مرگ در اوين
بيانيه دهها ستمديده سياسی ايران
برای تشكيل كميته حقيقت ياب


 


هشدار نخست وزير انگستان
با ايران و سوريه
 برخورد خواهد شد!

       پیک هفته 73  ----------  12 مرداد  1385 - 3 آگوست 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


قطعنامه شورای امنيت
غنی سازی بايد متوقف شود
عبور از مرحله "مذاكره"
 ورود به مرحله "فرمان"


وين مدسن- waynemadsenr
تكرار نبرد"پرل هاربر"
طرح حمله گازانبری اسرائيل و امريكا به سوريه


مصاحبه خبری وزير عدليه ج.ا
اكبرمحمدی با اعتصاب غذا مرد
درباره  باطبی بعدا می گويم!


روزگذشته
يك ژنرال جنگی رئيس ستاد كل ارتش تركيه شد


سايت خبری rense
طرح 3 مرحله ای بمباران نظامی، اتمی، ارتباطی ايران


سخنرانی مشترك دبيركل فدائيان اسلام و يك عضو رهبری انصار حزب الله
لبنان، خاكريز مقدم ايران است!


30 درصد زن و شوهرها، سال اول ازدواج جدا می شوند
تهران، كرمانشاه و قم پيشتازان طلاق زن و شوهرها!


سلامی دوباره بر سلطنت
 
طرح خداحافظی با جمهوری


راه‌اندازى راديو فارسى- كردی
در اردن، برای كردهای ايران


سرمقاله راه توده
اين شعار را در گلو خفه كنيد
امروز لبنان- فردا ايران


پس از خود نمائی در تبريز
استشهاديون داوطلب لبنان
تا مرز تركيه رفتند و برگشتند!


ديدار هفتگی و پرخبر سخنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران


سخنرانی نماينده حزب‌الله لبنان درايران

ارزیابی دکتر ابراهیم یزدی

حساب حزب الله لبنان را با حزب الهی های ج.ا مخلوط نکنید

بمب های هوشمند اتمی
اسرائيل
در لبنان فاجعه پشت فاجعه می آفريند


درهای بند 209 اوين
به روی نمايندگان مجلس هفتم هم بسته ماند


دستگيری دوباره احمد باطبی  
نقش آفرين های سرشناس برای سناريوی انقلاب مخملی


كارگران ايران
در برابر ضد كارگر ترين  دولت تاريخ جمهوری اسلامی


دادخواست عمومی وكلای منصوراسانلو
دبير زندانی سنديكای واحد


هلند
راه اندازی راديو"زمانه" با
 پول تلويزيون راه نيفتاد
ه


با قطعنامه جديد شورای امنيت
تعلیق غنی سازی اورانيوم در ايران اجباری خواهد شد


وبلاگ جمهوريت
شبح جنگ بر فراز ايران
با پرواز دو هواپيمای اسرائيلی و وامريكائی در آسمان تهران
مردم نزديك شدن جنگ و مرگ را احساس كرده اند


پيام رئيس جمهور لبنان
مردم لبنان!
زيربار دوگانگی جامعه نرويد
اسرائيل در پی دوگانگی است


بازگشت رایس به خاورمیانه

برای استقرار ارتش  در لبنان


ناتو آماده استقرار در لبنان شده


نخست وزير انگلستان:
ايران و سوريه با خطر روياروئی فزاينده مواجهند


چابهار- بندرعباس
19 هزار سواری و کاميون
 از جاده مرگ می گذرند


گرانی علنی است
جلسه بررسی آن در مجلس غيرعلنی!


بوش در كاخ سفيد:
زمان مقابله جهانی فرا رسيده!


دركنارارتش 20 هزارنفره اسلامی - اروپائی
امريكا آماده اعزام يك نيروی  30 هزار نفری به لبنان شده


هشدار نهضت آزادی ايران
بسمت بحران بزرگ
و انفجار اجتماعی می رويم
كابوس سرمايه داری نظامیپنجشنبه و جمعه
اخبار سانسور شده لبنان


سخنان سيد احمد خاتمی
برخی علما فتوای عدم حمايت از حزب الله لبنان داده اند


مصاحبه دبيركل حزب الله لبنان با الجزيره
سيد حسن نصرالله:
حمله به لبنان برای ماه های
سپتامبر و اكتبر طرح ريزی شده بود


ديدار گنجی با نوام چامسكی  
روحانيون حاكم تن به يك رفراندوم آزاد خواهند داد؟


تذكر كتبی نماينده تبريز
خطاب به احمدی نژاد
نامه های جهانی شما بازی با آبرو و اقتدار ايران است


گزارش سياسی ابطحی، از يك عروسی، زير هاله نور
آن موضوعات چيست كه همه درباره آن بحث می كنند؟


مصطفی تاج زاده:
به بهانه دشمن خارجی  تمركز قدرت را تحميل كرده اند


خنده تاجيك های بی ريش به ايرانی های با ريش
يا احمدی نژاد تونل نديده
يا نمی دانند پروژه های قرن كدام اند


اگرهولوكاست هم دروغ باشد، اين گرانی واقعی است
گزارش مركزآمارايران: نرخ ها روز به روز بالا می رود!


اعتراض 125 نماينده مجلس عليه طرح خفه كردن نمايندگان


برای هدف گيری های دقيق ماهواره"هوشمند" آمريكائی
  در خاك اسرائيل مستقر شده


پايان كنفرانس رم برای بررسی بحران لبنان
كنفرانس رُم
استقرار نيروهای بين المللی و خلع سلاح حزب الله لبنان


توطئه مشترك مايكل لدين- منوچهرقربانی فر
از طريق مرزهای عراق
تدارك ايجاد بهانه برای حمله امريكا به ايران


سفر نمايندگان چپ اروپا
فراخواندن نيروهای نظامی
و استقرار آنها در لبنان يك طرح اسرائيلی است


افشاگری های يك افسر امنيتی امريكا

"نابودی و پاكسازی"
جلسات محرمانه طراحان
 حمله به لبنان و فلسطين


نامه خاتمی به شخصيت ها جهان
دادخواست جهانی محمد خاتمی
برای اعلام آتش بس در لبنان


نخستين تظاهرات ضد جنگ
دانشجويان دگرانديش درتهران


ارتش امريكا نيز بزودی
در لبنان وارد عمليات می شود


فاجعه لبنان
بمب های اورانيومی
در كنار بمب های فسفری


ديدار رهبران جبهه مشاركت
با علی اكبر ناطق نوری


طرح احمد جنتی
نمايندگان مجلسين و كابينه
مستخدمين شورای نگهبان 

اطلاعيه كودتائی وزارت كشور
دفاع از حقوق بشر
درايران ممنوع اعلام شد


حضور چهره های سياسی معروف  ايران
درمراسم ياد بود اكبر محمدی درتهران


Global Resarch  بيست و ششم جولای- ترجمه بايرام منصوری
ميشل شوسودوفسكی
پيمان نفتی- نظامی تركيه، اسرائيل، آذربايجان و گرجستان
جنگ بزرگ و طولانی
بزودی به ايران خواهد رسيد
حاكميت ساده لوح ايران
دنبال حزب الله بازی است و فاجعه درحال تكامل

نقشه خطوط جنگی در اطراف ايران و در منطقه خاورميانه را نشان می دهد. (برای ديدن عكس در ابعاد بزرگتر بر روی ان كليك كنيد)

بمباران لبنان بخشی از يك نقشه راه نظامی است كه به دقت طراحی و هماهنگی شده است. گسترش جنگ به سوريه و ايران نيز مدتهاست كه ازسوی برنامه ريزان نظامی آمريكا و اسرائيل درمد نظر قرار داشته است. خط لوله نفتی استراتژيك جهان، همزمان با بمباران لبنان افتتاح شد. يك روز پيش از حمله هوائی اسرائيل به لبنان، سهامداران پروژه اين خط لوله، متشكل ازتعدادی از روسای دولت ها و مديران شركتهای نفتی دربندر جيحان تركيه گرد آمدند. واشنگتن با كشيدن خط لوله تا مديترانه، عملا بلوك تازه ای از آذربايجان، گرجستان، تركيه و اسرائيل را بوجود آورده است. پرشدن هرچه بيشتر انبارهای سلاح كشتارجمعی آمريكائی دراسرائيل حكايت از جنگ وسيع تردر داخل و خارج از مرزهای لبنان دارد. به اين ترتيب، اسرائيل بازيگر پرقدرت تازه دربازارجهانی خواهد شد.

عكس های بالا و پايين مسير خطوط لوله نفتی از باكو به سيحان و
مسيركنسرسيوم خزر را نشان می دهد (براي ديدن عكس در ابعاد بزرگتر بر روي ان كليك كنيد)


از مرگ اكبرمحمدی آسان نگذريد
دادخواهی اكبر گنجی  
خطاب به
پروفسور چامسكی


انتخابات مياندوره ای
عامل ترور دكتر فاطمی
به مجلس هفتم برده می شود


افشای تصويری
تركيب فاجعه آفرين بمب هائی
كه برسر مردم لبنان می ريزد
عقل اسرائيل و جنگ را محكوم می كند
احمد جنتی درخواست سلاح و جنگ در لبنان می كند

لبنان به آزمايشگاه سلاح های پيچيده و مدرن امريكا تبديل شده است. با آنكه از جزئيات ساخت اين سلاح ها هنوز گزارش های رسمی انتشار نيافته، نتايج عملی بمباران های لبنان توسط اسرائيل نشان ميدهد كه در موشك های هوشمندی كه دراين بمباران ها شليك می شود، از "اورانيوم" استفاده شده است. اين هنوز جدا از بمب های فسفری است كه اسرائيل بر سر مردم در لبنان می ريزد. بهانه اين جنايت، كه در فيلم بالا می توانيد جزئيات آن را به زبان انگليسی بشنويد و تصويری كه از يك كودك خردسال قربانی اين بمب‌ها مشاهده می كنيد، چند ده موشك پراكنده ايست كه حزب الله به طرف اسرائيل پرتاب كرده و يا دو سربازی كه اسرائيل مدعی است توسط حزب الله ربوده شده است.
درحاليكه تمام كوشش مجامع طرفدار بشريت آنست كه تا افكار عمومی جهان برای دفاع از صلح و عليه اسرائيل و جنگ بسيج شود، در ايران احمد جنتی خواهان ارسال سلاح برای حزب الله لبنان شده است. امام جمعه فاجعه آفرين تهران درحالی بر طبل جنگ و ارسال سلاح برای حزب الله كوبيده و آب به آسياب اسرائيل و امريكا ريخته، كه آنچه اسرائيل را می تواند متوقف كرده و به عقب براند، نه سلاح و جنگ، كه صلح خواهی و محكوميت جنگ است. اگر سلاح و مهمات بتواند تكليف صلح و جنگ را در لبنان روشن كند، كه دراين عرصه امريكا و اسرائيل بسيار توانمندترند و جنگ موشكی حزب الله با اسرائيل و امريكا بمانند دوئل با شمير در برابر تانك است.
احمد جنتی كه تاكنون حامی جنگ طلبی احمدی نژاد بود، اكنون خود مستقيم به ميدان آمده است.


waynemadsenreport
بزرگترين پايگاه نظامی امريكا
 در شمال لبنان احداث می شود!


بخش هائی از سخنرانی "يوشكا فيشر" در تهران
آينده ايران
می توانيد برنده منطقه شويد
اگر بسمت توليد بمب اتمی نرويد!


محمد خاتمی
لايحه تجميع انتخابات
اشتباهی است كه بايد پس گرفته شود


درخانه موسوی خوئينی
گفتگوی چهره به چهره
معين، تاج زاده، شكوری، مومنی، و...


سعيد حجاريان
كاربه جاهای باريك می كشد
دست از خودستايی بردارند
سرنوشت يزدگرد درانتظاراست!


محاكمات و احكام كودتائی
امريكا حقله محاصره ج.ا را تنگ كرده
ج.ا محاصره مردم ايران را تشديد كرده!


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


كركس های جنگ
برفراز ايران
احمد جواهريان- فرهنگ وتوسعه
سير رويداد ها آنقدر
تكاندهنده هست كه
ما را به واكنش وادارد.
فردا می تواند بسيار دير باشد
.


محكمه‌ی شرع
ملا قربانعلی
در زنجان
و.پويا


با رهبری حجتيه
حجت برهمگان
تمام است
نثرما


بمباران رويای
هلال شيعی
آفتاب. اميرعباس نخعی


ايرانی ها
و لبنانی ها
و.مسافری در كوير


واقعا؟
زبان فارسی
درجا زد
چون تسليم
زبان محاوره نشد
!

با اشاره به مطلبی كه چند روز پيش، پيك نت در باره زبان وبلاگ نويس ها، در همين ستون نوشت، محمد دادفر در وبلاگ "مشق" مطالبی را در باره زبان فارسی و زبان وبلاگ نويسی نوشته است. ايشان از همان زبانی دفاع كرده كه ما منتقد آن هستيم، اما تعجب آور آنست كه اتفاقا مطلب خود را به همان زبانی نوشته كه ما مدافع آن هستيم. در روزهای آينده جملات و كلماتی را از متون وبلاگ نويسان استخراج خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه ما با چه چيز مخالفيم و با چه چيز موافق. اما در اين شماره مقاله محمد دادفر را بخوانيد كه مطلب خود را با بخشی از نوشته پيك نت آغاز كرده است:
محمد دادفر، كه بايد به حرفه خطرخيز و شريف روزنامه نگاری نيز مشغول باشد در وبلاگ "مشق" می نويسد: ... ادامهسری به اين فاحشه خانه
فيلتر نشده بزنيد
movaghat.blogsky.com
صيغه اينترنتی
عمامه ها را
بگذارند بالاتر
و.آزاده