وين مدسن" waynemadsenrepot
تكرار نبرد"پرل هاربر"
طرح حمله گازانبری
اسرائيل و امريكا به سوريه


 


قطعنامه شورای امنيت
غنی سازی بايد متوقف شود
عبور از مرحله "مذاكره"
ورود به مرحله "فرمان"

       پیک هفته 73  ----------  10 مرداد  1385 - اول آگوست 2006

  infos@peiknet.com  

اخبار هفته


هلند
راه اندازی راديو"زمانه" با
 پول تلويزيون راه نيفتاد
ه


با قطعنامه جديد شورای امنيت
تعلیق غنی سازی اورانيوم در ايران اجباری خواهد شد


وبلاگ جمهوريت
شبح جنگ بر فراز ايران
با پرواز دو هواپيمای اسرائيلی و وامريكائی در آسمان تهران
مردم نزديك شدن جنگ و مرگ را احساس كرده اند


پيام رئيس جمهور لبنان
مردم لبنان!
زيربار دوگانگی جامعه نرويد
اسرائيل در پی دوگانگی است


بازگشت رایس به خاورمیانه

برای استقرار ارتش  در لبنان


ناتو آماده استقرار در لبنان شده


نخست وزير انگلستان:
ايران و سوريه با خطر روياروئی فزاينده مواجهند


چابهار- بندرعباس
19 هزار سواری و کاميون
 از جاده مرگ می گذرند


گرانی علنی است
جلسه بررسی آن در مجلس غيرعلنی!


بوش در كاخ سفيد:
زمان مقابله جهانی فرا رسيده!


دركنارارتش 20 هزارنفره اسلامی - اروپائی
امريكا آماده اعزام يك نيروی  30 هزار نفری به لبنان شده


هشدار نهضت آزادی ايران
بسمت بحران بزرگ
و انفجار اجتماعی می رويم
كابوس سرمايه داری نظامیپنجشنبه و جمعه
اخبار سانسور شده لبنان


سخنان سيد احمد خاتمی
برخی علما فتوای عدم حمايت از حزب الله لبنان داده اند


مصاحبه دبيركل حزب الله لبنان با الجزيره
سيد حسن نصرالله:
حمله به لبنان برای ماه های
سپتامبر و اكتبر طرح ريزی شده بود


ديدار گنجی با نوام چامسكی  
روحانيون حاكم تن به يك رفراندوم آزاد خواهند داد؟


تذكر كتبی نماينده تبريز
خطاب به احمدی نژاد
نامه های جهانی شما بازی با آبرو و اقتدار ايران است


گزارش سياسی ابطحی، از يك عروسی، زير هاله نور
آن موضوعات چيست كه همه درباره آن بحث می كنند؟


مصطفی تاج زاده:
به بهانه دشمن خارجی  تمركز قدرت را تحميل كرده اند


خنده تاجيك های بی ريش به ايرانی های با ريش
يا احمدی نژاد تونل نديده
يا نمی دانند پروژه های قرن كدام اند


اگرهولوكاست هم دروغ باشد، اين گرانی واقعی است
گزارش مركزآمارايران: نرخ ها روز به روز بالا می رود!


اعتراض 125 نماينده مجلس عليه طرح خفه كردن نمايندگان


برای هدف گيری های دقيق ماهواره"هوشمند" آمريكائی
  در خاك اسرائيل مستقر شده


پايان كنفرانس رم برای بررسی بحران لبنان
كنفرانس رُم
استقرار نيروهای بين المللی و خلع سلاح حزب الله لبنان


توطئه مشترك مايكل لدين- منوچهرقربانی فر
از طريق مرزهای عراق
تدارك ايجاد بهانه برای حمله امريكا به ايران


سفر نمايندگان چپ اروپا
فراخواندن نيروهای نظامی
و استقرار آنها در لبنان يك طرح اسرائيلی است


افشاگری های يك افسر امنيتی امريكا

"نابودی و پاكسازی"
جلسات محرمانه طراحان
 حمله به لبنان و فلسطين


نامه خاتمی به شخصيت ها جهان
دادخواست جهانی محمد خاتمی
برای اعلام آتش بس در لبنان


نخستين تظاهرات ضد جنگ
دانشجويان دگرانديش درتهران


ارتش امريكا نيز بزودی
در لبنان وارد عمليات می شود


فاجعه لبنان
بمب های اورانيومی
در كنار بمب های فسفری


ديدار رهبران جبهه مشاركت
با علی اكبر ناطق نوری


طرح احمد جنتی
نمايندگان مجلسين و كابينه
مستخدمين شورای نگهبان


نتايج اوليه مذاكرات نخست وزيرعراق با بوش
ارتش امريكا در بغداد
متمركز و تقويت می شود
!


پايان سفر رايس به اسرائيل
دور جديد بمباران هوائی
و اشغال زمينی لبنان


گزارشی از حضور ج.ا دراين كنفرانس نرسيده
كنفرانس جهانی جنگ لبنان
ادر پايتخت ايتاليا


گزارش سفير لبنان و نماينده حماس به مجلس هفتم
صدها كشته و 700 هزار آواره


با اخبار جنگی دروغ و فريب ايرانی ها
سيمای جمهوری اسلامی
بزودی اسرائيل را فتح می كند


بزودی منتشر می شود
دادخواهی جهانی محمد خاتمی
برای مردم فلسطين و لبنان


بيانيه 330 ستم ديده سياسی عليه كشتار در لبنان و فلسطين


كارگران معترض اصفهان
خود را به مقابل مجلس در تهران رساندند


وزيركار و نماينده اصفهان
يكباره مدافع كارگران شدند


وزير كشور
256 فرمانده  امنيتی
 فرمانداران دولت نهم شده اند


چه كسانی 16 شركت ايران خودرو را خريدند؟
معامله 200 ميليارد تومانی
كه با فرمان رهبر ممكن شد!


رايس در لبنان و اسرائيل
زير نظارت ارتش بين المللی
و با هدف خلع سلاح حزب الله
"نظم جديد در لبنان"


مصاحبه  در "يونگه ولت" حمله به لبنان
پيام آشكاری بود برای ايران


مهدی كروبی:
اگر امام و انقلاب نبود خامنه ای شايد پيشنماز مسجد ميشد


به بهانه تصفيه عرق خورها
كسی به مجلس خبرگان می رود كه احمد جنتی تائيدش كند!


كانون مدافعان حقوق بشر شيرين عبادی:
خيال همه راحت باشد من و همكارانم چشم به قدرت نداريم


درخواست احمدی نژاد برای
اجلاس كنفرانس اسلامی رد شد


 

Global Resarch  بيست و ششم جولای- ترجمه بايرام منصوری
ميشل شوسودوفسكی
پيمان نفتی- نظامی تركيه، اسرائيل، آذربايجان و گرجستان
جنگ بزرگ و طولانی
بزودی به ايران خواهد رسيد
حاكميت ساده لوح ايران
دنبال حزب الله بازی است و فاجعه درحال تكامل

نقشه خطوط جنگی در اطراف ايران و در منطقه خاورميانه را نشان می دهد. (برای ديدن عكس در ابعاد بزرگتر بر روی ان كليك كنيد)

بمباران لبنان بخشی از يك نقشه راه نظامی است كه به دقت طراحی و هماهنگی شده است. گسترش جنگ به سوريه و ايران نيز مدتهاست كه ازسوی برنامه ريزان نظامی آمريكا و اسرائيل درمد نظر قرار داشته است. خط لوله نفتی استراتژيك جهان، همزمان با بمباران لبنان افتتاح شد. يك روز پيش از حمله هوائی اسرائيل به لبنان، سهامداران پروژه اين خط لوله، متشكل ازتعدادی از روسای دولت ها و مديران شركتهای نفتی دربندر جيحان تركيه گرد آمدند. واشنگتن با كشيدن خط لوله تا مديترانه، عملا بلوك تازه ای از آذربايجان، گرجستان، تركيه و اسرائيل را بوجود آورده است. پرشدن هرچه بيشتر انبارهای سلاح كشتارجمعی آمريكائی دراسرائيل حكايت از جنگ وسيع تردر داخل و خارج از مرزهای لبنان دارد. به اين ترتيب، اسرائيل بازيگر پرقدرت تازه دربازارجهانی خواهد شد.

عكس های بالا و پايين مسير خطوط لوله نفتی از باكو به سيحان و
مسيركنسرسيوم خزر را نشان می دهد (براي ديدن عكس در ابعاد بزرگتر بر روي ان كليك كنيد)


مصاحبه خبری وزير عدليه ج.ا
اكبرمحمدی
 با اعتصاب غذا مرد
درباره احمد باطبی
 هم بعدا می گويم!
پس از مرگ اكبر محمدی
 نيز فاجعه ادامه دارد

گزارش شفاهی يك دانشجوی دانشگاه... بنام " هه..." كه از زندان بيرون آمده، به پيك نت:
«من و چندتای ديگه از بچه ها را در ميدان 7 تير، روزی كه زنان اعلام تجمع كرده بودند گرفتند. در زندان من را روی يك تخت بستند و با دستگاهی شبيه دستگاه جوش اكسيژن پشتم را سوزاندند. قبل از آن بازجو به دو نفر ديگر كه كنار دستش بودند گفت، برای آنكه درد زنان را بهتر بفهمد ببريدش به آن اتاق. من را بردند و بهم تجاوز كردند... فعلا هم مثل خيلی های ديگر از درس محرومم كرده اند. خيلی ها را به اين اتهام كه چپ هستيد از درس محروم كرده و از دانشگاه اخراج كرده اند... »


روزگذشته
يك ژنرال جنگی
رئيس ستاد كل ارتش تركيه شد


سايت خبری rense
طرح 3 مرحله ای بمباران
نظامی، اتمی، ارتباطی ايران


سخنرانی مشترك دبيركل فدائيان اسلام
و يك عضو رهبری انصار حزب الله
لبنان، خاكريز مقدم ايران است!
امريكا ديگر قدرت 20 سال پيش را ندارد
و جمهوری اسلامی قدرت برتر خاورميانه است


30 درصد زن و شوهرها، سال اول ازدواج جدا می شوند
تهران، كرمانشاه و قم
پيشتازان طلاق زن و شوهرها!


سلامی دوباره بر سلطنت
طرح خداحافظی با جمهوری


سرمقاله راه توده
اين شعار جغد جنگ را در گلو خفه كنيد
امروز لبنان- فردا ايران


پس از خود نمائی در تبريز
استشهاديون داوطلب مرگ در لبنان
تا لب مرز تركيه رفتند و برگشتند!


ديدار هفتگی و پرخبر سخنگوی وزارت خارجه با خبرنگاران
صف بندی جهان اسلام دربرابر جمهوری اسلامی

تركيه، مصر، سودان و امارات متحده
هريك به بهانه‌ای دربرابر ايران قرارگرفته اند

اطلاعاتی درباره طرح و توطئه اسرائيل برای حمله به لبنان (مستند به گفته های رهبر در همين رابطه) داريم كه بعدا فاش می كنيم. تركيه جلوی انتقال محموله های ايران به لبنان را گرفت. سفر همزمان وزير خارجه جمهوری اسلامی و وزير خارجه امريكا به مالزی يك اتفاق ساده بود! علی لاريجانی هفته پيش پنهانی به دمشق نرفته بود، آخر هفته خودم او را ديدم. "فيشر" وزير خارجه سابق آلمان همين روزها وارد ايران می شود. امارات متحده عربی ساختن جزاير مصنوعی را در خليج فارس آغاز كرده. سومالی جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی اين كشور كرده و حسنی مبارك رئيس جمهوری مصر نيز جمهوری اسلامی را مانع صلح در خاورميانه اعلام كرده است. آصفی گفت كه اگر قطعنامه شورای امنيت عليه فعاليت اتمی جمهوری اسلامی باشد اوضاع منطقه بحرانی تر می شود. خبرنگاران خواستار توضيح شدند و سخنگوی وزارت خارجه گفت: غربی ها می فهمند من چه می گويم! كنفرانس فوق العاده كشورهای بزودی تشكيل می شود اما ظاهرا و از پاسخ دو پهلوی سخنگوی وزارت خارجه چنين بر می آيد كه معلوم نيست احمدی نژاد بعنوان چهره ای مسئله ساز و متهم به جنگ افروزی صلاح باشد در آن شركت كند.


سخنرانی نماينده حزب‌الله لبنان درايران
در همايش برپا شده توسط تحكيم وحدت
اين استدلال نماينده حزب الله لبنان درايران حيرت آور نيست:
 اسرائيل دردفاع از حيثيتش به لبنان حمله كرد!

ارزیابی دکتر ابراهیم یزدی

حساب حزب الله لبنان را با حزب الهی های ج.ا مخلوط نکنید

بمباران جنايتكارانه "قانا"
گزارش روزنامه چپ گرای يونگه ولت، چاپ آلمان
بمب های هوشمند اتمی
اسرائيل
در لبنان فاجعه پشت فاجعه می آفريند
ترجمه : عسگر داوودي


درهای بند 209 اوين
به روی نمايندگان مجلس هفتم هم بسته ماند


دستگيری دوباره احمد باطبی  
نقش آفرين های سرشناس برای سناريوی انقلاب مخملی


دستگيری فرزند آيت الله بروجردی

اختصاصی پيك نت: حوالی ساعت 10 صبح امروز(يكشنبه) در خيابان گلشن، در نزديكی ميدان انقلاب در حركت بودم كه ناگهان با هجوم مردم به وسط خيابان متوقف شدم. اتومبيل ها كه گويا سابقه اين توقف ها را ميدانستند، بسرعت در می رفتند ولی من از سر كنجكاوی ايست كاملی كردم و از كسی پرسيدم چی شده؟
ناگهان خانمی با حجاب كامل داد زد: آقا ببينيد چه بروز ما آوردند؟
پرسيدم چی شده حاج خانم؟ بيچاره گريه كنان گفت: پسر آيت الله بروجردی را دارند می برند.
جمعيت اجازه نمی داد من در اتومبيلم را بازكنم و پياده شوم. دستم را از ماشين بيرون بردم و با موبايلم عكس گرفتم.
اكثرا خانم ها و گويا از اهل بيت آيت الله بروجردی بودند.
چند قدمی از جمعيت دور نشده بودم كه موتور های بسياری به محل نزديك شدند.
جمعيت كه نميدانست به كه پناه ببرد ، شروع كرد به سينه زدن و ازحضرت مهدی تقاضای كمك كردن: يا حجت بن حسن يا حجت بن احسن ...
صدای گريه خانم ها هنوز در گوشم بود كه صدای آژير اتومبيل های پليس يا سپاه گريه ها را محو كرد.


كارگران ايران
در برابر ضد كارگر ترين  دولت تاريخ جمهوری اسلامی
صادق كارگر


دادخواست عمومی وكلای منصوراسانلو
دبير زندانی سنديكای شركت واحد


دو تحليل در يك تفسير!
جميله كديور

دو بند آخر تحليلی كه به قلم خانم كديور در ادامه می خوانيد، با 5 بند ديگر آن همسوئی ندارد و شيرازه مطلب چنان از دست در می رود كه گوئی دو نفر، دو تفسير نوشته اند و يكنفر آنها را به هم وصل كرده است. انتشار اين مطلب بدون اين توضيح، به آن می مانست كه نوشته نقل شده خانم كديور را بدقت نخوانده ايم. اين توضيح همچنين به معنای تائيد دو بند آخر و يا 5 بند اول نيست، بلكه تاكيدی است بر عدم انسجام تفسيری در اين نوشته. يعنی همان نكته بسيار مهمی كه دراينگونه تفسيرها می بايست تكليف خواننده را روشن كند و نه آنكه آن را بر سر دو راهی و گاه چند راهی رها كند.- پيك نت

راه‌اندازى راديو فارسى- كردی
در اردن هاشمی، برای كردهای ايران


لوموند ديپلماتيك
عليه مهاجر پذيری اروپا ديوارهای قلعه خويش را بالاتر می برد


انتشار لوموند ديپلماتيك فارسی ژوئيه با 14 مقاله 

14 مقاله ماه ژوئيه لوموند ديپلماتيك فارسی انتشار يافته و روی سايت اينترنتی اين نشريه قرار گرفت. عناوين اين 14 مقاله عبارتند از:

1- ايران اتمي 2- جنايت جنگی، تهاجم عليه صلح 3- فلسطينی های لبنان، فراموش شدگان تاريخ 4- زنده باد هر آن چه رايگان است ! 5- كمبود زن درآسيا 6- اعتراض از طريق الكتروشوك موزيك 7- اسطوره رقابت 8- خشم طبقه كارگر فرانسه ..... 9- از قره طاق تا كوزووو، صربستان را به چالش كشيده اند 10- تبعيض در ايرلند شمالي 11- معادن كنگو، سلف سرويس شبكه های مافيائي 12- يا پله، مارادونا، زيدان می شوی يا هيچ 13- اروپا و مهاجرت : هركشوری به شيوه خويش 14- از ورای حلبی آبادهای كره زمين. 
سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


حساب بانکی

A.KH.P

ِDeutsche Bank

Konto Nr 4593745

BLZ: 10070024

Germany

آدرس پستی

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany


 

    

 

 
 

تماس با ما - اشتراك پيك

دیدگاه ها


با رهبری حجتيه
حجت برهمگان
تمام است
نثرما


بمباران رويای
هلال شيعی
آفتاب. اميرعباس نخعی


ايرانی ها
و لبنانی ها
و.مسافری در كوير


واقعا؟
زبان فارسی
درجا زد
چون تسليم
زبان محاوره نشد
!

با اشاره به مطلبی كه چند روز پيش، پيك نت در باره زبان وبلاگ نويس ها، در همين ستون نوشت، محمد دادفر در وبلاگ "مشق" مطالبی را در باره زبان فارسی و زبان وبلاگ نويسی نوشته است. ايشان از همان زبانی دفاع كرده كه ما منتقد آن هستيم، اما تعجب آور آنست كه اتفاقا مطلب خود را به همان زبانی نوشته كه ما مدافع آن هستيم. در روزهای آينده جملات و كلماتی را از متون وبلاگ نويسان استخراج خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه ما با چه چيز مخالفيم و با چه چيز موافق. اما در اين شماره مقاله محمد دادفر را بخوانيد كه مطلب خود را با بخشی از نوشته پيك نت آغاز كرده است:
محمد دادفر، كه بايد به حرفه خطرخيز و شريف روزنامه نگاری نيز مشغول باشد در وبلاگ "مشق" می نويسد: ... ادامه


چرا پیک نت

و نه پیک هفته؟

و چرا 5 شنبه

 به مکتب آمدیم؟

هیات تحریریه پیک نت

اهمیت اخبار سیاسی و ضرورت انتشار منظم آنها، نه تنها طی دو هفته گذشته اجازه انتشار "پیک هفته" را نداد، بلکه نظم انتشار پیک هفته و پیک نت را نیز تا حدودی دگرگون ساخت. از ابتدای سال 85 با دو هدف روزهای 5 شنبه و جمعه را، روزهای تعطیل اعلام کرده بودیم:

1- در این دو روز، بدلیل نیمه تعطیل بودن ادارات، شرکت ها و دانشگاه ها در روز پنجشنبه و تعطیل کامل جمعه، شمار مراجعه کنندگان به روزنت پیک نت در مقایسه با روزهای دیگر هفته از ایران کاهش محسوس دارد. هدف از انتشار پیک نت نیز عمدتا برای مراجعه کنندگان داخل کشور است که علیرغم همه محدودیت ها و فیلترینگ ها همچنان در صدر جدول آمار ما قرار دارند.

2- تجدید قوای همکاران پیک نت و پیک هفته، که اغلب گرفتار کارهای معیشتی نیز هستند، دومین انگیزه این دو روز تعطیل بود.

از همان ابتدا سال 85 قید کرده بودیم که این قرار، در صورت فوری و مهم بودن اخبار ایران و جهان نقض شده و نه تنها اخبار مهم در پیک هفته و یا پیک نت در روزهای پنجشنبه و حتی جمعه به روز خواهد شد، بلکه در صورت ضرورت، پیک هفته، که نشریه ای سیاسی، فرهنگی و هنری است، میدان را به سود پیک نت خالی خواهد گذاشت. یعنی همان موقعیت و شرایطی که طی دو هفته گذشته مانع انتشار پیک هفته شده و تعطیل 5 شنبه نیز برای انتشار اخبار تفسیری پیک نت لغو شد.

این توضیح از آن جهت ضرورت داشت، که طی روز 5 شنبه(امروز) چندین پیام اعتراضی دریافت داشتیم مبنی بر اینکه چرا روز 4 شنبه اعلام نکرده بودیم، فردا (پنجشنبه) پیک نت به روز می شود. همچنان که در طی دو هفته گذشته بارها از ما سراغ پیک هفته را گرفته اند.

حق را باید به آن گروه از معترضین داد که از ما ایراد گرفته بودند چرا در شماره 4 شنبه اعلام نکرده بودیم در روز پنجشنبه پیک نت به روز می شود. شاید باید چنین می کردیم و از این پس نیز سعی خواهیم کرد چنین کنیم. اما چارچوب کار ما در آینده نیز همان است که در بالا ذکر شد. گاه حتی این تغییرات برای خود تهیه کنندگان پیک نت نیز دشواری هائی را بوجود می آورد. یعنی مطالب برای پیک هفته فراهم می شود و ناگهان اهمیت اخبار مانع انتشار آن می شود و یا همکاران به ما خود را برای دو روز تعطیل آماده می کنند و ما یکباره مجبور به انتشار پیک نت در روز 5 شنبه می شویم. این دشواری بویژه در ارتباط با مترجمین پیک نت دو چندان است.

بهرحال، همیشه جنگ و تهاجم و یا اخبار هول انگیز و یا رویدادها فوری نیستند و بویژه امیدواریم دو مورد اول، ما را هرگز در تنگنای برهم زدن این نظم قرار ندهد.

دست همگی را می فشاریم


سری به اين فاحشه خانه
فيلتر نشده بزنيد
movaghat.blogsky.com
صيغه اينترنتی
عمامه ها را
بگذارند بالاتر
و.آزاده


حضور حماسی
حدادعادل
در ناهار خوری
و. چراغهای خاموش


تحليل اوضاع
 ايران و جهان
به سبك عباس عبدی
و. خط قرمز