گزارش چهارشنبه سوري در مشهد

سرخی و شادی مردم

زردی و خشم مخالفان مردم

 سخنگوی جديد قوه قضائيه:

ديدار با آقازاده طبسی

بماند برای روز قيامت!ا
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

پس از يكصد سال


فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

گزارش محرمانه يك سايت ا ينترنتی از  ملاقات
ژنرال‌امريكائی‌ورئيس جمهورپيشين‌لبنان‌باصدام

ديدار آخر با صدام حسين

اين ديدار 10 تا 12 مارس در بغداد انجام شد و درآن 
به‌صدام‌حسين‌گفته‌شد "ايران‌حاضربه‌پذيرش شماست!"ا  

ديدار اضطراری


 

سران سه قوه، همراه با هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت و آيت الله جنتی دبيرشورای نگهبان قانون اساسی يك جلسه اضطراری با حضور رهبر تشكيل دادند. اين ديدار پس از انتقادات شديد نسبت به عملكرد مجمع تشخيص مصلحت در تصويب غير قانونی افزايش بودجه  برای شورای نگهبان تشكيل شد. آن جلسه مجمع مصلحت كه چنين مصوبه ای را به توصيه هاشمی رفسنجانی به رای گيری گذاشت، با خروج اعتراض آميز محمد خاتمی، مهدی كروبی و مجيد انصاری رئيس كميسيون بودجه مجلس به آشكارترين بحران در راس حاكميت تبديل شد. اكنون علاوه بر بررسی نقش و موقعيت مجمع تشخيص مصلحت و خيزهائی كه هاشمی رفسنجانی برداشته، ادامه حضور وزرای وابسته به كارگزاران سازندگی در كابينه محمد خاتمی نيز زير علامت سئوال است. اين وزرا كه عمدتا كارگزاران بانك جهانی و صندوق بين المللی پول و مجری برنامه تعديل اقتصادی اند، با حكم رهبر در مجمع تشخيص مصلحت نيز عضويت دارند!   بسياری از ناظران سياسی بر اين عقيده اند كه نتيجه انتخابات شوراها؛ رهبران جناح راست در مجمع مصلحت، شورای نگهبان و قوه قضائيه را تشويق به تشديد موضع گيری های حذفی و مقابله با دولت خاتمی كرده است.


استعفای رابين كوك در مجلس عوام انگلستان
يك بازی انگليسی

نتيجه انتخابات شوراها:
حضور در انتخابات بعدی

پرونده بهزادنبوی، محمدسلامتی، عبدی، همسر باقی،اشكوری، افشاری ونمايندگان‌مجلس‌زيربغل‌روحانيون مجلس‌اعلای‌عراق و محفل‌حقانی‌ايران  

سال نو در قوه قضائيه
با پرونده های كهنه آغاز می شود!ا

بلا گردان نتيجه يك نظرسنجی:

سقوط اعتبار سياسی و مشروعيت مذهبی رهبر و رئيس مجمع مصلحت

عبدی زير شكنجه و در زندان روان گردان!

با اعتراف و بی اعتراف، با عبدی و بدون عبدی واقعيات آن نظرسنجی در جامعه ايران در حال تكامل است وامريكا و انگلستان از آن اطلاع كامل دارند!ا  


اآزادی و پيشرفت جامعه

پيشرفتی نه چندان بايسته برای احقاق حقوق زنان

ترجمه فريبا – س 

برگرفته از اطلس لوموند ديپلماتيك


در خواست روزنت "امروز" از مردم
وابستگان شورای نگهبان را معرفی کنید

نام این 60 نماینده را

 تا انتخابات آینده بخاطر بسپارید


30 در صد افزايش دستمزد

دردی از كارگران را درمان نمی كند

بازداشت دوباره يك عضو كانون نويسندگان

نامه سرگشاده به هاشم آغاجری
هيچ ايرانی انقلابی

چنين روزهائی را حدس نمی زد


بيانيه نهضت آزادی ايران درباره مصوبه مجمع مصلحت:

قانون اساسی به پنج دليل نقض شده

فرشاد ابراهيمی:

من می گويم اسلحه ندارم

قاضی می گويد ثابت كن نداری!ا

 گفتگوی راديو همبستگی با ناهيد كشاورز درباره
هشتم مارس و فعاليتهای زنان ايرانی

خود سانسوری و خطوط قرمز

موجب سقوط تيراژ مطبوعات شده


بهار اينجا نيست!ا

علوی تبار: كدام مبارزه با مفاسد اقتصادی ؟

سران مافيای اقتصادی

گاهی به صورت هم چنگ می زنند


در پی اعتراض های همه جانبه به بودجه  شورای نگهبان فاش شد

رهبر،فرمان‌گسترش‌تشكيلاتی

شورای نگهبان را داده است

دفاع علنی حميدرضاترقی،قائم‌مقام‌جمعيت مؤتلفه ازآقازاده‌ها

موتلفه اسلامی و تبرئه آقازاده طبسی :ا

يكصدميلياردتومان زيادنيست

مطبوعات بزرگش كردند!


تراژدی 20 ساله: سلول انفرادی، گفتگوی اجباری،

شكنجه جسم و روحی و اعتراف به آنچه بازجو ابلاغ می كند

تحصن خانواده عبدی

در مقابل مجلس شورا

پشت پرده يك ترورناتمام

مرگ ناگهانی طراح ترور

رئيس دادگاه ويژه روحانيت


نتايج يك نظرسنجی دانشجوئی

ا90 درصد مردم

دراعتراض به وضع‌بداقتصادی-اجتماعی
در انتخابات شوراها شركت نكردند

نقدي بر كتاب "جامعه شناسی نخبه كشي"
 توده های مردم
نخبگانی که تاریخ را می سازند

از ميان وبلاگ ها

صادق هدايت

         مقالات و ديدگاه‌ها     

«مقدمه‌ای‌برصلاحيت‌قانونگذاری‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌نظام»

 آرش طوفانی  


شايد به سوی "جنبش تحريم می رويم" - عطاالله مرادی

جمهوری

بيشتر اسلامی- كمتر مردمی -  آرش توفانی


فقهای‌ردصلاحيت شده درشورای نگهبان!ا

م.ر. خوانساری


انتخابات شورای شهر و روستا

با زبان آمار و ارقام- دكتر محمد ملكی


آن ايرانی كه اقوام و مليت های ايرانی می خواهند-

 نكيسا باقری


زنان درجمهوری اسلامی ايران

   روبيك غريبيان


28  اسفند 1381سخن روز


در ركاب هاشمی  

چه‌كسی‌شمشيرمی‌زند؟


از روزی كه مردم تهران اقای هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت را كه قرار بود نماينده اول تهران  و رئيس مجلس ششم شود به نفر سی و پنجم فهرست انتخاباتی فرستادند، ايشان در هر مصاحبه ای گريزی هم به دهه 60 می زد و شرايط امروز كشور را با ان دوران مقايسه می كرد. دوران جنگ و كشتار و ترور و زندان و شكنجه و اعتراف و اعدام و تغيير قانون اساسی و پذيرش برنامه تعديل اقتصادی. ادامه.....  


آقازاده طبسی
و سرانجام يك
دادگاه مكاتبه‌ای

دادگاه پرونده موسوم به المكاسب خاتمه يافت و آقازاده واعظ طبسي- كه به گفته قاضی نميدانست حيف و ميل اموال عمومی جرم است- تبرئه شد. پرونده آقازاده طبسی با شكايت بانك ملی آغاز شد. برای آنكه اين ماجرا نيز مانند پرونده 123 ميليارد تومانی محسن رفيقدوست- كه رهبر بعدا به وی نشان درجه يك شجاعت داد- نشود، برای آقازاده طبسی فورا وثيقه پنج... ادامه


خطبه ای

ويژه امريكا


  هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران مدعی شد كه در دوران رياست جمهوری وی مردم بيشتر در انتخابات شركت می كردند و دلسردی مردم برای شركت در انتخابات شوراها حاصل سياه جلوه دادن دوران سازندگی اوست! هاشمی رفسنجانی بدون آنكه اشاره كند، اگر اين واقعيت است، چرا مردم در انتخابات مجلس ششم در تهران به او رای ندادند و نفر سی و پنجم ليست تهران شد، آشكارا عليه اصلاحات، اصلاح طلبان و حتی شخص محمد خاتمی موضع گيری كرد.  ادامه....


بيان صريح ديلی تلگراف
سياست انگلستان
مامور انگليسی !ا

  ديلی تلگراف گزارش پرمعنائی را منتشر كرده است كه در همين شماره پيك می خوانيد: شاه بيت اين گزارش بلند، اين جمله است: " MI6  انگلستان در سرزمين های ديگر ضمن صرف هزينه های بالا مقامات كليدی را در كشورها جاسازی كرده است. امريكا برای ايران از اين نظر نياز جدی به انگلستان دارد. اين معمائی است كه بوش با تونی بلر برای ايجاد تغيير بزرگ با يكديگر همكاری می كند. عبور از ايران گام بعدی برعليه ترور است و اين يك ضرورت است." از جمله دستآوردهای انتخابات اخير شوراها در ايران، فراهم شدن شرايط برای بيانی چنين صريح در باره آينده ايران است. ادامه....


دادگاه ولیعهد

تولیت سلطنت

 امام رضانگاهی‌که‌ازداخل‌کنده 

وبه‌خارج‌وصل‌می‌شود

هشداررامردم

به‌چه‌زبانی‌بدهند؟


آقای‌بادامچيان

می فرمايند


سردار"ن"
استنثاءنيست
قاعده است 

ی