با 300 ميليارد تومان
 5 تا8 ميليون حاشيه نشين
شهرهای بزرگ ايران را فريب دادند


 


محافل بالای حكومتی نگران شده اند
ديدار و روابط سئوال برانگيز
احمدی نژاد در نيويورك

       پیک هفته 77  ---------- 4 مهر  1385 - 26 سپتامبر 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


لباس پلنگی ها، شايد اين ‌بار در لباس گرگ ظاهر شوند!
قزوين در انتظار اعتراض و شورش كارگران بيكارشده


اجتماع كارگران درتهران
كجا برويم و فرياد بزنيم: كارگران گرسنه اند!


سردار ذوالقدر فرمان مستقيم از رهبر دارد
لباس پلنگی ها
سرو دست كارگران بابلسر را
 شكستند و چشم درآوردند


اهميت ديدار سران روسيه- فرانسه- آلمان، در نيويورك


فرياد مهندس موسوی
از من زير شكنجه
 تقاضای عفو از رهبر می خواهند


دبيركل نهضت آزادی ايران
شركت در انتخابات شوراها
طرد انتخابات مجلس خبرگان


آغازسال تحصيلی جديد خطر انحلال مجلس دانش آموزی


احمدی نژاد
معجزه 20 درصدی هزاره سوم،
 ايرانی ها را به نفس انداخته


اعتراض به توقيف مطبوعات
سر از مجامع بين المللی درخواهد آورد؟


بحران پشت در 100 هزار خانوار چايكار


تاهفته اول اكتبر
اولتيماتوم اتمی جديد  گروه 1+5 به ايران


مصاحبه سرهنگ امريكائی"سام گاردنر" با C.N.N-
تدارك حمله بزرگ


سخنرانی آتشين حسن نصرالله حزب الله از تشكيل حكومت
وحدت ملی لبنان حمايت می كند


حجاريان:
"دستگاهی"
شهرت نفرت انگيزی كه ريشه دراستبداد حكومتی دارد


نماز جمعه هاشمی رفسنجانی  
همچنان، خطر حمله به ايران را جدی می داند


هوشنگ اميراحمدی
به اميد رفتن "بوش"
5ر1سال بازی با زمان ممكن نيست و حمله جدی است


بوئينگ 707 پائين آورده شد
دولت تركيه به هر نوع هواپيمای ايران مشكوك است


باتوم و گلوله بجای نان و مزد به كارگران ميدهند
120 هزار كارگر ايران در 5 ماه گذشته اخراج شده اند


يكدست شدن يا يك‌سطح شدن؟
سه قوه تازه، روی 3 پای خودش ايستاده!


برای دريافت جايزه
«ناصر زرافشان» از اوين راهی سوئد خواهد شد؟


دستگيری كيوان انصاری  
يورش گام به گام
به  "ادوار تحكيم وحدت"


رخت چركها را، گاه از ناچاری
در آب گل آلوده بايد شست
!


پروژه "وحشت گستری"
 با هدف كنترل فضای سياسی


12 هزار شركت ايرانی
 دبی را ساحل نجات يافته اند


پاسخ رهبر ج. ا به پاپ
آنچه مردم درعمل می بينند
و آنچه رهبر ادعا می كند


گزارش وزارت اقتصاد 
شتر گرانی، بزودی مقابل  خانه مردم زانو می زند!


اميرعلی لاهرودی
فروپاشی ايران از دل اين آمار بيرون می آيد
روسيه- ايران- آذربايجان


مصاحبه احمدی نژاد
احمدی نژاد هر دو دست خود را درامريكا هوا كرد


عسگراولادی ذوق زده شده بوی كباب از امريكا بلند شده


سرمقاله راه توده
جامعه آماده انفجار ايران
روی موج شايعه و بی‌اعتمادی


گفتگو با سعيد ليلاز
وداع با صنعت و معدن
در دولت فقير نواز احمدی نژاد


باتوم و گلوله بجای كار و نان
نبرد خيابانی كارگران  با نيروی انتظامی در بابلسر


برگ جديد را آلمان به زمين زد
مركز جهانی غنی سازی  زير نظر سازمان ملل و آژانس اتمی  


مصاحبه هفتگی سخنگوی دولت خبرنگاران آزادند سئوال كنند
سخنگوهم آزاد كه پاسخ ندهد!


درتدارك سازش با امريكا
حمله كنندگان به روزنامه اعتماد ملی به دفتر دانش‌آموختگان حمله كردند


پيش بينی صندوق بين المللی
تورم 14 درصدی درايران
و گرانی همزاد آن در راه است


پس از بابلسر، در اصفهان
اجتماع در برابر استانداری
300 كارگر ريسندگی، 9 ماه حقوق نگرفته‌اند


گزارش خاتمی ازسفر امريكا
به مجمع روحانيون مبارز


نخست وزيرتركيه
كشورهای ترك زبان
بايد جامعه مشترك تشكيل بدهند


تكرار يك موش و گربه بازی  
ميان امريكا و سازمان  اتمی

تجربه افكار سازی عليه عراق درخدمت توجيه حمله به ايران


قائم شهر
كارگران بيكار و گرسنه درشهرصنعتی امام زمان


گزارش جديد فقر درايران گسترش فقر در دولت فقير نواز!


سخنرانی شكوری راد
رئيس‌جمهورغيرحزبی‌يعنی‌چه؟


ثبت نام دانشجوئی، به‌شرط تعهدنامه سياسی


 

گفتگوی مهم و پر اطلاعات هاشمی رفسنجانی با همشهری
جبهه ضد سياست جنگی در تدارك است؟
اگر امريكا نفت ايران را
گرفته بود، كار ما تمام بود
دستگيری رهبران حزب توده غلط بود
 قبول ندارم كه آنها می خواستند كودتا كنند!


مصاحبه وزير خارجه امريكا، پس از شركت
در جلسه شورای امنيت سازمان ملل
امريكا در خواست احمدی نژاد
برای تضمين های منصفانه را رد كرد!


مصاحبه سهيل آصفی با رئيس دانا
درباره ديدارهای چاوز و كاسترو با احمدی نژاد
ای كاش، كمال همنشين
در احمدی نژاد هم اثر كند!


تايمز: شبح اتمی بر فراز خاورميانه
آغاز رقابت اتمی تركيه و مصر با ايران


تايم امريكا:
كدام اهداف در موج اول حمله
به ايران بمباران خواهند شد؟


مصاحبه بشار اسد با اشپيگل
سوريه و جمهوری اسلامی
با دو نگاه متفاوت به اسرائيل


بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر
اعتراض به شكنجه و توبه گيری
از دبيركل ادوار تحكيم وحدت


مصطفی تاج زاده
حقوق بشر و دموكراسی در دو دوره خاتمی و احمدی نژاد
افشای تلاش‌ پنهان كودتاچی ها
برای نجات از يك كودتای خونين

بايد مراقب بود روش‌های سعيد امامی در زندان‌ها، مطبوعات، احزاب، جامعه و حكومت احيا نشود. كودتاچيان برای غلط نشان دادن هشدار رقيب، شرايط نامناسبی را به جامعه تحميل نخواهند كرد و خطر و تهديد بزرگ مرتفع مي‌شود. چنانچه هشدار تحقق يابد، مردم بيش از گذشته به اشخاص و احزابی كه چنين هشداری داده بودند اعتماد مي‌كنند. در هر دو حال مردم ضرر نمي‌كنند، حتی اگر هشداری غيرواقعی باشد.


گران ترين رمضان ايران
دهان مردم را گرانی بست
نه روزه و نه ماه رمضان
طوبی اقتداری


كاسه ای زير نيم كاسه
ايرانيها هم مثل مردم جهان، از
شريعتمداری اتمی وحشت دارند
احمد زيد آبادی- راديو زمانه


از يك گزارش دريافتی
سناريوی امنيتی جديدی در دست تهيه است


سرمقاله راه توده
امريكا در يك صورت
 به ايران حمله نخواهد كرد!


يك تيم دوپينگی!
تيم ملی وزنه برداری ايران
از مسابقات جهانی حذف شد


سخنرانی آتشين نصرالله
موقعيت دشوار حزب الله لبنان


نخست وزير لبنان
اجرای خلع سلاح در لبنان و جمع آوری سلاح مقاومت


بيانيه تحليلی- خبری تحكيم وحدت
آغاز سال تحصيلی
اعتراض و افشاگر وضع موجود
حق مسلم و وظيفه دانشجويان است


"هلالی"
مداح به اين هفت خطی حتی نديده جنتی


تصميم از روی سرآنها كه با رای مردم نماينده نشدند
زمينه سازی برای چنگ انداختن
به گلوی شوراهای شهر و روستا


 كمپرسورسازی ايران هم رفت
470 كارگر ديگر بيكار شدند


چابهار
منطقه ای آزاد از نظارت و كنترل
امضاء محفوظ


لوموند ديپلماتيك فارسی

ويژه جنگ لبنان انتشار يافت

بنا به گفته پرزيدنت «جورج دبليو بوش »، حمله اسرائيل به لبنان آغازگر سومين جبهه نبرد عليه تروريسم بود. اين نبرد كه به عنوان پاسخی به حملات ١١ سپتامبر٢٠٠١ در نظر گرفته می شود، با دخالت نظامی در افغانستان آغاز و با حمله به عراق ادامه يافت كه هر دوی آنها جز برپائی آشوب حاصل ديگری نداشتند. اما پنج سال است كه ايدئولوژی ساخته و پرداخته محافظه كاران نوين آمريكائی درشكل گيری روابط بين المللی موثر بوده است.  لوموند ديپلماتيك شماره ماه سپتامبر  به اين موضوع پرداخته كه مقالات آن به مرور بر روی سايت قرار می گيرند . شما را به خواندن آن ها دعوت می كنيم:
-
چهره جديد جهان  - شكاف ميان نو محافظه كاران آمريكايي    - طالبان چگونه حمله را از سر گرفتند؟    - ده چشم به كين خواهی يك چشم ...  - هنگامی كه ارتش در اورشليم فرمان می راند   - نقشه های ايالات متحده برای هند  -   بچه جادوگران كينشازا  -  جدی گرفتن زبان فرانسه به عنوان زبان اصلي
مقالات
زير از ماه های گذشته  است:   - گی دوبور، استراتژی انقلابی و تصاحب ناپذير    - كرانه های غربی رود اردن، « غرب وحشی » نوين سرمايه داری اسرائيل     - استثمار مذهبي   - كاخ سفيد بی اعتنا به هشدارهای سازمان سيا     - انقلاب رسانه های نوين    -  ليبی در دوران تجديد ارتباط با جهان   - مطرودی كه به ميان جمع باز گشت   - سريال های تلويزيونی امريكايی، فيلم هائی  متعهد   - برای برچيدن بردگی حيواناتسهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


تاريك انديشان
او را ترور كردند

رئيس وزارت امور زنان ايالت قندهار افغانستان و از فعالان حقوق زنان در اين كشور، با شليك گلوله دو مرد دو چرخه سوار در نزديكی خانه اش ترور شد. او صفيه احمد جان نام داشت و با چهار گلوله بقتل رسيد.
صفيه احمد جان از مخالفان شناخته شده طالبان افغانستان بود و در قندهار كه پايتخت طالبان است فعاليت می كرد.


بركناری
وزير رفاه
يك مانور
جديد دولتی
و. جمهور- مهدی محسنی


افغان‌ها خوش
استقبال شدند
اما، بد بدرقه!
علی معظمی
و. اينجا واكنون


چند خبر خوب
چندتا هم بد!
و. مهجاد


حزب الله
پس از جنگ
در لبنان


از رويا تا
كابوس امريكائی
عطالله مهاجرانی


 اوضاع

از این

قراراست!
 احمد شيرزاد


همه گذاشتند

کف دست ملت!

احمد شیرزاد


نه شرق
نه ايران
كشور شده
گلستان
محمد علی ابطحی


دو دوران
با دو رهبر
و.ميثم قهوچيان


مجتهده ها
پشت در
مجلس خبرگان
هادی قابل


مطبوعات ايران
هر ظل الهی
اول سر خروس
كدخدا را می برد!
بيژن صف سری


به زبان خوش
از صحنه
 نمی روند
جميله كديور


جنگ لبنان
آنكه برد
آنكه باخت!
عباس عبدی