توصيه رهبر به شورای نگهبان
سرها را موقتاپائين‌بيآوريد
 تا امواج تحصن رد شود!برای كدام لحظه اضطراری  
هواپيمای
120ميليون دلاری
را كدام مقام‌عاليرتبه‌خريده؟

                      ! توجه! بدليل تراكم و اهميت اخبار ايران، پيك نت فردا جمعه 26 ديماه به روز خواهد شد 
آخرين اخبار تحصن

درجلسه
غيرعلنی مجلس
چه گذشت:


بيانيه‌ نمايندگان ‌متحصن
ادامه تحصن تا برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه


زنانی که صلاحیت
 آنها برای مجلس
 هفتم تائید نشده

حميد كهرام نماينده اهواز
مردم مي گويند
تحصن را ادامه دهيد


بيانيه نمايندگان
رد صلاحيت‌شده كرد


برای پايان تحصن
پيشنهاد خاتمی
درجلسه‌علنی و غيرعلنی  مجلس قبول نشد

آخرين بيانيه تحصن‌كنندگان

تحصن ادامه خواهد يافت


لغو مراسم
 جبهه مشاركت


همايش اعتراضی
درپارك شهرتهران


شورای شهراهواز
به مجلس پيوست


سخنرانی ‌سردار همدانی
 آپارتايد نظامی

جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!


سازماندهی

همبستگی‌های مردمی


 بررسی اخراج فيلمبرداران‌ سيمای لاريجانی از مجلس

هنر و انديشه

هنر 23 هزاری پيك نت!


كرمان
موسيقی
شعر و سياست


فرياد

و

فغان


هادی غبرائی
ياد و نامش
زمزمه نيم شب مستان باد


دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

                pyknet@perso.be  

زمينه های دخالت مستقيم سازمان ملل
درانتخابات ايران فراهم می شود
تحصن و انتخابات ايران
در صدر واكنش‌های امريكا واروپا


رئيس كميسيون اصل 90 مجلس
علما چرا درباره
 ردصلاحيت‌ها سكوت‌كرده‌اند؟
آنها كه مشتی مسلمان و جانباز و مومن را
 رد صلاحيت كرده اند، اگر نتوانند ثابت كنند مجرم اند و حيرت است كه علما سكوت كرده اند!


حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی در پاريس قول داد
مشكلات پيش‌آمده در انتخابات را حل می‌كنيم!


سياستمداران آلمانی، خطاب به اتحاديه اروپا
فراخوان بين المللی  
برای انتخابات آزاد درايران


 محمد خاتمي نزد مجلس - شوراي نگهبان نزد رهبر


رئيس مجلس:
نگاهی به خودمان بياندازيم
5 هزار معتمد معلول و جانباز
چرا از اسلام و ما برگشته اند؟


محسن آرمين نماينده رد صلاحيت شده مجلس
اگر محافظه كاران مجلس هفتم را فتح كنند
خاتمی را ناگزير به استعفا خواهند كرد


فوتبالی پراز پنالتی،
به سود يك تيم!
                           سيدمحمدعلی ابطحی


 ما اگر بوديم
اصلاحات را از سقف شروع می كرديم؟
                                            مليحه محمدی


نامه سرگشاده فرزند وزير اطلاعات به شورای نگهبان
آقايان
اين تائيد صلاحيت ارزانی شما
من نيستم!


نامه گزارشگران بدون مرز به ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه
دبيرشورای امنيت ملی ج. ا
از آمران سانسور مطبوعات است


كيانوش راد نماينده اهواز
اعضای شورای نگهبان درصورت عدم انعطاف بايد كناره گيری كنند!


انتخابات را سه پله ای کنيد
سيد ابراهيم نبوی


دوقلوهای لايق نوبل
سعيد و سهيل
برای مجلس هفتم تائيد صلاحيت شدند!


بازتاب سياسی تحصن مجلس


نهضت آزادی ايران: مردم نمايندگان را تنها نگذارند!

راه توده : تحصن را گسترش دهيد و به آن بپيونديد!

اتحاد جمهوريخواهان ايران:
 رد صلاحيت ها رامحكوم و با تحصن مجلس اعلام همبستگی می‌كنيم

 حزب توده ايران: می‌خواهند نتايج انتخابات شوراها را تكرار كنند!

سهراب مبشری - عضو رهبری سازمان اكثريت

با اين نمايش‌ می خواهند مردم را "سركار" بگذارند!

فداييان‌خلق-اكثريت: نمايندگان‌متحصن مجلس دنبال ‌آزادی خودشان‌اند!


دانشجويان دانشگاه سهند تبريز
نزاع تاريخی ملت با ناقضان حقوق بشر درحساسترين گلوگاه است


به سبك برنامه هويت، سعيد امامی و قتل درمانی  
گزارش
حسين شريعتمدار
ی در كيهان از تحصن مجلس
اين تحصن يك نمايش است!


همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس
نوشابه اميری – مسعود بهنود- هوشنگ اسدی
- فرنازقاضی زاده -
 
 سید ابراهیم نبوی- سينامطلبی
يك دست بيصداست

مااجزای ملتی بزرگ هستيم كه آرام ترين ومنطقی ترين راه رابرای تامين  خواسته های خودبرمی گزيند، و امروز هم بايدمان گفت كه صبرتاكجا؟ پيدا شد كه ازصبوری ملت ومنتخبانش، هواداران اصالت قدرت به طمع آن می افتند كه ديگرهيچ حقی برای جزخود قائل نشوند و در اين راه به فرموده فردوسی " زيان كسان ازپی سودخويش بجويند ودين اندرآرندپيش "اعتراض به سلب ساده ترين حقوق يك ملت درانتخاب نمايندگان قانونی خود، عادی ترين وطبيعی ترين حق ووظيفه هرشهروندايرانی است . مااگرامروزدرايران بوديم، صبح همه كارمی نهاديم و به جمع متحصنين درمجلس می پيوستيم . هم ازاين رو به همه مردم پيشنهاد می كنيم كه به تحصن مجلسيان بپيوندند. داخل مجلس نشد دراطراف آن، دانشجويان دردانشگاه ها، دانش آموزان كه حق رای دارند درمدارس شان . اين آرام ترين ومدنی ترين نوع اعتراضی است كه می توانيم به زياده خواهی قدرت مداران ابرازكنيم. 

 همه اهل قلم واهل دل كه با اين سخن موافقند می توانند شركت خود را دراين دعوت با امضای زيراين نوشته نشان دهند.
hambastegi82@hotmail.com


پيام رهبر به مجلس:
به تحصن خاتمه بدهيد
والامنتظرعكس‌العمل باشيد
پيام تحصن كنندگان:
آماده به توپ بسته شدن مجلس هستيم!


كشف اسناد تاريخی  
انتخابات‌فرمايشی مجلس‌پنجم
برای تاسيس سلطنت پهلوی


تاريخ را نبايدفراموش‌كرد
آن روزكه علی خامنه‌ای خانه‌ نشين‌شد
و مجلس و دولت در برابر او ايستادند


خاتمی خطاب به استانداران
محكم بايستيد
يا باهم می‌مانيم و يا باهم می‌رويم!


دكتر يزدی: زمان ريختن داروی تلخ تحولات به گلوی مخالفان
گزارش حمايت از تحصن
درزيرزمين ساختمان جبهه مشاركت
كديور: سادگی است اگر تصورشود تمام اين توطئه ها
 بدون دخالت مستقيم رهبر اجرا می شود
.
رضوی فقيه: مجلس را به توپ ببنديد، اما دوران استبداد صغير كوتاه خواهد بود!


فريبرز رئيس دانا:
مسئله صلاحيت ها نيست
نبرد برای منافع طبقاتی است
25  دی 1382


انتخابات مجلس


آغاز سخن


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی ... ادامه


محسن آرمين:
تحريم نياز
به تحصن ندارد!


فداييان خلق اكثريت
انتخابات مجلس هفتم
بايد تحريم شود!


محمد برقعی
استقلالی
نه ممكن، نه عملی


مصطفی تاج زاده
انفعال را تئوريزه
و به خود تحميل نكنيد


محسن آرمين - مجاهدين انقلاب
3 راه حل
3 نتيجه


عيسی سحرخيز
جبهه مشاركت
رای مردم
مجلس آينده


انفعال يا انتخاب


مصطفی تاج زاده  - مجاهدين انقلاب
بحث انتخابات
را دامن بزنيم


عليرضا علوی تبار
تشكيل جبهه وسيع
يگانه راه حل است


خواست ارتجاع و توصيه ما


  مسعود بهنود - روزنامه نگار
 حفظ هوشياری  تا لحظه حرف آخر


مليحه محمدي - اكثريت
انتخابات آزاد!
بجای‌تحريم
 وانفعال!


فريدون احمدی- اكثريت
شركت كنيم
كه چه شود؟


بابك اميرخسروی
حزب دمكراتيك

تغيير مكان
مركز ثقل


اتحاد فدائيان
انتخابات شوراها

الگوی انتخابات مجلس


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی