با قطعنامه جديد شورای امنيت
توقف غنی سازی اورانيوم
در ايران اجباری خواهد شد
غيبت مصلحتی و يا سفر مخفيانه علی لاريجانی


 


هلند
راه اندازی راديو"زمانه"
با پول تلويزيون راه نيفتاد
ه

       پیک هفته 73  ----------  8 مرداد  1385 - 30 ژوييه 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


برای هدف گيری های دقيق ماهواره"هوشمند" آمريكائی
  در خاك اسرائيل مستقر شده


پايان كنفرانس رم برای بررسی بحران لبنان
كنفرانس رُم
استقرار نيروهای بين المللی و خلع سلاح حزب الله لبنان


توطئه مشترك مايكل لدين- منوچهرقربانی فر
از طريق مرزهای عراق
تدارك ايجاد بهانه برای حمله امريكا به ايران


سفر نمايندگان چپ اروپا
فراخواندن نيروهای نظامی
و استقرار آنها در لبنان يك طرح اسرائيلی است


افشاگری های يك افسر امنيتی امريكا

"نابودی و پاكسازی"
جلسات محرمانه طراحان
 حمله به لبنان و فلسطين


نامه خاتمی به شخصيت ها جهان
دادخواست جهانی محمد خاتمی
برای اعلام آتش بس در لبنان


نخستين تظاهرات ضد جنگ
دانشجويان دگرانديش درتهران


ارتش امريكا نيز بزودی
در لبنان وارد عمليات می شود


فاجعه لبنان
بمب های اورانيومی
در كنار بمب های فسفری


ديدار رهبران جبهه مشاركت
با علی اكبر ناطق نوری


طرح احمد جنتی
نمايندگان مجلسين و كابينه
مستخدمين شورای نگهبان


نتايج اوليه مذاكرات نخست وزيرعراق با بوش
ارتش امريكا در بغداد
متمركز و تقويت می شود
!


پايان سفر رايس به اسرائيل
دور جديد بمباران هوائی
و اشغال زمينی لبنان


گزارشی از حضور ج.ا دراين كنفرانس نرسيده
كنفرانس جهانی جنگ لبنان
ادر پايتخت ايتاليا


گزارش سفير لبنان و نماينده حماس به مجلس هفتم
صدها كشته و 700 هزار آواره


با اخبار جنگی دروغ و فريب ايرانی ها
سيمای جمهوری اسلامی
بزودی اسرائيل را فتح می كند


بزودی منتشر می شود
دادخواهی جهانی محمد خاتمی
برای مردم فلسطين و لبنان


بيانيه 330 ستم ديده سياسی عليه كشتار در لبنان و فلسطين


كارگران معترض اصفهان
خود را به مقابل مجلس در تهران رساندند


وزيركار و نماينده اصفهان
يكباره مدافع كارگران شدند


وزير كشور
256 فرمانده  امنيتی
 فرمانداران دولت نهم شده اند


چه كسانی 16 شركت ايران خودرو را خريدند؟
معامله 200 ميليارد تومانی
كه با فرمان رهبر ممكن شد!


رايس در لبنان و اسرائيل
زير نظارت ارتش بين المللی
و با هدف خلع سلاح حزب الله
"نظم جديد در لبنان"


مصاحبه  در "يونگه ولت" حمله به لبنان
پيام آشكاری بود برای ايران


مهدی كروبی:
اگر امام و انقلاب نبود خامنه ای شايد پيشنماز مسجد ميشد


به بهانه تصفيه عرق خورها
كسی به مجلس خبرگان می رود كه احمد جنتی تائيدش كند!


كانون مدافعان حقوق بشر شيرين عبادی:
خيال همه راحت باشد من و همكارانم چشم به قدرت نداريم


درخواست احمدی نژاد برای
اجلاس كنفرانس اسلامی رد شد


 

وبلاگ جمهويت
شبح جنگ بر فراز ايران
دو هواپيما اسرائيلی و امريكائی
در آسمان تهران ديده شده اند
مردم نزديك شدن جنگ و مرگ را احساس كرده اند

در اتوبان ها و ميادين، پوسترهای سيد حسن نصرالله بجای نيكی كريمی بيليبوردها را اشغال كرده است و تعدادی از پاسدارهای ايران در لبنان كشته شده اند. در ميادين ايستگاه های مقاومت داير شده( و دربرخی شهرها بلندگوهای آژير جنگی نصب كرده اند.) پرچم زرد حزب الله بتدريج جانشين پرچم سه رنگ ايران می شود.


بمباران لبنان
از مرز سوريه هم گذشت
تهديد بلر: اگر ايران و سوريه به حزب الله لبنان فشار نيآورند
 جنوب اين كشور را ترك كند، با خود
اين كشورها برخوردخواهد شد!


پيام رئيس جمهور لبنان
مردم لبنان!
زيربار دوگانگی جامعه نرويد
اسرائيل در پی اين دوگانگی است


ناتو آماده استقرار در لبنان شده


نخست وزير انگلستان:
ايران و سوريه با خطر
روياروئی فزاينده روبروخواهند شد


اين نمايش های خيابانی
ايران را به كجا می برد؟

در يك نمايش داخلی كه عمدتا قصد دهن كجی به شورش های اخير مردم در شهرهای آذربايجان را داشت، عده ای را بعنوان داوطلبان جنگ با اسرائيل و كمك به حزب الله لبنان، با دو اتوبوس در شهر تبريز گرداندند. قرار است پس از همه صحنه سازی های خيابانی و سپس پخش فيلم آن از تلويزيون، اين چفيه به سرهای ايرانی بروند لبنان. با همان اتوبوس های شيكی كه در شهر تبريز گردانده شدند به لبنان خواهند رفت و يا با هواپيما معلوم نيست، همانگونه كه معلوم نيست اصلا از مرزهای ايران بيرون بروند يا نه. نخستين نتيجه اين كار تبليغاتی و نمايش خيابانی، توجيه بمباران جاده ارتباطی سوريه به لبنان در روز گذشته و همزمان با همين نمايش در تبريز است. از آنجا كه جز از طريق سوريه نمی توان وارد لبنان شد، اين نمايش، كه صدها صحنه واقعی و مشابه آن را مردم ايران از جنگ با عراق و وعده فتح كربلا ديده و نتيجه اش را نيز شاهد بوده اند، خدمتی بود غير مستقيم به دستگاه تبليغاتی اسرائيل برای توجيه حمله به شاهراه ارتباطی سوريه- لبنان. حمله ای كه جنگ لبنان را وارد مرحله تازه ای كرد. اين حركات نمايشی، می تواند ادامه همان گروگانگيری دو سرباز اسرائيلی باشد كه بهانه ساز بمباران لبنان شد و بتدريج همه دارند به اين نتيجه می رسد كه اصل آن گروگانگيری مشكوك و بهانه سازی برای اسرائيل جهت آغاز جنگ بود. همان دست های بهانه ساز، اين نوع نمايش های اعزام حزب الله ايران به لبنان را سازمان نمی دهند تا جنگ و بمباران را به ايران بكشند؟


چابهار- بندرعباس
19 هزار سواری و کاميون
هر 24 ساعت از جاده مرگ می گذرند
دولت بجای عوامفريبی، فکری برای جاده های کشور بکند


گرانی علنی است
جلسه بررسی آن در مجلس غيرعلنی!
يك سبد بدهيد دست رئيس مجلس و بفرستيدش خريد روزانه
تا ببيند گرانی با مردم چه می كند و آن را تكذيب نكند


بوش در كاخ سفيد:
زمان مقابله جهانی فرا رسيده!


اشپيگل چاپ آلمان
دركنارارتش 20 هزارنفره اسلامی
- اروپائی
امريكا آماده اعزام يك نيروی  30 هزار نفری به لبنان شده


هشدار اقتصادی نهضت آزادی ايران
بسمت بحران بزرگ
و انفجار اجتماعی می رويم
كابوس سرمايه داری نظامی - سپاهی


"رايس" امشب به خاورميانه بازمی گردد
ثبات در لبنان ويران شده به يك ارتش منطقه ای سپرده می شود


پنجشنبه و جمعه
اخبار سانسور شده بمباران لبنان
كه سيمای جمهوری اسلامی پخش نكرد


سخنان سيد احمد خاتمی- بدل سيد محمد خاتمی درنماز جمعه تهران
برخی علمای اسلام فتوای عدم حمايت از حزب الله لبنان داده اند


مصاحبه دبيركل حزب الله لبنان با الجزيره
سيد حسن نصرالله:
حمله به لبنان برای ماه های
سپتامبر و اكتبر طرح ريزی شده بود
آن دو سئوال مهمی كه در اين مصاحبه پرسيده نشد
 و سيد حسن نصرالله نيز اشاره ای به آن نكرد!


ديدار گنجی با نوام چامسكی  
روحانيون حاكم تن به يك رفراندوم آزاد خواهند داد؟


تذكر كتبی نماينده تبريز در مجلس
خطاب به احمدی نژاد
نامه های جهانی شما بازی با آبرو و اقتدار ايران و ايرانی است


گزارش سياسی ابطحی، از يك عروسی، زير هاله نور
آن موضوعات چيست كه همه درباره آن بحث می كنند؟


مصطفی تاج زاده:
به بهانه دشمن خارجی  تمركز قدرت را تحميل كرده اندخنده تاجيك های بی ريش به ايرانی های با ريش
يا احمدی نژاد تونل نديده
يا نمی دانند پروژه های قرن كدام اند
و.جمهور


اگرهولوكاست هم دروغ باشد، اين گرانی واقعی است
گزارش مركزآمارايران: نرخ ها روز به روز بالا می رود!


اعتراض 125 نماينده مجلس عليه طرح خفه كردن نمايندگان


لوموند ديپلماتيك
عليه مهاجر پذيری اروپا ديوارهای قلعه خويش را بالاتر می برد


انتشار لوموند ديپلماتيك فارسی ژوئيه با 14 مقاله 

14 مقاله ماه ژوئيه لوموند ديپلماتيك فارسی انتشار يافته و روی سايت اينترنتی اين نشريه قرار گرفت. عناوين اين 14 مقاله عبارتند از:

1- ايران اتمي 2- جنايت جنگی، تهاجم عليه صلح 3- فلسطينی های لبنان، فراموش شدگان تاريخ 4- زنده باد هر آن چه رايگان است ! 5- كمبود زن درآسيا 6- اعتراض از طريق الكتروشوك موزيك 7- اسطوره رقابت 8- خشم طبقه كارگر فرانسه ..... 9- از قره طاق تا كوزووو، صربستان را به چالش كشيده اند 10- تبعيض در ايرلند شمالي 11- معادن كنگو، سلف سرويس شبكه های مافيائي 12- يا پله، مارادونا، زيدان می شوی يا هيچ 13- اروپا و مهاجرت : هركشوری به شيوه خويش 14- از ورای حلبی آبادهای كره زمين. 
سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


ايرانی ها
و لبنانی ها
و.مسافری در كوير


واقعا؟
زبان فارسی
درجا زد
چون تسليم
زبان محاوره نشد
!

با اشاره به مطلبی كه چند روز پيش، پيك نت در باره زبان وبلاگ نويس ها، در همين ستون نوشت، محمد دادفر در وبلاگ "مشق" مطالبی را در باره زبان فارسی و زبان وبلاگ نويسی نوشته است. ايشان از همان زبانی دفاع كرده كه ما منتقد آن هستيم، اما تعجب آور آنست كه اتفاقا مطلب خود را به همان زبانی نوشته كه ما مدافع آن هستيم. در روزهای آينده جملات و كلماتی را از متون وبلاگ نويسان استخراج خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه ما با چه چيز مخالفيم و با چه چيز موافق. اما در اين شماره مقاله محمد دادفر را بخوانيد كه مطلب خود را با بخشی از نوشته پيك نت آغاز كرده است:
محمد دادفر، كه بايد به حرفه خطرخيز و شريف روزنامه نگاری نيز مشغول باشد در وبلاگ "مشق" می نويسد: ... ادامه


چرا پیک نت

و نه پیک هفته؟

و چرا 5 شنبه

 به مکتب آمدیم؟

هیات تحریریه پیک نت

اهمیت اخبار سیاسی و ضرورت انتشار منظم آنها، نه تنها طی دو هفته گذشته اجازه انتشار "پیک هفته" را نداد، بلکه نظم انتشار پیک هفته و پیک نت را نیز تا حدودی دگرگون ساخت. از ابتدای سال 85 با دو هدف روزهای 5 شنبه و جمعه را، روزهای تعطیل اعلام کرده بودیم:

1- در این دو روز، بدلیل نیمه تعطیل بودن ادارات، شرکت ها و دانشگاه ها در روز پنجشنبه و تعطیل کامل جمعه، شمار مراجعه کنندگان به روزنت پیک نت در مقایسه با روزهای دیگر هفته از ایران کاهش محسوس دارد. هدف از انتشار پیک نت نیز عمدتا برای مراجعه کنندگان داخل کشور است که علیرغم همه محدودیت ها و فیلترینگ ها همچنان در صدر جدول آمار ما قرار دارند.

2- تجدید قوای همکاران پیک نت و پیک هفته، که اغلب گرفتار کارهای معیشتی نیز هستند، دومین انگیزه این دو روز تعطیل بود.

از همان ابتدا سال 85 قید کرده بودیم که این قرار، در صورت فوری و مهم بودن اخبار ایران و جهان نقض شده و نه تنها اخبار مهم در پیک هفته و یا پیک نت در روزهای پنجشنبه و حتی جمعه به روز خواهد شد، بلکه در صورت ضرورت، پیک هفته، که نشریه ای سیاسی، فرهنگی و هنری است، میدان را به سود پیک نت خالی خواهد گذاشت. یعنی همان موقعیت و شرایطی که طی دو هفته گذشته مانع انتشار پیک هفته شده و تعطیل 5 شنبه نیز برای انتشار اخبار تفسیری پیک نت لغو شد.

این توضیح از آن جهت ضرورت داشت، که طی روز 5 شنبه(امروز) چندین پیام اعتراضی دریافت داشتیم مبنی بر اینکه چرا روز 4 شنبه اعلام نکرده بودیم، فردا (پنجشنبه) پیک نت به روز می شود. همچنان که در طی دو هفته گذشته بارها از ما سراغ پیک هفته را گرفته اند.

حق را باید به آن گروه از معترضین داد که از ما ایراد گرفته بودند چرا در شماره 4 شنبه اعلام نکرده بودیم در روز پنجشنبه پیک نت به روز می شود. شاید باید چنین می کردیم و از این پس نیز سعی خواهیم کرد چنین کنیم. اما چارچوب کار ما در آینده نیز همان است که در بالا ذکر شد. گاه حتی این تغییرات برای خود تهیه کنندگان پیک نت نیز دشواری هائی را بوجود می آورد. یعنی مطالب برای پیک هفته فراهم می شود و ناگهان اهمیت اخبار مانع انتشار آن می شود و یا همکاران به ما خود را برای دو روز تعطیل آماده می کنند و ما یکباره مجبور به انتشار پیک نت در روز 5 شنبه می شویم. این دشواری بویژه در ارتباط با مترجمین پیک نت دو چندان است.

بهرحال، همیشه جنگ و تهاجم و یا اخبار هول انگیز و یا رویدادها فوری نیستند و بویژه امیدواریم دو مورد اول، ما را هرگز در تنگنای برهم زدن این نظم قرار ندهد.

دست همگی را می فشاریم


سری به اين فاحشه خانه
فيلتر نشده بزنيد
movaghat.blogsky.com
صيغه اينترنتی
عمامه ها را
بگذارند بالاتر
و.آزاده


حضور حماسی
حدادعادل
در ناهار خوری
و. چراغهای خاموش


تحليل اوضاع
 ايران و جهان
به سبك عباس عبدی
و. خط قرمز


سقوط اعتبار
تحليل های شعاری
سيما و كيهان
و. حذفياتنبرد سرداران
لايحه ای برای
مهار قاليباف
و. در غربت