جهان نگران آينده ايران
قاضی مرتضوی و سردار طلائی نگران
لباس زنان و آنتن های ماهواره!


 


هشدار يك نشريه كانادائی:
حاكميت ايران، ملت اين كشور را
به طرف دره سقوط می برد

       پیک هفته 73  ----------  18 مرداد  1385 - 9 آگوست 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


با قطعنامه شورای امنيت برای آتش بس در لبنان آغاز می شود
گذار دشوار حزب الله  ازحزب نظامی به حزب سياسی


خاكسپاری بدن شكنجه شده اكبر محمدی


پس از توصيه های رهبر
آخرين كپی فيلم اعترافات جهانبگلو پخش می شود


دَردنامه يك ملت
نامه های مردم به احمدی نژاد تاريخی ترين طومارملی است


کریدور انقلابی قاچاق مواد مخدر

اف. 22 . رپتور
سری ترين
جنگده ساخت امريكا در خدمت اسرائيل


مشاور امنيتی محمد خاتمی
درسالهای آخر دولت خاتمی از خارج هشدار داده بودند


محمد خاتمی
درايران
هرقلدری كه به قدرت رسيد گفت: من "فرَ ايزدی دارم


همايش مشروطه پس از يكصد سال، در خاموشی!


فرمانده كل سپاه پاسداران
برای جنگ با امريكا و اسرائيل
بسيج و سپاه آماده  فرمان جنگی رهبر باشند


درمصاحبه با نيوزويك
ديدگاه‌های اعلام نشده رهبر اززبان حسين شريعمتداری!


سخنان مسئله ساز احمدی نژاد فرانسه را از لبنان جدا ودنباله رو امريكا وانگلستان كرد


ايران و اندونزی
كنفرانس سران كشورهای اسلامی فقط با دو"سر"
به اين بهانه
نبرد ج.ا و اسرائيل در لبنان
اعراب خود را كنار كشيده اند


احمد جنتی
مجامع حقوق بشرايران را نبينند، از لبنان بگويند


اطلاعيه عباس اميرانتظام
كابوس اوين همچنان،
 پنجه بر در می زند!


حوالی 10 شب
اينجا بند 209 سپاه در قلب زندان اوين است


دريك خبرپيچيده اعلام شد
اين بالن برای رديابی
 هواپيماهای مهاجم درتهران


حمله به 3 كشتی ايرانی در آب های خليج فارس


گزارش خبرگزاری فرانسه ازآماده باش جنگی در ايران


گزارش های تازه ای
ازيورش به خانه
 آيت الله بروجردی


خبرنگاری
از عزت و احترام دوران خاتمی
تا  لگد دوران احمدی نژاد


محمد رضا خاتمی درلندن:
در جمهوری اسلامی
تا قدرت سياسی اصلاح نشود
هيچ اصلاحاتی تحقق نمی يابد


مرگ در اوين
بيانيه دهها ستمديده سياسی برای تشكيل كميته حقيقت ياب


هشدار نخست وزير انگستان
با ايران و سوريه
 برخورد خواهد شد!


اطلاعيه كودتائی وزارت كشور
دفاع از حقوق بشر
درايران ممنوع اعلام شد


حضور چهره های سياسی درمراسم ياد بود اكبر محمدی


Global Resarch 
- ترجمه بايرام منصوری
ميشل شوسودوفسكی
پيمان نفتی- نظامی تركيه، اسرائيل، آذربايجان و گرجستان
جنگ بزرگ و طولانی
بزودی به ايران خواهد رسيد
حاكميت ساده لوح ايران
دنبال حزب الله بازی است و فاجعه درحال تكامل


از مرگ اكبرمحمدی
 آسان نگذريد
دادخواهی اكبر گنجی  
خطاب به
پروفسور چامسكی


انتخابات مياندوره ای
عامل ترور دكتر فاطمی
به مجلس هفتم برده می شود


waynemadsenreport
بزرگترين پايگاه نظامی امريكا در شمال لبنان


بخش هائی از سخنرانی "يوشكا فيشر" در تهران
آينده ايران
می توانيد برنده منطقه شويد
اگر به توليد بمب اتمی نرويد!


محمد خاتمی
لايحه تجميع انتخابات
اشتباهی است كه بايد پس گرفته شود


درخانه موسوی خوئينی
گفتگوی چهره به چهره
معين، تاج زاده، شكوری،


سعيد حجاريان
كاربه جاهای باريك می كشد
دست از خودستايی بردارند
سرنوشت يزدگرد درانتظاراست!


محاكمات و احكام كودتائی
امريكا حقله محاصره ج.ا را تنگ كرده
ج.ا محاصره مردم ايران را تشديد كرده!


 

حمله پيش گيرانه به ايران
درصدر اخبار مهم جهان


گزارشی از آمادگی های جنگی در ايران!


مذاكرات محرمانه در باكو
برای جلب حمايت آذربايجان ازحمله به ايران


سپر جديد موشكی اسرائيل
خوش بينی پوچ، پايان
جنگی كه از لبنان آغاز شده


نتايج نشست اتحاديه عرب دراختيار امريكا قرار می گيرد
فرمول جديد خلع سلاح حزب الله:
انحصار سلاح دردست دولت لبنان


آخرين نظرسنجی تلويزيون الجزيره
از ترس جمهوری اسلامی
اعراب پشت حزب الله لبنان را خالی كرده اند


با پيشنهاد مقامات
400 محكوم به اعدام و حبس ابد
برای جنگ در لبنان ثبت نام كردند!


سخنرانی "زلمای خليل زاد" در شهر تكريت عراق
جمهوری اسلامی درعراق نيرو دارد


بيانيه حزب كمونيست فرانسه- ترجمه پيك نت
قطعنامه فرانسه - امريكا
عليه تماميت ارضی لبنان است


«دی سايت»  چاپ آلمان
با اعترافات جهانبگلو، می خواهند
فعالان حقوق بشر و آزادی را بترسانند


اعتراض ديده بان حقوق بشر
به بيانيه وزارت كشور جمهوری اسلامی
حكومتی كه به مجامع حقوق بشر متوسل می شود
لااقل در كشورش مانع فعاليت حقوق بشر نشود!


فيلم كوتاه رقص زيبای او را ببينيد!
شكيرا
مشهورترين خواننده دو رگه
لبنانی - كلمبيائی
به ياری كودكان بی سرپرست می آيد


اينترنت درايران
پشت خطی ها
- جلو خطی ها


حركت با چراغ روشن
اعتراض ابتكاری ديروز رانندگان شركت واحد

رانندگان اخراجی شركت واحد
تحصن را به اعتصاب غذا تبديل خواهند كرد


سرمقاله راه توده
فاجعه در لبنان  مقدمه‌ای برای فاجعه بزرگتر


بموجب قطعنامه آتش بس
جنوب لبنان دراشغال
ارتش اسرائيل می ماند


مصاحبه دبيرشورای عالی امنيت ملی درتهران
علی لاريجانی:
اگر رفتار ديگری نشان دهند
در سياست های اتمی تجديد نظر می كنيم


محمد خاتمی:
بسيار نگران آينده ام بايد درايت به خرج داد!
اكبر منتجبی- دوران امروز


دست باز اسرائيل در فلسطين
رئيس مجلس فلسطين
به 8 وزير دستگير شده پيوست


ارزيابی مجاهدين انقلاب
و جبهه مشاركت اسلامی
انتخابات در حاكميت يكدست


تحصن اعتراضی كارگران شركت واحد
نايب رئيس سنديكای شركت واحد:
حتی همين بی اعتنائی به خواسته های ما نشان می دهد كه
 بايد تشكيلات داشت و در سنديكاها عضو شد.


قزل قلعه
 قتلگاه 6 هزار زندانی سياسی
 و زندان 60 هزار فعال سياسی


انتخاب اعضای جديد هيات مديره
مجمع عمومی انجمن صنفی  روزنامه نگاران تشكيل شد


تحولات مهم در ارتش تركيه


حجاريان:
قدرت درايران بار ديگر شخصی شده!


جمهوری اسلامی با آن مخالفت كرده!
طرح 7 ماده ای دولت لبنان برای آتش بس


سخنرانی علوی تبار درهمايش مشروطه
"رهبر" در پناه سپاه پاسداران
از ضربه نظامی درامان است؟


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


"ايران ما"
اراده فرمودند
ما هم نباشيم!
بيژن صف سری


حرف های
"دوزاری"
در مسابقه
"كودنی"
واهيك كشيك زاده

نه روزنامه ی "شرق" روزنامه ی "دوزاری» است، كه هر مطلبی را بدون سبك سنگين كردن بدست چاپ بسپارد، و نه آقای دكتر طبيبيان، كه از شغل خود در سازمان برنامه بالاجبار بازنشسته شده- كه اگر بازنشسته نشده بود ما افتخار آشنايی با او را نمی يافتيم- آدم سبكی است، كه با آنهمه دانش سرسری حرف بزند. البته ما تا كنون امكان سنجش دانش او را نيافته ايم.چيزی كه از او خوانده ايم اين مصاحبه در روزنامه "شرق" است و تمام مقالاتی كه عده ای از كارگزاران دستگاه های اقتصادی و علمی جمهوری اسلامی درباره ی او در همين شماره ی "شرق" نوشته اند. خودش در همين مصاحبه گفته است، كه از ابتدای تحصيل در دبستان تا مرحله ی دكترا در آمريكا شاگرد اول بوده، و علاوه بر آن استاد نمونه بوده، بازهم در آمريكا و تقريبا تمام بودجه های دوران جمهوری از زير دست او خارج شده است....آقای دكتر طبيبيان در همين مصاحبه، و روزنامه ی "شرق" بارها در همين شماره تاكيد كرده اند، كه او هيچگاه پيرو و تحت تأثير انديشه های چپ قرار نداشته است و حتی از كودكی به باطل بودن اين انديشه پی برده است. می گويد "علم اقتصاد اصلا علمی اطريشی است"، بدين معنی كه آقای دكتر طرفدار انديشه های ليبرالی فون هايك اطريشی است، نشانی می دهد ولی آشكارا بر زبان نمی آورد، چرا كه واهمه دارد از اينكه بر او برچسب طرفداری از اقتصاد بازار آزاد و رقابتی بزنند و بگويند او غربگراست، آنهم در كشوری كه، به زعم "شرق" غالب روشنفكران آن تحت تأثير انديشه های چپ بوده اند و چپ بودن در آن افتخار بشمار می آيد.اينجوری می خواهند كارنامه ی سياهكاری های 27 ساله ی جمهوری اسلامی را به "چپ" نسبت دهند.
اما جالب تر از همه اينست، كه آقای دكتر طبيبيان هنگامی كه بدرستی اشاره می كند، در ايران سطح دانش عمومی درباره ی اقتصاد بسيار نازل است، فردی را مثال می زند، كه"يك كتاب قطور ترجمه كرده از زبان سانسكريت، وقتی راجع به اقتصاد صحبت كرده می گويد، اگر دولت دست چند تا از اين پرتقال فروش ها را می بريد خيلی خوب می شد، اين آدم از نظر ادبيات جلوست، ولی از نظر فهم اقتصادی كودن است" اما ببينيد همين دكتر درس خوانده ی دانشگاه شيراز و دانشگاه های آمريكا، هنگامی كه خودش درباره ی مطلبی كه جزو حيطه ی تخصصی اش نيست اظهار نظر می كند چگونه از برج عاج سقوط می كند و چون آقای مترجم زبان سانسكريت "كودن" می شود.
"يكی از بچه های مدرسه توانسته بود مطلبی راجع به زندگی "ميرزاده ی عشقی» پيدا كند و بعد ما همه جمع شديم و او تعريف كرد كه چطور لب ميرزاده عشقی را به خاطر اينكه حرف زده دوخته اند و چطور ترور شده، تا آن وقت فكر می كرديم از طرف حكومت ترور شده، ولی بعد فهميديم كه از طرف حزب توده كشته شده". متوجه شديد همين گفته ی آقای دكتر حاوی چند اشتباه است؟ اول اينكه لبان ميرزاده ی عشقی را ندوختند ، اين "فرخی يزدی» بود كه حاكم يزد حكم دوختن لبان او را در زندان صادر كرد. دوم اينكه ميرزاده ی عشقی در سال 1303 در حياط خانه اش پشت باغ سپهسالار ترور شد،در سالی كه هنوز از حزب توده ی ايران هنوز اثری نبود.اگر آقای دكتر كه هميشه شاگرد اول بوده كمی هم دست به مطالعه ی آثار تاريخی و سياسی می برد، به بلای مترجم سانسكريت، يعنی "كودنی» دچار نمی شد... ادامه


چرا شريعتمداری
از كيهان به لبنان
تشريف نمی برد؟
زيدآبادی- ادوارنيوز


هزينه سنگين
حرف‌های تكراری!
و. جمهور- مهدی محسنی


كركس های جنگ
برفراز ايران
احمد جواهريان- فرهنگ وتوسعه
سير رويداد ها آنقدر
تكاندهنده هست كه
ما را به واكنش وادارد.
فردا می تواند بسيار دير باشد
.


محكمه‌ی شرع
ملا قربانعلی
در زنجان
و.پويا


با رهبری حجتيه
حجت برهمگان
تمام است
نثرما


بمباران رويای
هلال شيعی
آفتاب. اميرعباس نخعی


ايرانی ها
و لبنانی ها
و.مسافری در كوير