بيانيه انجمن صنفي روزنامه نگاران
اعضای غير منصف در
هيئت منصفه مطبوعات


انباری‌ها در شبكه قاچاق
ترياك و الكل
پيوند مباح وحرام
جدال حكومتی بر سر دو گزينه به لحظات قطعی و مهم تصميم گيری نزديك ميشود : يا سركوب داخلی و رفتن به سوی مذاكره با آمريكا و خروج از بحران اقتصادی و يا مدارا با مردم و گشايش درهای مذاكره با آمريكا و خاتمه بخشيدن به محاصره اقتصادی
هنر و انديشه

احسان طبری
فارسی 
زيبای هزار ساله
 

امير كاويان
زين دايره مينا

 باور
با صدای
سياوش كسرايی
 

جمعه‌ها
 بوی خون می‌دهد
 

بهزاد فراهانی
ما را خانه نشين كردند
 

م. ا. به آذين
درك من از هستی

داريوش مهرجويی
سينما يعنی جامعه

برای استاد
پرويز شهرياری
 

بهرام بيضايی
اينگونه ببينيم

اپرای رستم 
و سهراب

فرهنگ
هفت هزار ساله

روزنت‌‌ها
  امروز  
پارس پژواك
رويداد
زنان ايران
همه ايران

راديو‌ها

  آزادی  
صدای ايران
بی بی سی
فرانسه
روزنامه‌ها
  ابرار  
اطلاعات
اعتماد
آفتاب يزد
انتخاب
ايران
جمهوری اسلامی 
چشم انداز
چيستا
راه توسعه
حيات نو
خراسان
رسالت
كيهان
همشهری
ماهنامه آفتاب
سايت‌ها
  اميركبير  
ايران امروز
ايران مانيا
ايرنا
ايسنا
اديب برومند
بنياد كار
پيك ايران
دمكرات كردستان
راشدان
راهبرد
راه توده
راه كارگر
آوای زن
شمس
عصر نو
كار 
اتحاد كار
محسن كديور
احمد كسروی
گذرگاه
گويا
مرور
مشاركت
ملی مذهبی
موتلفه
نامه مردم
نهضت آزادی
همصدا
 

 

   
     

 

   
     
     
                  pyknet@perso.be  
سيد مصطفي تاج زاده
صاحب اختيار مطلق ديكتاتور است نه رياست جمهوری
با ادامه نقض قانون اساسی
خاتمی كنار می رود

اجازه دهند امنيت لازم براي اهل انديشه و قلم و هنر و نيز امنيت سرمايه‌گذاری، گسترش صنعت توريسم،‌ جذب دانش و تخصص و سرمايه‌ ايرانيان خارج و ... فراهم شود، آن وقت ببينند دولت و مجلس منتخب ملت چه گام‌های بزرگي برای رفع مشكل اشتغال و گرانی بر خواهند داشت


مهرداد حيدری

    شهر ما - تهران

از اين سياسی تر؟

-‌ روشنائی كه از افق بالا مي‌آيد و روي شهر هميشه آبستن حادثه ما "تهران" پهن مي‌شود، واقعه را لحظه شماری مي‌كنم. نه من، كه همه!

روزنامه‌ها، ديشب و ديروز خبر اعدام چند جوان شرور و مجرم را در چند خط منتشر كردند و تلويزيون‌های فارسي زبان و ايراني تصوير، عكس‌های آن را با آب و تاب.

از همان ديشب تا حالا كه مي‌روم بدنبال نان، صحنه‌هائی كه از مراسم مشمئز كننده اين اعدام ديدم از برابر چشمانم دور نمي‌شود. چرا شلوار كُردی به پا داشتند؟ چرا آنكه خانه هدايت را در كرج برپا كرده‌بود و يا آنكه قتل زنجيره كرد بر صدر نشسته‌ و آنها كه حجاريان را ترور كرد و در كوي دانشگاه آن جنايت را آفريد بر مسند؟ چرا در چشم هيچيك از آنها كه اين اعدام‌هاي خيابانی را مي‌ديدند برق شادی اجراي عدالت ديده نمي‌شد؟ كشور را به كجا مي‌برند؟ اين تصاوير، در آنسوی مرزهای آسيا چه تصويری از ايران بر جای مي‌گذارد؟ طالبان افغانستان را به ياد اروپائي‌ها نمي‌آورد؟

  -‌ پشت يكی از چراغ قرمزها، چند نوجوان يك لا پيراهن بسرعت بين اتومبيل‌ها اطلاعيه پخش مي‌كنند. حتما پوستر و يا عكس تبليغاتی تلويزيون، ويدئو، تلفن همراه و از اين نوع چيز‌هاست. ياد روزهای رفتن شاه و هفته‌های اول پيروزی انقلاب مي‌افتم كه جوان‌ها و نوجوان‌ها لای ماشين‌ها مي‌لوليدند و اعلاميه‌هاي سياسی پخش مي‌كردند. چه تعدادشان اعدام شدند و چه تعدادشان آواره؟ و آنها كه ماندند؟ چه تعدادشان كه مثل من، پشت چراغ قرمز‌ها، در غم نان فرو مي‌روند حال و حوصله اعلاميه‌خواندن و سياست را دارند؟

يك چهار راه آنطرف تر، پشت چراغ قرمز بعدی و در آخر صف اتومبيل‌هاي مانده در ترافيك، باز هم مي‌خواهم در خودم غرق ‌شوم و به گذشته باز گردم، اما نمي‌شود. اينبار زني كه چادر سياه تا مغز سرش عقب نشينی كرده به شيشه اتومبيل مي‌كوبد. با علامت دست و سر مي‌گويم نه! من اهلش نيستم!

چادرش را باز مي‌كند و از يك كيسه بزرگ پلاستيكی چند اعلاميه در مي‌آورد. شيشه را پائين مي‌كشم و او اعلاميه را از لای شيشه به درون اتومبيل مي‌اندازد و به سراغ اتومبيل‌هاي ديگر مي‌رود. آنسوي خيابان هم زنان و نوجوان‌های ديگري اعلاميه پخش مي‌كنند. چه خبر است؟

با كم رغبتی اعلاميه را بر مي‌دارم تا نگاهی بياندازم. چنان مبهوت مي‌شوم كه اگر اتومبيل‌هاي پشت سر بوق بارانم نكرده بودند به خود نمي‌آمدم. در عرض چند دقيقه "حسن عرب" و كلوپ "خليج" او در خرمشهر را به ياد مي‌آورم. ارث و ميراث خرس به كفتار رسيده‌است؟

اعلاميه را برايتان مي‌فرستم. آن آدرس، آدرس دفتر فلاحيان است و شماره‌ تلفن‌ها، تلفن‌هاي دفتر او و احمد جنتي است.

از اين سياسي‌تر؟


دومين هفته اغماء

احمد محمود رُمان نويس بزرگ و معاصر ايران، وارد دومين هفته اغماء شد و پزشكان نسبت به حيات او ابراز نااميدي كردند. فشار خون وي همچنان پائين است و ريه‌ها توان رساندن اكسيژن به قلب وي نيستند.
احمد محمود، خالق رمان‌هاي درخت انجير معابد، همسايه‌ها، زمين سوخته، مدار صفر درجه، بيدار، آدم‌ زنده، داستان يك شهر و مجموعه‌داستان‌هاي مدل، دريا هنوز آرام است، بيهودگي، زائري زير باران، غريبه‌ها و پسرك بومي، قصه‌ي آشنا، و از مسافر تا تب خيال، است.

گزارش اختصاصي پيك نت درباره

مسجد مكی زاهدان - ستاد نظامی پيرانشهر


لُژ فوتبال ‌ملی در مافیای حكومتی

ساخت سمفونی تهران
توسط محمد رضادرويشی با صدای شهرام ناظری

از ميان وبلاگ ها

رنگين كمان

     جواد آزادمصاحبه اومانيته با ژرارد دوپارديو

تجليل برجسته ترين هنرپيشه

معاصر فرانسه از سينمای ايران
رهبري دوگانه در جمهوری اسلامی به حاكميت دوگانه افزوده شد

قوه قضاييه سازمان امنيت سايه برپا كردهاعتراض و مخالفت با سخنان رفسنجانی در مجلس خبرگان


اصلاحات در كدام مسير گام برميدارد؟

سايت‌های پربيننده اينترنتی هدف گرفته شده


آغاجری هم پرونده و هم سرانجام آيت الله مطهری و رجايی است


پيشوا به چه زبانی  با مردم ايران حرف ميزند؟


اصلاحات نيازمند وعده های فريبنده نيست

بيست و هشت مرداد تاريخ نيست، حادثه روز است


هزار دشمن خودكامگی از صدر مشروطه تا كنونپايگاه مردمی آيت الله منتظری مانع از پايان حصر ايشان است

احياي مك كارتيسم در ايالات متحده آمريكا

هفتاد و پنج درصد مردم نظر منفی به آمريكا ندارند


اعلام آمادگی كردهای عراق برای استقرار ارتش آمريكا در كردستان عراق


عباس عبدی : خشم و خشونت نهفته در ايران اگر منفجر شود آشتفشان است


انحلال القاعده در ايران يعنی انحلال سه لشكر قدس، بدر و محمد

گزارش آبزرو از تهران و گفتگو با حسين شريعتمداری

دوران مك كارتيسم اسلامی برای هنرمندان


محاكمه آقاجری به جای محاكمه آقازاده ها


بوش به زبان فارسی با مردم ايران سخن ميگويد


آينده خوزستان پس از حمله نظامی به ايران
گفتگوی محمود دولت آبادی با روزنامه ايران

1-‌ نمايندگان مجلس به وظيفه خودشان عمل نكردند، هر كدام رفتند دنبال امتياز يك روزنامه، درحاليكه روزنامه‌ را امثال من بايد بگيرند كه انتقاد كنند، نه مجريان روزنامه بگيرند و از هم انتقاد كنند!

2-‌ تا كارگران به خيابان نريختند، ما نشنيدم كسی از فراكسيون كارگری مجلس از پشت ميكرفن مجلس فرياد بزند كه آقا كارگر اين مملكت 36 ماه حقوق نگرفته است.

3-‌ اين افتخار برای خاتمی ثبت است كه به درك ضرورت اصلاحات در جامعه‌اي رسيد كه دارد به بن‌بست مي‌رسد، اما اگر وضعيت به همين ترتيب پيش برود از ايشان بنام شخصيتی فرهيخته و ناكام ياد خواهد شد!

4-‌ اصلاحات، در اين پنج سال در باز كردن و بستن مطبوعات خلاصه شد! اصلاحات به حرف نياز ندارند، عمل مي‌خواهد.

5-‌ من با اصطلاحاتی مثل بن‌بست و اين چيزها موافق نيستم و معتقدم اصلاحات مسير خود را مي‌رود.

6-‌ جناح راست از منافع خودش دفاع مي‌كند و خوب و سازمان يافته‌ هم دفاع مي‌كند، اين اصلاح طلبان هستند كه بايد روشن كنند از منافع كی دفاع مي‌كنند. خرده بورژوازي، دانشجويان، كارگران، دانشگاهيان، وكلا، هنرمندان و انبوه فقرا حامي اصلاحات‌اند، از منافع آنها دفاع كنند تا به ميدان بيآيند. هی مي‌گويند موانع ايجاد مي‌شود، خُب معلوم است كه رقيب از منافع خود دفاع مي‌كند، بيكار نمي‌نشيند، جاده را كه برای شما آب‌ و جارو نمي‌كند! مي‌گويند ابزار قدرت نداريم. چرا مردم را به كار نمي‌گيريد؟

7-‌ جدال اجتماعي را بهتر از هر كسی ماركس تبيين كرده‌است. در اين جدال رحم و مرونی در كار نيست! مشكل اينست كه اين را نمي‌فهمند!

8-‌ اصلاحات در مملكت ما اجباری است، اگر اصلاح طلب‌ها مجری خوبي نباشند، مردم مجری ديگری را پيدا خواهند كرد. الان نهيليسم در جامعه ما بيداد مي‌كند، منتهی بررسي‌هاي اجتماعی منتشر نمي‌شود.

9-‌ امثال من واقعا نگرانند. شكست اصلاحات يعنی انفجار جامعه و در اين انفجار مردم مي‌دانند چه نمي‌خواهند اما نمي‌دانند چه را مي‌خواهند و اين يك فاجعه ملی است. وقتی كشور بر باد رفت، آنها كه حالا دلشان به حذف خوش است، خودشان هم با آن خواهند رفت. اميد را بسرعت بايد به ميان مردم باز گرداند .اگر ارتباط ارگانيك بين ملت و دولت برقرار نشود و ملت ايران اگر خود را جمع و جور نكند و در نيابد حذف خواهد شد، مگر بابلی ها از تاريخ حذف نشدند. وظيفه حكومت نگهداشتن ملت و كشور است، نه نگهداشتن خودش.

1.-‌ جامعه ايران در دو جناح سياسی موجود در حاكميت خلاصه نمي‌شود. كسان ديگری هم هستند كه حرف و نظر دارند، برنامه دارند، اصلاح طلب‌های حكومتی بايد راه حضور سياسی آنها در صحنه را هموار مي‌كردند.

 

 متن كامل گفتگو

نهم مهر 1381
.

سخن روز

ادعاي رئيس قوه قضائيه

اين ويرانه
ارزانی ساكنانش

آيت‌الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه و رئيس سابق مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشكده علوم قضايي سخنراني بلندبالائي در تمجيد از اوضاع كنوني جمهوري اسلامي و غبطه جهان براي اُلگوبرداري از آن ايراد كرد كه خبرگزاري دانشجوئي ايسنا آن را در شماره ديروز خود منتشر ساخت. آقاي شاهرودي در بخشي از....ادامه


كسی نمی‌پرسد
از كجا آورده‌ايد؟

اصل 142 قانون اساسی مربوط به رسيدگي به دارايی مسئولان نظام است. يعني همان اصل اجتماعی "از كجا آورده‌اي" كه زير فشار انقلاب 57 و خواست مردم برای مبارزه با غارتگری در قانون اساسی گنجانده شد. از اصول فراموش شده قانون اساسی يكی هم همين اصل است....ادامه


ناصر زرافشان متحد زندانی
در كنار ديگر مبارزان است!ا
اتحاد عمل
و ضرورت آن

اتحاد سياسي، به معنای دوستی بين افراد، فعالان و احزاب سياسی نيست، همچنان كه اگر اسلام را ايدئولوژی فرض كنيم- به معنای وحدت ايدئولوژيك نيز نيست. اتحاد سياسي، يعنی درك مشترك از عام‌ترين و ضروري‌ترين خواست جامعه در يك دوران عبور....ادامه


ضرورت درك تناسب قوا
و رفتن بسوی تصويب
لوايح پيشنهادی دولت
دو پتك
بر يك سندان!ا

هفته گذشته وزارت كشور لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه داد. در اين لايحه نظارت استصوابی شورای نگهبان كه تا به امروز مانعی با ظاهر قانونی برسرراه استقرار دمكراسی در كشور ما بوده حذف گرديد و ... ادامه


سخنان رييس مجلس، گزارش يك اقتصاد دان
وام سياسی
خواب طلايی!ا

اخبار، افشاگري‌ها و گاه مهم‌ترين گزارش‌ها، چنان در سيل رويدادها گُم مي‌شوند كه اگر روزی به بازنگری دوباره آنها برای تحليل دقيق‌تر وقايع نياز باشد، بدشواری مي‌توان آنها را بازيافت تا در متن تفسير چرائی و چگونگی آنچه روی مي‌دهد، بر آنها انگشت نهاد... ادامه


آغاز مخالف خوانی با افزايش
اختيارات رياست جمهوري
صيادان فرصت
زمان می‌خرند

شنبه نوبت امير محبيان بود؛ برای مقاله نويسی در روزنامه رسالت و به نيابت از هيات مديره مجتمع سياسي-اقتصادي رسالت! روزنامه‌ای كه در دهه اول جمهوری اسلامی اپوزيسيون حكومتي-روحاني آيت‌الله خمينی در آن جمع شده و آن را بنيانگذاری كردند... ادامه


هفته دولت يا
هفته رهبر؟

رهبر جمهوری اسلامی در ديدار با هيئت دولت گفته است اصلاحات يعنی مبارزه با فقر و فساد. او به اين ترتيب يكبار ديگر در برابر توسعه سياسی كه شش سال است مردم برای آن مبارزه مي‌كنند ايستاد. ...ادامه


در پايان تهاجم‌های اخير جناح راست
سيب رسيده
به دامن آمريكا می‌افتد؟

كاخ سفيد يك ستاد "سياسي" برای اوضاع ايران تشكيل داده‌است. اين ستاد معتقد است هيچ نيازی به حمله نظامی به ايران و تحمل عوارض و عواقب تبليغاتی و جانی آن براي ارتش امريكا و دولت اين كشور نيست.... ادامه


چه كسی بايد
حاكميت را ترك كند؟

بحث پيرامون خروج از حاكميت، كه از سوی پاره‌ای طرفداران اصلاحات مطرح شده و مدتی پيرامون آن مقالات و نظرات در مطبوعات نوشته و منتشر مي‌شد، اكنون به نتايج منطقی خود نزديك مي‌شود. آن نتايج از دل اين پرسش بيرون مي‌آيد: چه كسی از حاكميت بايد خارج شود؟ ... ادامه


 

 
ی