مدرسه. بر سر گرسنگی و بیکاری و فقر هم می توان چادر کشید و آن را زیر حجاب سانسور برد؟


احمدی نژاد
معجزه 20 درصدی هزاره سوم،
 ايرانی ها را به تنگی نفس انداخته
ديكتاتورها و مستبدان، خود قربانی بزرگ توهم خويش اند
حاكميت يكدست، ريسك پريدن از يك آسمان خراش را بجان خريده  
و تا طبقات پائينی نيز به سرعت و سلامت پايين آمده، اما چگونه
به زمين می رسد خدا می داند؟
علی مزروعی- و. مهر


اعتراض به توقيف مطبوعات
سر از مجامع بين المللی درخواهد آورد؟


بحران پشت در 100 هزار خانوار چايكار
چای وارداتی تلخ پهلو بجای چای داخلی قند پهلو


تاهفته اول اكتبر
اولتيماتوم اتمی جديد  گروه 1+5 به ايران


مصاحبه سرهنگ امريكائی"سام گاردنر" با C.N.N-ترجمه بايرام منصوری
تدارك حمله بزرگ
18 ماه پس از فعاليت امريكا در داخل ايران


سخنرانی آتشين حسن نصرالله در راهپيمائی بزرگ لبنان
حزب الله از تشكيل حكومت
وحدت ملی لبنان حمايت می كند


حجاريان:
"دستگاهی"
شهرت نفرت انگيزی كه ريشه دراستبداد حكومتی دارد


نماز جمعه هاشمی رفسنجانی  
همچنان، بيش از ديگر سران ج.ا
خطر حمله به ايران را جدی می داند


هوشنگ اميراحمدی
به اميد رفتن "بوش"
5ر1سال بازی با زمان ممكن نيست و حمله جدی است


بوئينگ 707 پائين آورده شد
دولت تركيه به هر نوع هواپيمای ايران مشكوك است


باتوم و گلوله بجای نان و مزد به كارگران ميدهند
120 هزار كارگر ايران در 5 ماه گذشته اخراج شده اند


يكدست شدن يا يك‌سطح شدن؟
سه قوه تازه، روی 3 پای خودش ايستاده!


برای دريافت جايزه
«ناصر زرافشان» از اوين راهی سوئد خواهد شد؟


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


افغان‌ها خوش
استقبال شدند
اما، بد بدرقه!
علی معظمی
و. اينجا واكنون


چند خبر خوب
چندتا هم بد!
و. مهجاد


حزب الله
پس از جنگ
در لبنان


از رويا تا
كابوس امريكائی
عطالله مهاجرانی


 اوضاع

از این

قراراست!
 احمد شيرزاد


همه گذاشتند

کف دست ملت!

احمد شیرزاد


نه شرق
نه ايران
كشور شده
گلستان
محمد علی ابطحی


دو دوران
با دو رهبر
و.ميثم قهوچيان


مجتهده ها
پشت در
مجلس خبرگان
هادی قابل


مطبوعات ايران
هر ظل الهی
اول سر خروس
كدخدا را می برد!
بيژن صف سری


به زبان خوش
از صحنه
 نمی روند
جميله كديور


جنگ لبنان
آنكه برد
آنكه باخت!
عباس عبدی