از شبكه"بدامن" در كودتای 28 مرداد تا

"گويا A" و "دريچه"

دوقلوهای بهم چسبيدهماليخوليای چينی

سناريوی حاكميت يكدست

با شركت چاكران و بله قربان گويان

                           ! توجه! آخرين اخبار تحصن نمايندگان مجلس را در ستون تحصن بخوانيد 
آخرين اخبار تحصن

نماينده زاهدان در مجلس:
اين تو بميری ازآن توبميری‌ها نيست!


روزه سياسی
 روزنامه نگاران كرد


حضرتی نماينده مجلس:
آنچه درشورای نگهبان می گذرد همان توطئه انجمن حجتيه نيست؟


سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت هستند كه بايد از حكومت بروند

فرماندار راميان
تدوين اصلاحات درگرو بازگشت به شعارها و آرمانهاي انقلاب است


تحصن استادان
در
دانشكده فنی


نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!


تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

اعتراض ‌تشكل‌های‌زنان به رد صلاحيت ها

آغاز روزه سياسی در دانشگاه های كشور


اعتراض دفتر خاتمی به علی لاريجانی


محسن آرمين
طرح سه فوريتی به
مجمع‌مصلحت‌ نمی‌رود


عضو كميسيون امنيت ملی مجلس: با رد طرح سه فوريتی  
 راهی جز استعفای كابينه و نمايندگان
 مجلس و اعلام تحريم انتخابات نمانده
!

اخرين بياينه متحصنان
‌هدف ضداصلاحات
تنها با كودتای نظامی
محقق خواهد شد

مراسم حمايت ازتحصن فردا در دانشگاه تهران

عضو مجمع مدرسين قم
شورای نگهبان كشور
 را به بن‌بست كشاند

جلسه تحكيم وحدت
برای بررسی انتخابات

انجمن اسلامی دانشگاه تهران
به تحصن مجلس
بی اعتنا نيستيم

ميرحسين موسوی:
مردم واكثريت تقلبی   در مجلس هفتم

شركت يا تحريم
ديدار با خاتمی  
و تصميم آخر

جبهه دوم خرداد

نامه روسای 30
 دانشگاه كشور
در
 حمايت از متحصنان مجلس


وزير تعاون( داوطلب استعفا از كابينه):
تحصن مجلس يك حادثه تاريخی است


مصاحبه معاون پارلمانی رياست جمهوری:
آغازاستعفای وزراء
 و استانداران


سحرخيز: دراين شرايط
رقابت آزاد انتخاباتی  يك شوخی است!


علوی تبار:

اصلاحات براي

تغيير ساختار قدرت

كديور:

رد صلاحيت

بيداری ملت !


حمايت كارگران

از تحصن مجلس


روزه سياسی درقم
در حمايت از تحصن

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


علی تجويدی
در بستر...

نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه                pyknet@perso.be  

پرسش صريح رئيس جمهور اطريش از رهبر:

تكليف دمكراسی در ايران چه می شود؟

پاسخی كه رهبر را متعهد كرد!

گزارش اين پرسش و پاسخ

تسليم اتحاديه اروپا می شود

مسائل موجود(رد صلاحيت ها وتحصن نمايندگان) طبق مقررات پيش خواهد رفت و ما به جمهوری و اسلامی بودن نظام افتخار می كنيم! اين يك اختلاف برداشت از قانون است.


مصاحبه ميردامادی باخبرگزاری فرانسه

3 احتمال درانتخابات

تاخير- تحريم - انتصاب


فضل الله صلواتی

 در جمع نمايندگان متحصن مجلس:

بنام كسی كه بيشترين شكنجه را

در زمان شاه شد می گويم

ما برای انتخابات آزاد انقلاب كرديم!

من آمده ام كه سلام آيت الله العظمی منتظری را به شما

ابلاغ كنم. شما به اصلاحات و انقلاب آبرو بخشيديد!


پيام آيت الله منتظری به

شورای نگهبان

به روز رفراندوم و نظرمردم بيانديشيد!

بخواهيد يا نخواهيد بايد روزی رفراندوم را بپذيريد.

هر موضع‌‏گيری امروزشما در آن روز سرنوشت ساز تأثير خواهد داشت.


حجت الاسلام رهامی، در جمع استادان متحصن دانشگاه:ا

دو گروه تكليف خودشان را روشن كرده اند

گروه اول سرنگونی را می خواهند

گروه دوم جمهوريت را نمی خواهند


محسن آرمين خطاب به روزه داران سياسی مشهد:

اگر منسجم عمل كنيم

نخواهند توانست مجلس فرمايشی تشكيل دهند


انصاری راد در اصفهان:

محكم بايد ايستاد

هرگز جامعه اينگونه خواهان مردمسالاری نبوده


آخرين اخبار روزنت "امروز"
ابهامی باقی مانده؟
لاريجانی: اين سيما مال رهبر است!
جنتی: شورای نگهبان گوش به فرمان رهبر است
يك مقام محفلی: مجلس ششم خار چشم رهبراست


مصاحبه رئيس شورای همآهنگی جبهه دوم خرداد:

حضور جبهه دوم خرداد

در انتخابات مقدور نيست


بيانيه‌ شماره 13 نمايندگان متحصن

از مجلس می رويم

اما تن به سازش نمی دهيم


متن سخنرانی در همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران در برلین

از اين راه،ا
تا شاهراه

ويكتوريا آزاد              


عاتقه صديقی (رجايی):

حاكميت "حجتيه"

را می خواهند علنی كنند!


شهره آغداشلو

در آستانه

دست يابی به اسكار


گزيده اخبار روزهای قبل


چه ‌كسی‌ پاسخگوی اين
بخشش ضد ملی است

حسن روحانی بعنوان رئيس جمهور آينده
و به نيابت از رهبر در فرانسه متعهد شد
مخابرات، اتومبيل‌سازی وبخشی  ازنفت‌ايران درانحصار فرانسه
شرط اين بخشش، حمايت فرانسه از جناح راست در اتحاديه اروپا
 و چشم بستن بر دمكراسی و حقوق بشر در ايران است!


گزارش وزيرخارجه اتحاديه اروپا تسليم اتحاديه شد
انتخابات آزاد
شرط آغازمذاكرات اقتصادی
اتحاديه اروپا با ايرانميان همسر محمد خاتمی، همسر رئيس جمهور

اطريش، همسر ميرحسين موسوی و شيرين عبادی

مذاكرات فرهنگی - حقوقی

چهار زن فعال در تهران


تقويم روزانه زنان و فرهنگ


گفتگوی ناهيد خيرابی با محمد علی عموئی
(پرسابقه ترين زندانی سياسی ايران و عضو رهبری وقت حزب توده ايران)
يگانه امكان پيروزی‌
ايستادن وجلب حمايت‌مردم ‌است
مردم به كل سرنوشت نظام بی‌ اعتنا شده اند!

تحصن اثربخش است، اگر بايستند و از حق مردم دفاع كنند و استراتژی اصلاح قانون اساسی در يك متمم را در دستور كار قرار دهند! بحث اين نيست كه رد صلاحيت شده ها، تائيد صلاحيت شوند. بحث اينست كه مردم ديدند مصوبات نمايندگانشان در شورای نگهبان وتو شد. بحث بر سر صلاحيت مردم برای حق حاكميت بر سرنوشت خودشان است! ياس و سرخوردگی مردم در آن فرصت سوزی هائی نهفته‌ است كه دراين سالها شاهدش بوديم. 

فكر كرده بودند پس از پيروزی با رای مردم، توان مقابله با شورای نگهبان و نهادها را خواهند داشت، اما فراموش كردند كه اگر مردم سازماندهی نشوند، پس از انتخابات قدرت اعمال حاكميت رای مردم را نخواهند داشت. حتی همان ستادهای انتخاباتی را هم اگر تبديل به نهادهای سازماندهی مردم كرده بودند، امروز شاهد اين بی اعتنايي مردم نبوديم.

وقت‌انتقادنيست، ازتحصن‌بايد دفاع‌كرد، اما نمی‌توان‌‌ نگفت:

نظام سالهاست گرفتار مشكل ساختاری است و دو گانگی قدرت موجب شده تا پاسخگویي به حداقل خواست های مردم هم ناممكن باشد. پيكری نحيف و رنگ باخته از جمهوری باقی مانده و "قدرت" به هيچ احدی پاسخگو نيست.
اين مملكت از مشروطه تاكنون سابقه فعاليت های حزبی دارد، چرا سركوب احزاب و جلوگيری ‌از فعاليت ‌آنها را به ‌حساب‌ سابقه‌ نداشتن ‌فعاليت‌احزاب د ر كشور می گذاريد؟


اين اطلاعات جهت انتشار دراختيار پيك نت قرار گرفته است
اميرمحبيان
تئوری پردازی در روزنامه رسالت
با چك های نقد اصناف و بازاری ها!ا


سخنرانی نماينده اعزامی اتحاد دمكراسی خواهان ايران،
 از داخل كشور به كنگره اتحاد جمهوريخواهان ايران
پيوندها را با داخل
 كشور تحكيم كنيد!


پيام "اتحاد دمكراسی خواهان ايران"
 به "
اتحاد جمهوری خواهان ايران"
به هوش باشيد!
اميد را در حريق شتابزدگی نسوزانيد! 

8  بهمن 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


يگانلی- نماينده اروميه
مجلس ششم"اسرار" نهان هويدا كرد!


علی محمد حاضری - رييس  جبهه هماهنگی دوم خرداد
اصلاحات - پيامد
تصفيه‌های پيشين


مسعود بهنود - روزنامه نگار
نمی توانم سكوت كنم و نگويم...


مليحه محمدی 
ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف
 
شروع می كرديم؟
    


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی