برای سال جديد تحصيلی
آموزش ويژه انتظامی
برای تدارك سركوب دانشجوئی


 


با حكم هيات نظارت و توقيف مطبوعات
شرق و نامه توقيف شدند
يورش جديد به مطبوعات

       پیک هفته 76  ---------- 21 شهريور  1385 - 12 سپتامبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


بانك صادرات
به بهانه پيوند با جهاد اسلامی
 
اولين‌قربانی محاصره‌اقتصادی شد


با حذف 50 در صد يارانه ها
مردم نيازمند را می دهند دست
گداخانه كميته امداد و مهرالرضا


آخرين مصاحبه ها و گفته های خاتمی درامريكا
حمله به ايران
برای امريكا گران و برای
ايران گران تر تمام می شود
!


تخت سلطنت
بر شانه های سرداران سپاه خبرگان از خدمت مرخص اند


سخنان تهديد آميز بوش:
رهبران جمهوری اسلامی
تفاوتی با رهبران القاعده ندارند


اعلام  مرگ فيض مهدوی
در سيمای جمهوری اسلامی


گفتگو برمحور نسخه  رهبر
مذاكرات دسته و پا شكسته لاريجانی  با رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا


تصويب بودجه جديد جنگی- نظامی امريكا از سوی سنای اين كشور


27 سال پس از آن سحرگاه
و مرگ  آيت الله طالقانی


انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
گوشت تن رنجور مطبوعات
زير دندان حاكميت يكدست


نان 25 درصد گران ميشود
موج جديد گرانی بزودی با نرخ جديد نان شروع خواهد شد


مصاحبه ای كه شد مناظره
سخنگوی دولت و  كيهان
دربرابر خبرنگاران مطبوعات


حضور خاتمی درامريكا
و گمانه زنی ها پيرامون  مذاكرات مهم سياسی- اتمی


بيكاری از مرز 3ر12 گذشت
فقر، بيكاری و اخراج 
ماهيت دولت را آشكار می كند


سه جزيره
ادعای طلب قديمی شيخ نشين ها از ايران در  شورای همكاری


انجمن های اسلامی  به جمع احزاب ممنوعه می پيوندند؟


رهبری جهان اسلام
هندوانه امريكائی – انگليسی
زير بغل رهبر و سرداران

اعتصاب بزرگ كارگری
در ايران خودرو ديزل


عطاء الله مهاجرانی:
گوش ها را تيز كنيد
تجاوز هويت امريكاست


با شركت ناو"اينترپرايز"
آغاز مانور مشترك دريائی
امريكا و پاكستان عليه ايران


قانون كار تغيير می كند
سخنرانی وزير كار
عليه خانه كارگر و شوراها


 

نخست وزير انگلستان:
مصالحه اتمی با ايران
اشتباهی كه آيندگان نخواهند بخشيد
كانديدای دست راستی رياست جمهوری فرانسه: خاطره جنگ دوم زنده می شود


آغاز كاهش قيمت جهانی نفت
گرانی بنزين درايران
و انتظار موج جديد گرانی


وزيرخارجه امريكا
ايران هنوز توقف غنی سازی
برای آغاز مذاكرات را نپذيرفته


سخنرانی خاتمی در "هاروارد"
امريكا و ايران
تقابل نظامی را فراموش كنيد


بيانيه جديد سنديكای كارگران شركت واحد
به جرم اعتصاب
50 كارگر شركت واحد
محكوم به مرگ با گرسنگی شده اند


نظر تاج زاده
خبرهائی در پيش است
كه ممكن بود شرق بنويسد!


ماشاءالله شمس‌‏الواعظين:
3 اتهام مطبوعاتی
كه چماق حكومت های كودتائی است


دولت وحدت ملی فلسطين
برای تفاهم با اسرائيل تشكيل ميشود


عرصه بر اکثريت مردم تنگ تر شده
محمد باقر صميمی- ماهنامه رونا


تظاهرات وسيع مردم شيلي
با شعار
"كودتاگران را محاكمه كنيد!"


مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون" تصويرايران"
كاخ سفيد و جنگ طلبان ج.ا
دو دستی كه يكديگر را می شويند


برخی ارزيابی ها درمحافل سياسی ايران
نشانه های چرخش سياسی
در برابر امريکا و اسرائيل


اگر رهبر، بار ديگر تحت تاثير تلقين های فرماندهان سپاه
و چهره های پنهان پشت صحنه قرار نگيرد
تفاهم روزگذشته در وين
مذاكره و توقف غنی سازی همزمان آغاز خواهد شد


رئيس پيشين كنگره امريكا:
مشكل اتمی ايران
با تغيير حاكميت آن حل می شود!


شايد برود ميخ آهنين بر سنگ
كوچ كردهای منطقه
به ساحل امن كردستان عراق


كنسرت "هلالی" در تهران

كنگره فوق العاده مداحان كه در تهران و به دبيركلی حاج ارضی، يار و پامنبری خوان قديمی احمدی نژاد تشكيل شده بود، "هلالی" مداح را كه قبلا با هم جلسه های مشترك مداحی مي‌گذاشتند، پس از افشای فيلم ترياك كشی او با قليان و دركنار خانمی جوان و بی حجاب طرد كرد. اما "هلالی» كه بين بسيجی ها خيلی "سوسكه" دارد و از يك جاهای ديگری هوايش را دارند همچنان به كارش ادامه ميدهد. از جمله و طبق اين آگهی كه درخيابان های تهران نصب شده بود يك كنسرت مداحی برگزار كرد. چشم حسود و بخيل كور!


خطر جنگ
حساسيت های ملی مردم
بتدريج از كف رفته است
بيداری پس از فاجعه مثل خواب زدگی پيش از حادثه است
وبلاگ. شب نگاشت ها


جنايات پينوشه
افشای جزئيات شكنجه و قتل
دبيركل حزب كمونيست شيلی


مقابله 9 رئيس جمهور امريكا
با يك رئيس جمهور درامريكای لاتين


وداع سخنگوی وزارت خارجه
با تلخ و شيرين ها سياست خارجی ج.اسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


نه شرق
نه ايران
كشور شده
گلستان
محمد علی ابطحی


دو دوران
با دو رهبر
و.ميثم قهوچيان


مجتهده ها
پشت در
مجلس خبرگان
هادی قابل


مطبوعات ايران
هر ظل الهی
اول سر خروس
كدخدا را می برد!
بيژن صف سری


به زبان خوش
از صحنه
 نمی روند
جميله كديور


جنگ لبنان
آنكه برد
آنكه باخت!
عباس عبدی


سفر تاريخی
رئيس مجلس
به لرستان ايران
آرمان اميري(آفتاب)


وداع با
"ايران ما"
بيژن صف سری

چرا جنگ؟
س.پ (و. برخورد)


روزنامه ايران
دوقلوی
 كيهان می شود؟
نرگس تهرانی


وبلاگ، قابلمه
كله پاچه نيست
و. اكنون


شركت در مراسم ترحيم پدر
از اوين به حسينه خوئينی ها
از حسينه به بند 209 اوين


دوران
به تاريخ پيوسته
سياست های كلنگی
جميله كديور